powrót
20-02-2011 13:45

Technika . Elektryczność . Pola elektromagnetyczne . Satelity .

W poprzednim artykule zapowiedziałem , że wypowiem się na temat emisji pola elektromagnetycznego . Od dawna wiadomo , że Ziemia otoczona swoim naturalnym polem magnetycznym jest chroniona przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi z kosmosu . Człowiek , odkąd się nauczył emitować pole elektromagnetyczne dla celów komunikacji , robi to bez ograniczeń i jeśli idzie o zakres częstotliwości , tak daleko , na ile pozwala najnowocześniejsza technika . Ograniczeniu podlegają jedynie emitowane moce i to tylko w miejscach zamieszkania ludzi . Znane jest szkodliwe działanie tych pól na organizmy żywe .

Żeby dojrzeć to , co człowiek nieopatrznie zrobił na Ziemi swoimi wynalazkami , zrobimy eksperyment i wyobrazimy sobie Ziemię bez współczesnych wynalazków , bez : elektryczności ( linie przesyłowe , trakcje kolei elektrycznych , i stąd otwarte pola elektromagnetyczne ), nadajników radiowych i telewizyjnych ( pola elektromagnetyczne ) , bez pojazdów samochodowych , kolei i samolotów , bez broni palnej i bomb . Usuwamy także budowle wszystkich religii i rzeźby , łącznie ze wszystkim innym obiektami , jak to poleciłem >>tutaj – działania te oznaczę na mapce Ziemi dużym przekreślonym R . Próbujemy w ten sposób uzyskać punkt odniesienia dla dalszych porównań . Oto efekt ( >>tutaj ) , po lewej stan obecny , po prawej stan po zmianach . Po prawej wyraźny wzrost energii , odczuwamy dobro i łagodność , Ziemia została uwolniona od negatywnych wpływów .

Mając punkt odniesienia , możemy teraz próbować dodawać z powrotem pożądane elementy nowoczesności . Zaczniemy od przywrócenia energii elektrycznej do stanu obecnego ale ograniczymy się tylko do zasilenia domostw . Ponadto energię będziemy rozsyłać nie liniami przesyłowymi napowietrznymi ale ekranowanymi kablami . Eliminujemy też w domach ogrzewanie elektryczne podłogowe ( duże emitujące powierzchnie ) . Mapki >>tutaj . Stan odniesienia po lewej , stan 'po' po prawej . Zauważamy , że w Europie nastąpił spadek energii ale nie nastąpił w USA . Dlaczego ? Bo w USA stosuje się w sieci energetycznej częstotliwość 60Hz , a w Europie 50Hz . W zakresie częstotliwości 10Hz-70Hz znajduje się punkt pomijalnej szkodliwości właśnie dla 60Hz i tylko dla 60Hz.

W kolejnym kroku przywrócimy energię elektryczną na powyższych warunkach ale wszędzie będzie miała częstotliwość w sieci 60Hz. (>>tutaj ). Odnotowujemy , że przywrócenie energii elektrycznej nie obniżyło energii Ziemi , o ile jej częstotliwość w sieci wynosi 60Hz oraz nie jest ona przesyłana liniami napowietrznymi ale ekranowanymi kablami .

W kolejnym kroku potwierdzamy sobie wielką szkodliwość linii energetycznych napowietrznych ( >>tutaj ) . Rzeczywiście , na zdjęciu po prawej , pojawienie się linii napowietrznych spowodowało bardzo silne obniżenie energii .

Mamy więc Ziemię zaopatrzoną z powrotem w energię elektryczną , wszędzie o częstotliwości 60Hz , bez linii napowietrznych , rozprowadzaną ekranowanymi kablami . W domach nie ma ogrzewania elektrycznego podłogowego . Nie jeździmy , nie latamy , chodzimy , nie strzelamy , nie rzucamy bomb . Jest dobrze .

Teraz uruchomimy na próbę istniejące nadajniki , na razie bez satelitów ( >>tutaj) . Po dodaniu nadajników nasz raj znacznie podupadł . Obserwujemy zdecydowane obniżenie energii . Decydujemy się na wyłączenie nadajników . Próby z satelitami nie robimy , bo wynik jest oczywisty . Teraz , w kolejnym kroku włączymy ponownie istniejące gdziekolwiek nadajniki łącznie z satelitami ale przestroimy je wszystkie do dwóch pasm : 2,33GHz – 2,7GHz oraz 12GHz – 110 Ghz. Na mapce oznaczę obydwa jako 60GHz . Mapki >>tutaj . Jest dobrze . Obie mapki nie różnią się energetycznie , chociaż pojawia się lekka różnica ale pozytywna , jest to poczucie mocy płynące z nowoczesnej techniki .

Podsumowanie

Możemy używać elektryczności pod warunkiem , że prąd zmienny w sieci ma częstotliwość 60Hz oraz że nie jest przesyłany otwartymi liniami ale zaekranowanymi kablami . Od razu narzuca się wniosek , że wszelkie pojazdy zasilane z otwartych linii należy odrzucić . Linie stałoprądowe emitują przy zmiennych poborach mocy znaczne pola zmienne . Następnie , możemy używać nadajników pól zmiennych , emitujących pola otwarte w przestrzeni , pod warunkiem , że ich częstotliwości będą mieścić się w dwóch przedziałach : 2,33GHz – 2,7GHz oraz 12GHz – 110 Ghz. Takie są ograniczenia dla pól otwartych na zewnątrz .<<>>

1/ Technika. Telewizja . Korekta wpływu . Zakaz telewizji 3D 18 lutego 2011powrót