powrót




22-02-2011 15:20

Technika . Broń palna , miotanie przedmiotów .

Omawiając pojazdy doszliśmy do wniosku , że prędkość obiektów akceptowana przez CHI to 60km/h . W przypadku broni palnej lub wszelkiej broni miotającej szybkie pociski ( jak np. kusze) prędkość ta zostaje znacznie przekroczona . Dla broni palnej prędkość pocisku osiąga 1000m/s ( porównaj Wikipedia >>tutaj ) . Pisałem o zwierzętach , że przekraczają prędkość 60km/h tylko , kiedy są spłoszone albo kiedy atakują . Jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem , że prędkościom takim towarzyszy alarm w otoczeniu i ten alarm jest 'roznoszony' przez CHI . Jest to komunikacja poprzez naturalne środowisko , służąca wszystkim istotom żywym , w tym również nam , ludziom . Można to nazwać prawem ostrzegania CHI . Nie musimy widzieć poruszającego się szybko zwierzęcia , a już dociera do nas sygnał o niebezpieczeństwie , który zmienia w nas , bezpośrednio , nastawienie do otoczenia . Można powiedzieć tak , że nasza istota 'kuli się' wówczas w sobie , zwiera się wewnętrznie. Dokonuje się to poza świadomością , na poziomie automatycznej reakcji . Zapewne towarzyszy temu także jakaś reakcja hormonalna , przygotowująca do ucieczki . Z pewnością jest to stress . Im więcej tych 'galopujących zwierząt' wokół nas , tym silniejsza będzie reakcja .

Prawo przestrzeni - przestrzeń zapamiętuje ruch i hałas .

Tu trzeba powiedzieć jeszcze o otaczającej nas przestrzeni . Ma ona strukturę geometryczną . Składa się z przylegających do siebie wielościanów . Mają one tę właściwość , że zapamiętywane są w nich takie cechy środowiska jak ruch i dźwięk o ekstremalnych wartościach . Zapamiętanie dokonuje się wypełnieniem takiego wielościanu mglistą , niekształtną energią (hałas ) lub kulistą od szybkiego ruchu . Przebywając w pobliżu , odczuwamy to jak przytłumienie własnej osoby , jakby to coś nie pozwalało nam na ożywienie się . Po usunięciu tej mglistej energii odczucie przytłumienia znika . Wielkość tej formy zależy od nasilenia hałasu i prędkości . Mieszkam niedaleko obwodnicy osiedlowej i u mnie w mieszkaniu wielkość tych form osiąga ledwie 2cm ale w pewnym pomieszczeniu , w budynku blisko ruchliwej ulicy , ta forma miała wielkość 25cm . Usuwanie nie ma sensu , bo po kilku godzinach one odtwarzają się wskutek wciąż obecnego hałasu . Po 60 dniach ciszy znikają same całkowicie . Bardziej drastyczne przypadki jak np. okolice poligonu wojskowego potrzebują dla regeneracji około 1 roku .

Z tego , co powiedziałem wynika , że używając czegokolwiek , co miota szybkimi przedmiotami , powodujemy degradację przestrzeni dookoła nas , a to mści się na nas zwrotnie , tłumiąc nasze siły żywotne , psychiczne i fizyczne . Żeby przybliżyć sumę odczuć , która nam towarzyszy na codzień , powiem , że jest to tak , jakbyśmy żyli w pobliżu mnóstwa groźnych stworzeń , biegających blisko , chociaż poza zasięgiem naszego wzroku . Myślę , że tym sformułowaniem sięgam do istoty naszych codziennych odczuć . Wiem , że skutkuje to wzajemną podejrzliwością oraz agresją (!). Idąc dalej , można powiedzieć , że strach powoduje , że zaopatrujemy się w broń , po czym strach potęguje się , więc zwiększamy zapasy broni itd. itd. To jest spirala samozniszczenia .

