powrót

2018-08-21 12:15

CERN

CERN „ma” Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) i „sobie” na nim eksperymentuje . Pisałem o tym już trzy razy w ostatnich kilku latach , że te ich eksperymenty źle znosi System Życia (SŻ) , w którym żyjemy wraz z całą przyrodą ożywioną i nieożywioną .

Pisałem do Przewodniczącej Rady Naukowej CERN , wyjaśniłem mechanizm szkodliwości, wyznaczyłem ograniczenia , bo przy ich zachowaniu te eksperymenty mieszczą się w granicach bezpieczeństwa , jednak na nic moje starania .

Teraz wymyślili , że poeksperymentują z ciężkimi jądrami , bo z lekkimi już było ( podają o tym informacje na swojej stronie internetowej ) . Jeśli nie bierze się pod uwagę wpływu tego , co się robi , na otoczenie , to w istocie „wolnoć Tomku w swoim domku” . Takie postępowanie zwykliśmy nazywać bezmyślnością i arogancją .

Ta kolejna zmiana ( po poprzedniej , kiedy zwiększono ponad miarę energię wiązki ) , znowu wprowadziła dodatkowy bardzo niekorzystny wpływ na istoty żywe. Zmieniło to istotnie reakcję SŻ . Nie przesadzę , jeśli powiem , że nie wytrzymalibyśmy tego psychicznie . Wpływ niszczący objął wszystko , całą Ziemię . Korygowałem to sukcesywnie , w miarę powstawania zjawisk i narastania ich nasilenia , więc efekty mogły pozostać nieodczuwalne , a z pewnością dla większości nie przekroczyły progu tolerancji . Te nowe eksperymenty trwają od ubiegłego miesiąca .

Nałożyłem na ich byt ograniczenie , które równoważy poczynione szkody . Dotyczy wszystkich funkcyjnych w CERN , jak również wszystkich współpracujących z tytułami naukowymi doktora i profesora , współpracujących z CERN .

Powraca spokój . Znowu milo nam , im nie , no ale takie są teraz skutki arogancji . Dotyczy to głównie polityków i wynalazców o nieograniczonej niczym fantazji . Niepowstrzymani rozsadziliby naszą planetę .

Mam w zwyczaju , a nawet jest to mój obowiązek i powiadamiam za każdym razem ofiary ichniej arogancji . Najczęściej tutaj , na mojej stronie , a bywało , że bezpośrednio do nich .

CERN w przyszłości

O ile zastosują się do moich uwag i ograniczą sposoby eksploatacji LHC do bezpiecznych , to cofnę moją kwalifikację osób powiązanych z CERN . Niestety straty już ponieśli , a im dłużej to trwa , tym stają się one większe . Nie będę ich szacował , każdy przypadek jest inny , one po prostu rosną .

powrót