powrót
13-05-2013 2:25

Drzewo życia

1Moj 2:9 bwI sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła

Obserwujemy życie biologiczne , życie roślin, zwierząt , człowieka , życie społeczeństw i życie jednostki . Odkrywamy prawidłowości . Zauważamy powtarzalność cykli życia . Zauważamy kompletność życia na Ziemi , mówimy o łańcuchu pokarmowym . Zauważamy , że to wszystko nie dzieje się przypadkiem ale , że coś lub ktoś tym rządzi .

Osoby , które zajmowały się programowaniem komputerów poznały złożoność programów , w których zapamiętana zostaje mozaika reakcji na różne sytuacje , na tysiące sytuacji . W teorii programowania pojawiają się pojęcia takie jak : drzewo i rozgałęzienie , które służą do zobrazowania struktury programu . Program jest jak drzewo . Posiada rozgałęzienia , od których odchodzą boczne pędy , a od tych bocznych pędów odchodzą kolejne . Struktura taka ma wiele kolejnych poziomów . Porównanie do drzewa jest bardzo trafne .

W przywołanym tekście jest mowa o trzech drzewach : o drzewach naturalnych ( fizycznych ) , o drzewie życia i o drzewie poznania . To są różne drzewa .

Drzewo poznania

O drzewie poznania już pisałem (>>tutaj ) . Mówiąc tam o nim wskazałem na zależność poznania dobra i zła od łamania PRAW . Pokazałem w ten sposób prawidłowość tego poznania , zależność poznania od czynności łamania praw . To może dokonywać się na bardzo wiele sposobów ( tyle ile jest praw ) i może się odbywać na wielu poziomach intensywności . Może być dokonywane raz lub wielokrotnie , na jednej osobie , bądź na wielu ( np. kiedy kłamie premier rządu, to okłamuje miliony ) . Skutek jest odpowiedni do poziomu intensywności i takież jest poznanie , różne w formach i intensywności , i równie różne i odpowiednie jest "umieranie". Przypominam , poznanie dobra i zła prowadzi do "umierania" ( >> tutaj ) . Ten proces jest złożony oraz jest powtarzalny , to znaczy , przebiega według pewnego programu . Ten program to właśnie "drzewo poznania dobra i zła" . To drzewo zostało zasadzone na Ziemi czyli , mówiąc inaczej , tutaj zostało zaimplementowane , w środowisku człowieka . Nasze losy przebiegają wzdłuż gałęzi tego drzewa ( są wyznaczane według jego struktury ) .

Drzewo życia

Drzewo życia także jest programem i ujmuje ono ( on , program ) w sobie wszystkie zależności pomiędzy wszystkimi żywymi bytami na Ziemi , to , co nazywamy łańcuchem pokarmowym ale także to , co nazywamy współistnieniem istot żywych . Złożoność tego drzewa ( programu) jest dla nas niewyobrażalna ( to znaczy nie mamy teorii matematycznej , która ujęłaby w pełni tę złożoność , pomijam też zagadnienie realizacji) , a jednak takie drzewo , taki program istnieje w tle życia na Ziemi i nim steruje .

Tu przypomina mi się opowieść o pewnym Rabinie ( znajdziemy ją w "Opowieściach Chasydów" Martina Bubera ) . Rabin był razem z uczniami na przechadzce . W pewnej chwili przystanął , a oni razem z nim . Schylił się i coś podniósł , i położył na swojej dłoni . Uczniowie zobaczyli na niej ziarnko piasku . Stali tak przez chwilę i Rabin powiedział : "Kto by pomyślał , że to ziarnko leżało tu przypadkiem , ten jest w błędzie" . Skończył mówić . Ponownie pochylił się odłożył to ziarnko w to samo miejsce , skąd je podniósł . Okazał tym szacunek dla porządku w jakim w każdej chwili znajduje się nasza Ziemia i wszystko , co się na niej znajduje .

Gest miał charakter teatralny ale służył nauce uczniów . Oczywiste jest , że chodząc przemieszczamy wiele ziaren piasku przywierających do podeszw naszych butów i dzieje się to bez uszczebku dla porządku świata , a nawet ten fakt jest w tej kompozycji ujęty .

Drzewo przyjemne do oglądania

W tym miejscu mowa jest o drzewach przyjemnych , pominięte są(!) drzewa nieprzyjemne czyli rośliny trujące , bo i takie przecież istnieją . Spostrzeżenie , że nie o wszystkich roślinach jest tu mowa jest ważne . W tych kilku słowach opisany jest bowiem proces jaki towarzyszy zdobywaniu pożywienia przez każdą istotę żywą . Słowa "drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia " nawiązują do tego właśnie procesu . Ten proces jest podprogramem programu zwanego „Drzewem życia” .

Zwierzęta , także człowiek żyjący w naturze - nie mówimy o człowieku z miasta , który kupuje jedzenie w sklepie , a więc zwierzęta muszą dokonywać wyboru , muszą dobrze wybrać , żeby to co zjedzą nie zabiło ich . I znowu jest tu wiele sposobów , w jaki używając swoich zmysłów , istoty żywe dokonują oględzin i podejmują decyzję . Podam przykład . Jarzebina jest trująca ale do pierwszych przymrozków . Zmrożona staje się jadalna . Obserwujmy drzewa późną jesienią . Owoce jarzębiny długo czerwienieją na niej . Ptaki siadają na jarzębinie , spoglądają swoim oczkiem na owoc jarzębiny ale nie jedzą jej owoców . Przychodzi mróz i po kilku dniach pojawiają się i ptaki , i znowu spoglądają swoim oczkiem . W ciągu jednego dnia zjadają wszystkie owoce .

To , co jest przyjemne do oglądania jest także dobre do jedzenia . Jeśli komuś wydaje się to obce , to znaczy , że jest mieszczuchem i jest pozbawiony tej podstawowej umiejętności istot żyjących w naturze . Tej umiejętności można się nauczyć . Dzięki tej umiejętności samodzielnie poznajemy pożywienie dobre czyli koszerne .

Na koniec nawiążę do znanego filmu Matrix . Sama fabuła czyli historia i postacie to fikcja literacka ale koncepcja , że żyjemy w świecie zaprogramowanym , dobrze oddaje strukturę naszej rzeczywistości . Żyjemy właśnie w czymś takim , w świecie uporządkowanym , rządzonym różnymi prawami , na poziomie fizyki materii, potem życia ożywionego , a na samej górze porządku moralnego , a za tym porządkiem stoją złożone programy znajdujące się u Boga-Stwórcy .

Wolna wola

Czy jesteśmy kukiełkami , które Bóg pociąga za sznurki ? Nie , mamy wolną wolę i dokonujemy wyborów spośród wielu możliwości . W programie „drzewo życia” jest odgałęzienie , które my realizujemy i nazywa się ono „wolna wola człowieka” . Dzięki temu my ten nasz świat współtworzymy . Swoboda jaka jest nam dana ma swoje ograniczenia na tyle tylko , żebyśmy tej naszej rzeczywistości nie zniweczyli .

Na samym końcu skomentuję zauważalną i niezwykłą intensywność zapisu biblijnego . W jednym zdaniu , w kilku słowach ujęte zostały podstawy struktury naszego świata .

powrót