powrótKiedy teksty nawarstwiają się , to w celu znalezienia w dole szukanej frazy z tytułu wciśnij Ctrl-F , wpisz w pole wyszukiwarki frazę ; wciskaj Enter

Ostrzeżenie dla USA i partnerów w eskalowaniu wojny na Ukrainie 2022-11-10 17:05 ;A może jednak warto docenić ideowość Pani Premier Liz Truss ? 2022-10-15 12:15 ; Bezkrólewia ciąg dalszy 2022-10-12 9:35 ;Kiedy Bóg chce kogoś ukarać , to odbiera jemu rozum 2022-09-30 13:10 ;Stało się bezkrólewie 2022-09-23 12:00 ;Królowa pochowana, nowy król nieobecny 2022-09-20 18:15 ;Umarł król, niech żyje król 2022-09-09 6:15 ; Projekt z rozmachem . Od Lizbony po Władywostok 2022-08-31 12:35 ; Małżeństwo a związki partnerskie 2022-08-29 14:40 ; Świat roślin 2022-08-02 18:00 ;Nie jemy mięsa 2  2022-07-22 17:00 ;Komunikat – dotyczy stolicy Polski  2022-05-10 20:10 ; Nadszedł kres dla terroryzujących świat – decyzja Stwórcy-Boga  2022-03-11 14:00 ; 3-12 5:40 ; Moc tyranów leży w niemocy jego niewolników  2022-03-04 15:20 ; Putin z armią wtargnął do Ukrainy , do niezależnego państwa  2022-02-22 14:10  Nowy Czas 2022-02-18 16:45 ( poniżej ) ;

Ostrzeżenie dla USA i partnerów w eskalowaniu wojny na Ukrainie 2022-11-10 17:05 ;

Aktualnie trwa konferencja COP27. Na początku roku 2020 oszacowałem możliwości odwrócenia trendu wzrostu temperatury globalnej ( >>tutaj ) . Swoje szacunki poparłem licznymi cytatami z uznanych ośrodków zajmujących się globalnym ociepleniem .

Impulsem do mojego szacowania była atmosfera paniki , jaka zapanowała po przemówieniu sekretarza ONZ w grudniu 2019 , w której podkreślił on przede wszystkim niedostateczne zaangażowania państw i tym samym niepewność osiągnięcia celu . Opinia publiczna uległa wówczas dezorientacji , a w prasie dał się zauważyć paniczny ton . Zamiarem moim było nakreślenie ram czasowych oraz pokazanie , że istnieją dostateczne możliwości techniczne oraz finansowe O ILE PODEJMIE SIĘ DZIAŁANIA NATYCHMIAST .

Mija trzeci rok od tamtej chwili . Działania okazały się mocno niewystarczające , a ponadto , jakby tego było mało , kilka państw , jak USA, Rosja, Chiny, Korea Północna I inni , lekkomyślnie prowadzą awanturniczą politykę , sieją dodatkowy zamęt i zagrażają bytowi Ziemi .

RAPORT IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) publikuje co roku jesienią raport World Energy Outlook (WEO) (>>tutaj ) . “Jest on powszechnie uważany za jeden znajbardziej wpływowych corocznych wkładów w debatę na temat klimatu i energii”- portal Carbon Brief ( >>tutaj )

Jak relacjonuje Carbon Brief ( >>tutaj ) w treści raportu czytamy :

Wojna w Rosji oznacza, że paliwa kopalne osiągną szczyt w ciągu pięciu lat, mówi IEA - 524-stronicowa prognoza mówi, że globalny kryzys energetyczny i wojna Rosji "turbodoładowały" odejście od paliw kopalnych.

IEA twierdzi, że kryzys został "wywołany inwazją Rosji na Ukrainę". Podczas gdy rynki były już napięte w zeszłym roku, Rosja przechyliła szalę zwycięstwa po pandemii... w pełnowymiarowy zamęt". Dodaje, że uzależnienie Europy od rosyjskiej energii było "strategiczną słabością".

Fatih Birol , dyrektor IEA używa swojej przedmowy, aby krótko zlekceważyć tych, którzy starają się zrzucić winę gdzie indziej:

"Istnieje błędne przekonanie, że jest to w jakiś sposób kryzys czystej energii. To po prostu nieprawda... Kiedy ludzie wprowadzający w błąd obwiniają klimat i czystą energię za dzisiejszy kryzys, to, co robią – czy tego chcą, czy nie – odwraca uwagę od prawdziwej przyczyny: rosyjskiej inwazji na Ukrainę."

