powrót

Wrocław 2021-03-07 12:00 – 2021-03-16 17:30

Poprzedni bardzo długi wpis ( jednak podtrzymujący ten sam temat stressu w Rzeczpospolitej Polskiej ) musiał zostać podzielony , bo jego przetwarzanie zaczeło szwankować . Kontynuuję poniżej , łącznie z ostatnim tematem .

Kiedy teksty nawarstwiają się , to w celu znalezienia w dole szukanej frazy z tytułu wciśnij Ctrl-F , wpisz w pole wyszukiwarki frazę ; wciskaj Enter

Art.196 kk , znieważanie uczuć religijnych 2021-03-04 2:55( dopisane 11:45)( tekst poniżej ) ; uzupełnienie - Pan Prezydent nie odpowiedział na mój list , ani nie zareagował jako urzędnik państwowy, ale spokojnie 2021-03-07 12:10 ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – reaktory jądrowe , kolejny czynnik niszczący 2021-03-07 18:35 kontynuacja – dopisane 2021-03-08 2:00 ( uzupełnione 10:00 ) ( tekst poniżej ) ; uzupełnienie – Pan Prezydent odpowiedział- w swoim mniemaniu 2021-03-08 22:10 ( tekst poniżej ); Warszawa nie może być dalej stolicą Polski – ponownie 2021-03-09 15:10 ( tekst poniżej ); Elon Musk I jego sieć satelitów Starlink 2021-03-09 20:50 ( tekst poniżej ) ; Spis Powszechny , źródło stressu 2021-03-10 17:05 ( tekst poniżej ) ; LHC , źródło stressu 2021-03-11 1:25 uzupelnienie1 2021-03-11 10:50 ; uzupelnienie 2 2021-03-11 13:45 uzupełnienie 3 2021-03-12 20:10 ( tekst poniżej ) ; Niemcy mają problem sami ze sobą 2021-03-16 14:30 ; uzupełnienie 2021-03-16 17:30 (tekst poniżej ) ; Musicie odejść , bo niszczycie zamiast tworzyć 2021-03-18 12:10 (tekst poniżej ) ;

Nie zgadzam się z opozycją w Polsce w bardzo wielu punktach , szczególnie kiedy postępuje nieetycznie , a jest takich działań bardzo dużo po ich stronie ( niech sami sobie sprawdzą patrz PRAWO ) , ale w tym przypadku uważam , że mają rację . Jak to argumentuję ? to poniżej .

Zacznę od tego , że , jak napisał na samym wstępie E.Kruczoń "Przestępstwo obrazy uczuć religijnych " >>tutaj :

"Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów obowiązującego od 1998 r. Kodeksu karnego jest art. 196".

Jesteśmy w trakcie poszukiwań i usuwania napięć w celu uzdrowienia z Covid , więc i ten krok jest jak najbardziej na czasie . Jeśli uda się usunąć stress związany z tym artykułem Kodeksu karnego , to odniesiemy sukces , zważywszy , że sprawa trwa już 23 lata .

Artykuł 196 kk: >>tutaj

Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

Art. 196. [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest znieważnienie ? a czym jest znieważenie

Tutaj sięgnę do wynalazku naszego języka z dalekiej przeszłości (Słownik Lindego ) rys1. i spróbuję odkryć dla Państwa , pewien niezauważany , bo nienazywany współcześnie fragment rzeczywistości , jakim jest ujmowanie wagi ( powagi, znaczenia ) obiektom , kiedy taka waga I znaczenie nie są im należne . Tę czynność nazywano kiedyś “znieważnieniem” . ( ungueltig machen – czynić nieważnym ) . Słownik Lindego jest dostępny w bibliotekach cyfrowych . Ja mam go w komputerze .

rys1

Trwa istotna dyskusja Art 196 kk traktującego o obrażaniu uczuć religijnych poprzez znieważanie przedmiotów czci religijnej . Oponenci karania twierdzą , że paragraf , przewidując karę , narusza wolność słowa . Mają tu rację . Powinniśmy mieć możliwość dyskusji o wszystkim , a zagrożenie niezrozumieniem intencji I zagrożenie karą , stawia zaporę dla dyskusji w atmosferze niezagrożenia karą . Tu mamy źródło STRESSU dla bardzo wielu w tym kraju ( i nie tylko ) .

Żeby to rozstrzygnąć przejdę do sprecyzowania czym jest znieważenie osoby , a czym może być “znieważnienieprzedmiotu (Linde) . Przy czym , na skutek swoistego “zaginięcia” słowa znieważnienie utraciliśmy mozliwość dokonywania istotnej czynności , jaką jest przywrócenie (nadanie ) przedmiotom ich znaczenia w zgodzie z oceną naszego rozumu .

Twierdzę przy tym , że o ile osobę można znieważyć , to przedmiotu znieważyć nie sposób . Za to można go znieważnić . W tym sensie Art 196 został zformułowany nieprawidłowo , czym sprowokowano ostre nieporozumienia społeczne , a ponadto uniemożliwiono normalną I zdrową dyskusję .

Na czym polega zniewaga (osoby) ? ( posłużę się wypowiedzią >>tutaj ) :

Zgodnie z treścią art. 216 kk istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które polega na okazaniu drugiej osobie pogardy, uwłaczaniu czci, ubliżaniu jej, poniżeniu lub innym zachowaniu obraźliwym .

Znieważające zachowanie może przybrać postać obraźliwej wypowiedzi słownej albo pisemnej, gestu, rysunku lub innej formy przekazu.

Za znieważenie może być również uznane molestowanie seksualne. Wyrażać będzie się ono wówczas w takich zachowaniach jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary. << koniec cytatu

Teraz zastanowmy się na czym polegać może "znieważnienie" przedmiotu . Tutaj zacytuję Słownik Lindego , słowo “znieważnić” ( przepisane z rysunku rys1 ) :

Zniewaga: znieważenie, ponieważenie, zhańbienie, lżenie, hańba, obelga

Znieważnić : nieważnym uczynić , wniweczyć

Znieważyć : cz.dk. znieważać ; ndk. zniepoważyć , ponieważyć, nieuczcić , pogardzić , wzgardzić , obelżyć, zhańbić (cz. czynność ; dk. dokonany, ndk. Niedokonany )

Znieważnienie ( przykłady )

Przedmiotowi ( obiektowi) możemy odebrać wagę ( znaczenie) , jaką przywiązuje do niego ktoś , lub nawet my sami I dokonujemy tej czynnosci bardzo często .

Przykłady :

Ktoś pokazuje rower sprzed 50 lat , którym jeździ do dzisiaj , a jego znajomy mówi : "Teraz są dużo nowocześniejsze rowery , dużo sprawniejsze, lżejsze , wygodniejsze" .

Stwierdzenie jest zgodne z prawdą , a w zamiarze mówiącego jest chęć przekazania informacji , która pomoże drugiemu przesiąść się na lepszy sprzęt .Stary rower został "znieważniony" przez znajomego , a także w oczach posiadacza . Może nawet poczuł on żal , że jego rower nie został dostatecznie doceniony . Jeśli to jest prezent od nieżyjącego ojca , a więc przedmiot o znaczeniu sentymentalnym , mógł on odczuć smutek , że wraz z upływem czasu ten przedmiot stracił na wartości .

Jeśli jednak pojął , że uwaga znajomego ma go wesprzeć , że została wypowiedziana z dobra intencją , to odczuwany żal zostanie wyparty przez zaciekawienie . Jeżeli jednak stanie się przeciwnie i zinterpretuje tę wypowiedź jako atak na swoją własność , jako poniżenie i próbę dokuczenia, to może się wzburzyć , a skutki mogą być groźne dla znajomego . Wówczas nasz posiadacz starego roweru poczuje się znieważony . ( znieważenie powstanie wskutek błędu interpretacji , nie mającego podstaw w intencjach znajomego) .

Opisana scenka pokazuje akt "znieważnienia" przedmiotu oraz możliwą reakcję poczucia znieważenia . Poczucie znieważenia może więc być tylko błędną interpretacją zachowań drugiej osoby ( może też wyniknąć trafnie z niedobrych intencji znajomego ) .

Drugi przykład znieważnienia przedmiotu :

Ktoś odmawia używania samochodu benzynowego , argumentując , że będzie używał tylko elektrycznego , bo ten mniej szkodzi środowisku . Samochód benzynowy stał się przeżytkiem , a także jest urządzeniem szkodliwym . Nagle stracił na wartości jako urządzenie.

Katolicka kultura masowa

W kulturze katolickiej masowej znajdujemy takie oto znaczenie słowa “znieważenie” dla przedmiotu ( >>tutaj ) ( w Słowniku PWN “znieważyć” można tylko osobę ) :

znieważenie » jako uwłaczanie temu co przez religię uznane za święte

bezczeszczenie, bluźnierstwo, inwektywa, obrazoburstwo, oszczerstwo, pohańbienie, profanacja, sprofanowanie, szyderstwo, świętokradztwo, zbezczeszczenie, zhańbienie, zniewaga, znieważanie,

uwłaczać - przynosić ujmę komuś lub czemuś ( Słownik PWN >>tutaj ) ;

Zwróćmy uwagę , że wszystkie te znaczenia , przypisywane są osobie , która, według Katolików Polskich ( ogólnie chrześcijan) „nie okazuje należnego ich zdaniem szacunku” przedmiotom . Szacunku takiego , jakie okazują tym przedmiotom osoby religijne ( jest to narzucanie drugim swoich poglądów ) . Tak więc osoba , która „znieważniataki przedmiot czci , czyli stwierdza w zgodzie ze swoim rozumem jego niewielkie znaczenie , będzie ich zdaniem : ujmować ( czyli uwłaczać), bezcześcić ( odejmować cześć – rzeczywiście , ona nie czci) , obrazoburzyć ( unieważniać wagę obrazów i figur) , profanować ( odejmować nimb świętości ,bo nie czci) , świętokraść ( eliminowac świętość ; tu „kraść” absolutnie niestosowne i prowokacyjne ) , znieważać ( ujmować wagę , bo nie czci) - tak jest , „znieważnianieczczonych obiektów , ujmuje to wszystko tym obiektom oraz … wyznawcom – ale to ostatnie to ich

NADINTERPRETACJA - tak dzieje się wówczas właśnie , i wtedy pojawiają się te bardzo emocjonalne określenia ( profanacja, zbezczeszczenie , świętokradztwo itd. ) , kiedy religijny chrześcijanin ( Katolik) czyni zarzuty braku czci komuś , kto ma odrębne zdanie , kto nie czci tego , co on . To jest nieprawne narzucanie drugiemu swoich poglądów w atmosferze pretensji , czynienia mu zarzutów , a nawet znieważania (!). Bo te słowa niosą w sobie brzmienie , które znieważa . Takie nadano im znaczenie przez wieki królowania tu katolicyzmu , który zawsze był wojowniczy i nietolerancyjny .

