powrót

2019-05-07 21:55


Nowe Jerusalem , obszar wytchnienia I spokoju

Błędem są zabiegi czynione dookoła podtrzymywania przy życiu państwa Izrael . Można zrozumieć, że zdesperowani Żydzi dążyli do stworzenia swojego państwa . Można też było sympatyzować z tymi dążeniami , jednak trzeba także umieć spojrzeć w inną stronę , na inne rozwiązania , zamiast upierać się przy tym , co najwyraźniej nie ma sensu .

Upór , z jakim Zydzi trwają w Izraelu , prowadzi ich do desperackich czynów , a za tym idzie zanik ostrozności , a potem naruszenia praw . Darowanie Wzgórz Golan Izraelowi przez Trumpa jest naruszeniem światowego porządku . Skutkiem będzie , bo być musi , totalna destrukcja Izraela , co może potrwać dość długo , ale to będzie jedynie odroczenie przykrego końca - można się jeszcze cofnąć (!) , można ten "dar" odrzucić , do 9 czerwca . Każdy religijny , ale i mądry Żyd to wie , że skutki łamania praw prowadzą do upadku - zostało to opisane w Biblii , już ponad 2000 lat temu .


W roku 2003 napisałem ( >>tutaj ) :

"Izrael

W dwóch miejscach pisałem już o obecnym państwie Izrael. Powtórzę tutaj , że jego obecność w dzisiejszym położeniu koliduje z rozwojem procesu trzeciego (PR3). Energia CHI przepływa ze wschodu na zachód i Żydzi są narodem z czoła procesu PR1. Polacy są narodem z czoła PR2. Stąd obydwa narody mają ze sobą wiele wspólnego , więc także z tej przyczyny jest dla nich miejsce obok siebie w PR3. Tak należy rozumieć wedrówkę Żydów , która zakończyła sie w przeszłości ich osiedleniem się na ziemiach wschodnich dawnej Polski.

Żydzi jako naród z czoła procesu PR1 nie mogą tkwić w dużej masie na obrzeżu PR3. Potrzeba , by znaleźli się wraz z Polakami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami w centrum czoła PR3, którym będzie Unia Europejska (UE). Obszar do zasiedlenia przez Żydów oznaczyłem kolorem żółtym na rys1. Jak widać to na rys.1 leży on na skraju PR2 w pobliżu Moskwy.

rys1

Jak to już wyraziłem w innym miejscu , Unia Europejska bez Żydów we wskazanym miejscu będzie ułomna. Należy więc poszukiwać możliwości, by Żydzi mogli i by zechcieli odnaleźć swoje miejsce we wskazanym obszarze, bo to będzie z pożytkiem dla wszystkich.” < <koniec cytatu

W roku 2012 napisałem (>>tutaj ) o tym , że Stwórca-Bóg wycofał "swoją obecność" ze Ściany Płaczu w Jerozolimie , co jest jednoznacznym sygnałem zmiany statusu miasta , jak i państwa Izrael . Napisałem tam także o przeznaczeniu narodu żydowskiego . Nie będę przytaczał fragmentów . Nic dodać , nic ująć . Należy przeczytać całość .

Nowe Jerusalem czyli owładnięcie spokojem

Ta ziemia (rys1) została przygotowana w roku 2003 . Została ona przygotowana pod zasiedlenie dla narodu żydowskiego . To znaczy , że żydowska dusza znajdzie tam wytchnienie i radość istnienia .

Tam już wielu żyje , od pokoleń . Oni tam pozostaną . Nie będzie żadnej kolizji , bo Stwórca-Bóg tak chce , bo będzie sprzyjał współistnieniu miejscowych i przybyszy . Będzie to sytuacja odwrotna do tej , z jaką mamy obecnie do czynienia w Izraelu . Tam z kolei Stwórca-Bóg nie sprzyja współistnieniu i współżyciu miejscowych i przybyszów . A wszystko dzieje się przecież z Jego woli .