Rola USA w wojnie na Ukrainie . Ostrzeżenie .

Jak pisałem wiele razy , to Amerykanie eskalują napięcia na świecie . Dokonują tego w porozumieniu z Rosją , Chinami , Iranem , także Izraelem , NIemcami , Francją , Koreą Północną . To wszystko są winowajcy tego , że Ziemia jest popychana ku globalnej katastrofie .

Rozważają nawet , zupełnie na poważnie , użycie broni jądrowej , przygotowując opinię publiczną rzucaniem wzajemnych oskarżeń oraz licznymi komunikatami czy debatami telewizyjnymi .

Całość ich działań zagraża bytowi populacji ludzkiej . Każdy , kto przykłada rękę do tej wojny , do jej eskalacji , winien jest niszczeniu Ziemi I popycha nas ku końcowi . Taka jest ocena u Stwórcy . Ziemia będzie uratowana , niszczyciele zostaną odsunięci . Zostanie im zabrana zdolność do działania . To nie będzie miłe , bo nie jest miła utrata panowania nad własnym życiem .

Każdy ich brutalny krok jest oceniany i karany . To jest ostrzeżenie , że ich sytuacja , obecnie już nie do pozazdroszczenia będzie się tylko pogarszać , jak pogarsza się od dłuższego już czasu . Błędna interpretacja przyczyn prowadzi ich do eskalacji agresji . Ta droga , dotąd skuteczna , nie jest już taką .


A może jednak warto docenić ideowość Pani Premier Liz Truss ? 2022-10-15 12:15 ;

Zgadzam się z Panią Premier i zapewne nie tylko ja , co do dążenia do możliwie niskiego opodatkowania . Im jest ono niższe , tym lepiej, tym mniej gasi ono przedsiębiorczość . To zrozumiałe. Uważam , że docelowo i już w dość bliskiej przyszłości , państwo skurczy się do minimum , a opodatkowanie spadnie do 3% .

Z tego punktu widzenia obecność Liz Truss na pozycji Premiera wspiera tę dobrą wizję i z całą pewnością zniweluje to przykrość , jaką sprawiają rosnące podatki .

Mamy więc w UK rząd , który podnosi podatki , ale robi to z bólem serca , robi to kobieta , z zasady cieplejsza od mężczyzny . To łagodzi cierpienie pogarszającej się sytuacji , której nie sposób uniknąć . Sądzę , że tego zlekceważyć nie wolno , bo to współczujące ciepło rozlewa się na cały UK . Jest ono szczere i sprawia ulgę w pogarszającej się sytuacji , ale tylko kiedy się je zrozumie i przyjmie .

Nie przypadkiem Liz odwołuje się do swojego doświadczenia , kiedy po raz pierwszy uświadomiła sobie dotkliwość podatku , odpisanego od własnego dochodu . Odczuła to na sobie i to stało się podstawą jej buntu . Jej ideowość jest zakorzeniona w doświadczeniu osobistym , ale także w poczuciu wspólnoty ze wszystkimi , z Narodem . Można jej więc zaufać , ona mocno wierzy w słuszność uwolnienia społeczeństwa od obciążeń podatkowych .

Liz Truss uporczywie trzyma się tej swojej wizji , bo ta wizja zawiera w sobie optymizm wolności i swobody . Sądzę , że można się tego trzymać , jako światłego celu . Pani Premier Liz Truss antycypuje przyszłość . Jej postawa przesuwa świadomość społeczną w przyszłość, poza barierę obecnych trudności , daje nadzieję i mobilizuje do pokonywania obecnych trudności .

Tak więc pytanie "kto tu rządzi" (BBC ) , zadane po tym , kiedy Jeremy Hunt wyszedł i oświadczył , ze dokona posunięć odwrotnych do zapowiadanych przez Premier , to pytanie odkrywa przed nami , być może inną ( może właśnie tę właściwą ) wizję Premiera , nie takiego , co "rządzi" , wydaje polecenia , ale takiego , co wyznacza dobry , dalekosiężny kierunek . Bieżącą chwilą w praktyce rządzą „rachunki” , bilanse , bo nie sposób je przeskoczyć , zignorować , ale Premier powinien mieć przed sobą dalekosiężny cel i Ona go ma , i Ona jest z nim zrośnięta .

