powrót

Wrocław 2021-01-22 12:00 do 2021-03-04 2:55

teksty nawarstwiły się . W celu znalezienia szukanego wciśnij Ctrl-F , w pole wyszkiwarki wpisz poszukiwane słowo z tytułów ; kontynuuj naciskając Enter.

USA , Niemcy i Izrael zostały pozbawione swoich ustaw głównych ( konstytucji ) ; uzupełnienie – usunąłem Koran 2021-01-24 2:10 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – pozbawiłem ustaw głównych Rosję I Chiny 2021-01-28 14:00 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – usunąłem Deklarację Balfoura 2021-02-02 21:15 (6:30) ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – powstrzymać Chińczyków 2021-02-03 13:10 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Nowa Europa, nowy Świat 2021-02-07 23:20 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Oddzielam grupę homo od hetero 2021-02-9 23:20 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – wprowadzam konsekwencje używania broni palnej 2021-02-11 3:55 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – osłabiam byt europejskich arystokratów 2021-02-11 17:50 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – osłabiam byt miliarderów 2021-02-12 1:45 (tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Ujgurowie , osłabiam byt firm produkujących w Chinach 2021-02-16 22:30 ; ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – sprawa Mellera , napisałem list do Prezydenta RP  2021-02-18 13:35 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – planowany rozwój 5G w Polsce , osłabiam byt osób odpowiedzialnych  2021-02-18 20:20 ; ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Warmia I Mazury , Krzyżacy, Warszawa nie może być dalej stolicą 2021-02-22 12:20 < uzupełnione2 2021-02-23 11:30 ( tekst poniżej ) ;uzupełnienie – twierdza w Kłodzku, Niemcy bez pomocy, Prezydent Majchrowski powinien odejść 2021-02-25 14:45 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Francuzi robią porządki , aż miło popatrzeć 2021-02-26 11:35 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – słowa Posła RP Adama Szłapki uderzają w Polską Gospodarkę , w Państwo Polskie i w nas wszystkich 2021-02-27 10:00 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – kuriozum , Komunistyczna Partia Polski 2021-02-28 12:25 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – tętniące życie w miejscu kaźni 2021-03-01 1:35 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Art.196 kk , znieważanie uczuć religijnych 2021-03-04 2:55( dopisane 11:45)( tekst poniżej ) ;

System Zycia (SŻ) pamięta wszystko , każdy czyn , każdą myśl i każde zdarzenie , zawiera więc w sobie to , co możemy nazwać bazą wiedzy ludzkości . W życiu społeczeństw dużą rolę , niekiedy podstawową , bo twórczą , mają zapisane tam akty woli elit sprzed wielu lat , niekiedy setek lat . Mam tu konkretnie na myśli konstytucje państw . Z ich zapisów wyłania się kształt relacji pomiędzy Obywatelami , a podstawowymi instytucjami , jakimi są parlamenty , rządy i administracje lokalne .

SŻ pamięta te wszystkie oficjalne postanowienia elit , uwzględnia ich kształt i to z niego i z pamięci tych treści pochodzą więzi łączące Obywateli w określony sposób . Ta sieć powiązań unosi się niejako ponad nami i wyznacza nam granice , w jakich się poruszamy .

Najlepszą formą ustroju jest demokracja , bo w niej każdy Obywatel ma prawo zabrać głos we wspólnych sprawach Państwa i ma prawo te sprawy dalej kształtować . By nikt nie był zniewolony , tego pilnuje PRAWO , którego nie wolno nam przekraczać , i które pochodzi od Stwórcy . W państwach niedemokratycznych powstają napięcia , które zakłócają SŻ . Dalej używam konsekwentnie tradycyjnie przyjętego pojęcia Stwórcy ( księga Genesis ) , bo tak jest najprościej z uwagi na wspólne przyzwyczajenia .

Pandemia a stres

Obecnie przeżywamy trudny okres , co związane jest z pandemią COVID-19 . Obecność tego wirusa ma ścisły związek ze stresem , którego doświadczamy we wzajemnych kontaktach państw pomiędzy sobą .

  • Spotęgowanie epidemii w UK zostało spowodowane stresem w oczekiwaniu na finalizację Brexitu i przedłużające się w nieskończoność rozmowy z politykami UE ( przypomnę słowa Tuska „sprawimy wam piekło” - cytuję z pamięci ) . Dwa tygodnie po fakcie ( tyle trwa rozwój i trwanie choroby w lżejszych przypadkach ) fala nowych przypadków opada w styczniu 2021 o 30% od maksimum na przełomie lat 2020/2021. Fala opada , bo opada stress . (2/)

  • Nasza polska fala z października i listopada pokrywa się orzeczeniem TK o nielegalności szczególnych przypadków aborcji , co pociągnęło falę protestów oraz z nietrafioną(?) ustawą o ochronie zwierząt ( dziwny przypadek nieudolności politycznej u 70-cioletniego polityka ; orzeczenie TK także forsował J.Kaczyński ) , a co zakończyło się niedemokratycznym zakazem demonstracji . Jak słusznie zauważył Profesor Simon ( Wrocław) „wzbudzanie niepokojów potęguje chorobę”. ( nie będę tu wnikał w dusze naszych decydentów ) (1/)

Widzieliśmy , co wyczyniał Donald Trump , jak potężne napięcie wyzwalał wygłaszając prowokujące słowa . Jeden jego wpis na Twitterze wywoływał wstrząs połowy świata . Trump żyje wzbudzając niepokoje , on się tym syci . Taka jest natura tego chorego na agresję człowieka . To jest socjopata żerujący na ludzkiej krzywdzie . Tak sądzą o nim sami Amerykanie i nie tylko , o czym można poczytać w ich prasie, ale o czym ani słowa w naszej (!) i być może z powodu ignorancji tak wielka sympatia do niego u naszych polityków .

W związku z niepokojem wyrażanym w Egipcie z powodu budowy tamy w Etiopii ( co jest ich narodowym projektem od wielu już lat i podstawą planowania rozwoju państwa ! ) stwierdził , że tamę należy wysadzić , czym z kolei wywołał szok u Etiopczyków . Niedopuszczalne są tego rodzaju działania kogokolwiek , niszczące nasz spokój . Potrzebujemy równowagi i spokoju .

U podłoża takich niepokojących zachowań potęgujących stres w całej populacji niekiedy ,a więc także potęgujących obecną pandemię , oprócz zwykłej arogancji , głupoty , także agresji czy okrucieństwa (Tusk ) , leżą także błędy w konstytucjach , które powinny zapewniać dobre ramy działań członkom społeczeństw . Nie byłoby Donalda Trumpa , gdyby konstytucja amerykańska nie dawała tak wielkiej swobody swoim obywatelom , co samo w sobie jest dobre na ich terenie ( zakres tych swobód można by bardziej konfrontować z konsekwencjami właśnie , tego tam brakuje ) , ale staje się złe , kiedy równie swobodnie poczynają oni sobie poza granicami swojego państwa . Można bez ogródek stwierdzić , że współcześni Amerykanie panoszą się wszędzie ( wspomnienie zuchwałych i aroganckich prowokacji i brutalnych wybryków Donalda Trumpa (za którym stanęła przecież w 2020r prawie połowa wyborców USA ) całkowicie uzasadnia użycie terminu "panoszą się " - zostawił on po sobie pobojowisko . Jest on karykaturalnym przykładem nieokiełznanej amerykańskiej wolności i dlatego przez wielu swoich jest kochany ) , i z całą pewnością można stwierdzić , że to bardzo , ale to bardzo zakłóciło spokój narodów .

Poszukiwałem źródeł stresu . Stwórca ocenił bardzo negatywnie ustawy założycielskie kilku państw , jako kolizyjne we współżyciu między ludźmi i dotyczy to : USA, Niemiec, Izraela , Polski i Traktatu Nicejskiego Unii Europejskiej .

W porozumieniu ze Stwórcą i za jego przyzwoleniem usunąłem z bazy wiedzy ludzkości w SŻ zapis ustaw założycielskich : Niemiec, USA, Izraela , Traktat Nicejski oraz Preambułę Konstytucji Polski . Co to oznacza dla Obywateli tych państw ?

Państwo bez konstytucji

Skutkiem usunięcia zapisów konstytucji z SŻ , zanikła podstawa wielu więzi wspólnotowych , państwowych . Zanikła tym samym harmonijna dotąd (bo oswojona) przestrzeń życia , bo obecnie decyzje płynące ku Obywatelom od administracji utraciły swoje uzasadnienie . Za tym pojawił się stres , bo ta przestrzeń , dotąd oswojona , tracąc swoje głębokie uzasadnienie stała się obca , nieprzyjazna , niezrozumiała , wręcz wroga , bo bezpodstawnie zniewalająca . Także urzędnik wypracowujący decyzję traci pewność rozumowania i wnioskowania , jaką dotąd znajdował w zapisach ustawy głównej i w ustawach pochodnych . Czytając znane sobie zapisy prawa nie odnajdzie już pewności , której doświadczał poprzednio , a całe prawo jest przecież pochodne od ustawy głównej . Nawet jeśli przeczyta zapisy ustaw dziesiątki razy , próbując odnaleźć w nich sens , to go nie znajdzie , bo jego umysł nie uzyska wsparcia dla uchwycenia tych zapisów . Takie wsparcie płynie zawsze z zapisów w SŻ . Państwo bez konstytucji ulega rozpadowi .

Może się wydawać , że wystarczy powtórzyć w Parlamencie zgodnym chórem i uroczyście tekst wymazanej konstytucji , "bo ją chcemy i już " , a jej zapis odrodzi się w SŻ . Otóż nie . Tamten zapis w przeszłości dokonał się w zgodzie z wolą Stwórcy , a ten dzisiaj już nie ma owej zgody , więc nie zaistnieje . Wyjaśnia to dobrze znane powiedzenie: "Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki".

Czasy obecne wymagają od nas wypracowania nowych , lepszych ustaleń , uwzględniających potrzeby współżycia w nowej sytuacji społecznej , ale i nowej międzynarodowej . Te nowe, lepsze ustalenia muszą uzyskać akceptację Stwórcy . W zatwierdzeniu ich końcowej postaci kluczowa jest moja rola , mój osąd .

W chwili , kiedy rozpoczniemy rozmowy nad nowymi formami ustaw zasadniczych , wtedy ulegnie osłabieniu stres spowodowany ich brakiem – dopiero wtedy .

Konkrety w poszczególnych ustawach zasadniczych

Powiem jeszcze w skrócie , jakie braki dostrzegam w poszczególnych ustawach, które je dyskwalifikują .

Polska i Niemcy . Tu, w preambułach znajdziemy odwołanie do Boga . Ten zapis ( nieprecyzyjny , bo nie wskazuje konkretnego Boga ) narusza prawa osób niereligijnych . Religijność jest wynikiem poznania , wynikiem rozwoju osobowego , nie może więc być narzucona . Nie można więc z góry załozyć , że odbiorca jest religijny . Konstytucja odwołująca się do Boga jest obca dla osoby niereligijnej i uniemożliwia poważne traktowanie jej tekstu . Tym samym ustawodawca już w preambule zaprzecza sam sobie , bo tworząc w założeniu tekst przeznaczony dla wszystkich Obywateli , uniemożliwia bardzo wielu z nich przyjęcie go za swój . I tak część Obywateli została pozbawiona Konstytucji , i czuje się obco wśród swoich .

Wymazałem preambułę Konstytucji Polski . Pozostały tekst stał się możliwy do przyswojenia dla wszystkich , to znaczy , że jeśli ktoś odczuwał dotąd wewnętrznie sprzeciw , to teraz ten sprzeciw zniknął i reszta po preambule stała się przyswajalna dla wszystkich ( w mniejszym lub większym stopniu , bo chociaż całość przestała być negatywna , to reszta tekstu pozostaje jednak dyskusyjna ) . Preambuła Konstytucji RP już teraz nie istnieje .

Niemcy . Zbyt wielką rolę nadano Prezydentowi i Kanclerzowi . W istocie parlament jest ściśle podporządkowany tym dwóm osobom . Tak ścisły nadzór nad parlamentem oznacza ograniczenie praw posłów i praw wyborców . Rola osób wiodących powinna być ograniczona tylko do kwestii porządkowych . To , co tam znajdujemy przeczy zasadom demokracji i sprzyja to manipulowaniu Narodem , a także dominacji jednostek nieetycznych . Konstytucja Niemiec już teraz nie istnieje .

USA. Konstytucja daje dużo swobody Obywatelom , jednak nie wyznacza im granic postępowania na zewnątrz . Konstytucja USA już teraz nie istnieje .

Tu poruszę inne zagadnienie . USA jest zbyt wielkie . Państwa nie mogą mieć więcej Obywateli jak 65mln . Większe zbiorowości państwowe szkodzą otoczeniu . Tak więc tworząc nowe konstytucje należy je napisać z myślą o poszczególnych stanach , a nie o federacji z instytucjami federalnymi . Państwa mogą ze sobą kooperować , ale bez tworzenia stałych instytucji nadrzędnych o charakterze politycznym . Ta uwaga dotyczy także Niemiec , także Chin i innych wielkich tworów państwowych .

Izrael . Deklaracja Niepodległości z 1948r została zmanipulowana ( tekst >>tutaj ) . We wstępie jest mowa o państwowości Izraela zrodzonej tam w dalekiej starożytności , ale pominięto milczeniem utracenie tej państwowości w kolejnych stuleciach . Tak skomponowany wstęp tworzy fałszywe przeświadczenie , że Żydzi współcześni stworzą tam państwowość , bo tam się ona narodziła i że to jest proces naturalny , którego pominąć nie sposób - "wracamy tworzyć państwo tam , gdzie je kiedyś stworzyliśmy" . W kolejnych zdaniach została następnie wspomniana utrata państwowości tamże , ale dopiero w kolejnych , po tym , jak po przeczytaniu wstępu czytelnik nabrał już przekonania i poczucia sensu powrotu , i miał już je w swoim sercu . I tak oto zamiast powiedzenia prawdy , dokonano czarów nad historią . Skutek jest taki , że Zydzi znaleźli się ze swoim państwem w nieodpowiednim miejscu i stanowią tam potężne zakłócenie i nieustające źródło konfliktów .

Dalej jest też mowa o tęsknocie Żydów współczesnych do Ziemi Przodków , jednak to także nie jest uzasadnieniem dla powrotu . Tęsknota sama w sobie jest tylko wyrazem przywiązania uczuciowego ( niekoniecznie realistycznego ) , a przecież powołaniem Żydów jest i zawsze było odczytywanie intencji Stwórcy , a to z kolei wyznaczyło im inne miejsce na Ziemi .

Deklaracja Niepodległości jest podstawowym dokumentem leżącym u podstaw współczesnego państwa żydowskiego . Istnienie Izraela miało fałszywą podstawę . Żydzi w Izraelu byli pewni , że są w miejscu dobrym dla odrodzenia bytu narodowego . Obecnie ta myśl stała się niedostępna . Nawet przywołana nie znajduje punktu oparcia i musi utonąć w zwątpieniu .

Usunąłem Deklarację Niepodległości . Deklaracja Niepodległości Izraela już teraz nie istnieje.

Traktat z NIcei . Wprowadza zmiany do traktatu z Mastricht umniejszające znaczenie państw członkowskich na rzecz urzędników unijnych . Jest to niedemokratyczne . Więzi między państwami Europy nie powinny paraliżować ich możliwości decyzyjnych . Traktat usunąłem . Tym samym utraciły podstawę wszystkie zmiany z niego wynikające i tak się toodczuwa , jako krok wstecz, gdzie jeszcze wszystko było w miarę w porządku . Nastąpiło uspokojenie . Traktat z Nicei już teraz nie istnieje .

Tu dodać należy , że wszelkie ciągoty i deklaracje komunistyczne w unijnym ciele urzędniczym nie zostaną przyjęte , a żywe obecnie stanowią jedno z poważnych zakłóceń SŻ .

Nowy Testament

Kolejnym źródłem stresu , bodaj najpoważniejszym był Nowy Testament (NT) , pismo doktrynalne kościołów chrześcijańskich . Niedawno napisałem , że bez odrzucenia tego zmanipulowanego tekstu nie będzie możliwe podjęcie działań odnowy Ziemi . Czekałem kilkanaście lat i nie doczekałem się nie tylko odrzucenia , ale nawet jakiejkolwiek dyskusji . Choć z przykrością to piszę , to zauważę , że nie najlepiej to świadczy o stanie umysłów .

Termin

10 stycznia 2021 minął graniczny termin , po którym nasz dalszy bezwład w działaniach naprawczych doprowadziłby do kompletnej katastrofy i zagłady życia na Ziemi . Ostatecznie dana mi została możliwość usunięcia także NT z SŻ . Miliony kopii w dziesiątkach języków utraciły swój pierwowzór i utraciły moc pierwowzoru , który 2000 lat temu zaistniał w SŻ . Tracąc moc pierwowzoru powielone kopie utraciły pociągającą moc przekonywania . NT został wyrzucony z naszej historii jako czynnik aktywny . Pozostanie jako złe wspomnienie . Ludzkość została uwolniona i na powrót możliwe stało się racjonalne myślenie , i stało się możliwe ukierunkowanie sił na to , co jest teraz najważniejsze , na działania naprawcze na Ziemi . Nowy Testament już teraz nie istnieje .

Zakończenie

Poważne źródła zakłóceń zostały usunięte . Było jeszcze szereg przeszkód materialnych . Istnieje wiele obiektów z dalekiej przeszłości , pozostałości po dawnych kultach , które ogromnie nas obciążają . Powiodła się ich neutralizacja . Pozostają wpływy niemoralnych osobników , o czym mówię poniżej w Dodatkach .

