Stworzenie ziemi 16 maja 2013 20:40

>>tutaj

Głos krwi woła 15 maja 2013 22:40

>>tutaj

Rzeka w Edenie 14 maja 2013 22:45

>>tutaj

Żebro Adama 14 maja 2013 14:35

>>tutaj

Długie życie Adama 13 maja 2013 21:30

>>tutaj

Boskie podobieństwo 13 maja 2013 19:20

>>tutaj

Wejrzenie Boga 13 maja 2013 12:50

>>tutaj

Drzewo życia 13 maja 2013 02:25

>>tutaj

Ograniczenie błogosławieństwa 11 maja 2013 20:15

>>tutaj

Raj i kobieta 10 maja 2013 18:50

>>tutaj

Sześć dni tygodnia 9 maja 2013 18:50

>>tutaj

Król Dawid i Batszeba 7 maja 2013 15:50

>>tutaj

Pokolenia Izraela . Konflikt Asera z dziećmi Lei 6 maja 2013 16:15

>>tutaj

TORA 2 maja 2013 11:10

>>tutaj