To z pewnością jest inne podejście do osoby Premiera , ale kiedy je przyjąć , to otwiera ono nową , odmienną , łagodniejszą , przyjazną przestrzeń życia . Kiedy Pani Premier będzie musiała ustąpić z przyczyn "rachunkowych" , bilansowych , to zrobi to , ale z bólem serca , tyle ile musi . Jest więc dobrą Premier zarówno na przyszłość , jak i na tę chwilę , kiedy obciążenia społeczeństwa muszą wzrosnąć z konieczności .Bezkrólewia ciąg dalszy 2022-10-12 9:35 ;

Trwa chora sytuacja . Elity UK kontynuują monarchię uzależnioną od kościoła i tym samym krzywdzą Obywateli wspólnoty . W UK rośnie napięcie i dezorientacja . Bezpośrednio winni są król i rząd .

Moja kolejna ocena łagodzi napięcie , ale prowadzi do utraty wiodących instytucji . Nie ma króla , nie ma rządu . Istnieją formalnie tylko , bez możliwości wpływu na rzeczywistość . UK brakuje przewodnika . Odczuwa to każdy Obywatel Wspólnoty.

Wyborowi nowego rządu musi towarzyszyć usunięcie uzależnienia rządu od osoby króla , chyba że obecny abdykuje . Jednak zmiana króla nie przywróci monarchii dawnej mocy , chyba że nastąpi odłączenie monarchii od kościoła . Jednak nawet wówczas sama obecność kościoła w życiu społeczeństwa , jego dalsza działalność w oparciu o Nowy Testament (NT) w istocie przestępcza (!) , zniweczy wszelkie próby stabilizacji . Koło zamyka się . Wspólnota nie uzyska stabilności , dopóki nie odejdzie od NT .

Świat jest boży, a NT jest niemiły Bogu-Stwórcy , a także ten, kto się nim posługuje , bo łamie PRAWO . Nie ma zgody na kontynuację monarchii w dotychczasowej postaci , z NT obecnym w życiu UK i Wspólnoty . Elity UK nie pojęły tego dotąd , że wszelkie ich wysiłki na normalizację zostaną zniweczone i to niezależnie od tego , która z partii będzie siłą wiodącą .

Ekl 5.5 Zważaj na skutki słów, nie pozwól, by mowa ust twoich była zaczynem zła ,

bo poczujesz wstyd i broniąc się brakiem rozwagi zmusisz Boga ,

by zniszczył twoje w trudzie rodzące się dzieło,

bo głupich stawia On niżej

i tak oto sam król dał początek złu , kiedy zobowiązał się do kontynuowania monarchii wraz z kościołem opartym na NT . Głupim okazuje się ten , kto nie widzi dalekich konsekwencji swoich poczynań , którymi wprowadza do świata destrukcję . Poniżenie to wycofanie , by do destrukcji nie doszło . Stwórca przejmuje kontrolę , by do niej nie dopuścić .

Kiedy padają pytania o to , jak doszło do upadku przepotężnego Rzymu , to tutaj właśnie mamy odpowiedź . A jeśli zaniepokojeni o "własne, w trudzie rodzące się dzieło" zapytamy , czym jest zło ? to odpowiedź znajdujemy w PRAWIE .

Wszyscy czytamy ten sam tekst żydowskiej Księgi , a ten tak bardzo czytelny w swojej prostocie , przejrzysty i oczywisty fragment nie znajduje niestety powszechnego zrozumienia . Tych kilka słów definiuje , jak dobrze jest zrozumieć , że "świat jest boży" i gdzie leży granica naszej wolnej woli .

Źle się stało , że rabini Wspólnoty nie skomentowali obecnej sytuacji stosownie do swojej wiedzy , a żyjąc we Wspólnocie byli do tego zobowiązani . Ich postępowanie także oceniłem i zostali wyłączeni na równi z rządem i królem .Kiedy Bóg chce kogoś ukarać , to odbiera jemu rozum 2022-09-30 13:10 ;

Liz Truss przeprowadzi nadzwyczajne rozmowy z szefową niezależnego brytyjskiego organu nadzoru fiskalnego po tym, jak nie udało jej się stłumić paniki na rynkach finansowych ani wzmocnić poparcia posłów torysów dla jej radykalnego planu gospodarczego. ( >>tutaj )

Pisząc kilka dni temu o konieczności wykluczenia Nowego Testamentu (NT) z życia publicznego miałem nadzieję na pozytywną reakcję . Taka nie nastąpiła, ale świat jest "boży" , nie jest więc on przypadkowy , jak sądzi wielu .