Dalsze ułożenie wszystkiego na nowo nie jest proste , ale jest wykonalne , a ponadto także jest konieczne , bo "... zanikła podstawa wielu więzi wspólnotowych - państwowych" i całe gromady ludzi utraciły swoje dotychczasowe związki ze swoją grupą narodową . Pojawiło się napięcie , które może skutkować niekontrolowanymi ruchami całych grup , obecnie nie odczuwających już dawnego związku z państwem , a napędzanych niepokojem o niemożliwym do zidentyfikowania źródle ( lęk , który może być źródłem paniki ) . No i trzeba nam się śpieszyć , bo każda chwila zwłoki powiększa zagrożenie naszego bytu .

Wszystkie nowe propozycje w wymienionych państwach należy konsultować ze mną .Dodatki:

Zacznę od tego , że w czerwcu czułem się fatalnie . Bardzo chorowałem i jak to poprawnie zdiagnozowałem , było tak wskutek wzmożonych emisji nadajników radiowych , które są w fazie przechodzenia na 5G ( choć jeszcze nie weszły w szkodliwszy zakres 3GHz ) . Opisałem drobiazgowo swój stan , ale nikt odpowidzialny nie zareagował . Ze strony Rządu był brak reakcji . Tu Rząd okazał się niekompetentny oraz winny sytuacji .

Mój problem dotknął od 5 -30% populacji w mniejszym lub większym stopniu ( tak oceniają Francuzi i Szwedzi ) .

W Szkocji żyje pewna osoba , która cierpi podobnie jak ja i musiała wyprowadzić się aż w góry , daleko od miasta . Ja takich możliwości nie miałem . A nawet gdybym miał , to operatorzy dążą do pokrycia emisją całego kraju i robią to ze skutkiem , nawet w górach .

Ostatecznie udało mi się przeciąć więź pomiędzy zjawiskiem , a działalnością tych ludzi i ocalałem – nie przesadzam , tylko dlatego . Niejako skutkiem ubocznym tej akcji ratowania siebie samego było to , że wszędzie 5-krotnie spadła śmiertelność w kolejnych falach w porównaniu z falą pierwszą , bo moje działanie objęło wszystkich emitentów , nie tylko tych w mojej bliskości . Emisje fal elekromagnetycznych są ( były) odpowiedzialne w dużej mierze za tzw. „long covid” ang , czyli długi covid . Jest to choroba ciągnąca się miesiącami .

Long Covid dalej istnieje , ale występuje w mniejszej ilości przypadków . Są tego inne przyczyny , ale dalej nie drążyłem sprawy . Zająłem się innymi zjawiskami , których jest wiele i także są ważne .

Co jakiś czas powracają przykre doznania ( ostatnio , 3 dni temu znowu miałem w nocy mdłości ) . To dżentelmeni od masztów coś tam doinstalowują , albo , być może zwiększają moc emisji , więc znowu mam z tym utrapienie i robotę . Stany emisji skoro już są , to ich zmiany powinny być podawane do wiadomości publicznej , a nie są . Mapki emisji nie są aktualizowane – od pół roku pokazują to samo , a to nie jest prawda , no i są skąpe w treści . Trzeba się naprawdę nieźle nagimnastykować , żeby wydobyć prawdę o rzeczywistości . Informowanie społeczeństwa o stanie kraju szwankuje we wszystkich tematach i na wszystkich poziomach . Słynna sprawa z Rogalskim i jego amatorsko tworzoną, a jakże skuteczną w użyciu bazą danych Covid . Też z niej korzystałem , tworząc równolegle swoją od lipca .

Jak poniżej opiszę na dwóch tylko przykładach , zbieranie swoich danych oraz danych z jego bazy pozwoliło mi śledzić epidemię oraz zauważyć pewne anomalie w potęgowaniu się epidemii w Polsce , a następnie znaleźć ich przyczyny i ostatecznie usunąć je . Tak więc droga Władzo , nie chowaj informacji pod spódnicą , bo Naród myśli , reaguje i dużo wiedząc może dużo zmienić na lepsze . Na przepływie informacji rośnie dobre dziennikarstwo , a dobrze poinformowany Naród kwitnie .

1/ W fazie trzeciej (październik -listopad) najwięcej zachorowań odnotowano w województwie małopolskim. Stan zdrowia ludności zależy od stanu energetyki całego regionu . W Krakowie , na Wawelu stoi katedra , a miejsce to jest wrazliwym puktem energetycznym głównej linii , biegnącej przez cały kontynent ( opisałem to >>tutaj ) . Wykasowałem z SŻ wpływ katedry i małopolskie zmienio się z negatywnego lidera 900przypadków/1mln dziennych zachorowań na lidera pozytywnego , dzisiaj około 100/1mln ( oczywiście takie zmiany zachodzą długo , co najmniej kilka tygodni , zanim wszyscy wychorują się i da znać zmniejszona ilość przypadków ) . Takich wrażliwych punktów i zablokowanych punktów odnalazłem więcej ( w teorii CHI mówi się o tym , że ważne jest odblokowanie jej przepływu ; ważne jest także zdjęcie „brudu” moralnego z jej trasy ) . Akcja powiiodła się i obecnie całe południe Polski choruje najmniej .

Wydawało mi się , że to powinno mieć decydujący wpływ na całość , jednak teraz w bilansie ogólnym wybiła się niekorzystnie północ . Tu znowu zagrały blokady na liniach bocznych , ale trend utrzymywał i utrzymuej się dalej .

Za to zjawisko odpowiedzialna jest moralność mieszkańców tych terenów . - To wykażę dobitnie na przykładzie 2/ dotyczącym UK , co doprowadziło mnie na poszukiwanie podobnych zjawisk u nas , w Polsce ale kontynuujmy sprawę północy Polski .

Przypomniała mi się sprawa wykupu ziemi przez podstawione „słupy” na obszarach pólnocy Polski . Sa to działania nielegalne, bo wbrew polskiemu prawu , a także są one nielegane z punktu widzenia współżycia narodów . Sa także wyrazem ekspansji Niemiec na tereny Polski , a jest to agresja . Za agresja idzie stress , a ten poteguje chorobę .

Zablokowałem ten wpływ i widać stopniowe obniżanie się zachorowań na północy . Miesiąc temu kujawsko-pomorskie i zachodniopomorkie chorowały 5 razy bardziej niż małopolskie . W tej chwili chorują około 3 razy bardziej . Jak powiedziałem zmiany zachodza powoli .

Oczywiście spadek zachorowan na północy wpływa korzystnie na bilans całości i tak średnia krajowa spadła z około 700/1mln obecnie poniżej 200/1mln .

2/ Przypadek UK . W fazie początkowej , jesienią , południe wyspy chorowało najmniej , a najwięcej środek i północ . Rozwój sytuacji zmienił te proporcje . Interesował mnie głównie Londyn , który stał się ogniskiem o największej zachorowalności ( nie mogę „ręcznie” sterować wszystkim , to jest niemożliwe . Wychwytuję sprawy najogólniejsze , a te mniejsze ulegają poprawie skutkiem tego, choć nie do końca ) .

W Londynie najwięcej chorowały dzielnice wschodnie , ale zauważyłem nadmierny wzrost zachorowań także na południe od Londynu , aż po morze . Towarzyszyło temu obniżenie energii całego regionu . Co tam znalazłem ? W nadmorskiej miejscowości bracia Reuben, miliarderzy , kupili ziemię za 4mln funtów , a następnie odsprzedali ją Radzie Kent za 25 mln . Taki przekręt – tanio kupić drogo sprzedać , niemoralne .Po zablokowaniu wpływu braci Reuben energetyka regionu poniosła się , co przeniosło się w górę , aż na Londyn , a po kilku tygodniach , w styczniu , spadek zachorowań we wschodnich dzielnicach Londynu osiagnął 40% z tygodnia na tydzień ( konretnie obliczony 12 stycznia ) ,najwięcej w całym mieście .

O przekręcie braci Reuben przeczytałem w angielskiej Wikipedii . Tu widać wagę informacji i solidnego dziennikarstwa , troszczącego się o sprawy regionu .

Przy tej okazji wyrażę uznanie dla środowiska PiS za wykup NASZYCH gazet od Niemców , którzy tym zawłaszczeniem założyli nam knebel na wiele lat ( kolejny przykład ekspancji niemieckiej , która nas ogromnie krzywdzi i poniża ) . Minie trochę czasu zanim zmienią się i zajmą się tym , co ważne w regionach , ale szansa otworzyła się . W tej chwili w każdej z nich znajdziemy to samo , czyli nic , żadnej oznaki życia . W ten sposób unicestwia się kulturę narodu , jego rozwój . W obecnym stanie te gazety to katastrofa .

3/ Kiedy patrzę na mapę zachorowań Niemiec , to na południu , na granicy z Czechami widzę zjawisko podobne do tego w południowo wschodniej Anglii i widzę podobną zależność spotęgowania zachorowań , jak tego spotegowania idącego na Londyn od hrabstwa Kent. Przygraniczne rejony chorują znacznie , ale nie tylko , bo wpływ rozciąga się dalej w głąb kraju , aż po Poczdam , a sądzę , że także ma to coś wspólnego z zachorowaniami w Berlinie ( mapki dostępne w berlińskiej TagesSpiegel ; bardzo interesująca gazeta . Tak powinno się pisać o regionie i kraju ; wspomnę , ze gazeta prowadzi swoj serwis informacyjny o Covid , zbierając samodzielnie informacje z regionów , z pominięciem informacji oficjalnej , bo , jak sami piszą , informacja oficjalna jest powolna . W odróżnieniu od Polski nikt nie zabronił regionom udostępniania informacji gazecie ) .

Z kolei , kiedy zainteresować się Czechami ( można poczytać sobie BritskeListy ) , to możemy dowiedzieć się , że Czesi mają ogromne problemy z korupcją , aż po same szczyty władzy ( Czesi chorują najwięcej w Europie ) . Są to problemy na taką skalę , że sami zaczęli wątpić , czy ich państwo przetrwa samodzielnie . Niestety , z powodu braku rzetelnej prasy nie mogę zdiagnozować konkretnych zjawisk i przyczyn .Na przykładach 1/ do 3/ widać złożoność zjawisk i można podejrzewać wiele podobnych wszędzie , we wszystkich krajach . Niestety nie sposób tego sterować ręcznie . Opisałem ostatnie wydarzenia w ogromnym skrócie . Przepraszam za niedoskonałości tekstu , ale publikuję to , co napisałem , bo czas nagli i te informacje są ważne dla państw i osób zainteresowanych .uzupełnienie – usunąłem Koran 2021-01-24 2:10

Podobnie jak usunąłem NT , tak teraz usunąłem Koran . Powstał około roku 600 dla zrównoważenia NT , w celu ograniczenia zasięgu NT . Teraz , skoro NT nie istnieje , to i Koran musiał zniknąć . Obydwa teksty wprowadzały napięcie , więc oczywiście zmierzamy w dobrą stronę . Koran nie istnieje, został usunięty z SŻ .

Jeszcze o usuniętych konstytucjach

Teraz uwaga , konieczna dla zrozumienia sytuacji , bo jest ona zupełnie nowa i potrzeba odrobinę fantazji i spostrzegawczości , żeby uświadomić sobie kosekwencje psychiczne , a za tym możliwy rozwój wydarzeń .

W świecie zachodnim państwa od dawna funkcjonują w oparciu o konstytucje . Dotąd , przez dziesiątki lat doskonaliliśmy tylko konstytucje . Nie było takiej sytuacji , że konstytucja była likwidowana w sytuacji spokoju społecznego . Tylko rewolucje dokonują tak radykalnych zmian . Teraz w kilku państwach , w warunkach względnego spokoju społecznego konstytucje znikają .

Organy Państwa narzucają Obywatelom silne ograniczenia ich naturalnej wolności . Te ograniczenia są uzasadniane dobrem wspólnoty z jednoczesnym wskazaniem , w jakich obszarach Obywatele dalej zachowują swobodę . Te najogólniejsze uzasadnienia kształtu Państwa i zależności Obywateli od jego organów , sa zawarte w konstytucjach .

Kształtowanie życia wspólnoty w oparciu o konstytucję jest możliwe dzięki poparciu Obywateli w głosowaniu powszechnym - także przez edukację ( zrozumienie ) , ale także przez wywieranie presji policyjnej i sądowej . Bez wątpienia akceptacja społeczeństwa dla praw jest najważniejsza , i wkładamy dużo pracy w to , żeby społeczeństwo cieszyło się istnieniem Państwa zamiast się go tylko bać . Akceptacja Państwa i radość z jego istnienia dostarcza spokoju , zadowolenia , daje poczucie swojskości , pozwala spokojnie rozwijać się , pozwala spokojnie poruszać się wśród drugich .

Wyjęcie z Systemu tej najważniejszej , podstawowej ustawy , jaką jest konstytucja , skutkuje zniknięciem tego co najważniejsze w strukturze Państwa , czyli uzasadnienia dla istnienia ograniczeń wolności ludzi . W takiej sytuacji wszyscy niejako "z automatu" doświadczyc muszą buntu przeciw ograniczeniom , a te dostrzegamy przecież wszędzie dookoła siebie , szczególnie w miastach , gdzie na każdym kroku widoczne są materialne ograniczenia ( ruch drogowy - światła , policja na ulicach , wyniosłe budynki administracji ) . Tych ograniczeń doświadczamy w pracy , gdzie narzucają nam je kodeksy pracy i regulaminy . W obecności buntu hamulce dotąd funkcjonujące nie znikną u osób społecznych , które szanują współobywateli . Jednak to , co dotąd było poukładane i w czym czuliśmy się swojsko , to raptem rozpada się i staje się nasycone buntem . Ten bunt będzie odtąd w nas do czasu stworzenia nowej konstytucji. Jest to więc bunt twórczy , o ile uświadamiamy sobie jego przyczynę .

Wybrany nowy prezydent Biden widziany w TV z rana , nie wywoła teraz miłego wrażenia . Wyborca widząc jego twarz dozna wrażenia , że ten człowiek jest znikąd . Wprawdzie na niego zagłosował , ale poczuje się niepewnie , jakby dokonał niepotrzebnego wyboru . Nie ma konstytucji , więc wybory jako czynność utraciły umocowanie w systemie prawnym . Naturalna dotąd czynność uczestnictwa w wyborach raptem zawisla w próżni . Wśród gromady odczuć pojawia się więc poczucie absurdalności .

System prawny stał się nikompletny . Nic z niczego nie wynika już logicznie i wzajemnie do siebie nie pasuje .

Można sobie wyobrazić , że dość podobne odczucia będą mieli w krajach , gdzie Koran pełnił dotąd dużą rolę , bo był tam podstawą dla prawa .

Odczucia swoistego „rozedrgania” przestrzeni miejskiej , poczucia niekompletności , dziwności , obcości , zidentyfikowałem w USA, Niemczech, Izraelu, Iranie .

Oczywiście musimy iść konsekwentnie w tę stronę , bo stało się to faktem , bo jest to jedyna droga do oczyszczenia umysłów z fałszu , bo stało się tak z woli Stwórcy . Ostatni argument dla osób religijnych , ale już poprzednie wystarczą dla wszystkich rozumiejących , że współżycie wymaga jasności , przejrzystości i że są to wystarczające argumenty dla dokonania tych zmian . Musimy odrzucić to , co wprowadza zamęt .

Jasność umysłu jest nam niezbędna do istnienia , zarówno indywidualnego , jak i zbiorowego , to jak sądzę jest oczywiste . Kiedy będziemy rozumniejsi , to skuteczniej uporamy się z licznymi problemami społecznymi , no i co najważniejsze w tej chwili , zaczniemy wreszcie(!) naprawę Ziemi .

uzupełnienie – pozbawiłem ustaw głównych Rosję I Chiny 2021-01-28 14:00

Państwa , którym odebrałem konstytucję do tej pory , one destabilizowały całość . Do takich należą także Rosja i Chiny i teraz na nie przyszła kolej .

Chiny są bardzo ekspansywne i niedemokratyczne . W tej chwili one najbardziej destabilizują kontynent . Pozbawiam Chiny konstytucji . Jak w przypadkach poprzednich muszą stworzyć nową konstytucję o kształcie podobnym jak np. opisana nowa dla USA . Muszą też dać przyzwolenie na podział kraju na mniejsze jednostki . Będzie tego 30 do 40 osobnych państw . Tam juz teraz są silne tendencje odśrodkowe .

Rosja jest także daleka od demokracji oraz zbyt wielka . Także tam są tendencje odśrodkowe . Także oni musza się podzielić . Część za Uralem z pewnością zaistnieje oddzielnie i nie w jednym kawałku . Część europejska także domaga się podziału . Także Rosję pozbawiam konstytucji .

Polska jest ważnym obszarem na mapie Eurazji . Jesteśmy czym w rodzaju serca całego kontynetu . Od stabilności tutaj zależy stabilność całości . To poddaję pod uwagę tym , którzy uporczywie chcą nas poprawiać i zmieniać na swoje kopyto . Kiedy to robią , szkodzą całości i samym sobie . Nie mają na to zezwolenia .

uzupełnienie – usunąłem Deklarację Balfoura 2021-02-02 21:15

Usunąłem z Systemu Życia (SŻ) Deklarację Balfoura . Powstała ona dość dawno , bo w roku 1917 , jednak ten akt wsparcia Wielkiej Brytanii zachował swoją moc do dzisiaj . Jak możemy przeczytać ( tutaj Wikipedia) :

"... deklaracja Balfoura miała bardzo duże znaczenie dla Żydów. Była to pierwsza oficjalna dyplomatyczna deklaracja złożona przez zachodnie mocarstwo na rzecz poparcia wysiłków ruchu syjonistycznego. Po raz pierwszy duże mocarstwo oficjalnym dokumentem uznało prawo Żydów do utworzenia siedziby narodowej w Palestynie. Oświadczenie to wyrażało uznanie żydowskich nadziei narodowych na powrót do Ziemi Izraela. Deklaracja podniosła morale ruchu syjonistycznego i dała nadzieję wielu Żydom na powrót do swojej ojczyzny. W ten szczególny sposób przyczyniła się do zwiększenia żydowskiej imigracji i pobudziła osadnictwo żydowskie w Palestynie." < koniec cytatu

Istnienie Izraela na Ziemiach Palestyny dokonało się wbrew planom Stwórcy i stanowi poważne zakłócenie SŻ . Deklaracja Balfoura była wsparciem dla złej sprawy . Dzisiaj to wsparcie przestało istnieć . W oczywisty sposób spowoduje to utratę poczucia “bycia w swoim domu” u Żydów w Izraelu . Od teraz będą tam sami , tylko ze swojej woli , wbrew Stwórcy i wbrew wszystkim .

