powrót17-08-2010 16:40Komunikat

Poniżej podaję ograniczenia posiadania , które nakładam na wszystkich ludzi na Ziemi .

Nasza Ziemia jest miejscem o ograniczonych zasobach . Granice posiadania zostały ustanowione po to , by nikt nie osiągał miażdżącej przewagi nad drugimi. Tylko w ten sposób odzyskamy równowagę we współżyciu . Nie oznacza to likwidacji prawa do własności ale jej ograniczenie .

1/ Granica majątku ( w Polsce i w innych krajach , po kursie oficjalnym ) - poniżej 100mln złotych ( wielkość dopuszczona 100mln zł + 10 tys zł ) .

2/ Granica posiadania ziemi - gdziekolwiek , poniżej 11 ha ziemi uprawianej rolnej (wielkość dopuszczona 11ha do 11ha +11m kw) . Poniżej 2,5 ha ziemi nierolnej (wielkość dopuszczona 2,5 ha do 2,5 ha +11m kw) .

3/ Granica wielkości posiadanej firmy - poniżej 1000 zatrudnionych osób ( wielkość dopuszczona 1000 osób + 10 osób ) . Dotyczy to wszystkich form własności , również poprzez udziały w firmach .

Przekroczenie któregoś z powyższych ograniczeń spowoduje , że te osoby , które je przekroczyły utracą swoje dotychczasowe wpływy na drugich. Jeśli dobrowolnie pozbędą się swojego majątku i ograniczą go do wielkości dozwolonej , to ich wpływy zostaną przywrócone .

Sens trzeciego ograniczenia jest taki, że trzeba nam ograniczyć wielkość przedsiębiorstw poniżej 1000 osób . Wielkie przedsiębiorstwa tworzą wielkie naciski na rządy jak również na swoich klientów i jest to niedobre .

powrót