Tu podam przykład "znieważnienia" obiektów sakralnych takich jak , figury "święte" , będące współcześnie przedmiotami czci milionów , przykład pochodzący z czcigodnego w naszej kulturze źródła , któremu dobrych intencji nie sposób odmówić , z Księgi Jeremiasza ( tu Pan czyli Stwórca , nie mylić z Chrystusem ; „znaki niebieskie” , tu prorok mówi o czci boskiej oddawanej Księżycowi, Słońcu i planetom , a następnie mówi o rzeźbionych figurach ) :

Jr 10: 2-5 Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! (3) Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, (4) Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. (5) Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić.( 1*/) ( >> tutaj )

W tekście znajdujemy fragment dosadnie przyrównujący te obiekty do raczej mało nobliwego obiektu , jakim jest strach na wróble :

" Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. " ( tu wspomnijmy współczesne procesje z noszonymi figurami czy obrazami )

Mamy tutaj do czynienia z przekazem wiedzy . Zupełnie podobnie jak w przykładzie ze starym rowerem . Czy także w tym przypadku osoba religijna , Katolik , może poczuć , że odniosła ujmę ? że uderzono w jej uczucia ? umniejszono je ? że porównując "figurę panienki" , czy obraz tejże do stracha na wróble chciano jej dokuczyć ? ależ oczywiście tak pomyśli ( odczuje) , jeśli nie pojmie ona , że słowa te wygłoszono dla jej dobra , żeby lepiej ulokowała swoje myśli. Żeby skierowała je do rzeczywistego Stwórcy świata, zamiast do martwego przedmiotu , który “nie może nic dobrego uczynić.

Czy wobec tego Jeremiasz , żyjąc dzisiaj i wiedząc to , co wiedział wówczas o figurach "świętych" , powstrzymał by się od wygłoszenia swoich twierdzeń , wiedząc o istnieniu Kodeksu Karnego i Artykułu 196 ? Z pewnością odczuł by zapis Kodeksu jako barierę . ( - Wtedy jako bariera istniała bolesna niechęć nierozumnych rodaków ) . Czy Kodeks karny ma nas powstrzymywać od myślenia i prób dyskusji o tym , co ważne ?

On te słowa powiedział , bo chciał swoich rodaków odwieźć od błędnego postepowania . Czy miał do tego prawo ? Miał , bo działał dla ich dobra , w zgodzie ze swoją wiedzą . Czy chcąc szerzyć wiedzę działał w dobrej wierze ? tak właśnie . I za to należy się jemu szacunek .

Czy to , że jego słowa interpretowno niewłaściwie , jakoby burzył on czyjąś religię i uderzał w czyjeś uczucia , czy to mogło być podstawą do jego karania ? Użył porównania czczonej figury do stracha na wróble, żeby dosadnie pokazać rzeczywistą moc figury , która "nic nie może" . Chciał tymi słowami obedrzeć figurę z nimbu świętości , bo inaczej ślepe oczy religijnej osoby nie mogłyby dojrzeć jej marności .

Błędna interpretacja

Błędna interpretacja intencji nie może być podstawą do karania .

1/ Tak więc , jeżeli ktoś "znieważnia"( bliskie unieważnia) przedmiot czci religijnej , bo widzi w tym przedmiocie i jego kulcie błąd , to nie można go za to karać .

2/ Jednak , kiedy ktoś znieważa osobę , która czci przedmiot , to należy go ukarać , bo godzi on w osobę , ujmuje jej , poniża ją , unieszczęśliwia ją . Takie znieważanie to : wyśmiewanie , naigrawanie się , to także niszczenie tego przedmiotu itd , oblewanie figury farbą ( konkretne zdarzenia ) wulgarne gesty i czynności ( oddawanie moczu na krzyż – konkretne zdarzenie ) .

Nierozróżnianie "znieważania" osoby od "znieważniania" przedmiotu uniemożliwia zabranie krytycznego głosu w sprawie nierozumnych działań . Jest to uderzenie w wolność słowa tych , którzy chcą mówić o tym , co ma sens , a co go ich zdaniem nie ma . Jest to uderzenie nie tylko w wolność słowa , ale także w wolność rozumu , który dokonuje ocen , który chce dyskutować i naprawiać życie społeczeństwa .

Ja sam , już od około 20 lat znieważniam Nowy Testament oraz święte figury . Jednocześnie unikam znieważania osób religijnych . Uważam , że są one ofiarami sprytnych i podstępnych kapłanów Kościoła Katolickiego , którzy wcale nie działają dla dobra ogółu , a jedynie dla własnego , zupełnie nie licząc się ze stratami społecznymi . Te ich działania są niegodziwe i sprzeczne z PRAWEM

1*/

gdyby ktoś sądził , że tekst Jeremiasza jest wypaczony , bo w przekładzie katolickim “jest inaczej” , to dla porównania Biblia Tysiąclecia

Jr 10:2-5 BT5 

"Tak mówi Pan: Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów ani nie obawiajcie się znaków niebieskich, mimo że obawiają się ich narody. (3) Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. (4) Zdobi się je srebrem i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by się nie chwiało. (5) [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić ani nie są zdolne czynić dobrze." ( >>tutaj )

Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Zrywało z tradycyjnym językiem biblijnym, a po upływie kilkudziesięciu lat samo stworzyło wzorzec języka biblijnego. ( wiki )

Kapłani katoliccy uprawiają kult Księżyca , ale tu potwierdzają , że to nonsens . Podtrzymują kulty figur i obrazów (Obraz Jasnogórski ) , ale sami potwierdzają , że to nonsens . Uczestniczą więc razem z wiernymi kościoła w nonsensie , sami pozostając mentalnie i emocjonalnie z boku , czerpiąc poczucie wyższości z utrzymywania drugich w nieustającym błędzie . Jest to nieetyczne ( porównaj PRAWO ) . Tak tworzą swój „autorytet”.

Tak więc prawdziwe jest stwierdzenie „oni sami w to nie wierzą”. Pozostajesz więc Narodzie sam , ze swoim błędem i błądzisz, i „nie idzie Tobie” w życiu , i drudzy Tobą poniewierają , bo Stwórca-Bóg powiedział :

Wj 20,2-6 BT5 ( Biblia Tysiaclecia)

"Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." ( nie-na-widzą , czyli którzy o mnie nie pamiętają ; w przekładzie poniżej mowa jest o „innych” bogach , innych od Stwórcy ; tutaj użyto słowa „cudzych” , co sprytnie podpowiada Polakom , że „swój bożek Chrystus-Księżyc” ( czytaj Trzech Króli”) jest w porządku , bo nie „cudzy”. Użycie słowa „cudzy” jest błędem , bo tworzy dwie kategorie „innych bogów” , swoich i cudzych , a tu chodziło dokładnie o INNYCH bogów od Stwórcy , jest to więc przekłamanie tekstu Księgi )

( dla wątpiących w przekłamanie , dla porównania siedem niemieckich przekładów (>>tutaj ).

Mamy dwie wersje :

(3)Du sollst keine andern Götter neben mir haben . Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(3)Du sollst keine anderen Götter haben als mich. Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

Nigdzie nie znajdziemy słowa “cudzych” )

Wj 20,2-6 BW

"Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." ( nie-na-widzą , którzy o mnie nie pamiętają ) ( >>tutaj )

Żydzi byli narodem prototypowym . Tekst jest skierowany do wszystkich narodów .

uzupełnienie - Pan Prezydent nie odpowiedział na mój list , ani nie zareagował jako urzędnik państwowy, ale spokojnie 2021-03-07 12:10

Napisałem do Prezydenta RP ( >>tutaj "sprawa Mellera") , ale ten nie odpisał , bo najwyraźniej nie przejął się tym , że źle się stało , iż Meller , ze swoją oczywistą przeszłością z nieletnimi dziewczynkami zaistniał , jako twórca kultury w mediach ( "będę w pełni wykorzystywał swoje doświadczenie dziennikarskie" - Meller ) oraz, że polski konsument telewizji musi znosić obecność Mellera ( teraz WP ) w mediach i chcąc nie chcąc , wspierać ten kanał swoimi opłatami .

( czytelnik tej strony sam oceni , czy ma ochotę płacić panu Mellerowi "od dziewczynek" ( a teraz jego kumplom z WP ) ? czy go to nie obraża ? czy tym wsparciem ze swej strony jest zbudowany, czy może wręcz przeciwnie , odczuwa ten przymus jako sponiewieranie ? . WP jest nawet w Multiplexie 8 , telewizja naziemna - jest po prostu wszędzie , a prawie każdy ma telewizję i ty , drogi czytelniku też , także rady nadzorcze dostawców internetu , także Rada Etyki ds. Mediów , także posłowie polscy i senatorowie , dziennikarze , polscy akademicy , prawnicy )

Bo obecnie , po braku reakcji odnoszę wrażenie , ze Pan Prezydent chyba chce wspierać Pana Mellera . Myślę , że ma w Pałacu telewizor , więc też wspiera WP .