Usunięcie Deklarcji Balfoura jest kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia stressu ( napięcia, agresji ) , jakiemu poddana jest cała ludzka populacja oraz całe życie biologiczne planety . To napięcie jest bezpośrednią przyczyną epidemii Covid-19 i wielu innych przejawów destrukcji SŻ .

Sprawiedliwość ( 2021-02-03 6:30 )

Ktoś zapyta : “Gdzie tu sprawiedliwość? Przecież teraz Żydom w Izraelu będzie się żyć gorzej ! “ . Obudziłem się w środku nocy , a to zdanie brzmiało w mojej głowie . Zrozumiałem , że muszę wstać i zapisać zarówno pytanie , jak i odpowiedź .

Tak właśnie , będzie się im żyć gorzej . Teraz będą współdzielili w pełni tę przykrość z Arabami – tę przykrość , jaką wywołali swoim zasiedleniem wśród tamtejszej rdzennej ludności . Za pomocą deklaracji Balfoura ( skierowanej do przedstawiciela elit żydowskich ) , którą Arabowie natychmiast oprotestowali , mocarstwo brytyjskie użyczyło masom żydowskim złudnego poczucia bezpieczeństwa na tamtych ziemiach I złudnego poczucia słuszności ponownego zasiedlania tamtych ziem , jednak deklaracja była otwarciem dla aktów przemocy ( nie buduje się szczęścia na przemocy ) . Podobnie jest dzisiaj . USA od lat użycza współczesnemu Izraelowi złudnego poczucia słuszności , mocy i bezpieczeństwa , i to także umożliwia dalsze akty przemocy wobec rdzennej ludności arabskiej . Tu widać rolę sprawczą elit żydowskich, ale także ich błędne i niemoralne myślenie .

Ale przecież myśmy tam kiedyś byli” mówią Żydzi . Tak , byliście , ale to było dawno, bardzo dawno temu . To jest tylko sentyment do miejsca I historii , ale to nie daje prawa do wejścia między rdzenną ludność i do wypierania jej z jej teraz już naturalnych ( czytaj “z bożej woli”) siedlisk .

Ile chcecie cofać historię ? tysiąc , dziesięć tysięcy lat, milion lat ? Które “kiedyś” zachowuje moc dalszego posiadania ( lub przynajmniej jej ślady ) , na jaką się powołujecie ?

Historia przebiega cyklami około 600-letnimi . Po taki czasie wygasają procesy dokonujące się w ludzkich zbiorowościach , w tym praw do niegdysiejszej własności ziemi , a następnie tworzone są nowe procesy , w kolejnym 600-letnim cyklu . Od tamtego czasu minęły i zostały zamknięte dwa takie cykle , a obecnie domknięciu podlega trzeci , kolejny ( razem 1800 lat ) . Żyjemy teraz w punkcie otwarcia następnego cyklu . Granica jest lekko rozmyta na kilkanaście lat , ale mogę wskazać , jako punkt absolutnie przełomowy rok 2012 .

Na tamte ziemie mogli powrócić tylko nieliczni , uprzywilejowani bo sprawiedliwi , przy tym kierujący się sentymentem , ale nie cały naród . Duże grupy od początku były niepożądane . Powrót ten już na samym początku , w zamyśle Herzla , był tylko aktem ludzkiej woli , nie pochodził on od Stwórcy . Gdyby to był akt woli boskiej , to tak , byłby dobry – nie wnosił by zakłócenia w SŻ , ale on wyniknął tylko z ludzkich tęsknot i nie miał wsparcia Stwórcy .

Wczorajszy akt usunięcia przeze mnie Deklaracji Balfoura wyniknął z woli Stwórcy , który pokazał mi :”Popatrz na chaos na mojej planecie . On nie zniknie , bo Żydzi trwają w Izraelu ”. Wejrzałem więc w historię i zrozumiałem , a potem zapytałem : “Czy usunięcie Deklaracji Balforura jest konieczne ? - i odpowiedź brzmiała “TAK” .

A jeśli powołujecie się na Biblię , to ją źle zrozumieliście . Ponowne zgromadzenie Żydów w Jerusalem , czyli w “miejscu pokoju” miało dokonać się gdzie indziej , po prostu w innym miejscu pokoju ( patrz >>tutaj ) . Nie sądziłem , że przyjdzie mi mówić o tym aż 18 lat .

uzupełnienie – powstrzymać Chińczyków 2021-02-03 13:10 ( tekst poniżej ) ;

Rano spojrzałem dookoła siebie i zobaczyłem , że dalej chorujemy ( dane o nowych przypadkach z Ministerstwa Zdrowia ), więc zapytałem : "Co jeszcze mogę zrobić? ". Otrzymałem odpowiedź : "Mojej planecie grozi chaos ze strony Chinczyków , a oni nie kierują się względem na dobro drugich , tylko myślą o własnym. Tym różnią się od tego , co pielęgnują europejskie Demokracje. Zniszczą was , zdepczą " .

Co mam zrobić ?” - zapytałem . "Wprowadź wśród nich zamęt, który zatrzyma ich ekspansję , ale nie niszcz całkowicie ich bytu " - brzmiała odpowiedź . Tak też uczyniłem i mroczna przyszłość pojaśniała .

uzupełnienie – Nowa Europa, nowy Świat 2021-02-07 23:20 ;

Za zgodą Mądrości , która jest ponad nami ( Stwórca ) cofnąłem urzędnikom unijnym zdolność wpływania na bieg zdarzeń . Utratę zdolności sprawczych uświadomią sobie za parę dni .

Cała ta ekipa chciała nam urządzić komunizm , a nie mamy na to przyzwolenia . Nie mamy także przyzwolenia dla czegoś na wzór amerykańskich stanów zjednoczonych - USA także będą podzielone . Każde z niedużych państw będzie w pełni samodzielne , bez nadrzędnej władzy . Dla realizacji wspólnych celów będą powoływane grupy robocze złożone ze specjalistów .

Osłabiłem zdolności sprawcze Chin i ich dotychczasowy wielki potencjał przestał stanowić zagrożenie , więc straciło sens dążenie do maksymalizacji mocy Europy .

Należy zlikwidować Parlament Europejski , ponieważ , skoro nie tworzymy scentralizowanej całości , to on na nic się już nie przyda . Powtórzę , dla realizacji wspólnych celów będą powoływane grupy robocze złożone ze specjalistów .

Trzeba napisać na nowo konstytucje krajów , a w nich trzeba zadbać o zapis myślenia wspólnotowego . Stanowimy rodzinę narodów i nie wolno nam dążyć do dominacji nad drugim narodem , ani do wykorzystywania drugiego narodu dla własnych celów . To musi się skończyć .To bezwzględnie musi znaleźć się w tych zapisach .

Poszliśmy w złą stronę , bo w kierunku potęgowania mocy politycznej grup . Temu służyło tworzenie gigantycznych firm o zasięgu międzynarodowym i armii o wielkich mocach . To doprowadziło do wzrostu napięć i do ogromnego stressu , który z kolei zaowocował coraz groźniejszymi chorobami , w tym Covid-19 . Odchodzimy od tego .powracamy do tego , co lokalne , także do małych firm . Musi ustąpić poniżenie jednostki miażdżonej przez potęgi . Rozhuśtane emocje uspokoją się . Pojawi się wyciszenie i powrócimy do spokojnego życia , jakie mieli nasi pradziadowie .

Epidemia

Średnia nowych przypadków zachorowań państw europejskich opadła od 10 stycznia z wartości 336/ 1mln do wartości 224/1mln w dniu 6 lutego – to jest spadek o 33% ( wg danych Johns Hopkins University i to niezależnie od tego , że w niektórych krajach nastąpił gwałtowny wzrost , jak w Portugalii czy Monaco , co może sprawiać wrażenie potęgującego się chaosu . Trzeba dodać , że od października trwa sezon grypowy i jesteśmy właśnie w jego centrum , kiedy to grypy nigdy nie odpuszczały , aż do kwietnia , a jednak już od października daje się zauważyć trend spadkowy ( choć falujący ) – spadek z 384/1mln 9 listopada , to do 6 lutego mamy spadek już 42% . To falowanie i wzrost w grudniu , to wpływ potężnego w wzrostu w UK ( stress BREXIT-u), a na to złożyła się polityka Unii . Sami sobie szkodzimy ) . Nie chcę umniejszać roli szczepień , bo to są działania racjonalne , ale pokuszę się o stwierdzenie , że moje działania z ostatniego półrocza przynoszą efekt .
uzupełnienie – Oddzielam grupę homo od hetero 2021-02-9 23:20

Dotyczy homoseksualnych takich , którzy wyłamują się z ograniczeń , jakie dla nich ustaliłem w porozumieniu ze Stwórcą ( >> tutaj i tutaj ) . Odbieram im zdolność decydowania o grupie hetero . Tracą zdolność oddziaływania na drugich . Będą silnie odczuwać niechęć hetero .

Dla dobra całości i dla przywrócenia równowagi Systemu Życia , przyszła kolej na usunięcie zakłócenia w SŻ , jakim są geje i lesby wyłamujący się z ograniczeń jak wyżej . Poziom stresu osiągnął pułap niszczący . Po osiemnastu latach nieskutecznego informowania o tym , co trzeba zrobić dla przetrwania całości przyszła chwila , w której te porządki muszą zostać wykonane , żeby całość przetrwała .

Kilka słów o homo . Ma miejsce pomieszanie wynikające z tego , że geje i lesby podejmują role hetero , a nie są do tego przysposobieni , bo wyrzekli się prokreacji i wychowywania kolejnego pokolenia . Akt seksualny homo skutkuje zamknięciem umysłu na problemy rodzin wychowujących dzieci . Nawet jeśli homo wezmą na wychowanie obce dziecko , to i tak ich umysł pozostaje niedojrzały do pełnienia funkcji opiekuna i wychowawcy, i dlatego nie wolno oddawać im dzieci do adopcji . Dotyczy to także lesb , które współcześnie korzystają z banków nasienia i metody in vitro , dla zdobycia dziecka . Nie wolno im na to pozwalać . Także pełnienie wiodących ról społecznych jest nie dla homo . Te zakazy należy wpisać do prawa państwowego .

Teraz dwie istotne informacje uzupełniające , których w poprzednich komunikatach nie ma .

Pierwsza: jeśli osoba homo wejdzie w związek hetero i spłodzi dziecko , i pozostanie w tym związku , to od momentu poczęcia , po upływie trzech lat ( o ile uniknie aktów homo ) jej umysł na powrót będzie otwarty na problemy rodziny . Odzyska ona status hetero . Jednak jeśli następnie ponowi akt seksualny homo, to jej umysł znowu zostanie zamknięty i to znowu na kolejne trzy lata ( o ile w tym czasie pozostanie tylko hetero ) .

Druga: osoba , która odbyła akt seksualny homo przymuszona lub w poczuciu przymuszenia , nie doświadczy ograniczenia umysłu , o którym wyżej i zachowa status hetero .

Homoseksualizm sam w sobie nie jest wykroczeniem natury moralnej , bo nie jest działaniem na szkodę drugiej osoby , o ile dokonuje się za jej przyzwoleniem . Jest jednak oznaką niedojrzałości do życia w społeczeństwie hetero , wychowującym kolejne pokolenie i działającym w swoich poczynaniach dla dobra następnego pokolenia .

W populacji ludzkiej hetero stanowią większość . Podtrzymują oni ciągłość gatunku oraz współdecydują , kobieta z mężczyzną , o kształcie życia pokolenia następnego i przyszłych . Homoseksualni nie mogą mieć wpływu nadrzędnego nad grupą hetero . Homoseksualni muszą pozostać na uboczu . ( obszary dostępne dla homoseksualnych czytaj >> tutaj i tutaj ) .

Homoseksualny łamiący dzisiaj ustalone reguły ( >>tutaj i tutaj ) może wycofać się z działań zabronionych na obszar działań dozwolonych . Jeśli to zrobi , przestanie odczuwać niechęć drugich , a jeśli dotrzyma wymogów PRAWA , to może dostąpić życia po śmierci .

uzupełnienie – wprowadzam konsekwencje używania broni palnej 2021-02-11 3:55

Broń palna

Broń palna jest szkodliwa dla otoczenia ( huk i duża prędkość miotanego pocisku ) . Jest ona używana powszechnie i ma szkodliwy wpływ na System Życia SŻ ( analizowałem to szczegółowo w roku 2011 >> tutaj punkt „Broń palna” ) .

Wprowadzam blokadę oddziaływania na drugich ( ukarani staną się bezwolni ) u każdej osoby , która broni palnej użyje , nawet „na wiwat” . Ten stan minie po 3 miesiącach , o ile w międzyczasie nie użyją broni ponownie . Takie swoiste „wyłączenie” z życia będzie dostatecznym hamulcem . Zostaje to wpisane do SŻ .

Dotyczy to użycia wszelkich urządzeń miotających i generujących hałas detonacji .Tak więc nie wolno nam odtąd ( bo poniesiemy dotkliwe straty jw.) miotać pocisków (obiektów ) z prędkościami większymi niż 60km/godz oraz nie wolno nam generować hałasu o charakterze detonacji , o natężeniu większym niż 60dB ( przekroczeniem jest 60dB +0,3dB ) w odległości 60m od źródła dźwięku . To ustalenie eliminuje użycie wszelkiej broni palnej , rakiet , bomb , także fajerwerków .

W swojej analizie ( >> tutaj , także punkt „Broń palna” ) wspominam o prędkich piłkach tenisowych i wskazuję sposób eliminacji szkodliwego wpływu ich prędkości osiągającej nawet 250km/h . W grach sportowych obiektami o dużych prędkościach są piłki . W tych przypadkach przekroczenia prędkości są dopuszczalne , o ile działania są ujęte normami rywalizacji sportowej . W przyszłości zadbam o zabezpieczenia na stadionach .

Strzelanie sportowe zostaje wykluczone ( także z broni pneumatycznej ) , także łucznictwo . Od dzisiaj nie bawimy się w strzelanie . Minęło dziewięć lat , kiedy o tym napisałem – to dużo . Był czas na konsultacje , ale został zmarnowany .uzupełnienie – osłabiam byt europejskich arystokratów 2021-02-11 17:50

Arystokracja europejska

Istnieje w Europie liczna grupa osób nosząca tytuły pochodzące z nadania królów obecnie żyjących ( w tym wszystkie tytuły nadawane przez królową brytyjską ) lub dziedziczone po przodkach , którzy otrzymali je w przeszłości z nadania królów . Z kolei królowie ci byli lub są obecnie władcami koronowanymi przez papieża bądź przez biskupów kościołów chrześcijańskich , których pismem doktrynalnym był Nowy Testament ( czym był NT >>tutaj ). W przypadkach , kiedy król rozpoczyna urzędowanie składając przysięgę przed parlamentem ( obecnie większość przypadków ), to zachodzi przypadek dziedziczenia tytułu.

Nowy Testament był tekstem fałszywym i antykulturowym , był , bo został wymazany z SŻ . Wszystko , co z nim jest powiązane i z niego wynikające nie przynosi zaszczytu , a ponadto wnosi zamęt . Nowy Testament nie istnieje , a używana tytulatura sugeruje , jakoby dana osoba była wyniesiona ponad ogół i w pewien sposób od ogółu lepsza . Jest to sprzeczne z zasadą równości urodzenia nas wszystkich .

W celu uwolnienia SŻ od zamętu wnoszonego przez arystokratów osłabiam byt wszystkich wśród europejskiej arystokracji , którzy noszą tytuły szlacheckie , począwszy od tytułu "króla" po wszystkie tytuły o mniejszych znaczeniach . Dotyczy to także arystokracji żyjącej poza Europą , a powiązanej pochodzeniem z europejską .

Wystarczy zrezygnować z używania tytułu , żeby odzyskać poprzedni status w Systemie Życia .

uzupełnienie – osłabiam byt miliarderów 2021-02-12 1:45

Kolejnym czynnikiem zaburzającym równowagę Systemu Życia jest zbytnie zróżnicowanie majątkowe . Pisałem o tym wiele razy . Ustaliłem dla Polski wartość 220mln zł + 8mln i w tym przedziale należy się zmieścić . Kwota ta powinna być granicą wielkości majątku osobistego wraz z małżonką ( małżonkiem) . Stosując przelicznik walut , w UK będzie to 44,6 mln Ft + 1,62 mln Ft , w USA będzie to 55,4mln $ + 2mln $ itd.

Jeśli ktoś posiada więcej , to powinien nadmiar oddać Państwu . Pisałem o tym wiele razy .

I tak Bill Gates , który posiada obecnie 132 mld USD ( w dniu 2021-02-12 ) , powinien przekazać Państwu 131,9446 mld – 2mln . Stosując polski przelicznik walut z dnia 2021-02-12 każdy , gdziekolwiek się znajduje , może policzyć sobie kwotę , jaką powinien Państwu przekazać .

Trzeba dodać , że każdy wie , ile wart jest jego majątek , a kwoty podawane do urzędów skarbowych , czy do prasy często są zaniżone . Kiedy więc będziemy przeliczać ile powinniśmy oddać Państwu , to bierzmy do obliczeń wartość rzeczywistą majątku ( gotówkę , nieruchomości , wartości ruchome , inwestycje, wszystko ) , bo Boga-Stwórcy nie da się oszukać .

