powrót30-01-2011 00:35


Obniżenie energii na linii Waszyngton – Front Royal

Dzisiaj omówię osobliwe obniżenie energii CHI spowodowane szczególnym ustawieniem zespołu dwóch rzeźb oraz monumentu na kształt piki faraona - wszystkie obiekty w Waszyngtonie. Jak w przykładach 4/ do 8/ , tak i ten przykład służy wykazaniu szkodliwości naturalistycznej rzeźby .

Na rysunku ( >>tutaj) widzimy plan Waszyngtonu , na którym zaznaczono linię ( linia zielona) łączącą kompleks "Capitol , Washington Monument i Lincoln Memorial" . Na tym samym rysunku uwidoczniłem inne elementy , o których będzie dalej mowa . ( schemat rozmieszczenia całej grupy >> tutaj )

Na Capitolu , na szczycie kopuły umieszczono Statuę Wolności , w Lincoln Memorial umieszczono rzeźbę przedstawiającą Lincolna . Washington Monument to współczesna konstrukcja wzorowana na tzw. pikach faraona ( inna nazwa to obelisk) . O piramidach i obeliskach pisałem kilka lat temu >> tutaj . Obelisk w Waszyngtonie ma to samo przeznaczenie jakie miały obeliski egipskie . Ściąga on energię na Capitol , pozbawiając energii odległy obszar , oddalony o dziesiątki kilometrów ( około 120 km), w kierunku miasta Front Royal ( tutaj rysunek pokazujący obniżenie energii w tych odległych miejscach >> tutaj ) . Efekt ściągnięcia energii przez monument jest możliwy tylko z towarzyszeniem obydwóch rzeźb .

Na rysunku zaznaczyłem obszar o wrzecionowatym kształcie , wewnątrz którego ma miejsce obniżenie . Wielkość obniżenia energii CHI przedstawiam w procentach poziomu poza tym obszarem . Jak widzimy , na końcu obszaru obniżenie jest największe . Ma to miejsce na styku z gęstą zabudową w mieście Front Royal . Przypuszczalnie miasto nie rozrastało się w tym kierunku , bo to obniżenie musiało być silnie odczuwalne , a powoduje ono dyskomfort psychiczny i fizyczny . Konkretnie powoduje stany depresyjne powiązane z poczuciem niemocy . W dłuższym czasie ( a tutaj o takim mówimy ) znajduje to odbicie w stanie zdrowia mieszkańców . Zabudowa w tym obszarze istnieje ale nie jest gęsta .

Poniżej pokazuję sytuację , co się stanie , kiedy usunę ( wirtualnie , na mapce) elementy powodujące taki stan w obszarze obniżenia . Podobnie jak w 5/ 6/ 7/ 8/ efekt obniżenia znika .

Mapka po lewej stronie uwidacznia stan obniżenia – odczuwamy negatywną wibrację . Zlokalizowaniu miasta Front Royal i strefy obniżenia energii sprzyja jasna , szara , pozioma kreska , to droga Rout66 prowadząca z Waszyngtonu na zachodnie wybrzeże USA . Na mapce po prawej dokonałem wirtualnego usunięcia kompleksu "Capitol-monument- rzeźba Lincolna" ( mała zielona plamka w miejscu Waszygtonu , po prawej ) i obniżenie energii znikło , a pojawiło się poczucie ulgi i pojaśnienie.

Obniżenie energii na linii Waszyngton – Front Royal - neutralizacja


Odniosę się jeszcze do planu Waszyngtonu ( >>tutaj) . O monumencie wiadomo ( >> tutaj ) , że miał być pierwotnie wysoki na 600 stóp ale ostatecznie ma ich 550 . Na planie zaznaczyłem jaśniejszymi kółkami ( obwiedzionymi niebieską linią ) , trzy obszary o podwyższonej energii . Jednym z nich jest Biały Dom , drugim obiekt dokładnie naprzeciwko niego , trzecim jest budynek Capitolu , a ściśle jego wnętrze ( schemat sytuacyjny , rozmieszczenia całej grupy >> tutaj ) .

Podniesienie energii Capitolu było oczywistym celem budowniczych całego kompleksu . Chcieli oni również , by jednocześnie takie podniesienie energii miało miejsce w Białym Domu . Gdyby monument miał 600 stóp , wówczas plan by się nie powiódł , gdyż dwa koliste obszary uległby odsunięciu od Capitolu o mniej więcej 10% . Stąd zmiana w projekcie była konieczna . Co miał do tego ambasador Włoch Georg P.March wspólnie z "innymi" ( jakimi ? ) , mniejsza o to , istotę sprawy dostrzegam w samym istnieniu tego kompleksu .

Wirtualne usunięcie kompleksu dwóch rzeźb i monumentu skutkuje poprawą w obszarze obniżenia ale skutkuje także obniżeniem energii, dotąd podwyższonej , na Capitolu oraz w Białym Domu . Tyle w kwesti spraw technicznych .

Pozostaje zapytać , jak Prezydent Obama wytłumaczy się swoim wyborcom , zamieszkującym obszar obniżonej energii z tego , że przez ostatni czas powoduje u nich dyskomfort psychiczny i fizyczny , po to , by sobie oraz parlamentarzystom zapewnić komfort ? Jak się to ma do idei demokracji i czy , może , demokracja amerykańska to osobne pojęcie ? Jak osobnym pojęciem była demokracja socjalistyczna , którą starsi czytelnicy zapewne dobrze pamiętają .

Oczywiście rzeźby oraz monument bezwzględnie i niezwłocznie należy usunąć . No , chyba , że Prezydentowi Obamie nie zależy na honorze . Czy go jeszcze ma ?


1/ Nowy Testament – twór człowieka,

2/ Zagadki w Nowym Testamencie

3 / Prawo Dunsa Scotusa a Nowy Testament

4/ Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej

5/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

6/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

7/ Statua Wolności w Nowym Yorku

8/ Wpływ figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta
powrót