powrót

Wrocław 2020-01-08 10:25

TO JEST NASZA PRZYSZŁOŚĆ . Elektrownie wiatrowe z pionowym wirnikiem ; aktualizacja 2020-01-11 12:45

Wobec oświadczenia IEA ( >>tutaj ) o niemal nieograniczonych możliwościach wiatraków , powracam do dawnej sprawy sprzed 4 lat. Wówczas zwróciłem się z uwagami do konstruktorów elektrowni wiatrowej z pionowym wirnikiem , ale z powodu braku ich reakcji zarzuciłem tę myśl . Ta polska konstrukcja jest świetna o ile się wie , jak ją poustawiać . Teraz wracam do tego . To będzie ( ma być (!)) podstawowe źródło energii wiatrowej na lądzie . W zastosowaniu czyhają niebezpieczeństwa , o czym za chwilę i dlatego rozwój tej konstrukcji i jej stosowanie muszą odbywać się pod moim nadzorem , bo ja wiem jak to zrobić , a wiedzę czerpię „z góry” , od Stwórcy . Od tej chwili musi zacząć się ścisła współpraca ze mną , bo ta konstrukcja jest nam niezbędna .

1/ elektrownie z wirnikiem poziomym ( wiatraki)

2/ elektrownie z wirnikiem pionowym

ad1/ Najpierw o wiatrakach . Pisałem o nich w roku 2012 ( >>tutaj ) . Informowałem , że wymiary wirnika ( 2 razy długość łopaty ) nie powinny być zbyt duże . Powyżej wymiaru wirnika 120m pojawiają się efekty ujemne dla środowiska . Minęło 7 lat i w budowie jest konstrukcja z wirnikiem o wymiarach 220m ( rys.1) ( >> opis tutaj ) .

Elektrownie te wykazują szereg ujemnych wpływów na człowieka i zwierzęta , więc nie nadają się na ląd . Ich miejsce jest za to na morzu .

Ludzkie wytwory a środowisko

Sedno rzeczy tkwi w tym , że człowiek niekorzystnie zmienia środowisko , wprowadzając obiekty własnej konstrukcji . Te obiekty nie mogą być agresywne , czy to wielkością , kształtem , czy zachowaniem ( hałas, szybki ruch , wibracje ) , bo kiedy takie są , to zaczyna cierpieć psychika nasza oraz zwierząt ( o potwierdzonej szkodliwości wiatraków >> PDF ) . Przykłady obiektów szkodliwych przez kształt lub zachowanie : LHC (Zderzacz Hadronów) (>>tutaj ) , budynki wyższe niż 35m , obiekty ruchome v>65km/h i in. ( np. budynki , pojazdy )

Minęło 7 lat i informacje nie dotarły do konstruktorów …

powiadomię bezpośrednio tych właśnie , od tej ogromnej konstrukcji , bo cierpią oni osobiste ograniczenia . Kiedy zastosują się do moich wskazówek , to zdejmę z nich te ograniczenia . Nic nie poradzę na powolne rozchodzenie się moich komunikatów . W każdej sytuacji , kiedy nakładam ograniczenia , informuję jednocześnie o tym na tej stronie . Zauważyłem , że nie jestem traktowany poważnie , co dzieje się ze stratą dla bardzo wielu osób .

Jak silne są te ograniczenia przekonał się o tym p.Leszek Czarnecki , który szarpie się z serią niepowodzeń . Zwróciłem się do niego osiem(!) lat temu , żeby rozebrał swoją wieżę we Wrocławiu ( 215m, najwyższa w Polsce ) do poziomu akceptowalnego 35m , ale mnie zignorował ( >>tutaj drobiazgowy opis obiektu i sytuacji ; jeśli czytał , to pewnie go to znudziło po kilku zdaniach , a „drobiazgowo” jest nie dlatego , że „lubię” pisać , ale dla zrozumienia, przez szacunek dla czytelnika ) . Jako uświadomiony winowajca ponosi on karę za czynienie szkód w świecie bożym ( „świat boży”, na kim to jeszcze robi dzisiaj wrażenie ? ) . Od tamtej pory jego interesy idą źle , można powiedzieć bardzo źle . Może przemyśli to sobie i w końcu podejmie dobrą decyzję , bo istnienie tego budynku w obecnym kształcie , nieustannie obciąża go .

Pan Leszek będzie bardzo niezadowolony czytając te słowa , jednak niech weźmie pod uwagę , że jego wieża powodowała depresyjny nastrój u mieszkańców miasta w promieniu 900m , a tam mieszka sporo ludzi . Nie wolno mi było tego pozostawić w takim stanie . Oni odzyskali spokój , a on stracił go .