W celu uwolnienia Systemu Życia od napięcia wnoszonego przez zbytnie bogactwo niektórych , osłabiam byt wszystkich , których majątek jest nadmierny .

Po przekazaniu nadmiernej kwoty Państwu każda z tych osób wraz z małżonkiem (małżonką ) odzyska poprzedni status w SŻ . Nieprawdziwe wyliczenie kwoty nadmiaru spowoduje wstrzymanie odnowy statusu .

uzupełnienie – Ujgurowie , osłabiam byt firm produkujących w Chinach 2021-02-16 22:30 ;

W Chinach niszczeni są Ujgurowie . Dzieją się rzeczy potworne . Dokonuje się zbrodnia na narodzie .

W rejonie , w którym działa fabryka Volkswagena jest 380 obozów koncentracyjnych (27 grudnia 2020 list otwarty do prezesa Volkswagena Haaretz ) . Kobiety są gwałcone i torturowane (2 lutego 2021 Raporty świadków BBC) . Wspominamy od lat Holocaust , żeby nie powtórzył się , a tu właśnie mamy powtórkę . Jednocześnie z Chinami współpracuje cały świat Zachodni . Mówi się o tym od jakiegoś czasu , jednak na niewielu robi to jakiekolwiek wrażenie .

Sankcje

Wszystkich , którzy mają zakłady produkcyjne na terenie Chin lub zlecają Chińczykom produkcję , uznaję współwinnymi wyniszczania, torturowania i gwałcenia Ujgurów i oceniam ich stosownie , swoją miarą , czym osłabiam ich byt : właścicieli, zarządy oraz funkcyjnych wszystkich poziomów . Do współwinnych dodaję wszystkich udziałowców firm , którzy maja 3%akcji firmy lub więcej .

Jest to ocena , która znajdzie swoje odbicie w Systemie Życia .

Dotyczy to na przykład Volkswagena czy zakładów Elona Muska , bo ma w Chinach fabrykę oraz jego samego .

Czas pokaże , czy Chiny odstąpiły od niszczenia Ujgurów i innych narodów , także Hongkongów . Jeśli postępowania nie zmienią , to od dzisiaj za 60 dni , z uwagi przede wszystkim na Ujgurów obejmę oceną dyskwalifikującą wszystkich , którzy cokolwiek od nich kupują i wywożą oraz tych , którzy cokolwiek im sprzedają lub z nimi współpracują w jakiejkolwiek dziedzinie , w tym banki - muszą być zerwane wszelkie transakcje. Termin wypada w połowie maja 2021 . Jest czas na przygotowanie się i wycofanie dla tych , którzy dotąd tego nie zrobili .

Swoją oceną objąłem także Chińczyków niszczących, torturujących i gwałcących Ujgurów i ich kobiety , a także członków innych narodów , oraz samego Xi , bo to z jego rozkazu się dzieje .uzupełnienie – sprawa Mellera , napisałem list do Prezydenta RP  2021-02-18 13:35 ;

Napisałem list do Prezydenta Andrzeja Dudy . W prasie "nienaszej" pojawił się zwyczaj sygnalizowania tzw."długiego" czytania . To będzie długie czytanie .

W liście opisałem bulwersującą sprawę Pana Marcina Mellera . Pan Prezydent będzie cichutko sobie czytał , a ja pomyślałem , że sprawa jest na tyle ważna i ma charakter ogólny , że w spokojnym oczekiwaniu na reakcję Pana Prezydenta podzielę się tą historią z Państwem . Sprawa staje się więc ponownie publiczna , a już kilka razy była w przeszłości , bliżej i dalszej . Teraz powraca po raz kolejny .

A dlaczego do Prezydenta ? bo wyczerpałem inne możliwości , a on stoi na szczycie piramidy urzędniczej , o czym w liście .

Wrocław 2021-02-15

Prezydent RP Andrzej Duda

listy@prezydent.pl

Jest Pan prawnikiem z dużym doświadczeniem , był Pan wykładowcą akademickim . Jest pewna dość brzydka sprawa , która poważnie obniża poziom moralny naszego kraju . W mediach nie przestrzega się zasad przyzwoitości w sposób rażący i zaistniał stan nieakceptowalny , bardzo nieakceptowalny , o czym poniżej .

Kłopot z doborem mediów

Informacja i media to dobro społeczne . Mam problem z dostępem do mediów, co narusza moje prawa do korzystania z informacji . Ściślej , do telewizji , a konkretnie do tych programów , które akceptuję .

Tak zwani "dostawcy" telewizji serwują całe pakiety ( tak , jak sprzedaje się marchewkę , w pęczkach ) i jeśli w pakiecie jest program , którego nie akceptuję , to propozycja kupna pakietu bez tego programu spotyka się z ich strony z odmową . To jest problem natury ogólnej , wynikający z dziwacznego obyczaju hurtowej sprzedaży .

Jest to szczególnie dotkliwe , kiedy dotyczy tzw. "pakietu podstawowego" , którego nie sposób ominąć , bo stanowi on minimum oferty . Dopiero do niego dokupuje się kolejne pakiety . Taki jest powszechny obyczaj .

Ważnym szczegółem w tym wszystkim jest to , że zostaję zmuszony do wnoszenia opłaty na rzecz twórcy nieakceptowanego programu , czyli go finansuję . Jeśli program ten jest nieetyczny , to finansowanie z mojej strony także staje sie działaniem nieetycznym . Taka właśnie sytuacja zaistniała jesienią ubiegłego roku .

Jesienią ubieglego roku pojawiły się dwie informacje

Jedna , że p.Meller ( były naczelny Playboya) stanie sie naczelnym Wirtualnej Polski i druga ( podana przez portal TVPinfo) , że p.Meller lubował się kiedyś w małych , niepełnoletnich Afrykankach , co opisał w swojej książce p.Kydryński ( w roku 95 ) , z którym wspólnie podróż do Afryki odbyli . Informacja ta niedwuznacznie wskazywała na pedofilię i jako taka miała charakter ostrzegający przed czymś niedobrym , co za chwilę nastąpi . Tym czymś było kierowanie jednym z największych mediów w Polsce ( firma WP ma wiele portali oraz kanał telewizyjny WP ) .

Moja reakcja

Jestem od wielu lat użytkownikiem Netii ( dostawca internetu i telewizji ) . Poczyniłem więc następujące kroki .

1/ Najpierw zwróciłem się na piśmie do Netii z prośbą o wyłączenie kanału WP z pakietu podstawowego ( podałem przyczynę opisując historię p.Mellera) . Odmówili mi , twierdząc , że ni ma takiej możliwości . To nie jest prawda . Taka możliwość techniczna jest , ale nie chcą jej włączyć do oferty . Okazali się też niewrażliwi na problem etyczny (!)

2/ Zwróciłem się następnie do rzecznika konsumentów we Wrocławiu z sugestią ingerencji w stan prawny , bo ten istniejący uniemożliwia mi wyłączenie pakietu WP . Jedyne co odpowiedzieli , to , że mogą udzielić mi porady prawnej na gruncie istniejącego prawa . Pojąłem , że problemu nie zrozumieli ( może nie chcieli ? kto to wie ) .

3/ Zwróciłem się więc do posła PiS (Prawo i Sprawiedliwość , więc adresat jak najbardziej stosowny, p. Poseł Sak ) . Otrzymałem odpowiedź od szefa jego biura ( p. Krzysztof Nocek ) , że ma wiele na głowie i żebym zwrócił się do innego posła . Oczywiście było to naruszenie obowiązków poselskich . Sprawę przyjąć powinni , co najwyżej bez dokładnego określenia terminu realizacji . Po prostu powinienem znaleźć się w kolejce spraw . Z p.Sakiem nie kontynuowałem dalej , bo nie miało to sensu .

4/ Nie mogąc znaleźć punktów obrony napisałem do Netii , że rezygnuję z ich usług . Zrobiło się nieciekawie , bo wszyscy dostawcy internetu kablowego oferują WP. Zanosiło się na to , ze będę pozbawiony internetu , a to dla mnie ważne . Poczułem się poza marginesem .

Praca posłów

Zapoznałem się z raportem o pracy posłów ( >>tutaj ) i dowiedziałem się , ze kiepsko wypełniają swoje obowiązki . Zrezygnowałem więc z indagowania kolejnych w tej sprawie . Ot , rzeczywistość .

W ten sposób wyczerpałem w zasadzie dostępne sposoby , poza zwróceniem się do najwyższego urzędu w państwie , jakim jest Urząd Prezydenta RP , co niniejszym czynię .

Podobieństwo do sprawy Polańskiego

Sprawa jest podobna do tej z p. Romanem Polańskim , reżyserem . Popełnił przestępstwo pedofilii, spółkując z nieletnią . Minęło wiele lat . Ona jemu wybaczyła . Myślę , że i Bóg-Stwórca jemu wybaczył , chociaż dopiero niedawno , po bardzo wielu latach . Jednak Akademia Filmowa we Francji usunęła go ze swojego grona w ubiegłym roku i słusznie , bo rzucał na nią cień i czynił ją zbrukaną i niewiarygodną .

Pan Kydryński tłumaczył się przed zarzutami odległością w czasie . Być może jest to argument , ja czuję , że nie jest . Pan Meller , o ile mi wiadomo głosu nie zabrał . Handlował 9 lat porno w Playboyu . Wydaje się bardzo mocno zwichrowany mentalnie .

Mogła Akademia Francuska , dlaczego nie może organ kontrolujący media w Polsce , Rada Etyki Mediów ? Pan Meller nie nadaje się na szefa żadnych mediów , bo nas zohydza . Tego rodzaju problem może się powtórzyć w każdej chwili z kimś innym .

Nieoczekiwane rozwiązanie ale brud pozostał

Po dwóch tygodniach urzędowania w WP , na początku grudnia 2020, p.Meller nieoczekiwanie sam zrezygnował , ale dwa tygodnie naczelnym był ? był . Wtedy ja odwołałem moją rezygnację z usług Netii . To było rozwiązanie awaryjne , bo niezbędny był mi internet i dalej jestem ich klientem . Telewizję oglądam , ale kanał WP omijam szerokim łukiem ( nie włączam , choć płacę ) . Niestety finansuję go cząstką swojej opłaty , a tego dalej nie chcę . Problem trwa .

Niestety to zdarzenie naruszyło pewien stan równowagi i dotyczy to całego kraju , bo klientów Netii jest miliony (!) . Mianowicie firma WP , angażując p.Mellera stała się niewiarygodna i nieakceptowalna . Cała (!) naczelna ekipa zgodziła się na niego . Także Netia , która oferuje kanał WP , także ona stała się nieakceptowalna . W ofertach wszystkich dostawców ( poza Canal+) znajduje się kanał WP w pakiecie podstawowym . Oni wszyscy wiedzą kim jest Meller .

Nie istnieje w Polsce dostawca internetu kablowego , który nie oferuje WP . Wszyscy więc jak to się mówi "zostali umoczeni" panem Mellerem .

Prawo mamy po to , żeby łobuzów eliminować z życia publicznego , a jeśli tego nie robimy to spadamy w dół .

Czego oczekuję ?

Na pewno możliwości wyboru dla siebie , ale także dla wszystkich . Co z tego , że ktoś trzeźwy i moralny w TVPinfo ( >>tutaj ) , czując smród , wyciąga na widok publiczny sprawę Mellera , kiedy trzeźwy i moralny użytkownik mediów nie może Mellera ominąć ?

Jak oczyścić zaistniały brud ? Czy to możliwe ? Może trzeba cofnąć się w czasie 30 lat i zajrzeć p.Mellerowi w życiorys ? tak jak to robią w USA ? Minęło 30 lat , nie wiem jak u nas z przedawnieniami , ale środowisko PiS ostro jest przeciw p. Polańskiemu , dlaczego nie jest przeciwko p. Mellerowi ? Po informacji w TVPinfo sprawa stała się publiczna (ponownie , bo była wałkowana wiele lat temu także i także bezskutecznie ) . Pan Kydryński bełkocze , że to było dawno i były inne czasy ... hmm... jakie inne czasy ? może ma na myśli , że ludziom pedofilia była obojętna , a teraz już nie jest ?

Niech ktoś kompetentny zada jemu pytania . Niech sporządzi protokół . Niech sprawa będzie rozpatrzona przez sąd . Niech w życiorysie p.Mellera ukaże się informacja , co zrobił , razem z kolegą Kydryńskim . Może obejmie go przedawnienie , ale publicznie stanie kim był , a wtedy Rada Etyki Mediów będzie mogła ( bo teraz nie może , bo to tylko niejasne , choć jednoznaczne pomówienia ) wydać osąd , ze tacy nie mogą kierować mediami ? I wtedy zaistnieje porządek w tej sprawie , a brud wróci do p.Mellera . Ten brud teraz pozostaje rozrzucony na wszystkich, jak rozrzutnikiem obornika . Bez osądu tak na nas pozostanie na wieki .

Pan ma córkę , ja mam córkę , tamte dziewczynki też były czyimiś córkami .

Wojciech Kamiński 69lat

< tutaj koniec listu

( w liście nie umieściłem linków do źródeł w sieci ( łatwo je znaleźć ) , dodałem je teraz )

Posłowie ( czyli komentarz po napisanym słowie )

Kilka słów uzupełniających , których brak w liście , no i wczoraj doszły treściwe wiadomości z Francji ( na końcu ) .

W grudniu 2020 , po nieudanych staraniach z Netią , Rzecznikiem i Posłem , które trochę mnie zmęczyły i zniechęciły ( odwoływanie się do rozumu i przyzwoitości w naszym kraju to rzucanie grochem o ścianę i zawsze pozostawia niesmak . Po dwudziestu latach wiem coś o tym ) , skierowałem swoją uwagę na inne zdarzenia zakłócające równowagę i potęgujące epidemię , a było tego sporo m.in. to był okres odchodzenia Trumpa , ale także niepokój wśród kobiet wywołany orzeczeniem TK w sprawie Ustawy o Przerywaniu Ciąży i jeszcze kilka innych spraw szarpiących nerwy i zdrowie . Trump odszedł , atmosfera oczyściła się nieco ( nieco tylko i na chwilę , bo parę dni temu odpuszczono jemu winy wobec państwa USA i napięcie powróciło we wzmożonej postaci ) i uświadomiłem sobie , że spraw Mellera pozostała niedokończona , a taką absolutnie nie może pozostać .

Kiedy coś dzieje się niedobrego ( ilość zakażeń nam nie spada , a nawet ma znowu tendencję rosnącą , kiedy cała populacja wydaje się stopniowo zdrowieć - patrz rys1 ) , to usunąć należy każde zakłócenie , jakie zidentyfikujemy . Zawsze osiągnie się jakąś poprawę . Jeśli nie poskutkuje , to szukamy dalej .


rys1

Na wykresie widzimy systematyczne i szybkie opadanie ilości nowych przypadków w całej populacji . Dzieje się tak od 10 stycznia . Od początku epidemii w styczniu ubiegłego roku daje się zauważyć , że w każdym kraju przebiega to inaczej , a jednak o sytuacji ogólnej możemy sądzić obserwując całość populacji . Po nieustającym wzroście wreszcie jest opadanie i to zdecydowane . Winowajcy zaburzeń Systemu Życia otrzymali stosowną ocenę , a ich wpływ na całość został stłumiony .

Tu nawiążę do zapowiedzianych na wstępie zdarzeń we Francji . Wybuchła tam afera niemal identyczna jak z p.Mellerem , bo także dotyczy wykorzystywania nieletnich ( artykuł z wczoraj we WPROST >>tutaj )

Dobrze komentuje nasze myślenie to , że we Francji wystarczył sam fakt zatajenia posiadanej wiedzy o czynach obwinionego , żeby osoba zatajająca tę wiedzę poczuła się zobowiązania do odejścia ze stanowiska . U nas cała Polska wie o wyczynach Mellera i niczego to nie zmienia (!). Nie trzeba było wyduszać z Kydryńskiego wiedzy , on napisał o tym w książce ( Chwila przed zmierzchem. Prószyński & Ska w roku 1995zrecenzowana przez p. Katarzynę Barczyk w roku 2010 >>tutaj ) i po wszystkim Meller dalej hasał sobie jak niewinny jelonek po kwiecistej łące , po czym skorzystał z oferty na szefowanie w amerykańskim wynalazku , czyli Playboyu , co dobrze odpowiadało jego skłonnościom .

Zwracam się do Netii argumentując , że chcę ominąć p.Mellera , żeby go nie finansować , a oni , że się nie da . Oni dalej będą zbierać dla niego pieniądze . Innymi słowy jest im obojętne , że na ich podwórku bogaci się łobuz . Prezesem Netii jest Andrzej Abramczuk , a Radzie Nadzorczej przewodniczy Zygmunt Solorz-Żak . Pan Poseł Sak i dyrektor jego biura pozostają nieporuszeni stanem moralności państwa , choć są z PiS-u i mówią "idź pan gdzie indziej" . Cała ekipa WP nie zważa na fakty i angażuje p.Mellera na naczelnego , by poprowadził ich w „świetlaną” przyszłość .

Jak reagują Francuzi

"Nagromadzenie afer skłoniło francuskich polityków do rozpoczęcia ogólnokrajowej debaty na temat zmian w prawie. Politycy chcą sprawić, by wszelkie kontakty seksualne z osobami poniżej 15. roku życia automatycznie kwalifikowane były jako gwałt." ( >>tutaj )

Może gdybyśmy żyli we Francji , to Pan Abramczuk i Pan Żak podziękowaliby mi za zwrócnie im uwagi na niefajnego klienta , z którym trzeba zerwać . Z pewnością gdyby ci panowie byli wrażliwi moralnie i etyczni , to tak by uczynili . Niech tak będzie i u nas .