Wymiana informacji , ożywienie sprawy

Poruszyłem najwyższego urzędnika w Państwie . Zrobiłem , co mogłem . Podałem sprawę do publicznej wiadomości . Sądzę, że sprawa pozostaje otwarta i dzięki temu nie będzie nas wszystkich tak bardzo obciążała , jak to miało miejsce jesienią 2020 . Wtedy bardzo silnie odczułem jej ciężar zarówno na sobie , jak i na nas wszystkich , bo nikt nie podjął zdecydowanych działań o odpowiednim zakresie i zrobiło się bardzo brzydko .

Każdy z Państwa może coś w tej sprawie zrobić .

Media

Specjalne podziękowania należą się TVP.info , które wygrzebało sprawę sprzed wielu lat . Ktoś tam tego nigdy nie zapomniał i nigdy się z tym nie zgodził . Tylko to nas uratowało . To pokazuje , jak ważne jest dziennikarstwo wrażliwe moralnie i troskliwe o kraj . Jak ważni są dziennikarze wrażliwi na sprawy społeczeństwa . Ważne jest też , żeby nikt ich nie hamował w działaniu , żeby mieli odwagę pisać . Ważne jest , żeby nie hamowało ich źle skonstruowane prawo . Takim złym przepisem jest Art 196 kk ( o tym powyżej , w pierwszym wpisie ) .

Obcy w kraju

Nie wolno już nigdy pozwolić , żeby nasze gazety przeszły w niepolskie ręce . To niezwykłe , ale już teraz czuję , że Gazeta Wrocławska rzeczywiście jest wrocławska . Jest teraz zupełnie inna , stała się swojska . Stała się żywa , a do tej pory była martwa . Teraz daje wsparcie . Miasto ożyło . Przestrzeń miasta jakby poszerzyła się i zaczęła zapraszać do współuczestnictwa . Wspaniała sprawa . Myślę , że o to wściekli się wrogowie Polski i stąd te ataki na p.Obajtka . Tak długo pracowali , żeby stłumić nasze życie , a tu taki prztyczek w nos .

Jakość zbiorowości podnosi się , kiedy pojawiają się osoby troskliwe , dbałe o całość , tylko , że one muszą mieć możliwość wyrażania tej troski . Kiedy media są w obcych rękach przestaje to być możliwe , bo obcy nie czuje klimatu miejsca tak dobrze , jak miejscowi , nawet , kiedy jest nastawiony do miejscowych życzliwie - a kiedy brak życzliwości , to jest katastrofa i tak było z Niemcami .

Przypomnę , co już mówiłem wiele razy . Niszczenie Polski , to autodestrukcja , bo Polska jest zwornikiem harmonijnego istnienia całej Eurazji . Kiedy ten fakt dotrze już do świadomości powszechnej , to skończy się podkopywanie i brutalna eksploatacja naszego kraju . I to jest ten element optymistyczny w tym ogólnym zamieszaniu .

Instytucje . Obcy i swoi

Zbyt łatwo sprzedaje się obcym instytucje . Amerykanie panoszą się wszędzie . Przyjeżdżają z walizką pieniędzy i wszystko stoi dla nich otworem . To jest bardzo niedobre . Tę swobodę wkraczania należy powstrzymać . Tym bardziej , że kieruje nimi tylko żądza zysku . W efekcie psują , to , co było dobre .

Chcesz zrobić coś dobrego ? Proszę bardzo . Pokaż to . Zyskaj na tym , jak najbardziej , a potem oddaj do kierowania miejscowym .

Wśród swoich

Także zbyt łatwa jest zmiana właścicielstwa wśród „swoich”. Instytucje są współtworzone przez wszystkich w nich zatrudnionych , w atmosferze , jaką tworzą zarządy . Zmienia się zarząd, - jedna osoba lub kilka ledwie i raptem zmienia się klimat dla kilkuset osób , niekoniecznie korzystnie i to zmienia radykalnie ich życie . Rzutuje to na ich dalszy rozwój , rzutuje także na ich życie rodzinne . Może już na etapie oferty sprzedaży pracownicy powinni współdecydować o wyborze nowego właściciela ?

W przypadku witryn internetowych dochodzą użytkownicy , którzy współtworzą klimat , a także umieszczają tam swoje wpisy - to jest nieomal fizyczna obecność . I tak „Nasza klasa” zupełnie straciła klimat po zmianie właściciela i w mojej ocenie zupełnie utraciła życie . W przypadku witryn internetowych powinien być zakaz zmiany właściciela bez zgody użytkowników . To można zrealizować przez prezentację i sondaż .

O terminie

Wszystko , co piszę tutaj jest uzgodnione „w górze” u Stwórcy . Termin dzisiejszy został wyznaczony Panu Prezydentowi „w górze” . Nie dotrzymał go . Nie sprostał sprawie .

uzupełnienie – reaktory jądrowe , kolejny czynnik niszczący 2021-03-07 18:35 ; kontynuacja – dopisane 2021-03-08 2:00 ( uzupełnione 10:00 )

Logika bieżących zdarzeń

Żyjemy w momencie nagromadzenia się czynników stresujących w takim stężeniu , że całość Systemu Życia (SŻ) znalazła się poważnym kryzysie . Jesteśmy częścią SŻ i także odczuwamy stress , co sprawia , że chorujemy .

Stopniowo zdejmowane jest napięcie poszczególnych czynników ( nagromadzenie bogactwa w rękach nielicznych , wytwarzanie pól elektromagnetycznych , arystokracja ) . Ustępowanie jednych czynników sprawia , że ujawniają się kolejne .

Obecnie znaczenia nabiera obecność w SŻ reaktorów jądrowych . W lutym 2021 aktywnych mamy 414 reaktorów w 32 krajach ( >>tutaj ) . Produkują one 10% energii światowej . Wydają się one nam niezbędne , bo nie wyobrażamy sobie , że można je zastąpić , ale SŻ nie toleruje ich obecności ( uprzedziłem o tym 10 lat temu - pisałem o tym szczegółowo >>tutaj ) . Od dzisiaj ich obecność zaczyna znacząco wpływać na wzrost zachorowań Covid .

Reaktory znajdują się także na obiektach wojskowych: łodzie podwodne, lotniskowce , także na satelitach i.in. , gdziekolwiek .

Żeby zrekompensować czynnik chorobotwórczy ( sądzę , ze w obliczu pandemii każdy zgodzi się ze mną ) odsuwam od wpływu na SŻ osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie aktywnych reaktorów : dyrektorów tych obiektów i ich zastępców , kapitanów i ich zastępców , dyrektorów projektów misji satelitarnych i ich zastępców , premierów ( szefów ) rządów i v-ce premierów krajów będących w posiadaniu aktywnych reaktorów . Do wycofania mojej oceny potrzebne jest wyłączenie reaktorów .

Dla zrozumienia tych działań rekompensujących potrzeba zrozumienia , że za szkodliwymi działaniami stoją konkretne osoby i stają się one agresorami . Stłumienie osoby w strukturze SŻ usuwa efekty ich agresji .

Kontynuacja – 2021-03-08 2:00 ( uzupełnione 10:00 )

Blokada źródeł stressu jest konieczna do przetrwania . Jednak energia jest nam niezbędna . Dotarła do mnie podpowiedź i jest możliwość odroczenia wyłączeń elektrowni jądrowych , ale nie więcej jak na dwa lata .

Dostarczę specjalne znaki graficzne ( podobne do tych , które opisywałem - po 10 latach one muszą być teraz inne ; mam doświadczenie z tą metodą ponad 20 letnie . Proszę mi wierzyć , to działa ) . Będą one informacją dla SŻ , że te obiekty należy traktować jako chwilowo dopuszczone do ruchu . Stress w przestrzeni Ziemi zniknie , a zarządzający obiektami zostaną chwilowo ( maksymalnie na 22 miesiące ) zwolnieni z odpowiedzialności .

Oczywiście ktoś od zarządzania tymi obiektami musi wejść ze mną w kontakt . Musi też powstać zobowiązanie dotrzymania terminu ( od dzisiaj 22 miesiące , więc proszę się pośpieszyć ) . Jeśli termin zostanie przekroczony , to blokada osób zarządzających stanie się nieodwołalna ( do czasu wyłączenia ) .

Możliwość odroczenia dotyczy tylko elektrowni . Obiekty militarne pozostanie zezłomować . To chyba jasne ( a może nie bardzo ) , że dla przestawienia się na zieloną energię potrzebna jest pełna mobilizacja i z wszystkiego innego trzeba zrezygnować – także z własnego egoizmu .

Trzeba też szybko przystąpić do budowy elektrowni wiatrowych . To mogą być wiatraki ( z ograniczeniami jak >>tutaj ; pisałem to w tonie pojednawczym , apelując do rozumu , ale gigantyczne wiatraki podniosłyby poziom lęku na Ziemi , więc absolutnie są nie do przyjęcia i nie ma od tego odwołania ) , albo elektrownie wiatrowe pionowe ( zaproponowałem je w raporcie dla Pana Gutierresa >>tutaj ) . Są też oczywiście inne rozwiązania . Ekonomia zdecyduje .

W raporcie wyliczyłem , że musimy zastępować rocznie 5% energii "brudnej" (węglowej ) , żeby zdążyć w 20 lat ( 20 lat jest terminem maksymalnym z uwagi na klimat ) . Tu widać , że dochodzi kolejne 10% energii jądrowej .