Ja piszę , świat słucha , stosuje się lub nie stosuje ( raczej nie – może trochę ) , problemy powiększają się , jak te Chińczyków , gnębiących Hongkongów . Lata mijają i najwyraźniej musi zaboleć , żeby rozum ocknął się . Chciałem to złagodzić swoim upartym gadaniem i jak do tej pory nie wyszło .

ad2/ W Polsce powstała w roku 2011 konstrukcja elektrowni z pionowym wirnikiem .

Jak głosi opis :

Turbina pionowego obrotu może produkować nawet 3,6-krotnie więcej energii elektrycznej niż farma fotowoltaiczna oraz blisko 50% więcej niż tradycyjne wiatraki. Pionowe Siłownie Wiatrowe to nowatorska i niepowtarzalna myśl, która właśnie teraz staje się faktem! „ ( >>tutaj ) .

Zalety turbin pionowych:

  • prosta budowa

  • trwałość i praca w różnych warunkach

  • prosty i szybki sposób łączenia elementów

  • niski koszt jednostkowy w stosunku do uzyskanych osiągów

  • możliwość budowy w bardzo trudnych warunkach terenowych

  • przyjazna dla człowieka i środowiska

  • można ją wkomponować w otoczenie

  • możliwość masowej produkcji

Konstrukcja ta ma mnóstwo zalet opisanych >> tutaj ,i tutaj PDF . Właścicielem patentów jest p.Waldemar Piskorz SOL TECHNOLOGY INVESTMENTS SP Z O O Kodeń 21-509 ul.Polna 12 Poland .

Oprócz poziomych turbin cała koncepcja modułowej elektrowni w układzie pionowym według pomysłu Waldemara Piskorza objęta jest również w wielu krajach świata ochroną patentową posiadając zastrzeżenia jako Siłownia wiatrowa patent polski PL 218391 B1[7] z 2011 roku oraz Multisegment vertical axis wind turbine, amerykański patent z 2016 roku - 0305400 A1, a także międzynarodowej organizacji World Intellectual Property Organization (pol. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) numer WO 2015/083142 A1). ( Wiki ) . Materiał informacyjny w języku angielskim na YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=AzRhnS1uZgk ) .

Ponieważ urządzenie jest ciche ( 57dB) , a także bezkonfliktowe , odwrotnie niż wiatraki , więc to ono nadaje się do stosowania na lądzie . Wiatraki można stosować tylko na otwartej przestrzeni mórz , z dala od lądu , co najmniej 10 km .

Pierwszym ważnym ograniczeniem jest wysokość . Podobnie jak dla wiatraków , urządzenie nie może być zbyt wysokie . Spiętrzenie modułów nie może przekroczyć 15m ( konstruktor dopuszcza nawet 60m ) .

rys1

Na rys1 widzimy 3 wieże zbudowane z 9 modułów każda ( 27m wysokości ) .

Rys2 ( widok „trójki” z góry )

Ograniczenia innego rodzaju

Elektrownia pionowa a energia CHI

Każdy obiekt na ziemi swoiście rezonuje z przepływającym strumieniem wszechobecnej CHI . Obiekty naturalne jak drzewa , czy istoty żywe , nie wprowadzają zakłóceń . Obiekty sztucznie przez nas wytworzone wprowadzają zakłócenie , jeśli są źle skonstruowane . Elektrownia wiatrowa pionowa w obecnej formie wprowadza silne zakłócenie . Siła zakłócenia zależy od proporcji samej konstrukcji , a także od jej ustawienia względem kierunku strumienia CHI .

Geometria ustawienia wież

Geometria ustawienia wież jest ważna . Wieże są ustawione na szczytach trójkąta równoramiennego . Wysokość jednego modułu 3m , średnica modułu 2,5m . Ustalam maksymalną wysokość wieży do 15m ( 5 modułów ) . Ustalam odległość między wieżami , na wartość 4,5m , czyli od 1,7 do 1,9 średnicy modułu podstawowego 2,5m - z uwagi na ochronę pola CHI przed zaburzeniami . Ramię trójkąta wyniesie 7m .

Ustawienie względem strumienia CHI

Drugą ogromnie ważną sprawą , nie do ominięcia , jest odpowiednie ustawienie względem strumienia CHI (rys3.)

rys3

Instalacja elektrowni złożona tylko z jednej „trójki” musi mieć zmienioną geometrię ( rys3) . Wysokość trójkąta równobocznego wzdłuż osi zgodnej z kierunkiem CHI powinna być wydłużona o mnożnik 1,2 . Odchylenie osi jak na rys3 , od kierunku strumienia CHI powinno być nie większe niż 19st, bo instalacja z pojedynczą „trójką” zaczyna być negatywna .