To postawa Francuzów , a jaka jest nasza ? To właśnie zechciałem usłyszeć od Pana Prezydenta Dudy . Mamy być gorsi od Francuzów w tej kwestii ?I my chcemy być zdrowi . Choroba zaczyna się od niemoralnego umysłu , to wiadomo nie od dziś . ( >> PRAWO )

Ostatecznie ( 2021-02-18 16:05)

Ostatecznie , nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń , wobec pilności działań zapobiegania epidemii ( chodzi przecież o ludzkie zdrowie i zycie ) , blokuję wpływ na System Życia tych , którzy oferują kanał WP . Dotyczy tych przedsiębiorstw , a w nich : właścicieli , prezesów , przewodniczących Rad Nadzorczych oraz udziałowców posiadających 3% i więcej akcji tych przedsiębiorstw . Ponoszą konsekwencje wieloletnich zaniechań całego środowiska .

Reakcja Pana Prezydenta będzie istotna dla tej sprawy , żeby ją zamknąć i dla kraju , żeby uczestnicy rynku mieli możność wyboru , i dla mediów , żeby Rada Etyki Mediów miała podstawę prawną do wkluczania , ale także dla samego urzędu Prezydenta , od którego oczekujemy mądrości . Jeśli Pan Prezydent zaniecha działania , stanie się współwinny tej sytuacji wraz z konsekwencjami jak wyżej w stosunku do właścicieli i prezesów itd .

Czas reakcji na przystąpienie do działania to trzy tygodnie - do 8 marca ( było “lutego” - pomyłka ) godz.12 w południe . Może być to list do mnie , może być oficjalny komunikat na stronie Prezydenta z powiadomieniem do mnie , żebym nie przegapił . Od startu do wydania nowego prawa to maksimum pół roku ( sierpień 2021 ) . Ten przedział czasu został wyznaczony i zapisany “w górze” u Stwórcy , bo :

Ekl 3.1

Wszystko dla swego spełnienia wymaga czasu, więc każda sprawa pod niebem trwa , do swego końcauzupełnienie – planowany rozwój 5G w Polsce , osłabiam byt osób odpowiedzialnych  2021-02-18 20:20 ; uzupełnione-2 2021-02-23 11:30

Po chwilowej przerwie spowodowanej pandemią , powraca problem 5G . Komunikat Prezesa UKE >>tutaj .

UKE jest przygotowane do przetargu na częstotliwości z pasma 3,4-3,8GHz i jest w pełni przekonane o dobrodziejstwie tego wynalazku .

Moje doświadczenia z 5G zrealizowanym na paśmie 2,6GHz opisałem >>tutaj . To , co opisałem dla 2,6GHz wystarcza w zupełności , żeby wycofać się z 5G , jednak Rząd RP , a także urzednicy UE pozostają nieczuli na wszelką argumentację .

Punkt 2,6GHz na osi częstotliwości jest krytyczny . Powyżej, w paśmie 3,4GHz I wyżej , niszczące oddziaływania sa dużo większe . To , co do tej pory szkodziło nielicznym , najbardziej wrażliwym (jak ja i 5% populacji >>tutaj ) , to teraz dotkliwie zaszkodzi wiekszej grupie . Oczywiście jest to niedopuszczalne .

Ignorowanie zasady ostrożności (>>tutaj )

początek cytatu >

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G ignoruje przyjętą w 2005 roku przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, że:

Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody ( o nieakceptowalnej szkodzie >>tutaj ) , to należy podjąć wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody”.

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku „Rezolucją 1815” :

"Zasadę ostrożności należy stosować, gdy ocena naukowa nie pozwala na określenie ryzyka z wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącego narażenia ludności, w szczególności grup szczególnie wrażliwych, takich jak młodzież i dzieci, zaniedbanie wczesnych ostrzeżeń mogłoby spowodować niezwykle wysokie koszty ludzkie i ekonomiczne."

Co więcej, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach związanych również z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF-EMF reguluje pochodzący z 1945 roku Kodeks Norymberski, w którym napisano:

Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego”.

A jak wiadomo z dotychczas opublikowanych prac naukowych, sieć 5G stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

O niebezpieczeństwie tym informuje nawet Europejska Agencja Ochrony Środowiska:

Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności, mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku. Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona.

< koniec cytatu

Długi Covid

Twierdzę , że pola emitowane do przestrzeni są odpowiedzialne za tzw. "długi covid" , czyli chorobę ciągnącą się miesiącami . Zapoznałem się z kilkoma opisami ( >>tutaj i >>tutaj i >>tutaj ), nie ma to jak wysłuchać świadków ) i bardzo przypominają mi one moje doznania , zarówno jeśli chodzi o ich dziwnie niepojętą różnorodność przykrych efektów , jak ich siłę i nierównomierne występowanie w czasie . Mam wrażenie , że wskutek zainfekowania wirusem rośnie wrażliwość i ktoś dotąd nieczuły na obecność pól , zaczyna boleśnie odczuwać ich wpływ . Wielość objawów oraz ich pojawianie się i zanikanie gmatwają obraz choroby w niepojęty sposób dla obserwatora-lekarza . Długi Covid ma 10 % do 20% chorych . Dane z różnych krajów różnią się .

Plany rozbudowy 5G niosą ze sobą napięcie , bo sprowadzą realne zagrożenie ( powiększenie pasma, budowa około 3tys stacji bazowych (nadajników ) ) . Wstępnym efektem jest potęgowanie się choroby COVID , jeszcze przed realizacją planów rozbudowy 5G .

Czas argumentowania przeciw 5G dobiegł końca

Blokuję wpływ na System Życia tych w Polsce , którzy zajmują stanowiska samodzielne lub kierownicze i forsują rozwój sieci 5G . Blokada obejmuje firmy , środowiska naukowe , dziennikarzy , administrację państwową , sejm i rząd . Blokada obniży napięcie i ograniczy zachorowalność .

Dlaczego blokuję tylko w Polsce ? a nie wszędzie , jak to zrobiłem w połowie ubiegłego roku ? Wtedy objąłem ochroną wszystkich i stąd gwałtowny spadek umieralności . Teraz mam nakazane ograniczyć ochronę do Polski .

uzupełnienie – Warmia I Mazury , Krzyżacy, Warszawa nie może być dalej stolicą 2021-02-22 12:20 ;

Wprowadzenie

Zanim przejdę do tematu , przedstawię swój sposób wizualizacji stanu Covid . Pozwala on lepiej dojrzeć umiejscowienie danego województwa na tle całego kraju , a także w bezpośrednim sąsiedztwie innych województw . ( rys1 ) . To ujęcie uwypukla (sygnalizuje , podpowiada istnienie ) , poprzez zwiększoną możliwość porównywania , nietypowe zjawiska społeczne, współczesne , a także historyczne .

rys1

Dla wykresu konkretnego województwa ( kilku województw) tworzę tło .

Obliczam średnią krajową – to ciemna linia w środku “strumienia” ( tak to nazywam ) . Obliczam dla każdego dnia średnie odchylenie danych wszystkich województw w górę i w dół od średniej . Tak uzyskuję pas ciemniejszy w środku . Część danych znajduje się poza głównym strumieniem . Dla nich ponownie obliczam średnie odchylenie w góre i osobno w dół , ale już od głównego , ciemnego pasa

Umiejscowienie wykresu dla konkretnego województwa oceniam odpowiednio - patrz opis czerwoną czcionką . Oceny są względne , to znaczy , że np. wartość 100/1mln w małopolskim nie jest dobrym wynikiem , bo wciąż dość łatwo można się zakazić , ale na tle całego kraju jest to wynik “bardzo dobry” . Następnie wynik 400/1mln ( aktualnie w warmińsko -mazurskim ) , cztery razy gorszy od Krakowa , jest z pewnością bardzo niedobry . Ocena “bardzo źle” zwraca szczególną uwagę na ten obszar . I tak właśnie było , kiedy zacząłem szukać przyczyny .

W tym “zielonym” obszarze mieszczą się przebiegi prawie wszystkich województw poza nielicznymi (trzema) rekordzistami . To z kolei pozwala łatwo tych “rekordzistów” zauwazyć . rys2

rys2

Zielona linia widoczna u góry po prawej , wykraczająca znacznie poza nurt całości , to właśnie warmińsko-mazurskie . Co warte uwagi to , że tylko cztery północne województwa wybitnie oddalają się od średniej krajowej , a z kolei tylko niektóre inne , w środku strumienia , średnią przekraczają w górę , i to tylko o niewielką wartość . Oprócz wójewództw północnych reszta wyraźnie gromadzi się poniżej średniej krajowej.

Wykresy województw północnych

Teraz zajmę się nimi osobno , bo od dłuższego czasu tam jest najgorzej . ( Rys3 )

rys3

Północne województwa wyraźnie mają większą zachorowalność . Widać to od dłuższego czasu . Znalazłem tam ( już w ubiegłym roku ) kilka negatywnych obiektów , których działanie usunąłem , a ponadto doprowadziłem do odblokowania lokalnych linii energetycznych ( dla rozwoju życia niezbędny jest swobodny przepływ energii CHI ) . Następnie „oceniłem” działania Niemców , którzy wykupują ziemię w tych województwach , przez podstawionych ludzi Polaków tzw.”słupy” , robiąc to wbrew prawu . Ich nieprawne działania są destrukcyjne dla Państwa , wprowadzają napięcie i to musiało znaleźć swoje odbicie w stanie zdrowotnym regionu .

Co widać na wykresie rys3 ? Do 1 lutego wyniki są zbliżone w tych czterech województwach , co wskazuje na podobieństwo procesów społecznych , jakie w nich mają miejsce . Po 1 lutego coś się istotnie zmieniło . Zachodniopomorskie przesunęło się zdecydowanie ku średniej kraju w obszar zadowalający . Pomorskie i KujPom pozostały dalej razem i dalej w obszarze „złym” . Warmińsko-Mazurskie wybiło się niekorzystnie w górę i to jest stan zły .

Co jeszcze można zauważyć ?

Do początków lutego zachowanie wszystkich województw względem średniej nie zmienia się i cała wiązka linii systematycznie opada rys2 , co jest zgodne z tendencją całej światowej populacji . Rys4

rys4

Ta systematyczność przebiegu do dołu ( i niezmienność wzajemnych relacji pomiędzy województwami ) oznacza , że procesy wewnątrz kraju podlegały ściśle wpływowi ogólnego mechanizmu , właściwego dla całej populacji . Mechanizm ogólny zaś był i jest taki , że kosztem osłabienia winowajców napięć ( z polecenia Stwórcy >>tutaj ) , reszta państw przechodzi odprężenie od stressu i etap wyzdrowienia .

Ta równoległość w Polsce z całą populacją ( rys4) skończyła się 1 lutego , a po tygodniu zaczął się lokalny wzrost w Polsce ( innym dalej opada ) .

Odmiennie zachowało się zachodniopomorskie( Szczecińskie) opadając w dół , co wskazuje na normalizację tego czegoś , co dominowało tam niekorzystnie w przeszłości . Sądzę , że to czyniły owe wykupy ziemi ( niestety brak jest danych , między innymi dlatego , ze praktycznie nie mamy lokalnej prasy – Niemcy ją skutecznie unieczynnili, więc nie wiemy , co się gdzie dzieje ; ) .

Wykres pokazuje więc , że region szczeciński zachowuje się zdecydowanie inaczej od reszty . W tym miejscu raz jeszcze podkreślę wartość takiej prezentacji ( rys3) . Jednocześnie widzimy kilka przebiegów o tendencjach najpierw zbliżonych ,a potem odmiennych , a dodatkowo jasność obserwacji i wnioskowania powiększa dodany widok całości ( w postaci zielonego strumienia) jako kontekst .

Styczniowy spadek

Mamy więc dwa zjawiska nachodzące się na siebie . Opadanie styczniowe całej populacji oraz procesy lokalne . Po 2 lutego osłabł wpływ czynników zewnętrznych , które uformowały opadanie populacji i wybiło się znaczenie procesów lokalnych . Można to tak ująć , że negatywne zjawiska lokalne doszły do głosu i ujawniły swoje stresogenne właściwości .

Historia

Ponieważ sięgniemy za chwilę do historii , to przywołam tu pewne zdarzenie sprzed około ośmiu lat .

Przykład Łodzi

Przykładem tego , że sprawy nawet z dalekiej przeszłości dalej trwają jest Łódź . Już dawno dało się zauważyć ( ja zwróciłem na to uwagę około 2010 ) , że nad tym miastem coś ciąży . Była tam najwyższa śmiertelność mężczyzn w Polsce ( tak było w przeszłości , teraz przestałem to chwilowo śledzić ) . Miasto było czymś przytłoczone . Pogrzebałem w historii i odkryłem przykre zdarzenie z okresu międzywojennego .

Został wówczas zabity burmistrz Łodzi , a był przyzwoitym człowiekiem . To nie

było zabójstwo na tle politycznym . Dokonało tego dwóch osobników z prymitywnych pobudek . Obwiniłem ich i usunąłem ich wpływ , i do miasta powróciło ciepło . Minęło już kilka lat od tamtej pory . Myślę, że tam żyje się lepiej .

Widać , jak ważna jest znajomość historii oraz właściwa jej ocena . Szok po niesprawiedliwych wydarzeniach sięga w przód co najmniej na trzy pokolenia , co rozciąga się do 160 lat .

Czynniki stresu w województwach północnych

Najpierw Warmia i Mazury , potem Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz) , potem Pomorskie(Gdańsk) , na końcu Mazowieckie (Warszawa) .

Warmia i Mazury

To niegdysiejsze Prusy przecięte granicą z Rosją na pół . Górna część to Obwód Kaliningradu .

Na północy jest paskudny zamek ( jeden z wielu; miejscowość Czerniachowsk niem: Insterburg) , pozostałość po Krzyżakach ( dzisiaj nazwalibyśmy ich przestępczą organizacją terrorystyczną ; brutalność działań podobna do ISIS i niestety kilkaset lat istnienia ) . To była ich baza wypadowa na Litwę . Tam musiały się dziać potworne historie . Łamanie kołem , wyrywanie wnętrzności , po prostu katownia spod znaku krzyża . Zamek był paskudny, ponury i roztaczał tę atmosferę na cały region , co sięgało także do Polski , na cały nasz obszar byłych Prus , od średniowiecza po dzień dzisiejszy (!)

Usunąłem teraz ten wpływ i pojawiło się uspokojenie . A tam , na północy zrobili z tego zabytek . Gdzie tu rozum ? Dobrze , że się sam nieomal rozleciał .

Wspomniałem już gdzieś , że mamy ścisły związek z historią ponad 600 lat wstecz , a nawet dalej . Na tym przykładzie widać jakie to może mieć wielkie znaczenie .

Z tym zamkiem jest podobnie jak z PKiN w Warszawie . Stoi coś obrzydliwego i należałoby to usunąć , bo wyraźnie powiewa od tego smrodem , ale fałszywe przekonania o wartości wszystkiego , co po przodkach , albo wręcz działania wrogie , przestępcze działania przeciw narodowi przeszkadzają w pozamiataniu . Nie wszystko z przeszłości jest godne ratowania . Należy na te obiekty patrzeć krytycznie , bo robimy sobie krzywdę .

Kto wpisał PKiN na listę zabytków jest albo głupi , albo jest świadomym szkodnikiem . Powiedzieć tutaj „szkodnik” to zbyt mało , to jest P R Z E S T Ę P C A , bo gmach budynku jest elementem planu Lenina monumentalnej propagandy komunistycznej” . Przestępstwo «czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako społecznie niebezpieczny» Słownik PWN ;

Zwróciłem na to uwagę w 2009 roku (>>tutaj ) . Nawiązałem do tekstu naszej Konstytucji , zakazującej Art 13 : „zakazuje się praktyk działania komunizmu. Ta dziwaczna bryła , podobna do „trzystopniowej rakiety” , to odbicie artystycznej wizji Tatlina Trzeciej Międzynarodówki . PKiN jest pomnikiem Trzeciej Międzynarodówki . I tak oto nasze Państwo przez 70 lat do dzisiaj promuje komunizm – ile jeszcze ? obecnie łamiąc Konstytucję ( albo ją mamy , albo udajemy tylko – no to udajemy ) . Łamanie Ustawy Zasadniczej niweczy cały porządek prawny . To już wiemy dlaczego nam „nie idzie” i mamy podkulawione Państwo.

To był rok 2009 . Powiadamiałem o tym kolejnych Prezydentów , poczynając od Lecha Kaczyńskiego . Pierwszy „zareagował” odsyłając mnie do dyskusji z Miastem , bo budynek jest na liście zabytków ( a ja błędnie sądziłem , że będzie interweniował z pozycji swojego autorytetu ; z Miastem mogłem zacząć sam gadać, jego nie pytając ) . Komorowski i Duda w ogóle nie odpowiedzieli , ani nie zareagowali . Łamanie Konstytucji ich nie obeszło ? ano nie .

ANI KRZYKIEM, ANI GROŹBĄ , ANI PROŚBĄ

Teraz Warszawa nie jest już stolicą i to dzieło Lenina-Stalina raptem znalazło się w pewnym prowincjonalnym miasteczku i dość poważnie straciło na znaczeniu .

( uzupełnione2 2021-02-23 11:30 )

Brak ciągłości historycznej

Oderwanie Kaliningradu przerwało historyczną ciągłość regionu Prus . Spacer po Olsztynie pozwala odczuć pustkę tego miasta . Czegoś w nim brak , ale kiedy dołączyć do Polski odciętą część , czyli Kaliningrad , to Olsztyn ożywia się , Pojawia się ciepło , pojawia się życie . Podobnie działa to w druga stronę , ożywia się Kaliningrad po dołączeniu do Polski .

Brak tej części od północy sprawia , że region choruje . Trzeba się postarać o powrót . Jest na to czas nawet 20 lat , ale trzeba zacząć o tym mówić . Jeśli zaczniemy starania , to ta ciągłość odżyje . Najpierw częściowo w formie wzbudzonej nadziei na połączenie . To od razu podniesie energetykę regionu .