I tak np. strzelnica policyjna czy wojskowa , chociaż może być wytłumiona , jeśli idzie o hałas , to nie jest 'wytłumiona' z uwagi na ruch pocisków. Energia CHI 'wynosi' informację o tym ruchu na zewnątrz strzelnicy i tam zostaje ona zapamiętana w przestrzeni . Można zapytać , czy skoro udaje się poinformować CHI o niekształtnych pojazdach , żeby je tolerowała ( porównaj 'pojazdy' >>tutaj ) , czy zatem nie istnieje sposób poinformowania jej , że to strzela policjant , i żeby dała sobie spokój z alarmowaniem ? Odpowiedź brzmi 'nie' . Ponad nami , 'w górze' , nie przewidziano taryfy ulgowej dla broni palnej ani żadnej innej , poza zwykłą procą i łukiem . Oczywiście , gdyby decyzja 'w górze' była inna , wówczas moglibyśmy strzelać sobie i do siebie , bez przykrych konsekwencji , poza samym śmiertelnym trafieniem . Decyzja jednak jest odmienna i wnioskujemy z tego , że : ' Stwórcy nie podoba się to , że strzelamy w ogóle i że strzelamy do siebie ' - to językiem biblijnym .

Wyjątkiem są kosmiczne rakiety nośne oraz , być może niektóre badania techniczne ( to do ustalenia w przyszłości ; są takie ale konkretów dzisiaj nie znam ) . Dla miejsc startu tych rakiet podam rozwiązania , które uchronią nas prze ich hałasem oraz prędkością . Innym jeszcze wyjątkiem są piłeczki tenisowe czy piłeczki baseballa , które osiągaja spore prędkości . Na kortach będziemy umieszczać plakietki od strony napływającego strumienia CHI Rys.1.


Rys.1

Żeby potwierdzić moje spostrzeżenia i wynikającą z nich wiedzę proponuję najpierw spojrzeć na Ziemię bez broni palnej i porównać ją z Ziemią , na której broni takiej się używa ( porównanie >>tutaj ) . Po lewej nie używamy broni , jest dobrze . Po prawej używamy . Widoczne obniżenie energii w miejscach skupisk ludzkich ( Europa , USA ) i brak obniżenia na terenach mało zamieszkanych np. północna Syberia .

Przyjrzyjmy się poligonowi w Drawsku . Przestrzeń 'pamięta' strzelania na samym poligonie (nazwałem to zasięgiem degeneracji , bo wszystkie wielościany przestrzeni wypełnione są całkowicie energią pamięci ) <<tutaj ) oraz 'pamięta' strzelania w jego okolicy , daleko aż do 60 km ( zasięg zaznaczyłem na mapce >>tutaj ) . Zasięg jest wydłużony w kierunku skąd napływa strumień CHI .

Następnie przyjrzyjmy się poligonowi w Drawsku dzisiaj ( 22 lutego 2011) i porównajmy go z tym samym miejscem po roku nie używania go przez wojsko czyli po roku niestrzelania ( 22lutego 2012) ( >>tutaj ) . Po lewej sytuacja dzisiaj. Widoczne jest silne obniżenie energii . Po prawej sytuacja po roku niestrzelania . Odczuwalne jest całkowite odprężenie .

Wnioski

Z uwagi na konieczność przywrócenia równowagi psychicznej nas wszystkich i poczucia własnego bezpieczeństwa , musimy wprowadzić całkowity zakaz broni palnej oraz innych środków miotania przedmiotami . Jedynie starodawny łuk i zwykła proca nie przekraczają norm dopuszczalnych dla poruszających się przedmiotów . Całkowicie wykluczamy fajerwerki i z powodu hałasu , i z powodu szybko poruszających się obiektów.

Ważne są starania o maksymalne wyciszenie wszystkich urządzeń mechanicznych . Jeżeli zmniejszymy szybkość pojazdów , to wpłynie to znacznie na ich wyciszenie .

O wyjątkach dla niektórych przedmiotów poruszających się szybciej wspomniałem powyżej .





<<>>

3/ Technika. Pojazdy , miotanie przedmiotów 21 lutego 2011

2/ Technika . Elektryczność . Pola magnetyczne . Satelity . 20 lutego 2011

1/ Technika. Telewizja . Korekta wpływu . Zakaz telewizji 3D 18 lutego 2011



powrót