Zaproponowałem elektrownie pionowe . Nie są skomplikowane , w przeciwieństwie do wiatraków . Ich żywotność to ponad 50 lat i mają kilka zalet , których wiatraki nie mają , jak choćby to , że pracują przy bardzo słabym wietrze i do rozruchu nie potrzebują energii ( piszę tym w opracowaniu ) . Poza tym są zdecydowanie bardziej przyjazne dla otoczenia ( porównaj raport prof.Jerzego Jurkiewicza o szkodliwości wiatraków z roku 2012 >> PDF . Wiatraki są do przyjęcia na otwartym morzu, z dala od wybrzeża oraz nie przekraczające określonych rozmiarów . Elektrownie z pionowym wirnikiem , przy odpowiednich konfiguracjach są przyjazne dla otoczenie . Parę lat temu eksperymentowałem z modelami , z uwagi na możliwość ich wkomponowania w krajobraz . Będą ich setki i będą wszędzie . Nie mogą straszyć wyglądem . Muszą się wtopić w tło, być mało obecne, nieomal zniknąć .

Ważną częścią dobrostanu jest krajobraz . „Szlachetne zdrowie , nikt się nie dowie jako smakujesz , aż się zepsujesz” , „Szlachetny krajobrazie , nikt się nie dowie , jako smakujesz , aż ciebie zeszpecimy”. Pochodzą też od wiatraków bardzo szkodliwe , cykliczne wibracje , które „rozwalają” psychikę ) ( dodane 2021-03-08 10:00)

Dwa lata powinno wystarczyć (musi ) . Z mojego bardzo pobieżnego oszacowania wynika , że 5% rocznie jest możliwe do wykonania .

Parę dni temu Pan Guterres ponowił apel sprzed 15 miesięcy o "bardziej ambitne dokonania " w kwestii eliminacji emisji CO2 ( >> CNN ) .

"Nie jesteśmy nawet blisko poziomu ambicji potrzebnego do osiągnięcia celów #ParisAgreement. Ustalane na szczeblu krajowym wkłady głównych emitentów muszą wyznaczyć bardziej ambitne cele na 2030 r. Długoterminowym zobowiązaniom muszą towarzyszyć natychmiastowe działania, których ludzie i planeta desperacko potrzebują."

Chyba rozumiemy (chyba) słowo "desperacko" . Na poziomie Pana Guterresa obowiązuje absolutna powściągliwość . Rozumiemy więc , że kiedy on używa tego słowa , to jest nadzwyczaj desperacko ?

Teraz termin "desperacko" nabiera nowego znaczenia dla zarządzających elektrowniami jądrowymi . No to stanęliśmy przed tym "przymusowym" ambitnym celem i nie ma odwołania . Czekam na zgłoszenia od wspomnianych 32 państw .

uzupełnienie – Pan Prezydent odpowiedział- w swoim mniemaniu 2021-03-08 22:05 ;

Pan Prezydent odpowiedział - w swoim mniemaniu

Dostałem dzisiaj odpowiedź z Biura Kancelarii Prezydenta . W takich przypadkach , kiedy dostaję odpowiedź urzędową zwykle od razu boli mnie brzuch . Ta zależność między ubytkiem zdrowia , a kontaktem z urzędem jest zagadkowa i rutynowo powtarza się . Z całą pewnością jest to jakiś przejaw zbliżenia do "dostojeństwa urzędu" , ale za urzędem stoi człowiek , który wcale dostojny być nie musi , a może być agresywny , i zidentyfikowanie w tle jego niemiłej obecności wydaje się trafiać w sedno zjawiska .

Przeczytałem i zamarłem na jakiś czas w bezruchu. Czas bezruchu przedłużył się potem znacznie , bo bardzo okrągła i tchnąca dostojeństwem odpowiedź była , jak to się mówi , "nie na temat", a także od razu wydała się bez sensu ( jakby ktoś nie dowierzał , to tutaj może sobie potwierdzić , ja nie mam nic przeciwko : Stanowisko Informacyjne CO KPRP Nr BDK.0600.2290.2021.AJ. )

W pewnej chwili zastanowiłem się , czy kontynuować sprawę na stronie . Jaki mógłby być racjonalny cel wydatkowania , bądź co bądź , energii . Mamy jej ograniczony zasób . Pomyślałem , że warto , jeśli może to służyć celowi , jakim jest uchronienie naszej polskiej zbiorowości przed popadnięciem w obojętność wobec krzywdy dzieci . Dzieci to nasz skarb i troska o nie zawsze ma sens , także , jeśli są to dzieci afrykańskie i jakiekolwiek inne . Po chwili zastanowienia poczułem , że jednak warto , skoro Pan Prezydent zawiódł na całej linii . Warto , żeby już nikt nie pokładał w nim nadziei w żadnej sprawie , skoro krzywda dzieci go nie rusza .

Zastanowiłem się , w ilu zdaniach można opowiedzieć o nonsensie , żeby nie zanudzić czytelników i w tym przypadku nawet liczba jeden wydała mi się nadmierna .

Odpowiedź napisał pracownik biura , ale jeśli założyć , że była autoryzowana , bo powinna być , to "rozmawiałem" z samym Panem Prezydentem (PP). I ostatecznie tak to wyszło:

Ja , że sytuacja prawna jest niejasna , on żebym zaskarżył do prokuratury łamanie prawa , jeśli takowe dostrzegłem . Ja , że byłem u rzecznika praw konsumenta, on żebym do niego poszedł i nawet podał mi telefon , taki uprzejmy był.

Reszta to podobna w kontynuacji mieszanina urzędniczego bełkotu i cytowania formułek nie związanych z treścią listu . Przypominam , że ja zwróciłem się do PP w kwestii podjęcia przez niego inicjatywy ustawodawczej w sprawie , która jest bulwersująca , i nie jest możliwa do rozstrzygnięcia na gruncie obecnie obowiązującego prawa .

Na koniec niezwykłe podsumowanie , cytuję :

"Reasumując, rozpatrzenie przedstawionych przez Pana kwestii nie leży w kompetencjach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej." ( podkreślenie moje )

Aktualna Konstytucja RP

Na koniec musimy przeto zajrzeć do Konstytucji RP , żeby , o dziwo , przyłapać PP na nieznajomości jej treści .

Art. 118.

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.

Art. 144.

1.Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

Przepis ust. 2 nie dotyczy ( między innymi , poniżej ) :

4/ inicjatywy ustawodawczej

Z kolei z wyczerpującego opracowania :

"Inicjatywa ustawodawcza jako konstytucyjna kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" : Damian WICHEREK Uniwersytet Rzeszowski : ORCID ID: 0000-0002-1710-0820 ( >>tutaj ) :

dowiemy się co następuje s.4:

"Zdaniem Pawła Sarneckiego ... (PP) może podejmować inicjatywę ustawodawczą w kwestiach odnoszących się do prawa wyborczego czy wymia­ru sprawiedliwości, a także pozostałych zagadnień, które wykraczają poza nadzór Rady Ministrów (Sarnecki, 2000, s. 83). Z kolei Krzysztof Eckhardt zwrócił uwagę, że obowią­zująca Konstytucja daje prezydentowi możliwość wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą w każdej sprawie, ... . Trzeba jednak podkreślić, że wymienione w konstytucji podmioty dysponują prawem inicjatywy ustawodawczej niezależnie od siebie (Eckhardt, 2000, s. 83).

i tu go mamy . PP ma inicjatywę ustawodawczą , samodzielnie , w każdej sprawie . I po to do niego napisałem , oraz wyraźnie prośbę wysłowiłem .

Wnioski

1/ Pan Prezydent nie sprostał zadaniu . Nie skorzystał ze swoich uprawnień konstytucyjnych . W "rozmowie" ze mną wykazał nieznajomość konstytucji ( zakładam bowiem , że nie zastosował zwykłego wykrętu , licząc na moją nieznajomość konstytucji - to byłoby zagranie podwórkowe , niegodne dostojnika państwowego ) , chociaż z faktu , że używa swoich uprawnień w zakresie inicjatywy ustawodawczej ( >>tutaj ) wynika , że może jednak liczył na moją niewiedzę . Czytelnicy sami to sobie rozstrzygną . W każdym razie , na pewno nie wykazał dostatecznej wrażliwości na krzywdę ( żeby go uczulić , a zrobiłem to szczerze , wspomniałem w swoim liscie o jego córce , nie pomogło )

No i w sumie przyznał się do braku predyspozycji na to stanowisko , bo , jak sam powiedział ( powtórzę zakończenie jego odpowiedzi ) :

"Reasumując, rozpatrzenie przedstawionych przez Pana kwestii nie leży w kompetencjach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej." I tu dodajemy "tego Prezydenta" , i teraz wszystko gra .

2/ wszyscy moi czytelnicy , zbulwersowani sprawą Mellera i niemożnością uwolnienia się od datków na rzecz tych osobników , nie mogą już liczyć na nikogo w tym państwie ( tak myślę ) poza sobą - Art 118 - inicjatywa obywatelska .

Można spróbować dopaść jeszcze jakiegoś posła ? może Premiera ? może ministra Sprawiedliwości ? , może to płonna nadzieja , że jakiś "kompetentny" się znajdzie , skoro ten "najwyższy" zawiódł , a to ta sama formacja "duchowa"? Mieli na to , oni i inni , ponad 25 lat i żaden wrażliwiec się nie znalazł .

3/ i to jest ta korzyść z zanurzenia się (brrr) w wypowiedź PP . Wiemy już , że inicjatywa pozostaje przy nas i raczej przy nikim innym . Źle ulokowane sympatie i nadzieje przynoszą oklapnięcie . Teraz stress w kraju zmalał , będziemy zdrowsi . A ja tego gościa nawet lubiłem .


Warszawa nie może być dalej stolicą Polski – ponownie 2021-03-09 15:10 ;

Cały czas jesteśmy w cyklu pandemii i podążamy w poszukiwania stressu , który potęguje zjawiska chorobowe.

