powrót
2-07-2012 23:05Do religijnych Żydów ; uzupełnione 3-07-2012 16:10 ( poniżej ) ; aktualizacja 6 lipca 2012 11:45 ; aktualizacja 26 lipca 2012 11:10

Powiem kilka słów o istotnym zdarzeniu jakie zaszło dokładnie dwa dni temu . Ze ściany Płaczu w Jerozolimie zniknęła Szechina , Boża Obecność , rodzaj dobrej ( pozytywnej) , ciepłej energii powiązanej z tym miejscem , a ściśle z samą ścianą , która była emanacją Stwórcy i była tam obecna 2000 lat . Myślę , że dla religijnych Żydów jest to sygnał istotnej zmiany w naszym świecie . Dla każdego religijnego Żyda to miejsce miało zawsze wielkie znaczenie i nagłe zniknięcie tej energii spowoduje napewno u wielu poczucie osamotnienia - przynajmniej ja tak bym to odczuł . Napewno wielu poczuje też lęk , bo trudno jest to nagłe zniknięcie jakoś wytłumaczyć i zrozumieć .

aktualizacja 6 lipca 2012

Poczucie opuszczenia jest już teraz obecne przed ścianą , na całej przestrzeni otoczonej ogrodzeniem i jest pozostałością odczuć wszystkich odwiedzających to miejsce osób , tych świadomych utraty tego dobra , obecnego tam przez lata .

Rzecz w tym , żebyście swoje oczy obrócili na miasto , w którym mieszkam , na Wrocław . Tutaj Boża Obecność jest stale obecna od wielu już lat i ma to ścisły związek z moją osobą i moim działaniem . Rzecz w tym , żebyście odrzucili przywiązanie do przeszłości i żebyście zaczęli myśleć o przyszłości , którą ja staram się wytyczyć - bez was tego nie dokonam . Wiem , że są wśród was tacy , którzy zrozumieją moje słowa .

Wystarczy popatrzeć na obraz z kamer internetowych , a zauważy się tę bardzo istotną różnicę energii miejsca . Widok Ściany Płaczu ( >>tutaj ) emanuje opuszczeniem i pustką , za to widok wrocławskiego rynku emanuje spokojem i nasyceniem dobrocią ( >>tutaj ) . Wyczuwa się tę dobroć wokół poruszających się ludzi . Jest z nimi powiązana , otacza ich i wspiera . Drugiego takiego miejsca nie ma w tej chwili na Ziemi . Tak jak tutaj , tak będzie w przyszłości wszędzie .

uzupełnione 3-07-2012 16:10

Czego od was oczekuję ?

Na wstępie należy zadać sobie pytanie : "Co to znaczy być Żydem ?" . Jesteśmy narodem wybranym ale co to znaczy ?

Najważniejsze jest to , że jesteśmy wrażliwi na obecność Boga Stwórcy w naszym życiu . Wrażliwość ta znalazła swoje odbicie w zapisach ksiąg Biblii . Zadaniem Żydów jest uświadomienie pozostałym ludziom , kto kieruje losami ludzi i całej Ziemi . Sama Biblia , żydowskie dzieło , nie jest wystarczającym uzasadnieniem naszego istnienia , potrzebny jest jeszcze nasz głos kształcący drugich . Inni takiej wrażliwości nie otrzymali ( poza nielicznymi wyjątkami ) i tę wiedzę muszą czerpać od nas .

Istotnym argumentem za tym , żebyśmy poddali głośnej krytyce fałszywe religie , takie jak chrześcijaństwo, islam , buddyzm , jest to , że prawidłowa wiedza o strukturze bytu jest podstawą prawidłowego postępowania , co jest warunkiem dobrego istnienia . Jak wiemy - bo my Żydzi to wiemy - człowiek sprawiedliwy , nie czyniący zła ale także mądry , nie czyniący głupstw ( na przykład rzeźbione podobizny istot żywych ) , może liczyć na wsparcie ze strony Stwórcy . To jest podstawa dobrego życia jednostki ale także całych narodów . Uświadamiając drugich , robiąc to dla dobra wspólnego , będziemy mieli w tym wsparcie Stwórcy .

Większość problemów przed którymi stoi obecnie ludzkość , wynika z braku wiedzy o strukturze bytu ludzkiego . Ludzie plączą się w zawiłościach wielu fałszywych religii , czyniąc głupstwa i to ściąga nieszczęście na całe narody , bo Stwórca nie toleruje niemądrych zachowań i odsuwa się , pozostawiając takie jednostki samym sobie , bez wsparcia . Ten brak świadomości u ludzi jest podtrzymywany przez sprytne , niemoralne jednostki , które korzystają z ciemności panującej w ludzkich umysłach do zapewnienia sobie miejsc w elitach . W ten sposób ukształtowały się społeczeństwa chore , w których górę bierze fałsz i przemoc , a oszołomione fałszywymi religiami jednostki utraciły w nich podmiotowość i moc protestu . Obecnie kilka miliardów istnień ludzkich błąka się w ciemnościach błędnych twierdzeń o świecie , co ich wszystkich gubi i absolutnie nie wolno nam pozostać na to obojętnymi . Tu powołam się na proroctwo głoszące , że w czasach ostatecznych "Ziemia będzie pełna poznania Stwórcy" . To nie dokona się samo , a jedynie wówczas , kiedy uaktywnimy się jako nosiciele tej wiedzy . To jest po prostu nasze miejsce w obszarze tej wiedzy , którego inni nie mogą zapełnić . To jest zadanie , które postawił przed nami Stwórca , to jest nasze powołanie .