Wówczas jej istnienie zaczyna kłócić się z potrzebą harmonijnej obecności w strumieniu CHI, a człowiek ( konstruktor, właściciel ) staną się winowajcami zakłócenia równowagi systemu życia (SŻ) . Jest to przewinienie istotne , bo zachodzi niszczenie SŻ . Ominięcie tych ograniczeń spowodowałoby napięcia na Ziemi na poziomie -9,9 ( w skali 10) , bardzo silne ( dla bardzo wielu instalacji pojedynczych trójek , a te także zaistnieją , oprócz większych grup , co opisuję niżej ) .

Poniżej , na rys4 pokazuję schematycznie układ kierunków CHI na kontynencie Eurazji .

rys4

Trzecią istotną i pozytywną cechą w stosowaniu tej konstrukcji jest możliwość ciasnego grupowania „trójek” (wież) , co umożliwia zwiększenie mocy całej instalacji na mniejszej powierzchni , jednak to grupowanie musi być przeprowadzone w określony sposób .

Można oczywiście ustawiać te „trójki” samodzielnie , w sposób dowolny ale z zachowaniem minimum odległości 30m . W takim przypadku poszczególne „trójki” byłyby bardzo rozproszone . Mniejsze odległości mogą być zastosowane tylko z zachowaniem pewnych reguł .

Gęstsze upakowanie , to mniej zajętego miejsca . Jedną z takich konfiguracji pokazuję na rys 5 ( zajęte pole 83m x 40 m ; generowana moc 3MW ) . Gęste upakowanie „trójek” umożliwi wpasowanie elektrowni o mocy 3MW w wolne przestrzenie , w już istniejących skupiskach miejskich .

Każda trójka może być złożona z 3 x 5 modułów ( po 20kW mocy każdy moduł , co daje 300kW mocy „trójki” ). Można zgrupować razem 10 takich „trójek” dość ciasno ( w sensie przestrzennym ) . Moc takiej grupy to 3MW, co daje zasilenie w energię elektryczną 357 domów ( po 8,4kW ) , albo 600 mieszkań po 5kW na mieszkanie ( obecna norma w wielu polskich mieszkaniach ) . Gdyby liczyć nie moc , ale dzienne zapotrzebowanie energii na poziomie 7kWh , to 10h pracy elektrowni 3MW da 30MWh , to wystarczy energii dla 4290 mieszkań .

Są możliwe zgrupowania 30 trójek , o łącznej mocy 9MW , spełniających takie same wymagania , ale ich będzie znacznie mniej .

Wpasowanie w otoczenie , czyli wygląd grupy – sprawa ogromnej wagi

Takich grup będzie u nas w Polsce kilkanaście tysięcy, a wszędzie indziej , to będą setki tysięcy . Staną się one elementem krajobrazu i powinny wtopić się w niego . Taka zdolność , to jedna z cech tej konstrukcji , niewielkiej , cichej , nie klekoczącej i nie majtającej łopatami , a więc spokojnej . Kolor zielony wydaje się jak najbardziej odpowiedni . Wysokość wież 15m jest podobna do wysokości drzew . Ilość „trójek” w grupie ( 10 lub 30 ) jest tak dobrana , żeby nie tworzyły one rażąco dużych zgrupowań . Krajobraz z tymi obiektami powinien zachować naturalny wygląd .

Jeden z wariantów na rys5 .

rys5

Zwróćmy uwagę na „linię” grupy . Trójki nie są ustawione w „sztywnym” szeregu , jak żołnierze na apelu , a wręcz przeciwnie , są rozłożone swobodnie , ze swoistą elegancją .

Linie naturalnego krajobrazu są płynne , falujące . Spacerując w pobliżu takiej elektrowni będziemy doświadczali spokojnego przepływania obiektu obok nas . Patrząc nań z dala, także doświadczymy łagodnego przepływu kształtu całego zgrupowania , w przestrzeni . Podziała to kojąco na naszą wyobraźnię . Zaspokoi to naszą potrzebę harmonii otoczenia , współcześnie bardzo zakłóconą . Porównajmy rysunek gałązki Van Gogha rys6.

rys6

Artysta doświadczył piękna kształtu i zachwycił się nim . Odczuwając piękno poczuł jedność z rośliną i zarazem z całym światem . To poczucie jedności ze światem , poczucie swojego miejsca , to czerpiemy z otoczenia niezakłóconego , z otoczenia naturalnego . Musimy przywrócić naszemu otoczeniu charakter naturalny , bo to jest jeden z warunków stabilność naszej psychiki .