Kiedy napisałem ( >>tutaj ) , że Warszawa przestała być stolicą Polski , to musiało to dla wielu zabrzmieć absurdalnie . Jak to przestała ? przecież dalej jest .

Ja miałem na myśli , że wskutek poniżenia ( jako nieustające źródło ścieków ) utraciła ona dotychczasowy polor ( pomijając aromaty ) , a to ma swoje konsekwencje . Myślę , że do skutecznego odczucia tego poniżenia potrzeba poruszyć trochę wyobraźnię .

Autorytet Rządu

Władza państwowa buduje swój autorytet na chwalebnych dokonaniach . Ministrowi budują drogi , a Pan Premier przecina wstęgi itd Obywatele widzą to oczami Telewizji i podskakują z radości . Niektórzy z nich po tych drogach potem jeżdżą, w zasadzie z zadowoleniem . Rośnie zadowolenie obywateli , rośnie popularność Rządu . Opozycja wprawdzie twierdzi , że na ósmym kilometrze jest duża dziura , ale dobre wrażenie już powstało i trwa . Dobre plany, dobrze wykonane sprzyjają zadowoleniu .

A co na Północy

Wskoczmy teraz w skórę mieszkańca Gdańska, Sopotu , Helu . Patrzy on z rana przez okno , widzi zatokę , plażę , oświetlone wiosennym słońcem i zaczyna , oczami wyobraźni , brodzić w wodzie , spacerując po plaży . Budzi się w nim radość do życia , ale zaraz gaśnie wskutek brutalności wspomnienia , że przecież za jego plecami , w centrum kraju jest Warszawa z tym nieudolnie pomyślanym "rurociągiem Trzaskowskiego " ( nie przewidziano , pomimo ostrzeżeń , że może popadać i rura tego nie przetransmituje ) . Ile razy popada solidniej , tyle razy popłyną ścieki do zatoki i jak tu moczyć w niej nogi ? a i zapach będzie niekonieczny - jak tu oddychać pełną piersią ? i kto tutaj zechce teraz przyjechać , tak myślą właściciele hotelików i smażalni ryb ( łowionych w tej wodzie ze ściekami ) . Pokazuje to Telewizja. Wstęgi nikt nie przecina , bo powodu do dumy nie ma . Obywatele widzą to i ich duch wpada za każdym razem w obrzydzenie . Powietrze nieświeże , nie chce się żyć .

TO JEST STRESS . Kiedy szukamy przyczyn wzmożonej choroby na północy polski , to mamy oto przed sobą jedną z ważnych przyczyn .

Nietrudno zauważyć , że obydwa obrazy przedstawiają przeciwnie podążające procesy , dokonujące się w świadomości zbiorowej , z której czerpie wsparcie grupa rządząca .

Gdzie jest Rząd

Popularność Trzaskowskiego kroczy po krzywej opadającej . Dzieje się tak zdecydowanie na ziemiach wzdłuż Wisły , za Warszawą , w kierunku morza . Obywatele pytają też: "Jak to możliwe , że nikt jego nie powstrzymał ? gdzie jest Rząd ? ". W tym momencie oczy wszystkich cierpiących na Północy obracają się na Rząd . W bilansie zysków popularności za przecięte wstęgi pojawia się wyrwa za nieudolność rządzenia krajem . Ale to nie koniec głębi przykrych wrażeń . Sięgnijmy do sedna .

Sprawcy

Te ścieki powstają z odchodów mieszkańców Warszawy , stolicy kraju , czyli siedziby Rządu RP, Ministerstw RP , Prezydenta RP , Sejmu RP, Senatu RP , Najwyższej Izby Kontroli RP, Polskiej Akademii Nauk RP , TV RP , Teatrów RP , Redakcji Gazet RP , wszystkiego wielce dostojnego RP . Do tego dochodzą liczne Ambasady , przedstawicielstwa zagraniczne , oraz wianuszek dumnych firm podczepionych blisko źródła władzy .

Członkowie wszystkich tych instytucji , codziennie rano , przed pójściem do pracy w tych szacownych instytucjach , odwiedzają łazienki , po czym spuszczają wodę . I od tego momentu , to , co tam pozostawili zaczyna swoją podróż ku morzu , a następnie wprowadza w stan obrzydzenia mieszkańców Północy , i oni doskonale zdają sobie sprawę od kogo to pochodzi ... bo już jakiś czas temu odwrócili oczy od Trzaskowskiego i skierowali go na instancję wyższą (!) , która zaniemogła , a za tym na wszystkich mieszkańców miasta ( instancja ma np. zarząd komisaryczny , ale nie skorzystała z tego narzędzia ) .

Kiedy w końcu , wszystkie te szacowne instytucje uświadomią sobie , że tkwią zadrą obrzydzenia w umysłach Północy , wtedy , w poczuciu zawstydzenia zabiorą swoje manatki i wyniosą się z tego miasta .

Trzeba przypomnieć jeszcze , czym było to horrendalne głupstwo , że produkty końcowe oczyszczalni zamiast być spalane w spalarni , były rozwożone po całym województwie mazowieckim , i były tam porzucane stertami czarnej mazi , jak popadnie , gdziekolwiek , po rowach , na polach . Gdzie uciekną mieszkańcy regionu ? Zostaną na wieki ze wspomnieniem brudu , smrodu i obrzydzenia . Będą opowiadać to dzieciom i wnukom , i prawnukom .

Z tym rozrzucaniem brudu po polach działo się przez pół roku ( podobno i nie wiadomo , co dzieje się dalej , bo informacje w tym kraju grzęzną w niebycie ) . I działo się to przed awarią w w sierpniu 2019 .

Czas poleciał , to już co najmniej dwa lata . Był czas na naprawę problemu i nie został należycie wykorzystany .

Każdy problem można rozwiązać lub udowodnić przynajmniej , że dołożyło się należytych starań do jego rozwiązania . Jednak kiedy nie dopełni się starań i przekroczy się odpowiedni czas , to sytuacja zmienia się na inną , a czasu nie można już cofnąć wstecz .

Ekl 3.1

Wszystko dla swego spełnienia wymaga czasu, więc każda sprawa pod niebem trwa , do swego końca

To miasto straciło polor, a za tym straci rangę , bo nikt już tu nie zechce w nim przebywać i współuczestniczyć w hańbie .

Co może zrobić teraz Rząd?

W sumie niewiele . Ale dla dobra wszystkich , zatem i swojego , powinien udowodnić publiczności , że dołożył należytych starań i powinien wytłumaczyć , dlaczego powstrzymał się przed usunięciem Trzaskowskiego z urzędu . Krytyczne oświadczenia Prezesa Wód Polskich w Internecie były niezwykle cennym źródłem informacji, ale pisane były w tonie wycofania . Pan Prezes jedynie "rekomendował" zalecenia , a powinien być strażnikiem Wód Polskich . Wszystko to sprawiało wrażenie , że Rząd RP stoi z boku i nie ingeruje .

Pan Prezydent , pisząc wczoraj do mnie oświadczył , że sprawy kraju są poza jego kompetencją . To nie powinno było się zdarzyć .

Zakończenie

I co teraz ? W miarę czytania narastała u czytelników frustracja i poczucie bezradności , bo rzeczy stały się bezpowrotnie . Jesteśmy po drugiej stronie, w nowej , rodzącej się rzeczywistości , lecz jeszcze nie wykrystalizowanej , z potrzebą wskazania nowego miejsca dla Stolicy Państwa . Że to brzmi dramatycznie ? Nie mniej dramatyczne były zrzuty ścieków, zatrute życie biologiczne , zatruta radość na północy Polski , poczucie niemocy , jakie rozlało się po całym kraju . W kim nie ma współczucia , ten tego nie poczuje .

Elon Musk I jego sieć satelitów Starlink 2021-03-09 20:50 ;

Elon Musk to niewątpliwie osoba utalentowana , ale swoimi działaniami znalazł się w czubie tych, którzy niszczą zamiast tworzyć. Sieć satelitów Starlink zagościła w Europie , w styczniu 2021 w UK , a obecnie zanosi się na jej obecność w Polsce . Media szeroko rozpisują się o możliwości użytkowania internetu ze Starlink. Pan Musk potrzebuje od Rządu licencji i zapewne rozmowy trwają , ale nigdzie o tym nie znalazłem informacji ( to kolejny brak komunikacji rządu z Obywatelami , a przecież to ma być nad naszą głową (!) ) .

Satelity pracują w paśmie Ka ( wyższej części pasma K ) , częstotliwości 26,5 - 40 GHz . Dopuszczalne są emisje tylko w dwóch pasmach 2,5GHz ( dokładnie 2,4( -2MHZ) - 2,6(+2MHz) i 10GHz ( dokładnie 9,7GHz (-10MHz do 10,3 GHz (+10MHz) ) i o ograniczonych mocach .

Wpływ jego działań ma szkodliwość wyższą nawet od 5G , które do tej pory działa na dużo niższych częstotliwościach . Blokuję jego aktywność oraz aktywność pracowników funkcyjnych i samodzielnych jego firmy Space X , która produkuje satelity . Jeśli zaprzestanie rozwijania Starlink i zdejmie satelity z orbit ( lub zapewni ich emisję w paśmie 10GHz ; obecnie to około 1200 satelitów ) , to zwrócę jemu aktywność i jego współpracownikom .

Przypominam jemu o zakazie produkcji w Chinach ( ma tam montownię ; patrz zakaz dla firm produkujących w Chinach 2021-02-16 >>tutaj ) , a także o konieczności ograniczenia swojego majątku do 220mln pln .


Powiadomiłem Pana Muska na adres firmy Tesla .

Spis Powszechny , źródło stressu 2021-03-10 17:05 ;

Spis Powszechny , kolejne źródło stressu

Zacznijmy od cytatu z Ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1493. "O narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r."

Art. 14a. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym w ramach spisu powszechnego przekazuje dane metodami:

1) samospisu internetowego, przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „samospisem internetowym” .

