powrót11-03-2011 8:40

Sky Tower we Wrocławiu , koniec wysokich budowli

Pisałem już o tym (>>tutaj) , że budynki nie mogą być wyższe niż 50m oraz , że dotyczy to tylko biurowców , bo domy mieszkalne mogą być parterowe lub co najwyżej jednopiętrowe . To ustalenie jest ważne i należy go przestrzegać . Że tak jest , o tym przekonamy się analizując fotografię Sky Tower ( po naszemu Podniebnej Wieży ) we Wrocławiu rys.1.


Rys.1

Na fotografii zaznaczyłem ręcznie obszary , w których można obserwować reakcję strumienia CHI ( czytaj ki ) z bryłą budynku . W dolnej części , na biało , zaznaczyłem reakcję na nie 'swojski' kształt . Ku górze ta reakcja najpierw zanika , by następnie przeobrazić się wyżej w fazę niespokojną . Przybiera to tam postać 'wibrowania' naznaczonego niepokojem ( wibracja wyczuwalna już trzy piętra powyżej żółtej strzałki ) . Na ostatnich piętrach pojawia się dodatkowo pociemnienie . Całe to niespokojne zjawisko jest negatywną , niszcząca formą energii CHI, która w formie coraz intensywniejszej pojawi się na kolejnych , jeszcze nie zbudowanych piętrach. Obecnie budynek ma 130m ( dane z 8 marca 2011 , z prasy ) . Docelowo będzie miał 212m . Fotografia w formacie NEF ( f-my Nikon) , rozpoznawalnej w Windows Vista , na której można samodzielnie przekonać się o reakcji CHI na Sky Tower >>tutaj .

Właściciel budowli powinien powstrzymać dalszą rozbudowę oraz powinien usunąć piętra powyżej zaznaczenia ( żółta strzałka z prawej ). System życia na Ziemi reaguje sprzeciwem na jego własność . Będzie reagował również negatywnie na jego osobisty stan energetyczny , gdyż zakłócenie pojawiło się z jego woli . Innymi słowy , zostanie potraktowany jak przestępca (!) według PRAWA :

414/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że : 'wdarłem się , jestem, będę się teraz rozpierał' - gość nieproszony ale samozadowolony.
rys.2

Na rys.2 pokazałem , co będzie się działo w trakcie dobudowywania kolejnych pięter . Widać wyraźnie , że piętra powyżej 50m nie nadają się do użytku , gdyż negatywna forma CHI wypełni je także we wnętrzu . ( Jest to drugi argument za wstrzymaniem budowy i jej rozbiórką ). Jest to forma niekorzystna dla istot żywych . Już obecnie zagraża ona pracownikom budowy .

Powyższe informacje uzupełniam poniżej dodatkowymi .

To , co właśnie obserwujemy , jest to zmiana w reakcji CHI na wysokie budowle , która nastąpiła dokładnie trzy dni temu . Ta zmiana nastąpiła na razie tylko we Wrocławiu ( dotyczy Sky Tower oraz wież kościelnych wyższych od 50m . Nie dotyczy kominów na Łowieckiej ) . Otrzymałem polecenie udokumentowania tej zmiany . Jest to po pierwsze silny dowód na to , jakim ograniczeniom podlegają nasze budowle . To zjawisko jest ponadto ostrzeżeniem dla wszystkich właścicieli wysokich budynków ( powyżej 50m) , bowiem wyprzedza ono pojawienie się zmian w zachowaniach CHI , które nastąpią po 10 czerwca tego roku . Od tego momentu energia CHI zachowa się identycznie wobec wszystkich wysokich budynków na całej Ziemi . Będzie to przykre w skutkach dla ich właścicieli i użytkowników .

Kto zapozna się gruntownie z moją wypowiedzią i dołoży starań , by ją zrozumieć oraz uświadomić sobie jej wagę , ten będzie miał kilka miesięcy na odpowiednią reakcję , a jest nią po pierwsze wyprowadzka użytkowników . Następnie należy zaplanować rozbiórkę do wysokości 50m od ziemi .


Rys.3

Jeżeli właściciel budowli zdecyduje się już na rozbiórkę , będzie mógł zwrócić sie do mnie , a ja dostarczę mu plakietkę ( rys.3 ) , o wymiarach 30 x 30cm , która umocowana na budowli spowoduje wstrzymanie negatywnej reakcji CHI . Jest to ważne z uwagi na zdrowie właściciela budowli ale także z uwagi na zdrowie pracowników budowy . Zatrzymanie tej reakcji nastąpi na rok . Jeżeli rozbiórka będzie musiała z powodów technicznych trwać dłużej , wówczas , po roku , dostarczę nowej plakietki . Ponieważ rozbiórka takich budowli jest trudna , więc zostało przewidziane na to 7 ( siedem ) kolejnych lat . Potem nie będzie już możliwe dalsze przedłużanie zaniechania reakcji CHI .

Biorąc wszystko pod uwagę , sprawa jest ważna i raczej nie należy zwlekać z decyzją .<<>>

porównaj :

1/ Oddziaływanie obiektów z otoczeniem. Budownictwo . 10-02-2011powrót