powrót10-09-2009 14:55

PKiN w Warszawie , Tatlin i III Międzynarodówka

Zanim przejdę do tytułowej trójki , zacznę od dzieła Dana Flavina "Monument" for V. Tatlin 1.


rys1. "Monument" for V. Tatlin 1

Na stronie Museum of Modern Art w Nowym Yorku możemy przeczytać :

"To jest pierwszy z trzydziestu–dziewięciu "pomników" nawiązujących do rosyjskiego artysty Włodzimierza Tatlina (1885–1953) , które Flavin stworzył między 1964 i 1990. Schodkowa kompozycja z białych rur fluorescencyjnych przywołuje strzelisty Pomnik Tatlina Trzeciej Międzynarodówki (1920). Plan konstrukcji wznoszącej się wieży wspierał Plan Lenina Monumentalnej Propagandy."

Flavin nawiązał w swojej kompozycji do idei wzrostu obecnej w dziele Tatlina (rys 2) .


rys2. Tatlin. Pomnik III Międzynarodówki

Tatlin w swoim kolosalnym projekcie ( wysokość wieży 400m - >>> Tatlin Wikipedia ) , zresztą niezrealizowanym , ujął ostateczny tryumf myśli komunistycznej , obecnej i rozwijanej w trzech kolejnych Międzynarodówkach . - Oto zdobycze Międzynarodówek nawarstwiają się i wspólnie stanowią trzon gmachu państwa radzieckiego .

W roku 1918 powstał Plan Lenina Monumentalnej Propagandy .

"Dekret inicjujący Plan Monumentalnej Propagandy został złożony do SovNarKom 9 kwietnia , zaakceptowany 12 kwietnia , podpisany przez Lenina 13 kwietnia i drukowany był w Izvestija, i Prawda 14 kwietnia pod tytułem 'Usunięcie Pomników Postawionych przez Carów i ich Sługów i Tworzenia Projektów dla Pomników Rosyjskiej Socjalistycznej Rewolucji'." s. 20 ( 1*)Plan miał służyć propagowaniu komunizmu poprzez dzieła sztuki i architektury . Dzieło Tatlina powstało w ramach Planu i wspierało go ideowo .Budynek PKiN w Warszawie , Pomnik Rosyjskiej Socjalistycznej Rewolucji

Nietrudno zauważyć , że budynek prezentuje swoim kształtem ideę pomnika III Międzynarodówki Tatlina . Tak więc , budynek ten jest nie tylko "symbolem zniewolenia" , jak napisali 30 marca 2007 roku autorzy protestu skierowanego do Prezydenta RP , przeciwko wpisaniu bydynku do rejestru zabytków ( czytaj PKiN Wikipedia ) ale ten budynek jest także , i przede wszystkim , elementem propagandy komunistycznej . To dodatkowo wzmacnia słuszność protestu przeciwko istnieniu budynku i zasadniczo zmienia prawne usytuowanie strony protestującej .

W Konstytucji RP art.13 czytamy bowiem :

"Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa."Grupa osób , które forsują zachowanie istnienia budynku PKiN , nie jest wprawdzie formalnie organizacją ale ma wspólny cel i propaguje komunizm . Niezależnie od tego , czy robią to świadomie , czy też nie , nie wolno im na to pozwolić , a budynek trzeba wykreślić z listy zabytków i trzeba go zniszczyć , jak niszczyło się swastykę .

( 1*) Sztuka Sowietów . Autorzy Matthew Cullerne Bown, Brandon Taylor linkpowrót