Art. 15. 1. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy .

Art. 17a. 1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego .

Art. 28. 1. Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy . << koniec cytatu ( podkreślenia moje )

tu drobna uwaga . Nie istnieje w słowniku PWN słowo "samospis" ( patrz Słownik PWN >>tutaj ) . To wynik twórczości Posłów . Uwaga o tyle jest istotna , że tworząc prawo powinniśmy tworzyć je po polsku , to chyba oczywiste . Posłowie są posłami Rzeczpospolitej Polskiej .

I jeszcze ta forma „osoba przekazuje dane” . Termin „przekazuje” jest stosowny dla opisu działania automatu , ale nie dla opisu postępowania osoby ludzkiej . Posłaniec (goniec) przekazuje , porucznik przekazuje . Obywatel opowiada , relacjonuje , informuje , rozpowszechnia informacje , o ile oczywiście zechce .


Konstytucja RP

zapewnia nam wolność słowa :

Art. 54.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. ( >>tutaj )

Czytamy z kolei w "Rozważania prawne wokół pojęcia "wolności słowa" , ( bo w artykule 54 o tym jest właśnie mowa ) , czytamy ( >>tutaj ) :

Pojęcie wolności słowa jest syntezą dwóch składników: wolności „od” i wolności „do”. Wolnośćod” oznacza emancypację jednostki z grupy społecznej i szeroko pojętego społeczeństwa. Oznacza ona również nieingerencję państwa w sferę wolności człowieka manifestowanej nie tylko jako wyraz pewnej aktywności jednostki, ale wyrażanej również w formie pasywnej, na przykład prawa do milczenia. Z kolei wolnośćdo” zakłada aktywność państwa, które powinno zapewnić jednostce odpowiednie warunki, by mogła ona z wolności korzystać. Szczególnym wyrazem wolności „do” jest prawo do bycia poinformowanym 8/. ( podkreślenia moje )

8/ A. Redelbach, Prawa naturalne, prawa człowieka, wymiar sprawiedliwości, Toruń 2000, s. 90 i n.; B. Baczyńska, Wolność wyrażania opinii na podstawie artykułu 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w: Prawa podmiotowepojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Jarocin 2006, s. 226.

Ustawa wmawia nam wyraźnie zobowiązanie do udzielania informacji Art.15.1 , a na dodatek wmawia dodatkowe zobowiązanie "mówienia prawdy" Art.28.1 . Tymi zapisami Państwo , czyli Posłowie RP dopuściło się ingerencji w sferę wolności , którą jest prawo do milczenia . Zobowiązanie "do mówienia prawdy" jest ponadto absurdem , a z historii znamy systemy przemocy , w których próbowano takie zobowiązanie realizować wymyślnymi i okrutnymi metodami. Ustawa ta jest więc niezgodna z Konstytucją RP .

Warto też przy tej okazji podkreślić obowiązek Państwa informowania społeczeństwa o tym wszystkim , co ważne dla Obywatela . W tym obszarze jest wiele do zrobienia ,co np. udowodnił Michał Rogalski , tworząc ogólnodostępną bazę informacji o Covid , kiedy Państwo takich informacji nie udostępniło .

Jak głosowali Posłowie RP nad tą Ustawą ?

Otóż w trzecim głosowaniu powstrzymał się tylko jeden p.Poseł RP Kulesza Jakub z Konfederacji .( >>tutaj )

Za było 417 posłów , przeciw 0 . Nie uczestniczyło w głosowaniu 42 posłów . Senat nie zgłosił poprawek . Prezydent podpisał . Trzeźwość umysłu zachował więc jedynie Pan Poseł Jakub Kulesza , chociaż nie wiadomo , co skłoniło go powstrzymania się . ( tutaj spis posłów głosujących "za" PDF )

Moc wyroku

Posłowie korzystając z mocy swojego urzędu wprawili w niepokój i drżenie KAŻDEGO OBYWATELA RP , próbując odebrać wszystkim ( z góry do dołu ) niezbywalne prawo wolności słowato jest akt agresji . Tym sposobem wywołali oni u WSZYSTKICH stress ( stress z agresji ) , a stress to choroba . Konstytucja RP nie darowała nam wolności słowa w akcie dobroczynności Państwa wobec Obywateli . Konstytucja jest wynikiem porozumienia Obywateli między sobą . Konstytucja jest zapisem tego porozumienia , w którym znajdujemy zapewnienie , że prawo wolności słowa pozostanie nienaruszone . Posłowie RP zaprzeczyli temu zapewnieniu . Wystąpili przeciw swoim poprzednikom , tworzącym Konstytucję . Zaczęli tworzyć nowy ustrój Państwa , który już nie jest demokracją . Próba odebrania niezbywalnego prawa do wolności słowa jest działaniem przeciw Obywatelom , tym samym jest próbą zniszczenia Demokracji i dlatego wprowadziła ona powszechny niepokój .

Oto mamy jedną z głównych przyczyn obecnego wzrostu Covid ( z całą pewnością ; taką pewność ma każdy lekarz , który dążąc do wyleczenia pacjenta zaleca jemu całkowity spokój ) . Nie mówię , że zrobili to specjalnie , jednak z całą pewnością zrobili to bezmyślnie ... ot, "bezmyślni posłowie" , takoż samo Senatorowie RP , takoż samo Prezydent RP.

Diagnoza jest oczywista. Naszym politykom brak jest świadomości prawnej .

Jakie poruszyć instancje , kiedy Ustawa jest niezgodna z Konstytucją , a nad jej głosowaniem poległ cały kwiat naszych polityków ? Czy są gdzieś mądrzejsi ? no , raczej chyba nie ma . A czas nagli , bo nam rośnie Covid .

Moc obrony

Blokuję wpływ wszystkich , którzy głosowali za tą Ustawą w stopniu , który przywraca nam spokój i z całą pewnością umniejsza Covid .

Co można teraz zrobić ?

Można przepracować ten akt (bez)prawny , poprawić błędy , usunąć usiłowania zmuszania Obywateli do spotykania się z obcym „wywiadowcą” i do zmuszania składania wyznań o sobie na jakikolwiek temat , po czym uchwalić ponownie .

LHC , źródło stressu 2021-03-11 1:25 ; uzupełnienie1 2021-03-11 10:50 ; uzupełnienie 2 2021-03-11 13:45 ; uzupełnienie 3 2021-03-12 20:10 ;

LHC

LHC Wielki Zderzacz Hadronów , super maszyna do przyśpieszania cząstek , która wprowadza poważne zakłócenie do środowiska . Niestety , twórcy i użytkownicy , fizycy , nie dopuszczają do siebie informacji , że stali się zagrożeniem .

Dość dawno temu LHC był poważnym problemem ( pisałem >>tutaj ) . Ostatnie dwa lata był nieaktywny . Na początku marca uruchomiono wyremontowany i zmodernizowany fragment instalacji , który służy do wstępnego przyśpieszania cząstek ( czytaj stronę CERN-u >>tutaj ) .

W USA Covid spada , w UK spada , a w Unii rośnie . To by wskazywało na jakiś mechanizm wspólny w Europie .

Ponieważ w Lombardii znowu maja znaczny wzrost Covid , także we Francji , więc szukając przyczyny pokojarzyłem dość bliskie sąsiedztwo LHC ( na granicy szwajcarsko -francuskiej ) . Przyjrzałem się terenowi dookoła i zauważyłem kręgi obniżonej energii . Sprawdziłem następnie , czy to urządzenie aktualnie działa . Tak , działa , właśnie rozpoczęli uruchamianie ( 3 marca ) .

Kręgi

Na rys1 pokazałem ciemne pasy obniżonej energii CHI w Europie . ( dość schematycznie i niezbyt precyzyjnie , ale brak mi pod ręką odpowiednich narzędzi ; czas nagli więc pokazuję szkic; jeśli nic nie przeszkodzi , to zrobię to porządniej ) . Kręgi rozchodzą się z punktu w którym znajduje się LHC .

rys1


Kiedyś te spadki miały trochę inną formę . Były to szerokie pasy . Wówczas nie rozpoznawałem takiej "rozdrobnionej" struktury wąskich kręgów .

Te kręgi nie są jednakowe . Najgroźniejsze ( o najsilniejszym spadku ) są pierwsze trzy . W pewnym sensie zlewają się w jeden pas , w którym obniżenie narasta , osiąga maksimum na drugim i stopniowo maleje aż poza trzeci krąg . Drugi jest przy tym zdecydowanie najmocniejszy . Następna trójka kręgów jest słabsza . Osłabienie pola CHI oznacza wzrost podatności na choroby , a więc wzrost Covid .

Stożki

W tej strukturze mamy ponadto zróżnicowanie poprzeczne . Promieniste linie oddzielają na przemian stożki o zmiennej mocy , i o zmiennym zasięgu . W stożku , zasięg obniżenia jest zdecydowany do kręgu trzeciego włącznie . W stożku mocniejszym do piątego włącznie i gaśnie na szóstym , a w dwóch ten zasięg rozciąga się na kręgi 7,8 9 – to stożki skierowane na Polskę i Hiszpanię .

Stożek skierowany na Polskę i ten na Hiszpanie są mocne , ten na Danię jest słabszy ( 90/1mln ) , ten na UK jest mocny . Obydwa poprzeczne na Zachód i na Wschód są słabsze .

Stożek "polski" i "hiszpański" są najmocniejsze . U nas ich siła jest znacząca aż do dziewiątego kręgu . Siódmy idzie przez Mazury . Stożek "hiszpański" jest mocny aż do Portugalii .

Wpływy kręgów

Teraz popróbuję wnioskować z tego , co wiem o obecnych poziomach przypadków Covid i o tych z przeszłości .

1/Drugi krąg przechodzi przez południowe Niemcy i przez Lombardię i Monako .

