powrót2-02-2011 22:00


Czas rozliczeń . Obniżenie energii w Egipcie

Obecne zamieszki w Egipcie mają ścisły związek ze spadkiem poziomu energi CHI . Spadek taki nastąpił 11 dni temu . Ta gwałtowna zmiana spowodowała napięcie u mieszkańców , co obróciło się przeciwko władzy państwowej , do której już wcześniej Egipcjanie mieli istotne zastrzeżenia . Skąd ta zmiana stanu energii ?

Przyczyną są nieusunięte obeliski i nie zneutralizowane piramidy . Pisałem o tych obiektach >> tutaj , wskazując , że są one szkodliwe dla otaczających Egipt państw . Było to około roku 2002 . Moim zadaniem jest pokazywać i ostrzegać . Potem musi nastąpić stosowna reakcja tych , którzy są odpowiedzialni za dany obszar zjawisk i za dany obszar Ziemi .

Uczestniczymy w procesie naprawy . Nasz świat znalazł się na krawędzi i musimy go podnieść , żeby ocaleć . Nasi przodkowie pozostawili nam w spadku różne szkodliwe obiekty oraz szkodliwe obyczaje . Obiekty trzeba zniszczyć bądź zneutralizować , a obyczaje zmienić .

Gdyby to tylko ode mnie zależało , to mógłbym pisać sobie bez końca . Jednak nad światem czuwa "w górze" , ponad nami Mądrość i to stamtąd ostatecznie przychodzą rozstrzygnięcia . Kto nie zastosuje się do moich zaleceń ( poleceń nie wydaję ) , ten spotka się z kontrą , która nadejdzie "z góry" . Ja wszystko tłumaczę krok po kroku . Żeby zrozumieć , wystarczy mieć dobrą wolę . Nie wynoszę się , nie obrażam nikogo . Staram się wyjaśniać i pokazuję zależności parametrów naszego bytu od zastanych , niekorzystnego stanu materialnego i stanu świadomości .

Na rys.1 pokazuję , co nastąpiło w Egipcie . Stwórca wycofał energię CHI z obszarów zamieszkanych czyli z całej delty oraz z obszarów wzdłuż Nilu , aż do granicy z Sudanem . Mówiąc językiem biblijnym , Bóg (Stwórca) cofnął Egipcjanom swoje błogosławieństwo . Po prostu , po okresie napominań , który trwał ostatnie osiem lat , teraz naszedł czas rozliczeń . Przez osiem lat powiedziałem bardzo wiele . W tym czasie wiele osób mnie czytało i tą drogą poznało . Był to wystarczający czas , by moje tezy dotarły gdzie trzeba . Teraz właśnie okazuje się , że moje propozycje stają się wymogiem . W miarę potrzeb będę służył radą .


Jeśli udowadniam i stwierdzam , że szkodliwy jest jakiś obiekt lub pismo np. Nowy Testament (NT), to administracja danego kraju , którego to dotyczy jest odpowiedzialna za usunięcie obiektu lub wycofanie z obiegu pisma ( NT). Jeśli administracja , której obowiązkiem jest eliminowanie szkodliwych zjawisk , nic nie robi w tym kierunku , to staje się ona zbędna . Jeśli jednak postanowi ona działać , to informując mnie o tym i przedstawiając sensowny plan działania , może odwlec rozliczenie za zwłokę . Administracja Egiptu w ciągu ośmiu lat nie podjęła działań i stała się zbędna , więc odejdzie i zastąpi ją inna .


Poniżej sporządziłem symulację wirtualną obszaru Egiptu pozbawionego piramid i w domyśle Pików Faraona ( obelisków) . Na rysunku po lewej stronie mamy stan obecny . Delta Nilu jest całkowicie pozbawiona energii . Zachwiało to poczuciem bezpieczeństwa wszystkich jej mieszkańców . Na rysunku po prawej stronie usunąłem wirtualnie piramidy . Energia w delcie powróciła do stanu sprzed 11 stycznia tego roku . Symulacja zmian stanu energetycznego Egiptu po usunięciu piramid i obelisków >> tutaj

Stan po prawej nie jest rewelacyjny , pomimo usunięcia piramid . Wynika to z tego , że delta Nilu wnosi zbyt dużo energii wody . Mogę to poprawić . Myślałem już o tym jakiś czas temu i jest możliwe skorygowanie tego stanu . Jestem na to przygotowany . Kiedy Egipcjanie wykonają zalecane przeze mnie zmiany związane z piramidami , wówczas zaproponuję konkretne rozwiązania . Będą konieczne instalacje dwóch korektorów , zaznaczyłem je małymi żółtymi plamkami na prawej mapce . Efekt pokazuję >> tutaj . Po lewej stronie Egipt po poprawkach piramid . Po prawej Egipt po poprawkach piramid i po moich korektach . Odczuwa się tu wyraźne podniesienie energii na całym obszarze Egiptu do poziomu pełnej wartości energii . Po mojej korekcie wysoka energia pojawi się również na obszarach pustynnych (!). Do tej pory tam jej nie było , nawet w ubiegłych latach , a przecież ona warunkuje życie .


1/ Nowy Testament – twór człowieka

2/ Zagadki w Nowym Testamencie

3 / Prawo Dunsa Scotusa a Nowy Testament

4/ Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej

5/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Wrocławia

6/ Wpływ obiektów sakralnych na stan energetyczny centrum Krakowa

7/ Statua Wolności w Nowym Yorku

8/ Wpływ figury Chrystusa w Rio de Janeiro na stan energetyczny miasta

9/ Obniżenie energii na linii Waszyngton – Front Royal

10 / Obniżenie energii w Nazaret

11/ Wpływ zespołu pałacowego w Osace na energię w tym mieście

12/ Obniżenie energii w Tokio , wokół pałacu cesarza oraz na obszarze morza japońskiego

13/ Obniżenie energii w Verdun, we Francji

14/ Obniżenie energii wokół kościoła w Spiskiej Nowej Wsi , na Słowacji
powrót