powrót4-02-2011 1:55

Podsumowanie

Poniższe przykłady , od 1/ do 18/ , dają obraz tego , co należy zrobić , żeby naprawić obecną , bardzo trudną sytuację . Miarą zepsucia naszego świata jest fakt , że w społeczeństwach Zachodu ponad połowa populacji ma zaburzenia psychiczne . W USA sięga to już podobno 70% , podobnie jest w Polsce . Obserwuje się nieustanny wzrost agresji i to nawet wśród małych dzieci (!) .

Z podanych przeze mnie przykładów widać , w jak zakłóconym świecie przyszło nam żyć . Suma wszystkich wpływów niosących agresję i niszczących nasze naturalne środowisko , jakim jest niezakłócona CHI jest tak wielka , że utraciliśmy zdolność istnienia ( zaburzenia psychiczne , które trzeba leczyć są tego dowodem ) . Do tego , co złe pozostawili nam przodkowie , dodaliśmy namnożone kopie w postaci fotografii i filmów . Wszystko to , co dotąd miało charakter lokalny , teraz zostało rozniesione po całej Ziemi . I tak oto zło zamieszkało w duszach bardzo wielu ludzi .

Wszystkich oburzonym badaczom i miłośnikom dawnych kultur podpowiadam , że ponad przyzwyczajenie i sympatie do przedmiotów powinni przedłożyć świadomość , że one szkodzą i tym się kierować .

Wszystkim sympatykom i wiernym , wszystkich wymienionych kultów zwrócę uwagę na słowa Stwórcy wypowiedziane do Żydów w Dekalogu Wj 20:3 : Nie będziesz miał innych bogów obok mnie . To doświadczenie żydowskie niech stanie się drogocenną wskazówką dla wszystkich narodów .

Wszystkich czytelników tej strony , których moje przykłady przekonały , zachęcam do czynienia porządków na własną rękę , we własnych domach i to już , od zaraz . Zobaczycie i docenicie dobre skutki .

Lista działań porządkowych

Przejdę do podliczenia tego , co trzeba usunąć , by sytuacja na Ziemi uległa naprawie .

1/ Należy usunąć i zniszczyć wszystkie rzeźby figuralne z ulic , z muzeów , z budynków publicznych i prywatnych , z ich fasad i z ich wnętrza , ze świątyń ( katolickich , buddyjskich , shinto , hiduskich itp. ) . Po rozkruszeniu (lub przetopieniu ) , rozdrobnione na kawałki średnicy mniejszej od 3cm należy wyrzucić to na wysypisko . Przetopione zamienić na kulki o średnicy nie większej od 5mm (19/)i wyrzucić na wysypisko . Także trzeba zaniechać produkcji lalek i innych przedmiotów człeko- i zwierzopodobnych , a te które już istnieją należy zniszczyć , postępując równie drobiazgowo .

2/ Należy zniszczyć wszelkie wizerunki istniejących gdziekolwiek rzeźb figuralnych oraz przedmiotów kultu . Nawet te fotografie , na których rzeźba jest w tle , lub jest widoczny tylko jej kawałek , nawet najmniejszy ( dosłownie tylko ślad obecności ) . Będzie to kłopotliwe , bo są one dosłownie wszędzie : w bibliotekach , w domowych zbiorach , na komputerach domowych i w internecie na serwerach . Fotografie na papierze , przed wyrzuceniem należy zniszczyć w niszczarce lub podrzeć na kawałki mniejsze niż 1 x 1 cm .

3/ Należy zniszczyć wszystko , co miało związek z kultem chrześcijan , wszystkich odłamów , których jest ponad 40 , oraz oczywiście , i przede wszystkim , wszystko , co miało związek z kultem katolickim . Należy zniszczyć wszystko , co miało związek z kultem buddyjskim , shinto , mahometańskim , satanistycznym , hinduskim , religii animistycznych oraz kultem masońskim. Będą to świątynie ( również meczety ) , kapliczki przydrożne , miejsca kultu świętych obrazów i relikwi oraz posągów (bożków) łaskami słynących , i miejsc cudownych objawień . Musi to być wyburzone . Materiały z nich po rozkruszeniu (lub przetopieniu ) , rozdrobnione na kawałki średnicy mniejszej od 3cm należy wyrzucić na wysypisko . Materiał przetopiony nie nadaje się do niczego , nawet stal z płotów . Przedmioty kultu zniszczyć w podobny , drobiazgowy sposób , niezależnie od użytych materiałów . Nawet gdyby były ze złota , to należy je przetopić , uformować z nich niewielkie bryłki średnicy nie większej niż 5 mm i najlepiej wyrzucić na którymś z oceanów , w najgłębszym miejscu . Wszystko po to , by nikt ich nie znalazł i ponownie nie wykorzystał .