2/Da się zrozumieć , dlaczego Niemcy mają dużo przypadków na granicy z Czechami , bo tam przechodzi czwarty krąg i na dodatek oba obszary są w stożku mocnym . Od połowy Niemiec na Zachód mają słabszy stożek . Tam jest mniej zakażeń , pomimo obecności kręgów 3,4,5 - te są już słabsze . Krąg siódmy w stożku "polskim" dochodzi do Berlina .

3/ U nas krąg piąty zahacza o południe Polski i to by wyjaśniało raptowny wzrost w kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim . Teraz to rekordziści regionu . Szósty krąg przebiega środkiem Polski , przez: śląskie , łódzkie , wielkopolskie , aż po pomorskie na zachodzie ( zakażania na poziomie średnim krajowym , na pomorskim większe ) . Siódmy krąg przez podkarpackie, mazowieckie i Mazury ( w tych województwach wzrosło wybitnie ) .

4/ Północ Włoch jest w stożku słabszym , ale jest w pierwszych trzech kręgach . To by tłumaczyło dlaczego od połowy Włoch mają lżej , bo dalsze kręgi są już słabsze .

Stożek na UK jest mocny . Jest w nim Paryż , Belgia i Holandia ( ta prawą częścią w stożku słabszym ) .

Wpływ ponownego uruchomienia LHC ( zrobili to 3 marca 2021)

Po pierwsze należy zauważyć , że System Życia (SŻ) ma jakby pamięć zdarzeń o charakterze zjawisk fizycznych . Pamiętany jest hałas . Dźwięki o dużych natężeniach pozostawiają w przestrzeni trwały ślad . Pamiętane są tzw. myślokształty ( jest coś takiego ; są opracowania ) , produkty naszej psychiki i zapewne także zwierzęcej . Niektóre z tych śladów mogą trwać setki lat .

Podobnie SŻ zapamiętał działalność LHC . Teraz go zaczęli uruchamiać ( docelowo ruszy w maju ) , jednak przygotowania do uruchomienia po remoncie musiały się rozpocząć kilka tygodni wcześniej .

SŻ reaguje na zdarzenia z wyprzedzeniem . Tych pasów obniżeń jeszcze jakieś dziesięć dni temu nie było . One powstały z odtworzenia ( bo wiązka jeszcze nie krąży w tunelu ) , z zapisu pamięci . Ta pamięć była i miała ona wpływ na przebieg Covid w różnych regionach . To pokazuje , że płacimy cenę za szereg nierozważnych działań z dalekiej nawet przeszłości .

Jednak SŻ "wie już" , że działalność w LHC odradza się , więc pasy zostały wzmocnione . To z jednej strony nam szkodzi , ale z drugiej informuje nas z wyprzedzeniem o zagrożeniu . To jest informacja dla nas . Mamy to zauważyć i mamy rozumnie zareagować .

Reakcja

Skoro to urządzenie wywołuje tak ostrą reakcję SŻ , a co za tym idzie szkodzi to nam , to należy je zatrzymać i zawiesić oficjalnie jego działalność na czas nieokreślony . Kto tego dokona ? Finansuje ich Unia .

Naukowcy są wytrwali w swoich dążeniach , są hermetycznie zamknięci w swoim środowisku i niedostępni dla uwag z zewnątrz . Ja próbowałem z szefową , kiedy była nią Pani Profesor Agnieszka Zalewska, ale nie odpisała .

No cóż . Mamy niewiele czasu , a straty rosną . Za pięć dni , jeśli nie będzie żadnej reakcji na tę sytuację , żadna do mnie nie dotrze , to pomimo , że ludzie z LHC to utalentowani i wybitni naukowcy, będę musiał ich powstrzymać i zrobię to .

uzupełnienie 1 2021-03-11 10:50

Powiadomiłem Panią Profesor Agnieszkę Zalewską na adres : dyrektor@ifj.edu.pl .

Poczekam na odpowiedź do 18-stej . Dzisiejsze wyniki nowych przypadków to 21tys . Nie będę już czekał pięć dni .

uzupełnienie 2 2021-03-11 13:45

Poniżej mapa Polski . Pasy są ciemne , żeby uwydatnić ich obecność . Dla zachowania proporcji tłumienia CHI względem obszarów nietkniętych powinny być jaśniejsze , jednak wtedy widok obszarów obniżonych byłby mniej czytelny . Wpisałem obniżenia procentowe ( 90%, 85% itd. ) względem obszarów nieobniżonych 100%.

Pasy nie tylko słabną w miarę oddalania od centrum w LHC. Mają one także zróżnicowaną intensywność . Zaznaczyłem to podziałem na sektory liniami promienistymi .

Niewielka niecentryczność względem centrum w LHC wynika najpewniej z krzywizny Ziemi – płaska mapa zniekształca ten efekt .

Rys2

Intensywność spadku na Mazurach i Warmii tłumaczy wysoką zapadalność . W Warszawie jest lepiej , ale dochodzi osłabienie populacji mieszkańców spowodowanej kompromitacją ściekami , więc na jej obszarze szacuję wartość 70% .

uzupełnienie 3 2021-03-12 20:10

Odpowiedź od Pani Profesor nie nadeszła . Na stronie CERN-u brak informacji o zawieszeniu działalności . Robię , co muszę .

Te obniżenia CHI były reakcją na ponowne uruchomienie LHC po dłuższej przerwie . Były reakcją Systemu Życia. Były zapowiedzią powrotu choroby zwanej LHC , a ta nie powróci . Ubytki CHI byłyby coraz bardziej dotkliwe , w miarę tego , jak dżentelmeni z CERNU ( zamknięci na fakty spoza kręgu swojej wyobraźni ) , rozkręcaliby swoją aktywność , zmierzając do najgorszego czyli do ponownego włączenia w pełni swojej morderczej maszyny .

Obniżenia CHI , zarówno nad Polską , jak i nad Europą znikają , kto potrafi, ten sobie sprawdzi .

Dlaczego znikły ? , bo za moją sprawą aktywność sprawców sczezła i SŻ dostał informację , że sprawa jest pod kontrolą .

Sądzę , że fakt nałożenia ograniczeń dotarł do Pani Profesor i do kolegów , a my będziemy mogli cieszyć się powrotem do zdrowia .

Niemcy mają problem sami ze sobą 2021-03-16 14:30 ; uzupełnienie 2021-03-16 17:30

Kiedy na podwórku jeden chodzi nadęty , wyniosły i wytyka innym błędy , a kilku dookoła czuje się szmatławo , to jest to znak chorej dominacji . Ten wyniosły tryska życiem , a pozostali mają ponure myśli i pokasłują , bo dopada ich choroba .

Taki mniej więcej przypadek mamy na podwórku europejskim ( patrz wykres Covida z OurWorld ) . Chorują wszyscy dookoła, tylko nie Niemcy rys1 . Bardzo chorujemy my i Węgrzy ( duża dynamika wzrostu ) , także równie dynamicznie Czesi ( zaniedbali blokowanie , więc mają wyższy poziom ) a zbiega się to z niekorzystnymi dla nas i Węgrów uchwałami Unii Europejskiej – średnia europejska jest sporo poniżej (!)

rys1


Nagana ze strony silnie scentralizowanej administracji kilkuset milionowej zbiorowości ma ogromną moc niszcząca . Niemcy "kiwają" też jakoś Francuzów ( znowu ! ; widać to po wykresie ) , tyle , że tamci jeszcze się w tym nie zorientowali .

Wpędzili nas w stress , a jak powszechnie wiadomo Unią dyrygują Niemcy - ta „Rasa Panów”, jak bez ogródek napisał Profesor Nowak (>>tutaj ) . Rasa panów dyryguje nami, ogranicza naszą wolność ( postanowienia unijne) , zawłaszcza całą prasę regionalną i trzyma w bezmyślności TO JEST MORD NA KULTURZE ( na szczęście odzyskana ) , wykorzystuje nas na różne sposoby (Lidle , montownie itd. ) i wyprowadza potężne zyski , bezczelnie obraża i pastwi się ( nowy Ambasador , syn nazisty i przyjaciela osobistego Hitlera >>tutaj ) , zalega dziesiątkami lat z odszkodowaniem i obraża, obraża, obraża , gdzie tylko może . Dotąd okradali nas i odbierali nam zdrowie , teraz odbierają nam także życie (!) , znowu . To trzeba wyraźnie powiedzieć , bo jest to fakt , bo cierpimy znowu i to cała Europa Środkowa ( znowu ! ) - mapka . Czy to pozostanie bez kary ? Kara już jest i rośnie nieustannie .

Mapka ( aktualna 2021-03-18)

Brytyjczykom powiodło się , bo wyrwali się spod niemieckiego buta .

Upadek Niemców

Bardzo ciekawe są dla nas informacje zawarte w artykule (>>tutaj ; także sami Niemcy >>tutaj ) . Naczelny Spiegla bystrym okiem dostrzega upadek Niemców . Przypomina przypadek lotniska BER ( w Berlinie ) . Pozwolę sobie zamieścić kapitalne zdjęcie z tego lotniska ( zapożyczone z berlińskiej gazety Der Tagesspiegel ) rys2 .


rys2

Zdjęcie pokazuje fragmenty okablowania na lotnisku BER . Nosi w oryginale tytuł "sałatka kablowa" . Pokazuję je nie po to tylko , żebyśmy mogli pośmiać się , choć jest z czego . To jest świetna ilustracja stwierdzeń naczelnego Spiegla o poplątaniu decyzyjnym , jakiego Niemcy doświadczają już od wielu lat . Przysłowiowa perfekcja niemiecka wykoślawiona do absurdu . Taką przechodzą od lat transfomację . Jak to się dzieje ?

