powrót
21-02-2011 16:40

Technika . Pojazdy .

Przyszła kolej na pojazdy . O wszystkich , które jeżdżą , latają i pływają można powiedzieć , że nie są wpasowane w przepływający strumień energii CHI . Ogólnie chodzi o to , że wśród obiektów 'poruszających się ' CHI rozpoznaje tylko jako 'swoje' istoty żywe , jest to więc problem kształtu . Wokół poruszających się istot żywych , energia CHI opływa harmonijnie . Wokół pojazdów CHI przepływa burzliwie , bo ich nie rozpoznaje jako 'swoich' , z ich wnętrza wycofuje się ( ta dobra forma ) oraz wyzwala swoją formę osłabiającą (niszczącą ), w postaci szarej (czarnej) mgły . Ta niszcząca forma obciąża wewnątrz pojazdów organizmy pasażerów . Reakcją jest tzw. choroba lokomocyjna . W autobusach , na przodzie i z tyłu znajdujemy miejsca neutralne ( 2 metry od końca i od przodu ) , wolne od tej szarej mgły . Miejsca te wydają się niektórym cichsze , spokojne . U osób słabszych fizycznie ( chorych) bądź głodnych , pobyt w środkowej części autobusu może wywołać silne lęki . Najlepiej dla nich jest podróżować na początku lub na końcu pojazdu . Znane sa przykłady dążenia projektantów pojazdów do zbliżenia projektu do formy 'naturalnej' . Z bardziej znanych to Jaguar , którego tylna część przypomina obcięty ogon zwierzęcia . Podobnego zabiegu dokonano w Daci ( model z lat 70-tych) . Udaną pod tym względem konstrukcją (dopasowania do CHI ) był znany i bardzo popularny Volkswagen-Garbus , już nie produkowany .

Oprócz kształtu rolę odgrywa także prędkość . Większość zwierząt porusza się z prędkościami do 60 km/h . Prędkość ta jest przekraczana na krótki czas i na niewielkich dystansach , i tylko , kiedy zwierzęta są spłoszone lub kiedy atakują . Tak więc w środowisku CHI , wszystko , co porusza się szybciej jest traktowane jako obce , niezależnie od kształtu i wówczas wyzwalana jest forma CHI osłabiająca ( niszcząca ) . Nie dotyczy to ptaków . W powietrzu prędkość graniczna to 350km/h . Nie dotyczy to także ludzi na nartach i łyżwach ale z ograniczeniem do 60km/h .

Znamy już prędkości , których nie wolno nam przekraczać . Z kolei , co do kształtu , to zanim nauczymy się tworzyć pojazdy wpasowane w CHI , będziemy stosowali środek już znany , plakietki . Po zapoznaniu się poniżej z plakietkami , dalej wykonamy symulację wprowadzenia do środowiska pojazdów bez plakietek i z plakietkami . Będziemy obserwować reakcję na to naszej Ziemi . W drugim ruchu zezwolimy pojazdom na poruszanie się z typowymi obecnie prędkościami , a więc przekraczającymi znacznie 60km/h.

Plakietki dla pojazdów


Dla pojazdów długości do 4,5 m 7 x7 cm Rys.1


Dla pojazdów powyżej 4,5 m 30 x 30 cm Rys.2

Widok pojazdów z miejscem umieszczenia plakietki Rys.3 , Rys.4 , Rys.5 - plakietka zawsze będzie umieszczona z tyłu pojazdu .


Rys.3


Rys.4


Rys.5

Na rysunkach brak wielu pojazdów jak : wózki inwalidzkie, kajaki , skutery wodne i śnieżne itd. Na wszystkich należy plakietkę umieścić , po prostu dla własnej korzyści ale także z obowiązku , ten dotyczy wyłącznie pojazdów mechanicznych lub niemechanicznych ale większych od 4,5m . Obowiązek pojawi się , kiedy na rynku pojawią się plakietki ( potwierdzone przeze mnie , bo tylko takie będą skuteczne ) . Na razie nie podaję terminu ich ukazania się . Koszt to kilka złotych polskich ( małe plakietki ) i kilkanaście ( duże ) , i będzie to nikły ułamek korzyści jakie uzyska ich użytkownik .

