powrót3

1 Wszystko dla swego spełnienia wymaga czasu, więc każda sprawa pod niebem trwa


do swego końca


2 Nastaje chwila porodu, nastaje moment śmiercitrwało sadzenie, trwały też zbiory3 Nastaje chwila zabijania, nastaje moment wyzdrowieniatrwało rujnowanie, trwało też budowanie4 Nastaje chwila szlochu, nastaje moment śmiechutrwał lament, trwał też taniec5 Nastaje chwila, kiedy kamienie są już rozrzucone i moment kiedy zostały zebranetrwała miłosna pieszczota, trwało też jej poniechanie6 Nastaje chwila szukania, nastaje moment utratytrwało chowanie, trwało też odpychanie7 Nastaje chwila rozdarcia szat, nastaje moment zszywania szattrwało milczenie, trwał też czas mówienia8 Nastaje chwila miłości, nastaje moment niechęcitrwała wojna, trwał też czas pokoju9 Co osiąga człowiek tworząc dzieło, którym się trudzi ?

10 Widziałem prace, które Bóg zleca synom ludzkim do wykonania


11 Wszystko co czyni piękne powstaje w swoim, wybrzmiałym czasiew ciągu wieków, poprzez nich lecz bezwiednie z ich strony
12 Poznałem, że osiągnięciem człowieka jest radość serca i dobre życie13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła


to udaje się nam z Jego woli
14 Poznałem, że to co Bóg czyni doskonali się w ciągu wieków. I do tego dziełanie mamy mocy nic dodać, ani nic ująća przed nierozumnym przekraczaniem zaplanowanegopowstrzymuje nas lęk.15 To co się dzieje, jak i to co będzie, to od dawna jest postanowioneBóg ponawia to, co już było16 Widziałem też pod słońcem miejsce sędziego zajęte przez grzesznika


I miejsce urzędnika zajęte przez niesprawiedliwego


17 I rzekłem do siebie: ' Bóg osądzi sprawiedliwego i niesprawiedliwego


w swoim czasie, znanym tylko Jemu '


18 I rzekłem do siebie: ' I to też jest przydatne, by stało się widoczne


że człowiek bez cech ludzkich jest zwierzęciu podobny '


Przeznaczenie takich jest takie jak zwierząt.


Podobnie jak one odchodzą oni bez śladu.


Przemijają.


20 Przeznaczeniem ich ciał jest rozpad a czy ich duch może iść w górę


skoro duch zwierząt idzie do ziemi ?


21 Z prochu powstali i jedynie w proch się obracają


powrót