Doświadczajmy więc naturalnych uroków w świecie obiektów , które sami tworzymy .Uczyńmy je takimi . Odkrywajmy i naśladujmy piękno Natury , bo bez piękna nasze życie jest puste .

Kiedy patrzę na proste drogi amerykańskie , hen , po sam horyzont , to widzę , że chłopaki przespali Secesję . Natura dostarcza nam wrażeń estetycznych i tego powinniśmy oczekiwać od własnych wyrobów , oprócz oczywiście i niewątpliwie funkcjonalności .

Dokładność wykonania

Długość boku trójkąta jest miarą proporcji zgrupowania wież . Odchylenia w ustawieniu wież ( czy trójek) o 0,5 boku zniweczą właściwości konstrukcji i spowodują ujemne efekty w polu energii CHI , a te spotęgowane przez wielość instalacji , spowodują ogromne zamieszanie w naszej psychice ( podobnie jak to miało miejsce z LHC (>>tutaj ) ) . Dlatego powszechne wykorzystanie tej konstrukcji musi przebiegać pod moim nadzorem .

Ilość grup 3MW w Polsceoszacowanie kosztów

Policzmy emisję CO2 , którą trzeba wyeliminować w 20 lat . To 8,5T/głowe - ludność 38,386 mln << 326,6mlnTCO2 = 0,3266 GTCO2

1GWr ~ 0,008761 GTCO2 < 37,28 GWr . Tak więc zdejmujemy emisję zastępując energię “brudną” energią zieloną 37,28GW = 37280 MW , co daje do zdjęcia 1,864GW/rok /3MW , to 621 grup/rok po 10 wież ( całość to 12426 grup po 10 trójek )

Koszt - jeden moduł to 0,5mln ( gdzieś w internecie mignęła mi cena ) – wydaje się sporo zawyżony . Gdyby moduł kosztował 30tys.( to duże powierzchnie blachy – może innego materiału i prądnica , plus jakieś sterowanie = cena samochodu ) . Policzmy więc z taką wartością :

12426*10*15*0,030 mln = 55,92 mld / 20 lat to koszt 2,796 mld rocznie ( 1,5mlnzł/1MW ). Więcej żadnych kosztów przy produkcji energii .

Dla porównania 13 blok Bełchatowa 833MW kosztował 850mln euro ( rok 2010 , >>tutaj ) . To 1mln euro/1MW = 4,1mlnzł /1MW . Tu przy produkcji energii dochodzi koszt paliwa .

Według firmy elektrownia jest aktywna dziennie 10-12 godzin . Musimy przyjąć współczynnik 2,0 . Tyle więcej potrzeba instalacji , żeby zaspokoić potrzeby bez możliwości magazynowania . Chyba , że pojawi się możliwość magazynowania .

W krajach zimnych możemy magazynować energię w zbiorniku wodnym , w postaci ciepła , do wykorzystania przez pompę ciepła . W krajach gorących odwrotnie , możemy wodę schładzać . Klimatyzacje i ogrzewanie to około 70% zapotrzebowania na energię (!) w domach . Elektryczność używana w gospodarstwach domowych to zaledwie 7% ogólnie zużytej energii . Baterie będą pomocne do magazynowania elektryczności . Obecnie średnia gospodarstwa domowego 2-osobowego w grupie Taurona to 5kWh /dz . Ja zszedłem do 3kWh z lodówką A+++ .

Bez magazynowania , ostateczna ilość to 24852 grupy o mocy 3MW. Szacujemy przypadek skrajny .

Czy to się zmieści w Polsce ?

Jeśli podzielimy Polskę równą siatką , to wypadnie jedna instalacja 3MW na 12,55kmkw ( kwadrat 3,5 x 3,5 km ) . Możliwe są także instalacje 9MW , jednak tych będzie zdecydowanie mniej . Oczywiście z uwagi na rozkład ludności ,warunki montażu itd. rozkład nie może być równomierny . Najmniejsza odległość pomiędzy instalacjami to 1500m . Poza tym instalacje mogą być montowane niemal wszędzie , bo nie zależą od złóż paliw , no i oczywiście najlepiej w okolicach bardziej wietrznych .

Trzeba zauważyć , że wszystkie ewentualne kable łączące muszą zostać schowane w ziemi . Linie energetyczne napowietrzne mają negatywny wpływ na środowisko i na nas , i na zwierzęta , i na rośliny , na wszystko . Z kolei korzyścią jest większe rozproszenie źródeł energii . Nie trzeba jej będzie jej transportować na duże odległości .