Ma to sens dla zdrowia psychicznego mieszkańców , ale także dla fizycznego . Teraz chcemy , żeby zniknęła choroba . Po moich staraniach oraz próbie dyskusji o połączeniu regionów , którą niniejszym zaczynam , zdrowie w regionie powinno poprawić się . Powinniśmy ujrzeć dobre skutki za około 10 dni . Tego się spodziewam .

Potrzeba odzyskania życia

W przypadku Warmii i Mazur uświadomienie sobie wzajemnie potrzeby odrodzenia ciągłości regionu ma moc wzmocnienia żywotności wszystkich jego mieszkańców . Obecnie nie mają wsparcia od historii , od tradycji . Te zjawiska rozgrywają się w sferze mentalnej .

Czy Rosja odda te ziemie ? Trzeba się starać . Rosja musi współistnieć z innymi . Z pewnością można to poukładać . Chory sąsiad rzutuje negatywnie na całe otoczenie . Zdrowie sąsiada staje się zdrowiem wspólnym . Tak trzeba nam wszystkim zacząć myśleć. Jeśli Rosjanie tego nie pojmą i nie podporządkują się potrzebą sąsiadów , to staną się winnymi cierpień i zostaną poniżeni .

Kujawsko Pomorskie (Bydgoszcz) zamek krzyżacki

W Brodnicy kolejny zamek krzyżacki , zionący zbrodnią . Usunąłem wpływ . Energia regionu podniosła się . Zniknęło odrażające doznanie .

Pomorskie (Gdańsk) , jezioro Zaspa

Tutaj natykamy się na kompromitującą historię jeziora Zaspa w Gdańsku . Jezioro , z którego korzystali mieszkańcy od około roku 1200 , a teraz zostało zamulone przez elektrociepłownię , która odprowadziła do niego 2mln ton mułu , w latach 1970 do 2011 – to aż 40 lat systematycznego i bezwstydnego niszczenia środowiska . Stwierdzam winę dyrektorów i to odciąża cały region . Powraca wysoki stan energii .

Mazowieckie ( Warszawa) Niekompetencja Trzaskowskiego

Wykonanie rurociągu pod Wisłą , który już po wybudowaniu okazuje się mieć niewystarczającą przepustowość jest kompromitujące . Jednak skutki w postaci ponownych zrzutów do Wisły po trochę obfitszych deszczach , to nie tylko kompromitacja , to także kolosalne straty dla środowiska i to poniżyło całą Polskę .

Żeby ująć stresu reszcie kraju ( proszę mi wierzyć , był bardzo poważny ) musiałem ograniczyć wpływ mieszkańców Warszawy i całego Mazowieckiego . Zrobiłem to jeszcze w ubiegłym roku , ale wpływ tego ujawnia się teraz (rys5) . Linia Mazowieckiego (niebieska) opuściła strefę pod średnią krajową i poszła wyżej , ponad średnią , i zmierza dalej w górę (!)

rys5

Region cierpi z powodu niekompetencji Trzaskowskiego i zanieczyszczania Wisły , które będzie się powtarzać , co jest gwarantowane , bo rura jest technicznie niewydolna i żadne cuda nie pomogą , tym bardziej kłamstwa . To jest stress dla całego kraju , a nawet dla Europy Środkowej , a oni są jego winowajcami .

Byli ostrzegani przed niewydolnością projektu (!) z wyprzedzeniem wielu miesięcy ( porównaj komunikaty Prezesa Polskich Wód dostępne w sieci ) , ale nie posłuchali - arogancja i niekompetencja , i ośli upór .

W świecie rozumnym , kiedy szef całości coś zawali , to odchodzi w poczuciu winy .

Kiedy przyjdzie w końcu ktoś inny , to musi stworzyć plan korekty instalacji pod rzeką taki , żeby był on funkcjonalny czyli trzeba uwzględnić także spust wody deszczowej . Dopiero taki plan , plus finansowanie i plan wykonania w rozsądnym czasie 12 miesięcy , zdejmą z Warszawiaków stress . Jednak region nie odzyska swojego dawnego blasku przez kolejne 30 lat . To ma swoje dalsze doniosłe konsekwencje.

Warszawa utraciła prawa do reprezentacji Polski , do bycia naszą stolicą .

Mechanizm psychologiczny jest przejrzysty. Cała Polska patrzy na to głupstwo , jakim jest uparte zanieczyszczanie Wisły i wszyscy widzimy zatrważającą niekompetencję , i … ? …. i czujemy się dużo mądrzejsi , i to odczucie ma bardzo mocną podstawę . Pana Trzaskowskiego wypromowało środowisko warszawskie i dalej go popiera . To jest silnie zwarta i mocno powiązana grupa o niskich kompetencjach do przewodnictwa czemukolwiek .

Stolicę należy umiejscowić gdzie indziej , w miejscu godnym tej funkcji . W przeciwnym przypadku chaos idący z Warszawy będzie głównym hamulcem rozwoju .

Podsumowanie

Z leczeniem kraju jest jak z leczeniem człowieka . Nie od dzisiaj wiadomo , że leczenie należy zacząć nie od ciała ale od duszy . Tak jest z człowiekiem , tak samo jest z krajem , kontynentem , światem . Chcemy opanować chorobę ( a chcemy? - no nie wiem , bo wielu boczy się na mnie ) , to wyleczmy duszę .

uzupełnienie – twierdza w Kłodzku, Niemcy bez pomocy, Prezydent Majchrowski powinien odejść 2021-02-25 14:45

Kłodzka twierdza

Po ostatnich doświadczeniach z krzyżackimi zamkami uświadomiłem sobie wzrost znaczenia przeszłości . W miarę jak maleje znaczenie największych zakłóceń współczesnych w miarę ich tłumienia : miliarderzy, wielkie mocarstwa , arystokracja itd , wypływają na powierzchnię wpływy z przeszłości . Przyjrzałem się naszemu krajowi w poszukiwaniu wpływów z przeszłości . Południe Polski podniosło się raptem dość nietypowo w górę ilością przypadków Covid , choćby Podkarpackie ( Rzeszów) , a u nas , na Dolnym Śląsku Kłodzko . Południe to główna linia energetyczna CHI rys1.

rys1

Rys1 pochodzi z artykułu (>>tutaj ) . Tam są objaśnienia . Główna linia energetyczna , to ta z pomarańczowymi punktami .

Póki co , na północy Polski pojawił się wybitny wzrost , ale spodziewam się spadku do tygodnia ( zdjęty zamek krzyżacki ) , bo energia regionu jest dość wysoka , porównywalna z resztą kraju ( poza mazowieckim , które jest "zdołowane" Trzaskowskim ; tu nic się nie da zrobić , dopóki on tam zarządza ) .

Linia przebiega na południu Polski i tam pojawił się spadek energii , od Rzeszowa po Zgorzelec . Ona ciągnie się od wybrzeża wschodniego China , aż po Hamburg ( rys1) . Spadek energii na niej powoduje uaktywnienie negatywnych zjawisk zdrowotnych . Przyczyną jest zawsze negatywny obiekt na trasie . Znalazłem takie dwa w Azerbejdżanie . Następnie jeden w Podkarpackim . Po dezaktywacji powróciła równowaga .

rys2

W kłodzkim powiecie ( rys2.) ujawniło się nietypowe zachowanie . Kłodzkie o tej pory ( 12 stycznia ) było rekordzistą minimum zakażeń i raptem ujawnił się ruch w poprzek strumienia ( zielony pas ) i kłodzkie stało się rekordzistą regionu z maksimum przypadków ( 24 lutego ) , razem w Powiatem Wrocławskim . Winowajcą było obniżenie energii w regionie . Poprzez region kłodzki szedł szeroki pas obniżenia energii , którego źródłem była twierdza w Kłodzku .

Przy oglądzie planu twierdzy rzuca się w oczy kształt ( mapa satelitarna , widok z góry ) ; wybudowane dookoła szpiczaste formy murów . W Feng Shui mówi się o niekorzystnym promieniowaniu ostrych krawędzi . Tak było i tym razem . Od ostrza północnego promieniowało niekorzystnie , aż po kolejną , odległą twierdzę w Srebrnej Górze ( ta twierdza ma inny profil , bo krawędzie są zaokrąglone . Nie było stamtąd kontynuacji złego wpływu ) . Po dezaktywacji obniżenie ustąpiło . Można oczekiwać poprawy za około 10 dni . Zadziwiająca jest odległość , na jaką rozciągał się niekorzystny wpływ .

Podobną niekorzystną zmianę zaobserwowałem w powiecie dzierżoniowskim ( gwałtowny wzrost linii wykresu od 11 lutego ) . To także wskazywało na kolejną , znowu lokalną przyczynę . Po dezaktywacji obiektu w Dzierżoniowie obniżenie energii ustąpiło .

Wykresy pozostałych powiatów nie wykazywały anomalii , a przepływały synchronicznie do zmian w całym kraju . Synchroniczny przebieg wskazuje na czynniki zewnętrzne .

rys3

W 19 powiatach , w których ilość przypadków była 24 lutego poniżej 10/100tys , stwierdziłem wspólne , niemal synchroniczne , stałe opadanie rys 3 ; widoczna po prawej szara linia , to średnia województwa oddalająca się ku górze ( zgodnie z trendem krajowym ) , a wiązka opada ku dołowi .

Wzrost jeśli był w kilku powiatach , to był zgodny , co do kierunku i tempa , ze wzrostem średniej województwa i średniej krajowej (rys4) i taki przyszło mi stwierdzić w powiatach z ilością przypadków od 10 do 20 / 100tys w dniu 24 lutego .

rys4

Dalej zjawisk nie drążyłem , ale może coś jeszcze zauważę . Ograniczyłem się na razie do istotnych anomalii w Kłodzku i Dzierżoniowie oraz na głównej linii energetycznej . Zjawiska są trudne do uchwycenia , bo sytuacja jest zmienna i płynna , i wypływają na powierzchnię nowe-stare zjawiska , a ewentualne poprawy przychodzą ze zwłoką do 10 dni .

Stan Niemiec

Jeszcze o głównej linii energetycznej na południu . Ona podąża do Niemiec , poprzez Berlin do Hamburga . Od naszej granicy z Niemcami począwszy jest na linii obniżenie, w zasadzie pełna blokada . Nie mogę jednak im pomagać , a to z tej przyczyny , że Niemcy źle nas traktują , nie po partnersku , ale "z góry" i zamiast z nami współpracować , to nas wykorzystują ( te ich Lidle - jakbyśmy sami nie umieli handlować naszymi ziemniakami - a zyski odpływają do nich; te ich montownie , w których pracujemy dla nich za półdarmo - swoim płacili by 5 razy więcej ; te nasze gazety , które sobie wykupili i doprowadzili je do całkowitej dysfunkcyjności , co zablokowało nasze umysły i życie społeczne na kilkadziesiąt lat itd ; w ogóle jesteśmy dla nich "do roboty" tylko i nami gardzą , bo czują się lepsi , i inne szkodzące nam działania itd itd ) . To są działania nieetyczne . Wysysają z nas siły żywotne i poniżają . Ostatnio była w prasie wzmianka o pewnym "przedsiębiorcy", gdzieś w legnickim , któremu wymknęło się : "My Polakom nie będziemy pomagać" i to stało się w momencie , kiedy we Wrocławiu nastąpił wzrost do 1400/1mln ( to było w ubiegłym roku ) . Wbrew uśmiechom Pani Kanclerz Merkel , Naród wie i zna stosunek Niemców do nas . No więc nie mogę im pomagać . Nie kopie się leżącego , ale też go nie wielbi , skoro on nas kopał . Wynalazek katolicki z miłością do wrogów jest oczywistym nonsensem , niweczy prawo ofiar do domagania się sprawiedliwości i świetnie służy wszelkiej maści agresorom . Geje w sutannach wywrócili świat do góry nogami .

Obniżona energia na linii energetycznej skutkuje np. tym , że Berlin jest u nich jednym z ognisk . Przykro mi , ale nic zrobić nie mogę . Przykro mi , bo "to też ludzie" i cierpią , ale nie . To co robią z nami jest niewybaczalne . Są niepoprawni . Przypominam im , razem z naszymi politykami z PiS-u , że nie odszkodowali nam strat poniesionych w IIWŚ (nudą powiewa , kiedy się to powtarza i powtarza , a oni odwrotnie , że już to zrobili ) . Można się upierać przy nieprawdzie , wbrew oczywistości , ale i wbrew ponoszonym własnym stratom na skutek zakłamywania stanu rzeczy , historii itd. . Możemy teraz spodziewać się , że , jak to się mówi "pójdą po rozum do głowy" ( fajne powiedzonko) .

No więc dbam o nasz kawałek do Odry , póki co , a to moje zaniechanie mści się , niestety , na reszcie Europy , bo główna linia energetyczna jest dla Eurazji czymś jak kręgosłup dla ciała . Kiedy traci aktywność , to przyległe tereny tracą siły żywotne i swoiście więdną . Stratni są : Francja, Belgia, Holandia, Dania , Szwecja, Norwegia, Szwajcaria .

Najwyższy już czas zacząć myśleć kolektywnie . Ta zasada zacznie rządzić naszym światem już w niedalekiej przyszłości . Krzywda trafia do krzywdzicieli , muszą to pojąć . Nie można budować swojego sukcesu kosztem drugich . Należy dbać o równowagę całości .

Prezydent Majchrowski

Pan Prezydent Krakowa jest postacią negatywną . Stosuje jakieś strategie wobec bliźnich sprzeczne z PRAWEM ( nie będę drążył tego , co tkwi w jego umyśle ) . Nie jest mi przyjemnie pisać tych słów i przyganiać jemu publicznie , jednak tkwi on na ważnym stanowisku w mieście , które znajduje się wprost na głównej linii energetycznej . Jego obecność w tym miejscu Ziemi obniża energię aż po Hamburg ( a z pewnością tę resztę , która tam jakoś dociera ) . Mocy jego osobie dodają liczni mieszkańcy miasta , którzy go na tę funkcję wybrali i oni ten jego wpływ na całe południe Polski potęgują . Do tej pory skutecznie osłabiałem jego osobę na tyle , żeby ten wpływ zneutralizować . Będę to robił dalej , dla dobra całego południa , jednak muszę go ostrzec . Sytuacja rozwija się w kierunku bardziej niekorzystnym dla niego niż dotąd i powinien się o tym dowiedzieć . W każdym razie nie wolno mi kontynuować procesu blokowania go , bez powiadomienia go o tym .

Być może jest gejem – nie będę grzebał w jego życiorysie . Sam wie to , co wie i powinien dostosować się do PRAW.

To także przypomnienie dla wszystkich gejów na stanowiskach np. Pan Rabieja w Warszawie , czy Pana Biedronia , posła do Europarlamentu i gejów w Unii Europejskiej , USA, Chinach , czy gdziekolwiek są . Zbliża się moment , w którym wasz upór w pozostawaniu na stanowiskach wam nienależnych zderzy się z koniecznymi ograniczeniami ( o gejach i lesbach w bieżącej publikacji powyżej ) .

uzupełnienie – Francuzi robią porządki , aż miło popatrzeć 2021-02-26 11:45

Burzą katolickie przybytki (>>tutaj ) . Dobry krok we właściwą stronę . Kaplica „zionęła” na ponad kilometr dookoła ( mają tam dużo gorsze przypadki „świątobliwych” budowli ) . Obniżała jakość życia mieszkańców . Teraz odetchną , chociaż podpisywali sprzeciw .

Jesteśmy tak otumanieni tą pseudokulturą , że straciliśmy instynkt samozachowawczy i zdolność rozeznania , co dobre, a co złe . Przetrzyjmy zamącone oczy i zaplątane umysły ( tutaj jest zgrzebło do rozczesywania splątanych zwojów mózgowych >> NT-zaplątani) , i patrzmy , i uczmy się od Francuzów .

Teren pod kaplicą ma stać się częścią inwestycji budowlanej wartej 128 mln euro, na którą składa się duży kompleks edukacyjno-oświatowy- i o to chodzi ,prawdziwa edukacja , a nie pseudo ”Nałuki”.

We Francji rozbiórką zagrożonych (?) jest około 5 tys. spośród 42 tys. czynnych kościołów katolickich.

Szacujemy, że władze miejskie i diecezjalne sprzedadzą lub wyburzą od 5 do 10 proc. budynków dziedzictwa religijnego do 2030 r.

    - ocenił prezes Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego (OPR) Edouard de Lamaze.”

  • Zagrożeni to my jesteśmy tym szkodliwym czymś , czego dziedzictwem nazywać nie wolno , bo otoczeni szkodliwymi obiektami nie możemy odzyskać zdrowia . Kiedy coś szkodzi , to żadne to dziedzictwo tylko złom do wywalenia , jak te zamki krzyżackie , czy twierdza w Kłodzku ( tu akurat wystarczyłaby korekta kształtu ).

Nie bądźmy głupcami i przestańmy powtarzać te brednie i zacznijmy rozróżniać co dobre , a co złe , i zróbmy porządki .

Miła wiadomość na weekend. Podpowiem jeszcze , ze jak już wyburzą te 5 tysięcy , to jeszcze im zostanie do wyburzenia 37 tysięcy .

uzupełnienie – słowa Posła RP Adama Szłapki uderzają w Polską Gospodarkę , w Państwo Polskie i w nas wszystkich 2021-02-27 10:00

Pan Poseł RP Adam Szłapka składał obietnice działania dla dobra kraju .

Konstytucja Art 104 ust.2 :

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Teraz , całkiem nieuroczyście , Pan Poseł bojkotuje Orlen (>>tutaj ) , nasz skarb , jedno z największych polskich przedsiębiorstw i uderza tym w Państwo Polskie .

Jest posłem . Wydaje się być inteligentny , więc założenie , że jest przygłupi wydaje się mało możliwe . Może ktoś go inspiruje do takich działań .

