powrót8-03-2011 22:30

Wydobywanie węgla kamiennegoPodklasa: Wydobywanie węgla kamiennego:

B. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 05.1. WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO 05.10. WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO 05.10.Z

Podklasa ta obejmuje:

  1. wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach podziemnych

( według Polskiej Klasyfikacji Działalności >> tutaj)

w podklasie 'wydobywanie węgla kamiennego' ustalenia poniżej dotyczą tylko wydobywania podziemnego1/ Zasady tworzenia przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny będą takie

Płace i zyski w przedsiębiorstwie . Po opłaceniu kosztów własnych , przy płacach na poziomie krajowym i rozpiętości płac pomiędzy płacą minimalną , ustaloną przez rząd , a dyrektorską maksymalnie 6 razy większą , zysk firmy może wynieść maksymalnie 15% . ( Oczywiście żadnych tzw. akcyz , bo podatek już ustaliliśmy na poziomie 3% od dochodu osób fizycznych >>tutaj . Zysk jest też dochodem , więc wpłynie od niego dla Państwa 3% ( czyli 0,45% maksymalnie od zysku ) poprzez wpłaty od osób fizycznych , odbiorców zysku , i nie zwiększy to ceny wyrobu )

Płaca minimalna górnika zjeżdżającego na dół i pracującego tam minimum 1 godzinę dziennie , przez co najmniej 8 dni w miesiącu , wyniesie co najmniej 3 minimalne płace krajowe brutto. Praca na dole , po dojściu na miejsce pracy może trwać maksmum 3h i 50minut . Po tym czasie kolejne 30minut pracy płacone podwójnie i następne 30 minut płacone ośmiokrotnie . Potem koniec , górnik kończy nieodwołalnie i wraca na wierzch .

Przekroczenie ustalenia dotyczącego czasu pracy będzie przekroczeniem PRAWA :

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni'

Następnie trzeba uwzględnić ograniczenie wielkości przedsiębiorstwa . Ilość wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie nie może przekroczyć 1000. O ograniczeniu przedsiębiorstw pisałem >>tutaj . Z tych danych wyniknie kształt przyszłych przedsiębiorstw . Nie wolno tworzyć połączeń między takimi przedsiębiorstwami powyżej granicy 1000 pracowników firmy ( wykluczone są więc tzw. zjednoczenia czy spółki z udziałem wielu kopalń ).

Środki na rozbudowę firma czerpie z zysku .

2/ Majątek

Właścicielami majątku powinni zostać w 50% pracownicy firmy - w częściach przypadających na osobę równej minimum 50% majątku / ilość pracowników - włącznie z paniami sprzątającymi i dozorcami , z tym , że pracownicy dołowi dostaną podwójny udział . ( obliczając ilość pracowników do podziału 50% majątku , mnożymy ilość 'dołowych' x 2 i dodajemy tych 'z góry') i w takim procencie, maksymalnie 2x15% = 30% 'dołowi' będą odbiorcami zysku . Swojego udziału w majątku nie będą mogli odstąpić drugiej osobie . Udział w majątku kopalni osób spoza Polski nie może przekroczyć 15% . Stąd płynie prosty wniosek , że żadna firma nie może stać się w pełni własnością osoby spoza granicy Polski .

Próba przekroczenia tych ustaleń obciąży osoby odpowiedzialne za planowanie kształtu przedsiębiorstwa . Przekroczenie ustaleń będzie przekroczeniem PRAWA :

114/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że zachowuje obojętność na wyniszczanie innych skutkiem własnych egoizmów. Patrzy na to osądzając: 'ludzie wyniszczają się i przychodzą następni'

Obowiązuje od momentu publikacji czyli od dzisiaj , więc proszę się wzajemnie informować . Planowanie rozbudowy oraz podtrzymania ruchu istniejących przedsiębiorstw jest już nieaktualne z powodów wyżej wskazanych . Jeśli cokolwiek w stanie aktualnym odbiega od opisanego wyżej , to należy opis powyższy traktować jako docelowy .

Podsumowanie

Porównując poprzednie ustalenia , dotyczące wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepłej wody , widzimy , że sfera produkcji energii musi być uwłaszczona wśród bezpośrednich pracowników . Jest to sfera wytwórczości bezpośrednio warunkująca byt i tym różni się od innych obszarów wytwórczości , i stąd biorą się szczególne warunki jakim musi podlegać . Koszt energii ma wynikać z kosztów produkcji w kraju . Wynika z tego , że nie można ustalać ceny , jaka jest na giełdach światowych . Jeśli będzie się sprzedawać poza kraj , to także po cenach krajowych . Kiedy będzie się kupować z zewnątrz , to po cenach zewnętrznych . Energia musi kosztować tyle , ile włożono w nią pracy plus zysk , określony jak wyżej ( i jak poprzednio w 1/ i 2/ ) . Pojęcia gospodarki rynkowej tu nie przystają . Ta sfera musi być całkowicie uwolniona od emocji związanych z pogonią za zyskiem . Z kolei ustalenia dotyczące kopalni mają na celu uszanowanie trudu i zagrożeń towarzyszących pracy górnika . W kopalnictwie odkrywkowym takich zagrożeń brak , więc ich wspomniane ograniczenia nie dotyczą .

Żeby podsumować powiem jeszcze tak , że ta sfera musi być czysta , wolna od krzywdy pracowników i wolna od spekulacji i nadużyć , które wniosły by się wprost do domostw .

<<>>

porównaj :

2/ Wytwarzanie i dystrybucja ciepłej wody dla celów grzewczych – centralne ogrzewanie 4-03-2011

1/ Wytwarzanie energii elektrycznej 2-03-2011powrót