powrót1-02-2011 18:05Obniżenie energii w Tokio , wokół pałacu cesarza oraz na obszarze morza japońskiego

W Tokio przyglądamy się pałacowi cesarskiemu . Jest to stała siedziba obecnego cesarza Japonii Akihito. Lokalizacja pałacu >>tutaj .

Pałac obniża energię CHI dookoła , stojącymi kręgami , jak fala na wodzie . Pierwsze , koliste pole rozciąga się na obszarze o promieniu przekraczającym 100 km . W obszarze pierwszym pozostaje 55% energii ze stanu normalnego . Za pierwszym polem widać pas nienaruszony ( 100% energii) , a za nim kolejny pas obniżonej energii ( 60% stanu normalnego ). Wirtualne usunięcie pałacu powoduje przywrócenie stanu równowagi energetycznej na wszystkich obszarach aż po Chiny i Koreę . Bliski obszar obniżonej energii , zaznaczenie niebieską linią >> tutaj . Cały zakres oddziaływania po Chiny >> tutaj .

Wykonałem podobną operację , jak poprzednio ( 5/ do 9/ ) i zestawiłem stan obecny miejsca ( zdjęcie po lewej) ze stanem po usunięciu kompleksu pałacowego ( zdjęcie po prawej ) . Na zdjęciu po lewej stronie odczuwalny jest spadek energii i negatywna wibracja . Na zdjęciu po prawej stronie ( zielona plamka w miejscu kompleksu pałacowego ) , odczuwamy odprężenie oraz obserwujemy wyrównanie energii na całym obszarze jej spadku . Najpierw dla bliskiego kręgu oddziaływania .

Wpływ pałacu cesarskiego w Tokio na energię w tym mieście

Obiekty należałoby usunąć ale być może wystarczy dokonać zmian w konstrukcji dachu . Podobne przypuszczenie wyraziłem w przypadku pałacu w Osace.

A oto jak znika wpływ pałacu cesarskiego na cały region aż po Chiny . Na prawym zdjęciu usunąłem pałac cesarski ( mała zielona plamka w miejscu pałacu , widoczna w powiększeniu ) .

Wpływ pałacu cesarskiego w Tokio na cały region morza japońskiego i Koreę

Wpływy pałacu w Tokio rozchodzą się jak kręgi po wodzie , dużo , dużo dalej od miejsca położenia pałacu i słabną z odległością . Ostatni krąg , już w Korei Północnej zostaje osłabiony o 20% normalnego stanu energii , nie jest to mało . Jest to już odczuwalne , stwarza niepokój i zamieszanie .


Naruszenie zasad współżycia

Ponadto , i to jest dużo ważniejsze , w całym kręgu oddziaływania odczuwalna jest obecność cesarza oraz jego stosunek do mieszkańców danego regionu . Z całą pewnością stan obecny stanowi naruszenie zasad współżycia między narodami . Co kogo może obchodzić w Korei stan ducha Cesarza Japonii ? Jednak także na terenie samej Japonii , wpływ Cesarza na mieszkańców nie może polegać na magicznym na nich oddziaływaniu . Jest to naruszenie zasad współżycia w ramach grupy narodowej . Cesarz ma różne , jawne możliwości wyrażania swojej woli , zapewnione mu konstytucyjnie i powinien zrezygnować z metod magicznych , bo są nieetyczne .

Z całą pewnością budynek pałacu cesarskiego należy pozbawić elementów opisanego oddziaływania . Od momentu tej publikacji sprawa ta obciąża Cesarza i czeka na jego reakcję .

Nie mamy tu już doczynienia z chronioną tradycją ale z etyką , która ma pierwszorzędne znaczenie ( patrz PRAWO) .

Podobnie jest ze wszystkimi pałacami w Japonii . Będzie to wymagało sprawdzenia , który z nich posiada omawiane właściwości ( sprawdziłem pobieżnie kilka i stwierdziłem , że mają one te właściwości chociaż na mniejszym obszarze ) . Jest ich bardzo wiele ( >>tutaj ) . Jest to zadanie dla Japończyków na najbliższą przyszłość .

1/ Nowy Testament – twór człowieka

2/ Zagadki w Nowym Testamencie

3 / Prawo Dunsa Scotusa a Nowy Testament

4/ Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej

5/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

6/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Krakowa

7/ Statua Wolności w Nowym Yorku

8/ Wpływ figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta

9/ Obniżenie energii na linii Waszyngton – Front Royal

10 / Obniżenie energii w Nazaret

11/ Wpływ zespołu pałacowego w Osace na energię w tym mieście


powrót