powrót10-03-2011 10:55

Energetyka jądrowa

Jak napisałem w podsumowaniu , dotyczącym kopalnictwa węgla kamiennego (3/), energetyka powinna być wolna od emocji , które zakłócałyby spokój domostw . Niestety energetyka jądrowa , bazująca na materiałach promieniotwórczych , wprowadza zakłócenie do strumienia CHI , którego nie sposób usunąć i z tego względu nie można jej niestety stosować . To zakłócenie ma swoje odbicie w niepokoju , który odczuwamy .

W drodze wyjątku zostało dopuszczone użycie reaktorów do celów eksperymentalnych . Ich ilość nie może być jednak większa na całej Ziemi niż 7 ( siedem ) i muszą być rozmieszczone z dala od siebie , co najmniej 700km. Wprowadzą one zakłócenie ale nie zaburzy ono spokoju systemu życia w sposób istotny . Z drugiej strony , te reaktory wniosą wiele korzyści .

Podsumowanie zmian

Po wielu etapach , począwszy od styczniowego artykułu Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej do dzisiejszego o energetyce jądrowej , doszliśmy do końca analizy przyczyn natury technicznej , które wszystkie złożyły się na to , że Ziemia jest zakłócona w stopniu , który zagroził naszemu bytowi .

Poniżej dokonam jeszcze kilku końcowych porównań . Najpierw wyjdę od stanu , w jakim pozostawiliśmy Ziemię w artykule o broni palnej Technika. Broń palna , miotanie przedmiotów .Przypomnę , doszliśmy tam do ustaleń , że usunięte zostały budynki sakralne i rzeźby ( pomniki) , energia elektryczna miała częstotliwość pracy 60Hz , usunęliśmy linie napowietrzne ( energia tylko kablami) , nadajniki fal elektromagnetycznych pracowały w paśmie 12-100GHz ( i w wąskim około 2,5GHz) , prędkość pojazdów kołowych zmniejszyliśmy do 60km/h , prędkość samolotów do 350km/h , nie używamy broni palnej . Do tego doszły jeszcze później zaproponowane przeze mnie plakietki , które usunęły efekt kolizji różnych obiektów ze strumieniem CHI . Były to plakietki dla budynków i pojazdów , instalacji telewizyjnych dla miejsc , takich jak : dom jednorodzinny , biblioteka, sejm , teatr , składowisko śmieci . Tych obiektów jest wiele setek milionów i stanowią one tak silne zakłócenie ( w porównaniu ze światem naturalnym , sprzed okresu działalności człowieka ) , że system życia na Ziemi utracił równowagę . W tym dzisiejszym artykule , taki stan Ziemi będzie dla nas punktem odniesienia do dalszych rozważań .

Dalsze spostrzeżenia

Porównam teraz ten stan ze stanem , w którym usuniemy energetykę jądrową ( >>tutaj ) . Po lewej Ziemia z energetyką jądrową w dzisiejszej postaci ( jest dużo elektrowni jądrowych , porównaj >>tutaj ) . Widoczna jest wyraźna poprawa na zdjęciu po prawej , pojawił się odczuwalny spokój . Następnie wprowadzimy wszędzie zmiany własności i ograniczenia zysku , zaproponowane przeze mnie(1/ , 2/, 3/ ) dla energetyki i górnictwa ( >>tutaj ) . Tu , po prawej , osiągamy całkowity spokój . I to jest już wszystko (!) w kwestii techniki . Osiągnęliśmy taki stan , że to , co dopuściliśmy z rozwiązań technicznych , to nie zaburza systemu życia na Ziemi . Jest to stan zadowalający .

Na koniec dokonamy porównania Ziemi w stanie obecnym ze stanem 'zadowalającym'. ( >>tutaj ) . Po lewej stan obecny , smutny i ponury . Po prawej zdecydowanie radośnie . W miastach i na drogach będziemy tak odprężeni , jak na dalekich , samotnych i uroczych wyspach , nietkniętych przez cywilizację . Nie widzę przeciwwskazań , by pragnąć stanu po prawej i by do niego dążyć .

Zakończenie

Trzeba zlikwidować istniejące generatory oraz trzeba przerwać planowanie oraz budowy nowych .

Próba przekroczenia tych ustaleń obciąży osoby odpowiedzialne . Przekroczenie ustaleń będzie przekroczeniem PRAWA :

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni'

Obowiązuje od momentu publikacji czyli od dzisiaj , więc proszę się wzajemnie informować . Planowanie rozbudowy oraz podtrzymania ruchu istniejących przedsiębiorstw jest już nieaktualne z powodów wyżej wskazanych . Jeśli cokolwiek w stanie aktualnym odbiega od opisanego wyżej , to należy opis powyższy traktować jako docelowy .<<>>

porównaj :

3/ Wydobywanie węgla kamiennego 8 marca 2011

2/ Wytwarzanie i dystrybucja ciepłej wody dla celów grzewczych – centralne ogrzewanie 4-03-2011

1/ Wytwarzanie energii elektrycznej 2-03-2011powrót