Takie postępowanie stoi w sprzeczności ze ślubowaniem jakie wygłosił publicznie . Zawinił . Powinien zrzec się mandatu Posła .

Jego postawa i działanie są szkodliwe dla Polski . Blokuję więc jego wpływ na rzeczywistość , bo przysparza nam stressu i zwiększa zachorowalność . Nie będzie już nam szkodził ( nawet , kiedy będzie wygłaszał te swoje szkodliwe treści , te czy inne ) .

Plan boży

Ja tu żyję , to moja Ojczyzna . Jednak jest coś dużo większego , co jest ważne i czego niszczyć nie wolno . Polska jest wyjątkowa dla całego kontynentu Eurazji i w planie bożym , planie Boga-Stwórcy dla świata , Polska jest zwornikiem zapewniającym Eurazji spójność i równowagę ( gdzie przebywa Stwórca >>tutaj) . Ten plan wymaga , żeby nasz kraj żył swoim życiem , nie atakowany , nie wykorzystywany . Taką Polskę będą kształtować mieszkańcy tego kraju i wara obcym , ze złymi intencjami od nas i naszego kraju .

Kto atakuje w jakikolwiek sposób Polskę , poniża ją , wykorzystuje , obraża jej mieszkańców , planuje jej wyniszczenia , a nawet zniweczenie , ten atakuje coś dużo więcej , bo plan boży dla ludzkości . Niech każdy to zapamięta .

Można tego nie pojmować , można to lekceważyć , można próbować niszczyć , i przypuszczalnie niejeden jeszcze spróbuje , jak spróbował to Adam Szłapka .

Bóg-Stwórca

Oczywistym elementem planu bożego jest to , żeby ludzkość nie zwracała się do fałszywych bożków jak : Chrystus ( czyli Księżyc , ten który fruwa nad nami , tutaj przytoczę znakomity obrazek rys1 ; dla wstrząśniętych i zaciekawionych tutaj >> Trzech Króli ) , Słońce ( Japończycy) , Allach (Muzułmanie) itd.

rys1

( z grafiki wymazałem znak „WP” Wirtualnej Polski z powodów , które podałem w punkcie „sprawa Mellera”; grafika pochodzi z ubiegłego roku , sprzed „przygody” WP z p.Mellerem nazwiska autorów zachowałem ; )

Nie będzie miał innych Bogów przede mną „ , tę prawdę mamy zapisaną w Dekalogu . Tu nie chodzi o jakąś kolejkę „bogów” , w której na początku stoi Stwórca . Słowa „przede mną” odnoszą się do stałej opieki nad Ziemią i wszystkim , co na niej jest . Stwórca „ma Ziemię przed sobą” , patrzy na nią i widzi , widzi przed sobą tych „innych Bogów” i okazuje temu swoją niechęć , i obwinia nas za to . Drugi sens tych słów , to także „tylko ja mogę być Bogiem”. Tylko we mnie możesz dostrzegać władzę , której się podporządkujesz . Jeśli ulokujesz swoją ufność gdzie indziej , to popełnisz błąd .

Określenie „Pan Bóg”

Pan-Bóg , to nie Pan Franek, Pan Józek, czy w formie popularnej , aczkolwiek i ciepłej w swoim brzmieniu - „Pon Bucek”.

Ta forma językowa jest odbiciem dwóch procesów w doświadczeniu człowieka - najpierw poznanie , potem akceptacja .

Poznanie-Akceptacja” czyli „Pan-Bóg” , najpierw „Pan” , potem „Bóg” . Powtórzę , jest to ujęcie procesów poznania i akceptacji , czyli w kolejności od lewej do prawej „Poznanie – Akceptacja” .

Poznanie władzy nad światem wykonywanej przez Mądrość , która jest nad nami , to ujmuje słowo „Pan”. Z kolei akceptację , a nawet afirmację , która pojawia się w drugiej kolejności , to wyraża słowo „Bóg” dużą litery .

Samo słowo „bóg” jest tylko pustym terminem , dopóki pojedynczy człowiek , jednostka , która dostrzegła i pojęła władzę ponad sobą i światem , nie wypełni go treścią afirmacji dla tej władzy , uznaniem jej także nad sobą . Stąd nie ma sensu pytanie „czy istnieje Bóg” , które często słyszymy , bo jest to pytanie o obiektywne istnienie , jak kiedy pytamy się o obiekty , jakie dostrzegamy zmysłami .

Bóg może zaistnieć dla konkretnego człowieka , kiedy doświadczony życiem dojrzy on skutki działania władzy ponad sobą , i kiedy zaakceptuje ten fakt , i podporządkuje się tej władzy . Jak najbardziej jest to istnienie - nazywamy je wtedy istnieniem subiektywnym ; subiektywnym istnieniem czegoś , kogoś ponad nami , ponad naszą osobistą wolnością .

Czy wobec tego Stwórca nie istnieje obiektywnie ? Gdybyśmy mieli do dyspozycji teleskop o możliwości dokonania nadzwyczajnego zbliżenia , dzisiaj technicznie niemożliwego , to dostrzeglibyśmy tę daleką cywilizację , i wówczas zaistnieli by oni dla nas obiektywnie . Póki co , Stwórca istnieje tylko subiektywnie , poprzez poznanie naszym umysłem , i tylko u tych osób, które tego poznania doświadczyły .

Samo podporządkowanie nie oznacza przy tym rezygnacji z własnej wolności . Człowiek dalej zachowuje wolną wolę i wolność jej realizacji , i nie musi wyrzekać się samego siebie , jednak ma tę wolność dopóty , dopóki przestrzega PRAW . Kiedy je przekroczy , wówczas jego wolność zostaje ograniczona . Stwórca nie odbiera nam wolności , bo jest złośliwy ( tak postrzegali swoich bogów Grecy) . Stwórca odbiera nam wolność , kiedy szkodzimy innym ( drugim) .

Polecam w szczególności naszym politykom pogłębione studia religijne . Polecam eksperta w Warszawie , rabina Schudricha , o ile wyrazi zgodę . To , co serwuje nam Kościół Katolicki , to tzw.”zmyłka” ( patrz >>tutaj , rys1 ; dla wstrząśniętych i zaciekawionych czytaj >> Trzech Króli ) .

Przykry jest widok Pana Prezydenta , najwyższego urzędnika w Państwie biegającego za opłatkiem , czy widok naszych polityków w studiu telewizji TRWAM u manipulanta .

Tak więc „nie będziesz miał innych bogów Panie Prezydencie” . Zacznij naprawę od siebie , przykład idzie z góry . Daj dobry przykład . Jako Naród , jako zbiorowość , dajmy światu dobry przykład . Zacznijmy być zwornikiem Eurazji . Zacznijmy być Państwem rozumnym , uporządkowanym mentalnie .

Oczyszczenie

Dopiero , kiedy porzucimy bożka Księżyca , wtedy Szłapka i jemu podobni , u nas w kraju i poza nim , zanim zechcą nam zaszkodzić , doświadczą lęku , jakim Stwórca napełni ich dusze . Doświadczą oni lęku i cofną się , a my będziemy bezpieczni .

uzupełnienie – kuriozum , Komunistyczna Partia Polski 2021-02-28 12:25

W poszukiwaniu tego , co strąca nas w chorobę , trafiam na kuriozum . Nie dowierzam własnym oczom . Partia Komunistyczna w Polsce (!) (linka nie podaję , żeby nie reklamować) , wbrew zapisowi w Konstytucji RP art.13 :

"Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa."

Dotąd nie dokonywałem takich poszukiwań , bo nie spodziewałem się aż takich wybryków . Czerwony muchomór w naszym pięknym kraju ( we wspaniałym – piękny to on dopiero będzie ) . Znowu wyłazi brak prasy ( zniszczonej przez Niemców ) , która by to nagłośniła . Tak więc kolejny idiotyzm , bo albo mamy Konstytucję ? , albo nie mamy – nie mamy .

Żebyśmy ją jednak mieli , osłabiam wpływ tych członków partii , którzy mają decydujący wpływ na je funkcjonowanie , czyli członków tzw:”organów” oraz delegatów zjazdów ( struktury partii) - „wypad” , powiedział by Lud . Swoją oceną obejmuję także sędziego , który rejestracji partii dokonał – był on nadzwyczaj niezależnym sędzią , bo nawet od Konstytucji RP . Co na to głowa lokalnego Sądu ? , też „niezależny” ? Niezależność sędziego absolutna ? Brak kontroli nad sędzią przestępcą .

A jacy bezczelni ! :

Wstąp do KPP! Słyszeliście, że Ziobro chce nas zdelegalizować? My jesteśmy po Waszej stronie … „

No to jesteście zdelegalizowani , a Konstytucja odzyskana . Przywrócona zostaje powaga , a z nią dostojeństwo prawa .

UWAGA:

Od piątku nie można pobrać plików z danymi przypadków województw i powiatów ( jakiś czas temu było podobnie , przez cały weekend . To już drugi raz ) . Nie ma sposobu , żeby dowiedzieć się rozwoju sytuacji w województwach . Nikt tych danych nie udostępnia . Krytyczne uwagi Michała Rogalskiego dalej aktualne ( >>tutaj ) . To wstyd .

Portal jest rządowy (!) ( https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2) „Ze względów technicznych, czasowo nie jest możliwe pobieranie plików. Przepraszamy za utrudnienia.” Bzdura. Skoro są dane , bo są , bo wszyscy publikują województwa , to są pliki , a ich udostępnienie to trywialna sprawa . Sam to robię nieustannie .

. Kompletne lekceważenie tysięcy osób , zainteresowanych wglądem w stan kraju . Jak mam wyciągać dalsze wnioski i dokąd mam zmierzać w poszukiwaniu przyczyn ?

uzupełnienie – tętniące życie w miejscu kaźni 2021-03-01 1:35 ( 11:30) ;

Przeszukując ponownie rejony północne , Zachodnio-Pomorskie i Pomorskie , rejony pozostające w zdecydowanie gorszym położeniu od południa Polski , co do ilości zachorowań Covid , natrafiłem na rozległe obniżenie energii z centrum w miejscowości Czarne ( obniżenie rozciągało się od Czarne dookoła na 60km) . Spadkowi energii zawsze towarzyszy zwiększona podatność na choroby . Ślady doprowadziły mnie do Zakładu Karnego , który mieści się na terenie byłego obozu niemieckiego Stalag IIB Hammerstein . ( Rys1, Rys2, Rys3, Rys4 )Rys1Rys2Rys3Rys4

Jednostka wojskowa mieści się w „oryginalnych” zabudowaniach Lazaretu , o czym informuje napis widniejący na mapie Google . Rozkład zabudowań na terenie więzienia ( Rys1 ) jest dokładnym odbiciem rozkładu baraków w obozie Nord (Rys2) , to gdyby ktoś żywił wątpliwości , co do prawdziwości podanych przeze mnie faktów .

Więzienie na terenie obozu

Więzienie mieści się w części Lager Nord (Rys3) . W tej części podobno więźniowie byli traktowani lepiej . Jednak w innych częściach , gdzie przetrzymywani byli Rosjanie , panowały nieludzkie warunki . W obozie tym mogło zginąć nawet 75tys do 100tys ludzi . Liczby szacowano po wynikach ekshumacji .

Na terenie lazaretu mieści się jednostka Wojska Polskiego . ( tutaj , tutaj , tutaj , tutaj , tutaj ) .

Nieuszanowanie ofiar

Miejsce kaźni zostało „zagospodarowane. Ktoś na to pozwolił . Niestety dowodzi to braku wrażliwości na cierpienie ofiar . Wzdłuż muru obecnego więzienia , a jednocześnie linii granicznej Lager Nord postawiono halę fabryki mebli (!) . Trwa tam więc intensywne życie , a powinna zalegać martwa cisza .

Oczywiście należy zlikwidować : fabrykę , jednostkę oraz więzienie i wszelkie przejawy normalnego życia , teraz tam obecne . Można urządzić tam jedynie Muzeum Pamięci , podobnie jak w Oświęcimiu .

Miałem przyzwolenie na usunięcie obniżenia energii wokół obozu , na wspomniane 60km . To obniżenie było znakiem danym mieszkańcom regionu od Stwórcy-Boga , jako przypomnienie niemoralnego postępowania wobec ofiar oraz ich rodzin . Teraz energia została przywrócona i zdrowie tego obszaru powinno się podźwignąć .

Co nam teraz pozostaje , to okazanie należnego szacunku ofiarom i temu miejscu poprzez usunięcie wymienionych wyżej instytucji i obiektów. Mamy na to 10 lat . Powinno udać się dużo szybciej .

Tam przyjeżdżają rodziny ofiar z Rosji i z Europy Zachodniej . Mają w pamięci ofiary , są smutni i zderzają się z tętniącym życiem , zderzają się boleśnie .

Prawo ( dopisane 2021-03-01 11:30 )

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni' “ - co mnie oni obchodzą .

Z taką właśnie sytuacją mamy tutaj do czynienia . „Co mnie obchodzą żywi , którzy nawet po tylu latach dalej cierpią udrękę swoich bliskich” . Natknąłem się w internecie na rozmowy internautów . Ten miał wujka , który w tym obozie przebywał , inny dziadka . Wymieniają uwagi , dopytują się wzajemnie o lokalizację , o otoczenie obozu . Jak tam jest , jak dojechać , przecież to w obcym kraju . Nie wiadomo , co tam zastaniemy ?

Kiedy Stwórca-Bóg nie akceptuje naszego postępowania , to sygnalizuje nam to i usuwa dobro ( błogosławieństwo ) jakim darzy nas na co dzień , którym jest dobra forma energii CHI (ki) ; energii, która jest nam niezbędna do funkcjonowania , która wzmacnia energię życia , chęć życia , radość życia i bez której opadamy z sił, czujemy się opuszczeni i osamotnieni , a świat wydaje się nam bezbarwny , odpychający . I taki właśnie przypadek zaistniał na ziemiach 60km dookoła miejscowości Czarne , wycofanie CHI z woli Stwórcy .

Obecnie , po tym jak usunąłem to obniżenie dookoła obozu , to pozostało ono w jego wnętrzu , jako znak dla miejsca złego traktowania drugich przez Niemców . Kiedy na takie miejsca przybywamy czujemy na nich brak życia . Życie tam zatrzymało się , stanęło , jakby z przerażenia , że jeden człowiek może być tak niedobry dla drugiego . Przebywając w takich miejscach natykamy się na brak pozytywnej CHI i odczujemy ten brak , kiedy wyciszymy własną żywiołowość , i dopuścimy do siebie myśl , że przebywamy w miejscu , w którym próba kontynuowania życia jest niestosowna , a nawet niemożliwa .

W tym konkretnym przypadku , absolutnie niestosowne jest postawienie tam fabryki mebli ( fabryki czegokolwiek , bo fabrykowanie to tworzenie , to życie ) . Także obecność jednostki wojskowej jest nie na miejscu . Wojsko musi być prężne , a w tym miejscu życie zamarło . Także umiejscowienie tam więzienia jest nie na miejscu . Więźniom odebrano wolność , ale umieszczanie ich w miejscu , które przygnębia ich przez lata staje się formą tortury ( w roku 1989 wybuchły tak protesty ( >>tutaj ) , zamieszki i więźniowie opanowali teren . Kilku zginęło ( samosądy) . Kilkuset odniosło obrażenia , Obrażenia odniosło także kilkudziesięciu policjantów . Sądzę , że poziom desperacji był spotęgowany trudnością trwania przez lata w tym miejscu pozbawionym życia . Wymieniam tutaj negatywne skutki dłuższego przebywania w takich miejscach i nieudane próby wzbudzenia tam życia .

Prawo 114

To prawo jest współcześnie łamane bardzo często i odczytamy to w najprzeróżniejszych sytuacjach . Ktoś , komuś nie dopłaca ( obniża zapłatę za pracę ) . Ktoś inny , wykorzystując przewagę pozycji społecznej wymusza na drugim działania , których tamten nie chce , z różnych powodów . Ktoś jeszcze inny prowadzi działalność dochodową , niszczącą środowisko w sposób , którego można by uniknąć ( emisje pól elektromagnetycznych ( smog elektromagnetyczny ) , zadymienie, hałas , śmieci , emisje CO2 ) , ale nie dokłada starań , bo musiał by ponieść dodatkowe koszty , a jest zachłanny na bogactwo .

Osobny , ale dobitny przykład we Wrocławiu Sky Tower Leszka Czarneckiego ( >>tutaj ) , którym zniszczył życie około 20 tys ludzi w okolicznych domach (oceniłem go 10 lat temu i usunąłem negatywny wpływ , a Bóg-Stwórca odebrał jemu swoje błogosławieństwo , co doprowadziło go do upadku poprzez szereg błędnych decyzji , jakie podejmował przez lata ) . Pan Leszek potworem nie jest , ale poczynił straty naprawdę duże wielu osobom i nie chciał się wycofać , i dalej trwa w błędzie . Zawsze może się z niego wycofać i przywrócić równowagę w środowisku i w swoim życiu .

Znowu to 5G

Właśnie dzisiejszej nocy obudziły mnie mdłości . Początkowo usiłowałem je przetrwać . Następnie , leżąc w ciemności zrobiłem przegląd tego , co jadłem w ciągu dnia . Następnie uświadomiłem sobie , że to stress , a potem przypomniałem sobie maszty z nadajnikami 5G ( teraz to już 5G, bo zmienia się ich wyposażenie , dotąd były 4G i dolegliwości miałem słabsze ; znowu coś przy nich dłubią , a p.Jacek Oko zapowiada szereg udogodnień ) i to był winowajca moich mdłości . Koty chodziły niespokojne ,nie mogąc znaleźć sobie miejsca – bo i zwierzęta , jak najbardziej , także one cierpią .

