powrót4-03-2011 12:20

Wytwarzanie ciepłej wody dla celów grzewczych – centralne ogrzewanie

dział : produkcja , gromadzenie i dystrybucja pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych ( według Polskiej Klasyfikacji Działalności >> tutaj )Zasady tworzenia przedsiębiorstw wytwarzających energię będą podobne do tych , które podałem dla przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną (2/). Zmienią się rozmiary pola działalności czyli ilość obsługiwanych domostw.

Najpierw płace i zyski w przedsiębiorstwie . Po opłaceniu kosztów własnych , przy płacach na poziomie krajowym i rozpiętości płac pomiędzy płacą minimalną , ustaloną przez rząd , a dyrektorską maksymalnie 6 razy większą , zysk firmy może wynieść maksymalnie 5% . Te 5% wynika ze stabilności rynku . Firma ma zapewniony stały odbiór produktu . Oczywiście żadnych tzw. akcyz , bo podatek już ustaliliśmy na poziomie 3% od dochodu osób fizycznych >>tutaj . Zysk jest też dochodem , więc wpłynie od niego dla Państwa 3% ( czyli 0,15% od zysku ) poprzez wpłaty od osób fizycznych , odbiorców zysku , i nie zwiększy to ceny energii .

Następnie trzeba uwzględnić ograniczenie wielkości przedsiębiorstwa . Nie może ono mieć odbiorców więcej jak 60tys . Ilość pracowników nie może przekroczyć 1000. O ograniczeniu przedsiębiorstw pisałem >>tutaj . Z tych danych wyniknie kształt przyszłych przedsiębiorstw .

Nie wolno tworzyć połączeń między takimi przedsiębiorstwami powyżej granicy 60tys. domostw oraz 1000 pracowników firmy .

Co do kosztów rozbudowy to , należy przyjąć możliwość podnoszenia kosztów nośników ciepła o maksimum 10% , na okres nie większy jak rok ( potem cenę trzeba z powrotem obniżyć o wartość podwyższenia ) . Jednak ten koszt należy traktować jako pożyczkę od klientów i należy go zwrócić w ciągu 8 lat z zysku , począwszy od roku następnego . Pomniejszy to zysk o 1,25% . Pożyczka będzie kwotą sporą . Szacunkowo , przy 30tys. odbiorców wyniesie ona : 130zł miesięczna opłata x 12 x 30tys x 10% zł = 4,7mln zł . Można oczywiście także starać się o pożyczkę wśród pracowników oraz pozostałych udziałowców firmy lub u innych osób fizycznych z zewnątrz , przy ograniczeniach jak poniżej . Całkowite korzyści z takiej pożyczki nie mogą przekroczyć 3% wartości . Zwrot kwoty wraz z korzyścią w ciągu 8 lat .

Właścicielami majątku powinni zostać w 50% pracownicy firmy ( w cżęściach przypadających na osobę równej minimum 50% majątku / ilość pracowników - włącznie z paniami sprzątającymi i dozorcami ) i w takim procencie będą oni odbiorcami zysku . Swojego udziału w majątku nie będą mogli odstąpić drugiej osobie . Udział w majątku osób spoza Polski nie może przekroczyć 15% . Stąd płynie prosty wniosek , że żadna firma nie może stać się w pełni własnością kogoś spoza granicy Polski .

Próba przekroczenia tych ustaleń obciąży osoby odpowiedzialne za planowanie , za przekroczenie PRAWA :

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni'

Obowiązuje od momentu publikacji czyli od dzisiaj , więc proszę się wzajemnie informować . Planowanie rozbudowy oraz podtrzymania ruchu istniejących przedsiębiorstw jest już nieaktualne o ile dotyczą powiększenia ilości odbiorców (gospodarstw domowych ) powyżej 60tys. Jeśli cokolwiek w stanie aktualnym odbiega od opisanego wyżej , to należy opis powyższy traktować jako docelowy .

Terminy dojścia do zaleconego kształtu przedsiębiorstw wynikają z realiów oraz z wykazanej dobrej woli osób odpowiedzialnych , począwszy od osób odpowiedzialnych w obecnych przedsiębiorstwach , skończywszy na posłach kształtujących prawo . Będzie to suma tych czynników .

<<>>Porównaj:

2/ Wytwarzanie energii elektrycznej 2-03-2011

1/ Technika. Elektryczność. Pola elektromagnetyczne. Satelity 20 lutego 2011

powrót