Wprowadzenie pojazdów

Teraz wprowadzimy pojazdy ( na razie bez samolotów ) do naszego idealnego świata z poprzedniego artykułu ( 2/) , w którym mamy już energię elektryczną i nadajniki komunikacyjne . Wprowadzimy je w tej ilości , w jakiej istnieją obecnie , i z ograniczeniem prędkości do 60km/h : pojazdy bez korekty kształtu ( >>tutaj ) , następnie z korektą czyli plakietkami (>>tutaj ) .

Zgodnie z przewidywaniami , wprowadzenie pojazdów w dotychczasowej formie , bez plakietek ( chociaż z ograniczeniem prędkości ) , spowodowało obniżenie energii na całej Ziemi . Z kolei wprowadzenie pojazdów z plakietkami i z ograniczeniem prędkości nie spowodowało negatywnych zmian .

W ostatnim kroku dozwolimy pojazdom z plakietkami na prędkości jakie miały dotychczas (>>tutaj) . Zgodnie z przewidywaniami , nasz raj znowu uległ zepsuciu . Cofamy zezwolenie pojazdom samochodowym i jednośladom na poruszanie się z prędkością większą od 60 km/h .

Wprowadzenie samolotów

Już jeżdżą pojazdy samochodowe , z plakietkami i prędkością poniżej 60km/h. Dodajemy obecność samolotów : bez plakietek ale ograniczeniem prędkości do 350km/h (1/>>tutaj ) , z plakietkami i z ograniczeniem prędkości do 350km/h ( 2/ >>tutaj) , i z plakietkami oraz z prędkościami dowolnymi jakie są używane obecnie ( z ograniczeniem do samolotów cywilnych ) (np.Boeing 747 , prędk. przelotowa 895km/h ; Boeing 787 , prędk. przelotowa 903km/h ; Airbus 380 prędk. przelotowa 945km/h ) (3/>>tutaj ) .

W 1/ obserwujemy obniżenie energii nad Europą i USA , gdzie dziennie odbywają się dziesiątki tysięcy lotów cywilnych , ujemny wpływ jest wyraźny .

W przypadku 2/ nie obserwujemy spadku energii , a więc jest dobrze o ile samoloty mają plakietki i ograniczenie prędkości do 350km/h. Co więcej , energia Ziemi wydaje się silniejsza po prawej stronie . Technika lotnicza jest dobra i przysparza światu mocy .

I przypadek 3/ , obserwujemy ponownie wyraźną zmianę ( już nie spadek ) energii , głównie nad Europą i USA . Teraz wyczuwa się coś jak irytację , a wynika to z przekroczenia zakazu (samoloty mają już plakietki ale prędkość 350km/h zostaje przekroczona ) .

Podsumowanie

Mamy więc Ziemię zaopatrzoną z powrotem w energię elektryczną , wszędzie o częstotliwości 60Hz , bez linii napowietrznych , rozprowadzaną ekranowanymi kablami . W domach nie ma ogrzewania elektrycznego podłogowego . Używamy nadajników pól zmiennych , emitujących pola otwarte w przestrzeni , pod warunkiem , że ich częstotliwości będą mieścić się w dwóch przedziałach : 2,33GHz – 2,7GHz oraz 12GHz – 110 GHz. Jeździmy , latamy , pływamy po oceanach , jeziorach i rzekach , chodzimy ale nie strzelamy , nie rzucamy bomb . Jest dobrze . Już można powiedzieć , że znaczna część techniki może nam dobrze służyć , o ile poddamy wynalazki ograniczeniom . Jest to optymistyczne w sytuacji , kiedy wielu , w poszukiwaniu równowagi , odcina się od techniki całkowicie ( jak Amisze ) , bądź ucieka od cywilizacji na odludzie .<<>>

2/ Technika . Elektryczność . Pola magnetyczne . Satelity . 20 lutego 2011

1/ Technika. Telewizja . Korekta wpływu . Zakaz telewizji 3D 18 lutego 2011powrót