3/ Należy zakazać rozpowszechniania Nowego Testamentu i Koranu , a wszystkie jego egzemplarze należy zniszczyć ( najlepiej w niszczarkach i wyrzucić na wysypisko ) . Tu niezbędna jest uwaga odnośnie Allacha , Boga Muzułmanów oraz Wielkiego Architekta , do którego zwracali się masoni . Może się niektórym wydawać , że Allach to Stwórca ale tak nie jest . Kto modli sie do Allacha , ten nie zwraca się do Stwórcy , a więc Alach jest bożkiem i stosuje się w tym przypadku zapis Wj 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie . To samo dotyczy masonów . Wielki Architekt , do którego się zwracali , to nie jest Stwórca . Uwagi dotyczące zniszczenia świątyń , dotyczą więc także lokali i miejsc ich zgromadzeń oraz wszelkich przedmiotów i symboli , które były im pomocne w ich organizacji .

Dopuszczalne będzie publikowanie wydań krytycznych NT , z drobiazgowym wskazaniem manipulacji , jakich w NT się dopuszczono ( porównaj 1/ 2/ 3/ ) . Zakaz rozpowszechniania obydwóch tekstów wiąże się logicznie i bezpośrednio z zakazem wszelkich kultów na nich opartych . Próby reaktywacji kultów chrześcijańskich , muzułmańskiego , buddyjskich , hinduskich , satanistycznych i masońskich powinny być ścigane , podobnie jak ma to miejsce w przypadku ruchów neohitlerowskich . Represje te są uzasadnione ogromnym zniszczeniem , które NT , Koran , i kulty na nich oparte wniosły w życie zbiorowe . Uwaga o zniszczeniu życia zbiorowego dotyczy także buddyzmu i religii hinduskich , satanistów i masonerii .

4/ Należy wyburzyć Nazaret, ziemię wyrównać i dookoła zaorać pięciometrowy pas graniczny . Materiały z wszystkiego , co tam stało , po rozkruszeniu i rozdrobnieniu na kwałki średnicy mniejszej od 3 cm wyrzucić na wysypisko . Pierwsze dziesięć lat należy blokować dostęp do tej ziemi , bo osiedlanie się tam stanie się niebezpieczne , począwszy od 12 lipca 2011.

5/ Należy usunąć wszystkie obeliski , te pochodzące z Egiptu i ten w USA , zbudowany na wzór egipskiego . I tu znowu , po rozkruszeniu i rozdrobnieniu na kwałki średnicy mniejszej od 3 cm należy wyrzucić na wysypisko . Należy zniszczyć wszystkie obeliski , gdziekolwiek są na Ziemi .

6/ Należy stępić czubki wszystkich piramid jakie gdziekolwiek są na Ziemi do 70% ich wysokości . Resztki , pokruszone na kawałki średnicy mniejszej od 3cm należy wyrzucić na wysypisko .

7/ Japończcy powinnni usunąć świątynie bożków w sposób opisany wyżej ale także powinni dokonać takiej modyfikacji istniejących budynków nie sakralnych ( pałaców ) , aby usunąć efekt obniżania wokół nich energii. Spodziewam się , że wiedzą o co chodzi , skoro przechowują tę wiedzę na tyle dobrze , że potrafili zbudować na nowo pałac cesarza . Gdyby mieli wątpliwości , to mogą się ze mną konsultować . W przeciwnym wypadku muszą zniszczyć te budynki tak , jak muszą zniszczyć świątynie .

8/ Należy usunąć pozostałości po kulturze Inków . Trzeba je zburzyć i miejsca po nich zaorać . Resztki po rozkruszeniu i rozdrobnieniu na kwałki średnicy mniejszej od 3 cm wyrzucić na wysypisko .


(19) Wyjaśnienie:

Rozkruszenie i rozdrobnienie obiektów jest niezbędne dlatego , że przedmioty (obiekty) kultu gromadzą w sobie energię psychiczną ludzką . Dopiero dokładne ich zniszczenie przerywa dalsze ich negatywne oddziaływanie . Materiały uzyskane po nawet najdokładniejszym rozdrobnieniu lub przetopieniu dalej zachowują w sobie swoją historię – mówiąc językiem biblijnym , dalej pozostają one nieczyste . Jeśli chcemy posprzątać po przodkach , zróbmy to najdokładniej jak to możliwe . Będziemy to mieli z głowy . W przypadku zaniedbań , będzie trzeba do tego wracać i poprawiać . I tak nie wszystko wyjdzie idealnie ale nawet , jeśli tak się stanie , niech to będzie z przypadku , a nie z zaniedbania lub złej woli .


1/ Nowy Testament – twór człowieka

2/ Zagadki w Nowym Testamencie

3 / Prawo Dunsa Scotusa a Nowy Testament

4/ Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej

5/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

6/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Krakowa

7/ Statua Wolności w Nowym Yorku

8/ Wpływ figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta

9/ Obniżenie energii na linii Waszyngton – Front Royal

10 / Obniżenie energii w Nazaret

11/ Wpływ zespołu pałacowego w Osace na energię w tym mieście

12/ Obniżenie energii w Tokio , wokół pałacu cesarza oraz na obszarze morza japońskiego

13/ Obniżenie energii w Verdun, we Francji

14/ Obniżenie energii wokół kościoła w Spiskiej Nowej Wsi , na Słowacji

15/ Czas rozliczeń . Obniżenie energii w Egipcie

16/ Katedra Frauenkirche w Monachium

17/ Hagia Sofia w Konstantynopolu

18/ Bazylika w Watykanie , obniżenie energii w całej Europie
powrót