powrót



3





1 Wszystko dla swego spełnienia wymaga czasu, więc każda sprawa pod niebem trwa


do swego końca


2 Nastaje chwila porodu, nastaje moment śmierci



trwało sadzenie, trwały też zbiory



3 Nastaje chwila zabijania, nastaje moment wyzdrowienia



trwało rujnowanie, trwało też budowanie



4 Nastaje chwila szlochu, nastaje moment śmiechu



trwał lament, trwał też taniec



5 Nastaje chwila, kiedy kamienie są już rozrzucone i moment kiedy zostały zebrane



trwała miłosna pieszczota, trwało też jej poniechanie



6 Nastaje chwila szukania, nastaje moment utraty



trwało chowanie, trwało też odpychanie



7 Nastaje chwila rozdarcia szat, nastaje moment zszywania szat



trwało milczenie, trwał też czas mówienia



8 Nastaje chwila miłości, nastaje moment niechęci



trwała wojna, trwał też czas pokoju



9 Co osiąga człowiek tworząc dzieło, którym się trudzi ?





10 Widziałem prace, które Bóg zleca synom ludzkim do wykonania


11 Wszystko co czyni piękne powstaje w swoim, wybrzmiałym czasie



w ciągu wieków, poprzez nich lecz bezwiednie z ich strony




12 Poznałem, że osiągnięciem człowieka jest radość serca i dobre życie



13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła


to udaje się nam z Jego woli




14 Poznałem, że to co Bóg czyni doskonali się w ciągu wieków. I do tego dzieła



nie mamy mocy nic dodać, ani nic ująć



a przed nierozumnym przekraczaniem zaplanowanego



powstrzymuje nas lęk.



15 To co się dzieje, jak i to co będzie, to od dawna jest postanowione



Bóg ponawia to, co już było



16 Widziałem też pod słońcem miejsce sędziego zajęte przez grzesznika


I miejsce urzędnika zajęte przez niesprawiedliwego


17 I rzekłem do siebie: ' Bóg osądzi sprawiedliwego i niesprawiedliwego


w swoim czasie, znanym tylko Jemu '


18 I rzekłem do siebie: ' I to też jest przydatne, by stało się widoczne


że człowiek bez cech ludzkich jest zwierzęciu podobny '


Przeznaczenie takich jest takie jak zwierząt.


Podobnie jak one odchodzą oni bez śladu.


Przemijają.


20 Przeznaczeniem ich ciał jest rozpad a czy ich duch może iść w górę


skoro duch zwierząt idzie do ziemi ?


21 Z prochu powstali i jedynie w proch się obracają






powrót