powrót28-01-2011 16:30Wpływ figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta

Lokalizacja posągu oraz bezpośredni zasięg obniżenia CHI.>>> tutaj . Żeby pokazać jak wielki jest zasięg bezpośredniego oddziaływania niszczącego posągu , fotografia musiała być zaprezentowana z bardzo dużego oddalenia . Samego posągu tutaj nie pokazuję , bo jest to szkodliwe i nie ma to uzasadnienia , nawet w celach instruktażowych . Kolejne zbliżenia na mapie Google , pozwalają stwierdzić , że na miejscu wskazanym strzałką znajduje się półka skalna , a na niej ów posąg ( duże zbliżenie niewskazane ) .

Góra Corcovado z posągiem Chrystusa w Rio de Janeiro ( zdjęcie satelitarne )

Góra , na której stoi posąg nosi nazwę Corcovado . Wokół posągu obserwujemy duże pole obniżonej CHI.ponad obszarem miasta ( lewa fotografia satelitarna ) . Zasięg rażenia 10 km w kierunku , w którym posąg stoi zwrócony twarzą . Odczuwalna jest silna negatywna , oszałamiająca wibracja , tak silna , że oglądanie posągu w zbliżeniu jest bardzo nieprzyjemne – w istocie jest to odstraszające i tak jest dobrze . Na prawej fotografii , gdzie posąg został przez mnie wymazany ( małe zielone kółko ) , odczuwamy ulgę i zauważamy wyraźny wzrost energii .

W odróżnieniu od Statuy Wolności z Nowego Yorku , która jest figurą alegoryczną i nie jest przedmiotem kultu , ta figura tutaj , przedstawia Chrystusa , który jest obiektem bałwochwalczego kultu religijnego . W religii katolickiej jest on Bogiem , Panem świata , co nie jest prawdą ( uzasadnienie w 4/ ) . Stąd silna negatywna wibracja , dużo większa niż w przypadku Statuy Wolności . Ta wibracja udziela się mieszkańcom miasta , wywołując nieufność i agresywność . W obszarze bezpośredniego "rażenia" ( niebieski okrąg) dochodzi do tego osłabienie i przygnębienie spowodowane silnym obniżeniem energii CHI. Favele są podobno w całej Brazylii ale te w Rio są szczególnie zagrożonymi miejscami . Jeśli ktoś mówi , że są one problemem, którego nie sposób rozwiązać , to ten problem stoi ponad nimi , na wzgórzu , pokazuję go palcem .

Figura ta nosi nazwę "Chrystusa Zbawiciela" . W kontekście powyższych uwag nazwa równie ironiczna jak odwołanie w nazwie do wolności , w przypadku posągu w Nowym Yorku (7/). Posąg w Rio został uformowany w kształcie ludzkiej sylwetki , szeroko rozpościerającej ręce w geście obejmowania , zapewne niektórym ufnym istotom sugerujące przyjaźń . Skutkuje to opinią , że posąg "czuwa" nad miastem ( patrz poniżej tekst w Wikipedii ) . Znane są mi pokrętne tłumaczenia , że figury nie są przedmiotem kultu , że są one tylko symbolem i służą jedynie zobrazowaniu pewnych idei .

Tutaj stwarzam okazję , by wszyscy mogli odczuć jakie są bezpośrednie skutki obecności figur . Są to doznania jednoznacznie potwierdzające niszczące ich działanie , niezależne od doczepionej argumentacji . Z lektury ( 1/ 2/ 3/ ) wyciągamy jednoznaczny wniosek , że intencje kapłanów chrześcijański czyste nie są , więc jakiekolwiek ich tłumaczenia możemy włożyć między bajki , nawet te z pozoru prawdziwe .

Stosują się tutaj wszystkie uwagi jakie zawarłem w : 4/ do 7/ , a szczególnie w 7/.

W wikipedii ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Corcovado ) możemy przeczytać:

Największą atrakcją turystyczną góry Corcovado jest uwieńczony na jej szczycie pomnik Chrystusa Zbawiciela, który przyciąga rocznie 300 000 odwiedzających. U stóp posągu rozciąga się panoramiczny widok na Rio de Janeiro , w tym na zatokę Lagoa Rodrigo de Freitas, plaże Copacabana i Ipamena oraz na rozległe dzielnice nędzy w mieście tzw. Favelas .

oraz ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Chrystusa_Zbawiciela_w_Rio_de_Janeiro )

Odsłonięcie nastąpiło 12 października 1931 roku . Dokonał tego projektant oświetlenia Guglielmo Marconi , który włączył je z jachtu przycumowanego w porcie we włoskiej Genui . Uroczystość tę powtarzano jeszcze dwa razy. Za drugim razem gdy zainstalowano nowe oświetlenie, włączenia dokonał papież Paweł VI , a za trzecim z okazji 50. rocznicy czuwania statui nad miastem 12 października 1981 uświetnił włączeniem papież Jan Paweł II . ( << koniec cytatu)Miliony okolicznych mieszkańców jest bezbronnych wobec tej pułpki , która nad nimi "czuwa" ( porównaj 4/ 7/). Ich los jest nie do pozazdroszczenia . Ofiarami są również miliony turystów i pozostali , którzy bezkrytycznie oglądają tę "potworę" poprzez przekaz telewizyjny na całym świecie.

Nie ma przyszłości dla naszego świata , w którym dozwolone jest zastawianie pułapek na drugich . Każda istota ludzka boryka się ze swoim losem , próbując , pośród zawiłości istnienia odnaleźć swoją drogę do szczęścia . Ludzkim odruchem jest w tym jej nie przeszkadzać , o ile nie narusza ona praw drugich i , o ile nie narusza ona praw drugich , ludzkim odruchem jest jej pomóc , w miarę swoich możliwości . Nieludzkim zaś , obrzydliwym i nieprawnym ( czytaj PRAWO ) jest stawianie pułapek na jej drodze .

Słowa mojej argumentacji z całą pewnością trafiają do wielu osób , wierzę w to . Z całą pewnością znajdą się tacy wśród artystów i ludzi nauki . Uprawianie sztuk czy nauki wymaga wrażliwości i inteligencji , i dyscypliny moralnej , i jest też darem . Taka działalność otwiera szerszą perspektywę na sprawy naszego świata i na pewnym etapie pojawia się odpowiedzialność za jego kształt . Bo któż może decydować o sprawach świata , jak nie ci , którzy posiadają o nim wiedzę i dla których los drugich nie jest obojętny ?

Niegodziwcy , psujący byt drugim , powinni być odsunięci w społeczny niebyt , a ich praktyki powinny zostać zakazane .1/ Nowy Testament – twór człowieka,

2/ Zagadki w Nowym Testamencie

3 / Prawo Dunsa Scotusa a Nowy Testament

4/ Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej

5/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

6/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

7/ Statua Wolności w Nowym Yorku
powrót