powrót6-04-2011 20:20

Kraków i Wrocław , miejsca szczególne

Omówię dzisiaj intrygujące zjawisko , jakie zachodzi w Krakowie . Jest nim specyficzna i wyjątkowa energia związana z Krakowem , a mająca swoje źródło na Wawelu . Tam jest jej punkt centralny ale roztacza się ona stamtąd na całe miasto , daleko poza jego centrum . Obserwowałem to kiedyś z okna pociągu , w którym zbliżałem się do Krakowa . Już na przedmieściach zauważalny jest wzrost energii . W miarę zbliżania się rozkłada się ona nierównomiernie , falami . Raz pojawia się , raz zanika , a jej intensywność rośnie w miarę zbliżania się do centrum miasta . Jakby z tego punktu centralnego rozchodziły się kręgi , podobne do kręgów na wodzie . Im bliżej centrum , tym bardziej kręgi zacieśniają się , a poziom energii stabilizuje się , aż w końcu lokalne opadanie energii staje się prawie niezauważalne i jej poziom ustala się na jednym , wysokim poziomie .

Zjawisko to ma związek z przepływem energii CHI . Na Rys.1 pokazuję obszar Eurazji z naniesionym schematem przepływu CHI .


Rys.1

Małe strzałki pokazują lokalny kierunek strumienia . Ciemna linia z pomarańczowymi punktami , to jakby ''kręgosłup'' strumienia . Wyróżnione w nim punkty są rozłożone dość równomiernie , chociaż odległości między nimi nie są jednakowe . W tych punktach można zaobserwować szczególnie skoncentrowane formy CHI . Są to słupy energii o średnicy od kilku centymetrów do kilkudziesięciu centymetrów , sięgające wysokości 40m . Tam , gdzie występują , pojawiają się grupami na stosunkowo niewielkiej przestrzeni . Grupa taka , obejmuje obszar kilkunastu kilometrów kwadratowych i jest to dobre miejsce do zaistnienia miasta , bo odczuwa się tam podwyższenie mocy , szczególny rodzaj ożywienia .

Na terenie Polski są dwa takie miejsca i w obydwóch powstały duże miasta . Są to Kraków i Wrocław . Przy tym energia we Wrocławiu jest nieznacznie słabsza . Na Rys.2 pokazuję centrum Krakowa z naniesionym obszarem wzmocnienia energii ( taki tam istniał w momencie zakładania miasta i długo , długo przedtem ) . Na dole grubą linią zaznaczyłem linię główną CHI . Duży punkt pośrodku linii , to miejsce na Wawelu .


Rys.2

Na Rys.3 podobny obszar we Wrocławiu .


Rys.3

Na obydwóch mapkach widoczne jest założenie starej części miasta wewnątrz obszaru podwyższonej energii . Istotną różnicą w założeniu obydwóch miast było to , że w Krakowie punkt centralny wykorzystano do umieszczenia w nim siedziby władzy ( jeśli usunąć z Wawelu kościoły , to energia miasta ogromnie zyska , odzyska szlachetność ) . We Wrocławiu tego nie uczyniono . W efekcie , we Wrocławiu nie obserwuje się ''rozchodzenia się'' energii od punktu centralnego na całe miasto . Punkt centralny we Wrocławiu ( jeden z kilku na głównej linii) znajduje się na skrzyżowaniu ulic . Miejsca nie podaję . Uważam , że współcześnie nie ma to znaczenia i na przykład , naśladowanie w jakiś sposób rozwiązania krakowskiego nie ma sensu . Jest to zresztą nie do powtórzenia .

Miejsce na Wawelu , w którym znajduje się punkt energetyczny pokazuje Rys.4


Rys.4

Pomarańczowym punktem zaznaczyłem punkt energetyczny . Jest to słup skoncentrowanej energii o średnicy 30cm . Dokoła zaznaczyłem obszar odczuwalności bezpośredniej , a więc intensywnej .

Na całej linii , pokazanej na Rys.1 , którą nazwałem ''kręgosłupem'' strumienia , tylko dwa punkty są szczególnie silne , ten w Krakowie i drugi w miejscowości Khun , w Himalajach . Kolejnym pod względem mocy jest Wrocław . Miejscowość Khun pokazuję na Rys.5 , a na Rys.6 jej umiejscowienie w terenie ( w środku mapki ) .


Rys.5

Jest to luźne zbiorowsko kilkunastu zabudowań . Energia miejsca jest silna . Miejsce raczej nie sprzyja założeniu dużego miasta z uwagi na położenie na odludziu .


Rys.6

Słupy koncentracji energii występują wszędzie w strumieniu CHI ale wyjątkowe nasilenie mocy mają tylko te niektóre , na centralnej linii strumienia . Na Rys.7 pokazuję siatkę , w której przecięciach takie lokalne koncentracje występują ( miejscem są pola w pobliżu wsi Wegry , w pobliżu Wrocławia ) . Ich natężenie jest bardzo nieznaczne w porównaniu z koncentracją wawelską .


Rys.7

Naniosłem na siatkę tylko niektóre punkty . Jest ich oczywiście więcej , są wszędzie . W ich położeniu wzajemnym widać pewną regularność . Są jak lokalne wiry w strumieniu przepływającej wody . Jako zjawisko nie mają dla nas znaczenia .

Zakończenie

Wnioskujemy , że koncentracja wawelska jest jedną z bardzo wielu w całym obszarze strumienia CHI . Wyróżnia ją jednak siła . Te szczególne miejsca mogły stać się wsparciem dla zbiorowości ludzkich ale ostatecznie duże skupiska w takich miejscach powstały tylko dwa , są to Kraków i Wrocław . W Krakowie umiejętnie wykorzystano to miejsce i w połączeniu z wyjątkowym charakterem ustroju politycznego XVI wieku ( Polska była wówczas pierwszą i jedyną demokracją w Europie ) , w czasach jego świetności , oraz kiedy Wawel był jeszcze siedzibą królów , powoduje to , że atmosfera tamtego czasu , tamtej wielkości Rzeczpospolitej szlacheckiej , unosi się ciągle nad tym miastem .

Sprawia to , że Kraków jest wyjątkowo cennym miejscem szczególnie dla Polaków , dla naszego poczucia tożsamości . Przez swoją wyjątkowość i niepowtarzalność , i przez świadectwo wyjątkowo cennego zjawiska , jakim była Rzeczpospolita szlachecka , jest także wyjątkowo cenny dla wszystkich narodów .

Powtórzę , że po usunięciu kościołów z Wawelu całe miasto ogromnie zyska , a z nim my wszyscy .powrót