Tamte okolice

Zanim opiszę dokładnie okolice na wschód od Białorusi (rys1), najpierw powiem o Jerozolimie (rys2) . W dawnych czasach , nad wzgórzami widocznymi centralnie i otoczonymi doliną , unosiła się pozytywna energia , wzbudzająca dobry , łagodny nastrój w każdym , kto się tam znalazł . Był to jakby wstępny kapitał dla przyszłych mieszkańców tamtego miejsca . Energia ta została wzbudzona przez Stwórcę-Boga i miała służyć mieszkańcom, żeby mogli zaspokoić swoje pragnienie życia w pokoju . Tak się stało , bo na to zasłużyli , ale także dlatego , że ich obecność w tamtym miejscu służyła rozwojowi Procesu Pierwszego .


rys2

Jak możemy przeczytać w JewishEncyklopedia.com , nazwa Jerusalem tłumaczy się jako: " possession of peace - posiadanie pokoju , miejsce pokoju , opętanie, owładnięcie pokojem." Najtrafniejsze byłoby słowo "opętanie" , ale wzięte w sensie "owinięcie" , "owinięcie spokojem , jak ciepłą pierzynką".

Kiedy patrzę na rysunek przedstawiający Jerusalem wśród wzgórz , to odnajduję tam ciepłą , uspokajająca energię , kiedyś tam obecną ( a po pewnym czasie wycofaną i dzisiaj już nieobecną ) . Tę samą energię odnajduję także na obszarze (rys1) pomiędzy Kurskiem i Smoleńskiem .

Fotografie kilku miejsc obszaru

Za pomocą Google Maps uzyskałem fotografię ośmiu miejsc , położonych , wokół granic obszaru , blisko krawędzi , ale wewnątrz niego ( na rys1 oznaczone cyframi od „1” do „8”; w tabeli rozmieszczone w dwóch rzędach : rząd górny pierwszy 1,2,3,4 i drugi rząd 5,6,7,8 ) . Możemy na nich odnaleźć to samo ciepło i spokój , jaki odczułem nad pradawną Jerozolimą . Te osiem fotografii umieściłem w dwóch górnych rzędach (>>tutaj ) .

Dla odmiany , żebyśmy mogli odczuć różnicę , uzyskałem dodatkowe osiem fotografii miejsc leżących w zbliżonej okolicy , ale po przeciwnej stronie granicy obszaru . Nad tymi miejscami nie odnajdziemy tego spokoju i ciepła . Te osiem fotografii umieściłem w dwóch dolnych rzędach . Każda z nich ma swój odpowiednik w rzędach górnych .

I tak , dla przykładu , fotografia pierwsza z brzegu w rzędzie górnym pierwszym , ma swój odpowiednik ( co do okolicy ) , w fotografii pierwszej od lewej , w rzędzie trzecim . Jest to miejsce bliskie przestrzennie , ale leżące na zewnątrz obszaru .

Odczucie ciepła

Odczucie tego ciepłego spokoju wymaga od oglądającego wyciszenia się i skupienia . Trzeba wyobrazić sobie , że się tam jest - jakbym czuł się , idąc tamtą uliczką , stojąc w tamtym miejscu . To kwestia wyobraźni . W taki właśnie sposób, używając wyobraźni , każdy człowiek szukający swojego miejsca w świecie , przygotowuje się do wędrówki , chociaż najczęściej robi to nieświadomy procesów jakie zachodzą w nim samym .

Wybierając miejsca i fotografie unikałem widoków zabudowań , bo każde miejsce bytności człowieka zawiera jego energię osobistą , co w istotny sposób waży na naszym odczuwaniu charakteru energii takiego miejsca . Wybrałem także fotografie zrobione zarówno w dni słoneczne, jak i w dni pochmurne , żeby umożliwić eliminację wpływu osłonecznionego krajobrazu , który z reguły nastraja pozytywnie , a także eliminację wpływu ponurego krajobrazu w dzień pochmurny . Eliminując te wpływy , odcinając sie od nich , możemy dostrzec pomimo to , takie samo subtelne ciepło na wszystkich tych fotografiach .

Osiedlenie

Na tym obszarze może osiedlić się do 8 mln Żydów . Będzie to z pożytkiem dla wszystkich narodów z całego kontynentu Eurazji , a także dla Australii , wysp Oceanu Spokojnego , Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii . Rosja , która będzie musiała wydzielić "Obszar" spod swojej administracji także na tym skorzysta . Na kontynencie Eurazji pojawi się oaza spokoju , która będzie sprzyjała harmonizowaniu całości . Stanie się tak w zgodzie z zamysłem Stwórcy-Boga.
powrót