powrót
28-02-2011 17:05

Nadmierne podatki

O podatkach wypowiadałem się już >>tutaj . Termin podatek pochodzi od słowa datek i wyraża dobrowolność dokonania wpłaty . Opłaty pobierane pod groźbą sankcji karnych oraz w sposób wymuszony ( tzw.akcyzy ) lub ukryty , w wysokości sięgającej 80% dochodu ( niektórzy twierdzą , że nawet 95% , nie znamy bowiem mnóstwa różnego rodzaju niejawnych dopłat do towarów ) , nie zasługują na miano datku . To jest haracz , czyli wygórowana , niesłusznie ściągana opłata ( słownik języka polskiego PWN) .

Słuszny datek na potrzeby państwa to 3% dochodu .

Informację taką wysłałem do wszystkich posłów poprzedniej kadencji Sejmu RP , na ich poselskie skrzynki pocztowe . Odpowiedziała mi wówczas jedna Pani Posłanka . Nie ustosunkowała się do treści listu ale życzyła mi powodzenia . To był cały efekt mojej akcji .

Teraz nadszedł moment rozliczeń . Dotyczy on wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie ( wg polskiej Klasyfikacji Działalności ) :

    - funkcjonowania systemu podatkowego,

    - poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,

    - działalności służb celnych,

    - realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym:

    - zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,

oraz osób odpowiedzialnych za ustalanie prawa i za modyfikowanie istniejącego prawa , a więc posłów i senatorów obecnej kadencji oraz obecnego Rządu RP i Prezydenta RP ( on też ma inicjatywę ustawodawczą ) oraz osób samodzielnych z jego otoczenia .

Wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria zostają podsumowane za łamanie praw ( lista poniżej ):

25/Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że ktoś jest zrozpaczony przez niego, więc on chętnie popatrzy sobie na to jeszcze trochę


41/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że będąc na szczycie , czerpie stąd poczucie swojej wyjątkowości na świecie - u góry jest miejsce tylko dla niego, wszyscy inni z otoczenia są pod nim


378/ Nie ma wolności człowiek kształtować drugiego, używając bezwzględnych nacisków, w zamiarze powodujących u niego widoczny strach


265/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że wikła go w jakąś sprawę po to, by nie mógł on podjąć działania w innym miejscu , stwarza też pozór zaistnienia konieczności podjęcia określonego działania , a ofiara sama wikła się w nią


201/ Nie ma wolności człowiek skupiać się na drugim tak, by wymusić u niego swoje zwierzchnictwoPowyższe ustalenie dotyczy wszystkich wskazanych osób ich partnerów seksualnych oraz żon i mężów , i pozostanie skuteczne , aż do momentu zmiany podatków na wskazane przeze mnie 3% lub do dnia , w którym takie działania zostaną podjęte i publicznie ogłoszone , z terminem czasowym wprowadzenia nie większym jak dwa lata .

powrót