Ściśle winowajcami są właściciele firm oraz ich szefowie , a także polski rząd , który pozwala im na działalność szkodliwą dla otoczenia . Panowie Zagórski , a obecnie Jacek Oko , no i p.Morawiecki , który im szefuje , i panowie wicepremierowie itd. , itd. , cały ten komplet uprzywilejowanych osób , które okazują obojętność cierpieniu mnóstwa drugich , w tym także mnie . Oceniłem ich , mdłości minęły ( choć nie od razu , bo stress ma swoje źródło w zmianach w Systemie Życia , a nie tylko w brzuchu ofiary i to jest nadzwyczaj niebezpieczne , i ma charakter długotrwały niszczący ), no i położyłem się już zupełnie zdrowy .

Ktoś musi być odsunięty na margines , żeby drudzy mogli przetrwać, żeby mogli żyć .

Można próbować lekceważyć życie drugich , można , to jest przejaw wolnej woli , ale trzeba liczyć się ze skutkami – p.Czarnecki ( ot, ważna lekcja życia dla wszystkich ku pamięci ) , bo :

Ekl 1.15 "Tu, coś raz skrzywione przestało być proste, tam, coś unicestwione nie dało się już policzyć"

no i bezpośrednio utrata dobrej postaci CHI w pracy , w domu , w rodzinie , u małżonki , wśród dzieci i spotęgowanie złych impulsów od świata , bo człowiek brzydki jest źle postrzegany . Świadomość tych zależności pozwala zastanowić się przed podjęciem pochopnych decyzji – najpierw pomyśl o drugich , potem rób .

Ekl 7.19 Ochroni cię mądrość. Takiej mocy nie ma i dziesięciu możnych.

Pazerność i chodzenie na skróty sprzyjają łamaniu prawa 114 :

El 5.9 Kto cel widzi w pieniądzach, ten zawsze cierpiał będzie głód pieniędzy

Zastanawiające jest , że w tej księdze , napisanej ponad 2tys lat temu , znaleźć można lekarstwo na powszechne bolączki współczesności .

Życie przebiega między prędkością , impetem , a zatrzymaniem i uważnością , i trzeba to przyjąć , bo w tym przyszło nam żyć .

uzupełnienie – Art.196 kk , znieważanie uczuć religijnych 2021-03-04 2:55

Opozycja chce zmiany zapisu w sprawie znieważenia uczuć religijnych ( >>tutaj ) .

Nie zgadzam się z opozycją w Polsce w bardzo wielu punktach , szczególnie kiedy postępuje nieetycznie , a jest takich działań bardzo dużo po ich stronie ( niech sami sobie sprawdzą patrz PRAWO ) , ale w tym przypadku uważam , że mają rację . Jak to argumentuję ? to poniżej .

Zacznę od tego , że , jak napisał na samym wstępie E.Kruczoń "Przestępstwo obrazy uczuć religijnych " >>tutaj :

"Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów obowiązującego od 1998 r. Kodeksu karnego jest art. 196".

Jesteśmy w trakcie poszukiwań i usuwania napięć w celu uzdrowienia z Covid , więc i ten krok jest jak najbardziej na czasie . Jeśli uda się usunąć stress związany z tym artykułem Kodeksu karnego , to odniesiemy sukces , zważywszy , że sprawa trwa już 23 lata .

Artykuł 196 kk: >>tutaj

Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

Art. 196. [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest znieważnienie ? a czym jest znieważenie

Tutaj sięgnę do wynalazku naszego języka z dalekiej przeszłości (Słownik Lindego ) rys1. i spróbuję odkryć dla Państwa , pewien niezauważany , bo nienazywany współcześnie fragment rzeczywistości , jakim jest ujmowanie wagi ( powagi, znaczenia ) obiektom , kiedy taka waga I znaczenie nie są im należne . Tę czynność nazywano kiedyś “znieważnieniem” . ( ungueltig machen – czynić nieważnym ) . Słownik Lindego jest dostępny w bibliotekach cyfrowych . Ja mam go w komputerze .

rys1

Trwa istotna dyskusja Art 196 kk traktującego o obrażaniu uczuć religijnych poprzez znieważanie przedmiotów czci religijnej . Oponenci karania twierdzą , że paragraf , przewidując karę , narusza wolność słowa . Mają tu rację . Powinniśmy mieć możliwość dyskusji o wszystkim , a zagrożenie niezrozumieniem intencji I zagrożenie karą , stawia zaporę dla dyskusji w atmosferze niezagrożenia karą . Tu mamy źródło STRESSU dla bardzo wielu w tym kraju ( i nie tylko ) .

Żeby to rozstrzygnąć przejdę do sprecyzowania czym jest znieważenie osoby , a czym może być “znieważnienie” przedmiotu (Linde) . Przy czym , na skutek swoistego “zaginięcia” słowa znieważnienie utraciliśmy mozliwość dokonywania istotnej czynności , jaką jest przywrócenie (nadanie ) przedmiotom ich znaczenia w zgodzie z oceną naszego rozumu .

Twierdzę przy tym , że o ile osobę można znieważyć , to przedmiotu znieważyć nie sposób . Za to można go znieważnić . W tym sensie Art 196 został zformułowany nieprawidłowo , czym sprowokowano ostre nieporozumienia społeczne , a ponadto uniemożliwiono normalną I zdrową dyskusję .

Na czym polega zniewaga (osoby) ? ( posłużę się wypowiedzią >>tutaj ) :

Zgodnie z treścią art. 216 kk istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu drugiej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym .

Znieważające zachowanie może przybrać postać obraźliwej wypowiedzi słownej albo pisemnej, gestu, rysunku lub innej formy przekazu.

Za znieważenie może być również uznane molestowanie seksualne. Wyrażać będzie się ono wówczas w takich zachowaniach jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary. << koniec cytatu

Teraz zastanowmy się na czym polegać może "znieważnienie" przedmiotu . Tutaj zacytuję Słownik Lindego , słowo “znieważnić” ( przepisane z rysunku rys1 ) :

Zniewaga: znieważenie, ponieważenie, zhańbienie, lżenie, hańba, obelga

Znieważnić : nieważnym uczynić , wniweczyć

Znieważyć : cz.dk. znieważać ; ndk. zniepoważyć , ponieważyć, nieuczcić , pogardzić , wzgardzić , obelżyć, zhańbić (cz. czynność ; dk. dokonany, ndk. Niedokonany )

Znieważnienie ( przykłady )

Przedmiotowi ( obiektowi) możemy odebrać wagę ( znaczenie) , jaką przywiązuje do niego ktoś , lub nawet my sami I dokonujemy tej czynnosci bardzo często .

Przykłady :

Ktoś pokazuje rower sprzed 50 lat , którym jeździ do dzisiaj , a jego znajomy mówi : "Teraz są dużo nowocześniejsze rowery , dużo sprawniejsze, lżejsze , wygodniejsze" .

Stwierdzenie jest zgodne z prawdą , a w zamiarze mówiącego jest chęć przekazania informacji , która pomoże drugiemu przesiąść się na lepszy sprzęt .Stary rower został "znieważniony" przez znajomego , a także w oczach posiadacza . Może nawet poczuł on żal , że jego rower nie został dostatecznie doceniony . Jeśli to jest prezent od nieżyjącego ojca , a więc przedmiot o znaczeniu sentymentalnym , mógł on odczuć smutek , że wraz z upływem czasu ten przedmiot stracił na wartości .

Jeśli jednak pojął , że uwaga znajomego ma go wesprzeć , że została wypowiedziana z dobra intencją , to odczuwany żal zostanie wyparty przez zaciekawienie . Jeżeli jednak stanie się przeciwnie i zinterpretuje tę wypowiedź jako atak na swoją własność , jako poniżenie i próbę dokuczenia, to może się wzburzyć , a skutki mogą być groźne dla znajomego . Wówczas nasz posiadacz starego roweru poczuje się znieważony . ( znieważenie powstanie wskutek błędu interpretacji , nie mającego podstaw w intencjach znajomego) .

Opisana scenka pokazuje akt "znieważnienia" przedmiotu oraz możliwą reakcję poczucia znieważenia . Poczucie znieważenia może więc być tylko błędną interpretacją zachowań drugiej osoby ( może też wyniknąć trafnie z niedobrych intencji znajomego ) .

Drugi przykład znieważnienia przedmiotu :

Ktoś odmawia używania samochodu benzynowego , argumentując , że będzie używał tylko elektrycznego , bo ten mniej szkodzi środowisku . Samochód benzynowy stał się przeżytkiem , a także jest urządzeniem szkodliwym . Nagle stracił na wartości jako urządzenie.

Katolicka kultura masowa

W kulturze katolickiej masowej znajdujemy takie oto znaczenie słowa “znieważenie” dla przedmiotu ( >>tutaj ) ( w Słowniku PWN “znieważyć” można tylko osobę ) :

znieważenie » jako uwłaczanie temu co przez religię uznane za święte

bezczeszczenie, bluźnierstwo, inwektywa, obrazoburstwo, oszczerstwo, pohańbienie, profanacja, sprofanowanie, szyderstwo, świętokradztwo, zbezczeszczenie, zhańbienie, zniewaga, znieważanie,

uwłaczać - przynosić ujmę komuś lub czemuś ( Słownik PWN >>tutaj ) ;

Zwróćmy uwagę , że wszystkie te znaczenia , przypisywane są osobie , która, według Katolików Polskich ( ogólnie chrześcijan) „nie okazuje należnego ich zdaniem szacunku” przedmiotom . Szacunku takiego , jakie okazują tym przedmiotom osoby religijne ( jest to narzucanie drugim swoich poglądów ) . Tak więc osoba , która „znieważnia” taki przedmiot czci , czyli stwierdza w zgodzie ze swoim rozumem jego niewielkie znaczenie , będzie ich zdaniem : ujmować ( czyli uwłaczać), bezcześcić ( odejmować cześć – rzeczywiście , ona nie czci) , obrazoburzyć ( unieważniać wagę obrazów i figur) , profanować ( odejmować nimb świętości ,bo nie czci) , świętokraść ( eliminowac świętość ; tu „kraść” absolutnie niestosowne i prowokacyjne ) , znieważać ( ujmować wagę , bo nie czci) - tak jest , „znieważnianie” czczonych obiektów , ujmuje to wszystko tym obiektom oraz … wyznawcom – ale to ostatnie to ich

NADINTERPRETACJA - tak dzieje się wówczas właśnie , i wtedy pojawiają się te bardzo emocjonalne określenia ( profanacja, zbezczeszczenie , świętokradztwo itd. ) , kiedy religijny chrześcijanin ( Katolik) czyni zarzuty braku czci komuś , kto ma odrębne zdanie , kto nie czci tego , co on . To jest nieprawne narzucanie drugiemu swoich poglądów w atmosferze pretensji , czynienia mu zarzutów , a nawet znieważania (!). Bo te słowa niosą w sobie brzmienie , które znieważa . Takie nadano im znaczenie przez wieki królowania tu katolicyzmu , który zawsze był wojowniczy i nietolerancyjny .

Tu podam przykład "znieważnienia" obiektów sakralnych takich jak , figury "święte" , będące współcześnie przedmiotami czci milionów , przykład pochodzący z czcigodnego w naszej kulturze źródła , któremu dobrych intencji nie sposób odmówić , z Księgi Jeremiasza ( tu Pan czyli Stwórca , nie mylić z Chrystusem ; „znaki niebieskie” , tu prorok mówi o czci boskiej oddawanej Księżycowi, Słońcu i planetom , a następnie mówi o rzeźbionych figurach ) :

Jr 10: 2-5 Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! (3) Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, (4) Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. (5) Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.( 1*/) ( >> tutaj )

W tekście znajdujemy fragment dosadnie przyrównujący te obiekty do raczej mało nobliwego obiektu , jakim jest strach na wróble :

" Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. " ( tu wspomnijmy współczesne procesje z noszonymi figurami czy obrazami )

Mamy tutaj do czynienia z przekazem wiedzy . Zupełnie podobnie jak w przykładzie ze starym rowerem . Czy także w tym przypadku osoba religijna , Katolik , może poczuć , że odniosła ujmę ? że uderzono w jej uczucia ? umniejszono je ? że porównując "figurę panienki" , czy obraz tejże do stracha na wróble chciano jej dokuczyć ? ależ oczywiście tak pomyśli ( odczuje) , jeśli nie pojmie ona , że słowa te wygłoszono dla jej dobra , żeby lepiej ulokowała swoje myśli. Żeby skierowała je do rzeczywistego Stwórcy świata, zamiast do martwego przedmiotu , który “nie może nic dobrego uczynić” .

Czy wobec tego Jeremiasz , żyjąc dzisiaj i wiedząc to , co wiedział wówczas o figurach "świętych" , powstrzymał by się od wygłoszenia swoich twierdzeń , wiedząc o istnieniu Kodeksu Karnego i Artykułu 196 ? Z pewnością odczuł by zapis Kodeksu jako barierę . ( - Wtedy jako bariera istniała bolesna niechęć nierozumnych rodaków ) . Czy Kodeks karny ma nas powstrzymywać od myślenia i prób dyskusji o tym , co ważne ?

On te słowa powiedział , bo chciał swoich rodaków odwieźć od błędnego postepowania . Czy miał do tego prawo ? Miał , bo działał dla ich dobra , w zgodzie ze swoją wiedzą . Czy chcąc szerzyć wiedzę działał w dobrej wierze ? tak właśnie . I za to należy się jemu szacunek .

Czy to , że jego słowa interpretowno niewłaściwie , jakoby burzył on czyjąś religię i uderzał w czyjeś uczucia , czy to mogło być podstawą do jego karania ? Użył porównania czczonej figury do stracha na wróble, żeby dosadnie pokazać rzeczywistą moc figury , która "nic nie może" . Chciał tymi słowami obedrzeć figurę z nimbu świętości , bo inaczej ślepe oczy religijnej osoby nie mogłyby dojrzeć jej marności .

Błędna interpretacja

Błędna interpretacja intencji nie może być podstawą do karania .

1/ Tak więc , jeżeli ktoś "znieważnia"( bliskie unieważnia) przedmiot czci religijnej , bo widzi w tym przedmiocie i jego kulcie błąd , to nie można go za to karać .

2/ Jednak , kiedy ktoś znieważa osobę , która czci przedmiot , to należy go ukarać , bo godzi on w osobę , ujmuje jej , poniża ją , unieszczęśliwia ją . Takie znieważanie to : wyśmiewanie , naigrawanie się , to także niszczenie tego przedmiotu itd , oblewanie figury farbą ( konkretne zdarzenia ) wulgarne gesty i czynności ( oddawanie moczu na krzyż – konkretne zdarzenie ) .

Nierozróżnianie "znieważania" osoby od "znieważniania" przedmiotu uniemożliwia zabranie krytycznego głosu w sprawie nierozumnych działań . Jest to uderzenie w wolność słowa tych , którzy chcą mówić o tym , co ma sens , a co go ich zdaniem nie ma . Jest to uderzenie nie tylko w wolność słowa , ale także w wolność rozumu , który dokonuje ocen , który chce dyskutować i naprawiać życie społeczeństwa .

Ja sam , już od około 20 lat znieważniam Nowy Testament oraz święte figury . Jednocześnie unikam znieważania osób religijnych . Uważam , że są one ofiarami sprytnych i podstępnych kapłanów Kościoła Katolickiego , którzy wcale nie działają dla dobra ogółu , a jedynie dla własnego , zupełnie nie licząc się ze stratami społecznymi . Te ich działania są niegodziwe i sprzeczne z PRAWEM


1*/

gdyby ktoś sądził , że tekst Jeremiasza jest wypaczony , bo w przekładzie katolickim “jest inaczej” , to dla porównania Biblia Tysiąclecia

Jr 10:2-5 BT5 

"Tak mówi Pan: Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. (3) Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. (4) Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. (5) [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić ani nie są zdolne czynić dobrze." ( >>tutaj )

Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Zrywało z tradycyjnym językiem biblijnym, a po upływie kilkudziesięciu lat samo stworzyło wzorzec języka biblijnego. ( wiki )

Kapłani katoliccy uprawiają kult Księżyca , ale tu potwierdzają , że to nonsens . Podtrzymują kulty figur i obrazów (Obraz Jasnogórski ) , ale sami potwierdzają , że to nonsens . Uczestniczą więc razem z wiernymi kościoła w nonsensie , sami pozostając mentalnie i emocjonalnie z boku , czerpiąc poczucie wyższości z utrzymywania drugich w nieustającym błędzie . Jest to nieetyczne ( porównaj PRAWO ) . Tak tworzą swój „autorytet”.

Tak więc prawdziwe jest stwierdzenie „oni sami w to nie wierzą”. Pozostajesz więc Narodzie sam , ze swoim błędem i błądzisz, i „nie idzie Tobie” w życiu , i drudzy Tobą poniewierają , bo Stwórca-Bóg powiedział :

Wj 20,2-6 BT5 ( Biblia Tysiaclecia)

"Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." ( nie-na-widzą , czyli którzy o mnie nie pamiętają ; w przekładzie poniżej mowa jest o „innych” bogach , innych od Stwórcy ; tutaj użyto słowa „cudzych” , co sprytnie podpowiada Polakom , że „swój bożek Chrystus-Księżyc” ( czytaj „Trzech Króli”) jest w porządku , bo nie „cudzy”. Użycie słowa „cudzy” jest błędem , bo tworzy dwie kategorie „innych bogów” , swoich i cudzych , a tu chodziło dokładnie o INNYCH bogów od Stwórcy , jest to więc przekłamanie tekstu Księgi )

( dla wątpiących w przekłamanie , dla porównania siedem niemieckich przekładów (>>tutaj ).

Mamy dwie wersje :

(3)Du sollst keine andern Götter neben mir haben . Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(3)Du sollst keine anderen Götter haben als mich. Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

Nigdzie nie znajdziemy słowa “cudzych” )

Wj 20,2-6 BW

"Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." ( nie-na-widzą , którzy o mnie nie pamiętają ) ( >>tutaj )

Żydzi byli narodem prototypowym . Tekst jest skierowany do wszystkich narodów .
powrót