Sięgnijmy do Eklezjastesa Ekl 3:13 :

13/ „Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła ,

to udaje się nam z Jego woli

Niemcom po prostu "nie udaje się” . Czy Bóg-Stwórca ich opuścił ? Najwyraźniej .

Przychylność Boga_Stwórcy jest wyznaczona poziomem moralnym społeczeństwa . Ja ze swojej strony od lat ( od 24 lat ) rekompensuję ich negatywny wpływ i przywracam tym równowagę w Polsce i nie tylko , bo ich postępowanie rzutuje na całą Europę . Tak więc mamy poprawę w całej Europie .

Wiele lat temu dostrzeżono zmianę , że dla Polski przyszedł dobry czas , oraz , że on nie mija .

Nieodmiennie , kiedy to słyszałem , zawsze słuchałem tego z satysfakcją . Odprężyliśmy się , bo ich zły wpływ został stłumiony . Zgasły ich moce mentalne , wyniosłe oraz nam niechętne . Wraz z tymi mocami zgasły ich talenty do samorządzenia . Zsuwają się po równi pochyłej .

I tak , krok po kroku doszliśmy do sytuacji dzisiejszej , która stała się dla Niemców dotkliwa i przykra , i poniżająca . Zgadzam się w pełni z naczelnym Spiegla .

Czy to jednak wyrównuje obecną zwiększoną śmiertelność w Czechach, w Polsce, na Węgrzech ?

Niemcy doświadczają zbiorowej odpowiedzialności za IIWŚw . Tamto to były zbrodnie jawne i w pełni świadome .

Obecny wzrost liczby zgonów także jest konsekwencją ich brutalności , jednak tym razem oskarżenie ich wszystkich o mordy byłoby zbyt daleko posunięte . O ile sporą ich część rajcuje , że trzymają pod butem Europę Środkową , to życzenia śmierci „dla roboli za ćwierć darmo w montowniach volkswagena” należą do takiej rzadkości - bo niestety istnieją , mam prawo to stwierdzić - że nie obciążają całego narodu .

Obecnie doświadczają poczucia bezradności i poniżenia . Widzą , że ich świetność dawno odeszła . Doświadczają upadku i nie widzą końca .

Co oni mogą z tym zrobić , żeby sytuacja Europy zmieniła się na lepsze ?

Sami nie mogę się naprawić . Nikt z zewnątrz nie ma na nich wpływu , to proces upadku będzie trwał , aż do samego końca , czyli zniknięcia Niemców z mapy świata . Mogą dalej podążać tropem upadku , a mogą też ten proces przerwać . Wybór należy do nich .

W roku 2017 napisałem o odszkodowaniu za cierpienia IIWŚw , których Niemcy nigdy nam nie zapłacili :

Jest pewna możliwość odszkodowania dla Polski . Częściowym odszkodowaniem było przyłączenie tzw. Ziem Zachodnich , aż po Odrę . Kolejnym krokiem może być przyłączenie ziem aż po granicę Łaby (Elbe) rys3 (rysunek – źródło Wikipedia ) . To dałoby pełne odszkodowanie dla Polski . Niemcy są obecnie w stanie rozkładu psychicznego ,( wtedy nikt nie brał moich twierdzeń poważnie – dopisane ) który to proces może ulec przerwaniu z woli Stwórcy-Boga , kiedy zgodzą się na odszkodowanie i rozpoczną ten proces . Musi powstać międzynarodowa komisja , złożona z przedstawicieli państw , w których Niemcy zbrodni dokonali , wraz z Niemcami - to taki proces rozpocznie .”

rys3

Kiedy taka Komisja powstanie , to proces upadku ulegnie zatrzymaniu , a kiedy odszkodowanie dokona się , to powróci im boska przychylność , i ustąpią dolegliwości na kształt "sałatki kablowej " ( najnowszy konkret , to nieudana akcja szczepień ). Berlin i Hamburg znajdą się w granicach Polski . Granica przebiegnie po linii Łaby .

Teraz z innej beczki , bo czas leci

Przypomnę „sprawcom” sprawę Ustawy o Spisie Powszechnym ( opisane wyżej – Spis Powszechny źródło stressu ) . Pozwoliłem sobie tam zwrócić uwagę „obwinionym” Posłom RP ( wszystkim oprócz 43 ; w spisie posłów głosujących brak jest posła Saka , tego tak zabieganego , że nie może podejmować się spraw Państwa ) , że trzeba zmienić nastawienie do Obywateli RP z władczego i rozkazującego , na ten , właściwy dla Demokracji , a więc przychylny , delikatny , wsłuchany w odczucia , w ewentualne możliwości doświadczenia przykrości itd. ( niezbędna empatia , bez niej Poseł jest zbędny ) .

Uleciało bezpowrotnie kilka dni i nic nie dzieje się w tej sprawie z ich strony , a trzeba odnotować i podkreślić fakt próby zamachu na Demokrację w Polsce ( dokonany w nieomal pełnym przyzwoleniu partii rządzącej oraz całej opozycji ! tak hałaśliwie o Demokrację walczącej ) . Ta „próba” przerodzi się w fakt OBALENIA DEMOKRACJI , kiedy zacznie się spis wg obecnie zatwierdzonej przez p. Prezydenta USTAWY ( znowu sprawcami będą rządzący i cała opozycja ) .

Stress w Społeczeństwie RP ( także (!) RP , niech o tym pamiętają Posłowie RP ; jak mawiamy , my jesteśmy RP tylko w dniu wyborów , potem nie istniejemy ) rósłby i rósł , więc kompensuję te powszechne ( także własne ) doznania szkodliwe dla zdrowia ogółu ( także własnego ) z oczywistą stratą dla Posłów RP ,

Wspomnij Panie Pośle RP Niemców , kiedy zrobisz kolejną „sałatkę” i szybciutko biegnij zmieniać Ustawę RP, bo jeśli tego nie zrobisz , to czeka ciebie „równia pochyła” jak Niemców .

uzupełnienie 2021-03-16 17:30

A co z Niemcami na obszarze do Łaby ?

Myślę , że będzie uczciwie pozwolić zostać tym , którzy tego zechcą , ale na zasadach przybyszy do obcego kraju , w którym muszą się integrować . Językiem urzędowym będzie tylko polski . Szkoły niemieckie jeszcze tylko 4 lata . Żadnych stowarzyszeń kultywujących niemiecką kulturę . Żadnych praw przysługujących mniejszościom , bo nigdy nie będą mniejszością , będą Polakami . Gazety dwujęzyczne , programy telewizyjne tylko przez 8 lat , potem polskie . Przymusowo kursy języka polskiego , itd.

Nie będzie lekko , ale komuś , kto Polskę wybierze sobie , trudy wynagrodzi jemu urok naszego kraju i kultury, i historii .

Było w historii wielu Niemców , którzy Polskę pokochali i działali tu dla jej dobra .

Jasne jest , że przejmujemy jako swoje wszystko , co tu u nas poustawiali sobie , dla swojego pożytku , te ich Lidle, Aldi, Kauflandy i montownie , i żadnego niemieckiego banku itd. Żadnej własności ziemskiej .

Myślę , że kupno sobie wolności od „sałatki kablowej” jest tego wszystkiego warte . Uszy po sobie i do domu .

Układ Europejski

Oczywistym jest , że układ europejski czyli Unię Państw Europejskich ( nie żadną Unię Europejską ) napiszemy na nowo , ale nie pod dyktando Niemców ani Francuzów , pod niczyje dyktando . Bez centralnej władzy , parlamentu , żadnych prezydentów itd. Pierwsza próba pokazała , czego należy się wystrzegać .

Rację trzeba przyznać naczelnemu Spiegla , że jedną z przyczyn bałaganu niemieckiego jest federacja landów z nadbudową centralnej władzy . Im większa piramida zależności , tym bardziej bezwładna .

Niemcy napiszą nową konstytucję ( starej już nie mają ) , w której zobowiążą się do partnerskiego traktowania sąsiadów .

Europa z Niemcami zaistnieje w nowym kontekście .

Musicie odejść , bo niszczycie zamiast tworzyć 2021-03-18 12:10 ;

Nie reagujecie na to , że stworzyliście zagrożenie dla Demokracji . Czas biegnie do przodu, „Spis Powszechny 2021” stresujący Społeczeństwo zbliża się , możliwości naprawy maleją , napięcie rośnie , rośnie choroba.

To znaczy tylko jedno. Nie nadajecie się na osoby prowadzące Polskę do przodu . Wasze oczy zasnute mgłą nie potrafią dostrzec , że znakiem teraźniejszości stało się odejście od przemocy , więc próbujecie ciągnąć nas wstecz ( patrz PRAWO, ono wyznacza kształt naszej przyszłości ) .

Odbieram wam możliwości przewodnictwa . W gestii Stwórcy leży teraz zastąpienie was godnymi tego miejsca . Lista odchodzących ( cały Sejm bez 43-trzech , Senat( Senatorowie głosujący „za”) i Pan Prezydent ) .

A co u Niemców ? Kryzys Państwa pogłębia się . Kontynuują swoją niezdolność do samodzielnego istnienia . Redaktor Tagesspiegel ( >>tutaj ) umieszcza zdjęcie z Angelą Merkel i jednym z ministrów , i pyta :

" Co robi rząd? Można odnieść wrażenie, że ten rząd jest wyczerpany, że aktorzy wyczerpali swoją odpowiedzialność. Nikt już nie chce ich słuchać. Wiara w ich zdolność do rozwiązywania problemów wyparowała, w większości już wyparowała. Dlatego: Jeśli nie wymyślicie od razu nowego planu, najlepiej będzie natychmiast abdykować. Nie potrzebujemy tego rządu ."

Tak więc u nas podobnie , ale wątpliwości mamy już rozstrzygnięte . Wam nie można wierzyć , a sami nie zechcielibyście odejść .

Swoim działaniem otwieram przyszłość , którą wy chcielibyście zamknąć .
powrót