Dla świata

Dla podwójnej ilości instalacji koszt eliminacji CO2 to 3mld zł/ 1GWr . Dla całej Ziemi 560 GW /rok kosztuje 1680 mld zł . To tylko szacowanie . Jakaś część już jest przecież zrobiona panelami i wiatrakami na morzach .

Zakończenie

Policzona ilość grup pozwala ocenić wykonalność zadania i pozwala wyobrazić sobie zagęszczenie . Omówiliśmy ważną kwestię wyglądu . Dziwnie by nam się żyło , gdyby krajobraz wypełniały ciągnące się kilometrami instalacje odrażających obiektów , surowych w kształcie , niewpasowanych w otoczenie .

Suma energii dostarczonej będzie uzupełniona elektrowniami wiatrowymi na morzu i panelami słonecznymi .

Aktualizacja 2020-01-11 12:45

W opracowaniu MAPA WIETRZNOŚCI POLSKI Projekt Czysta Energia( >>PDF) , czytamy s.11:

Przeciętna elektrownia wiatrowa potrzebuje zasilania wiatrem o prędkości minimum 2,5-3 m/s, jednak najkorzystniejsze prędkości wyrażone są w przedziale 6-8 m/s. W tym miejscu trzeba podkreślić, że zbyt duża prędkość wiatru, tj. powyżej 25 m/s, wbrew pozorom wcale nie jest korzystna, ponieważ jeśli wiatr wieje zbyt silnie, wiatrak wyłącza się i ustawia łopaty w pozycji zapewniającej minimalny opór względem powietrza.

Warunki wietrzności dla celów energetycznych w Polsce określa się jako średnie, ale na tyle duże, że stanowią potencjalnie wydajne źródło energii odnawialnej. Dla całego kraju średnioroczne prędkości wiatru wahają się od 2,6 m/s do 3,8 m/s.

Najbardziej atrakcyjne tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowej pod względem średnich rocznych prędkości wiatru to:

wybrzeże Morza Bałtyckiego, a dokładnie Wybrzeże Słowińskie i Pobrzeże Gdańskie;

region wyspy Uznam i Wolin (Pobrzeże Szczecińskie);

Suwalszczyzna;

Mazowsze i środkowa część Pojezierza Wielkopolskiego;

Beskid Śląski i Żywiecki i Bieszczady;

Dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz (Kotlina Sandomierska).
http://www.uwm.edu.pl/kolektory/silownie/wiatr.html

Kolor

Lokalizacja

zielony

wybitnie korzystna

żółty

korzystna

pomarańczowy

dość korzystna

czerwony

niekorzystna

brązowy

wybitnie niekorzystna

czarny

tereny wyłączone, wysokie partie górAutor ocenia jako korzystne 60% Polski , ale to dla wiatraków . Elektrownia Piskorza pracuje przy małych wiatrach , więc sprawdzi się ona na większej powierzchni Polski . Ostatecznie wszystkie elektrownie są włączone w system energetyczny , więc to , gdzie stoją nie jest aż tak ważne , byleby dobrze dmuchało .

Podsumowanie

Mamy świadomość zagrożenia dusznością ( >>tutaj ) . Mamy wytyczony cel , w postaci wielkości rocznej redukcji . Mamy wspaniały polski wynalazek , który świetnie sprawdzi się na lądzie i pozwoli wykorzystać obszary niedostępne dla wiatraków .

Potrafimy robić rocznie miliony samochodów , to potrafimy zrobić miliony elektrowni Piskorza rocznie . To nie jest kwestia ambicji i ambitnych planów ( Greeenpeace) , tylko świadomości zagrożenia i świadomości celu oraz dzielności .

Nie ma tez sprzeczności z niezbędnym rozwojem gospodarczym ( populacja stale rośnie ) . Pojawiły się paniczne głosy , że rozwój pochłonął przyrost z energii zielonej – pochłonął , bo porcja zielonej była zbyt skromna , co uwzględniłem i pokazałem .

A co do rzeczywistych możliwości , to Brytyjczycy pokazali , że już dzisiaj można uzyskać nieomal całą energię z wiatraków i fotowoltaiki . Warto dodać , że mają wspaniałe warunki wiatrowe i co również warte podkreślenia , mogą stać się wiodącym dostawcą energii dla Europy , i są tego świadomi .

Tylko ruszyć z kopyta . Antonio Gutierres , jako główny adresat , powinien się ucieszyć z tego planu .
powrót