Likwidacja fałszywych religii podziała jak odtrutka , jednostki odzyskają podmiotowość i stanie się możliwe ukształtowanie społeczeństw obywatelskich . W tym dziele pomocne będzie PRAWO , które otrzymałem od Stwórcy . Jego rozpowszechnienie jest drugim ważnym zadaniem . To są główne cele , jakie stoją przed nami . Można to nazwać akcją edukacyjną dla świata , która ma go wyzwolić z dotychczasowego skrępowania .

Następnym nie mniej ważnym celem jest ochrona życia na Ziemi , które jest obecnie zagrożone . Reguły tej ochrony muszą wyniknąć po pierwsze z nauk o życiu na Ziemi , uzupełnionych następnie o rozumienia bytu życia na Ziemi w kontekście istnienia Stwórcy , co zakreśli nam wszystkim dopuszczalne granice działania . Jak już powiedziałem wyżej , ten element wiedzy o świecie musi zostać sprecyzowany i głośno wypowiedziany właśnie przez nas .

To , że dotąd pozostawaliśmy na uboczu z naszą wiedzą o świecie było wynikiem agresji świata . Teraz to zagrożenie minęło . Zlikwidowany został podziemny świat demoniczny oraz jego władca (!). PRAWO zostało już wprowadzone w życie ( trwało to kilka lat ) i reguluje życiem ludzi . Ziemia jest już w stanie równowagi i emocje ludzkich zbiorowości przestały być tak groźne jak kiedyś . Grupy kapłańskie utraciły swoją niegdysiejszą moc . Wspólnie będziemy mogli wykonać to , co opisałem wyżej , a co do tej pory było niewykonalne . W sprawach religii i moralności zapanuje porządek i wówczas wszyscy , mając wsparcie Stwórcy , poukładamy sobie nasze wspólne , ludzkie sprawy .

aktualizacja 26 lipca 2012 11:10

Jednak nie czujcie się opuszczeni z tego powodu , że Stwórca opuścił Ścianę Płaczu – oczywiście nie opuścił jej dosłownie ale wycofał jedynie stamtąd swoją widoczną obecność , która była ważnym znakiem przez całe 2000 lat . Stało się to po to , żebyście rozejrzeli się teraz spokojnie dookoła siebie .

Poddaję ponownie pod waszą rozwagę moją propozycję sprzed kilku lat . Już minęło dziewięć lat od tamtej chwili , kiedy powiadomiłem was ( >>tutaj ) , że istnieje obszar na Ziemi oddany nam , Żydom do zamieszkania ( dzisiaj pokazuję to miejsce trochę bardziej szczegółowo >>tutaj ) . Na nim poczujemy się prawdziwie szczęśliwi , bo znajdziemy się tam na swoim miejscu . Ta ziemia jest nam obiecana , trzeba tylko ją teraz wziąć w posiadanie .

To nie jest zwykły kawałek ziemi (!). Kiedy tam się pojawimy , to będzie nam tam towarzyszyć szczególny rodzaj opiekuńczej przychylności , która sprawi , że poczujemy sie u siebie . Gdzie indziej tego nie poczujemy . Każdy naród ma takie swoje miejsce zwane ojczyzną i to właśnie jest to nowe , żydowskie miejsce dla odrodzenia tam dawno temu utraconej ojczyzny .

Dzisiaj pokazuję tę naszą ojczyznę bardziej szczegółowo ( >>tutaj ) i na szerszym tle ( >>tutaj ) , żeby uwidocznić jej rozmiary , bo to też jest ważne z uwagi na wielkość populacji Żydów na świecie . Obszar ten jest porównywalny z małymi państwami europejskimi , takimi jak Czechy czy Węgry . Myślę , że tutaj odnajdą się Żydzi europejscy . W niedalekiej przyszłości powstanie założenie pod drugi , podobny obszar ale na kontynencie amerykańskim . Na nim odnajdą się ci spośród nas , którzy nie czują już silnego związku ze starym światem czyli z Europą .

W tę sytuację dobrze wpisuje się inicjatywa Pani Yael Bartana z Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce . Jest ona sygnałem tęsknoty za miejscem , w którym żyli przodkowie ale jest także przejawem poprawnego przeczuwania przyszłych zdarzeń .


powrót