Kiedy niesprawiedliwy toczy swoje sprawy do przodu , pojawiają się procesy psucia . Wtedy delikwent , pozbawiony wsparcia Stwórcy-Boga podejmuje złe decyzje . Błędnie widzi sprawy i jest święcie przekonany , że czyni dobrze , a głosy sprzeciwu odpycha od siebie – przykładów jest mnóstwo w historii , a obecnie mamy tego widok w UK .

jak wiadomo :

Ekl 3.13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła,

to udaje się nam z Jego woli

tu przydatny byłby głos ekspertów Judaizmu , bo powyższa prawda o naszym świecie była dotąd przez nich nieustannie głoszona , przynajmniej we własnym gronie . Wydaje się jednak , że warto ją upowszechniać , w kontekście obserwowanych wydarzeń , jawnie nawiązując do rzeczywistości , żeby oszczędzić cierpień miliardom istnień .

Powtórzę, że z racji zaistnienia mojego dowodu rzeczywistego charakteru NT ( „Nowy Testament. Twór człowieka” polPDF, engPDF ) a więc jego niszczącego wpływu na społeczeństwa , nie wolno dalej NT propagować , bo czyni się zło . Do tego mamy teraz dodatkowe fakty w postaci błędów Rządu UK , co potwierdza destrukcję spowodowaną wycofaniem wsparcia Stwórcy dla UK . Dopóki będą wspierać propagowanie NT przez kościoły , dopóty wsparcia nie będzie i będzie dalsza destrukcja poczynań .

Odejście od NT jest tylko częściowo rewolucyjne , bo kościoły chrześcijańskie głoszą oprócz NT także tzw. Stary Testament (ST) . Porzucenie NT oznaczałoby pozostanie przy ST i to byłoby dobre . Czy to oznacza przejście na Judaizm ? Jak zwał , tak zwał . Czerpanie z Biblii żydowskiej umożliwia poznanie naszego świata , jest więc jak najbardziej dobre . To jest czerpanie z dobrego źródła .

Błędy Rządu UK

Dalej cytuję za Guardianem : „...ogłoszenie radykalnych obniżek podatków wywołało panikę inwestorów w związku z przyszłą kondycją brytyjskiej gospodarki, powodując gwałtowny spadek wartości funta i zwiększając koszty pożyczek rządowych.”

Premier udzieliła wywiadu BBC : “Po usłyszeniu o problemach finansowych wielu słuchaczy, nalegała, aby ludzie odczuli korzyści w dłuższej perspektywie. "To jest właściwy plan, który ustaliliśmy" - powiedział Truss BBC Radio Norfolk. "Oczywiście zawsze znajdą się ludzie, którzy będą sprzeciwiać się konkretnym środkom. I niekoniecznie jest to łatwe. Ale musimy to zrobić". < koniec cytatu.

Stwierdzenie , że "Zawsze są głosy przeciw" jest trywialne , nie wnosi niczego do dyskusji , a służy jedynie jej wytłumieniu . Dodając "musimy to zrobić" zamyka wszelką dyskusję . To postawa przemocy , przecząca miłemu uśmiechowi Pani Premier . Jest uparta i to demonstruje . Jest zdecydowaną zwolenniczką parcia za wszelką cenę w raz obranym kierunku , a nawet zdaje się być z tego dumna . Na pierwszym miejscu stawia strategię nieustępowania , czym eliminuje dyskutowanie I dochodzenie do poprawnych wniosków i decyzji , w tym zarówno potwierdzenia , jak i zaprzeczenia dotychczasowego stanowiska .

I ponownie Guardian: “Simon Wolfson, dyrektor generalny Next i członek torysów, ostrzegł, że Wielka Brytania może zmierzać w kierunku drugiego kryzysu kosztów utrzymania w przyszłym roku, ponieważ spadek wartości funta napędza dalsze wzrosty cen.

"Wygląda na to, że dewaluacja funta przedłuży inflację, nawet gdy ceny fabryczne spadną" - powiedział. "Wygląda na to, że możemy mieć dwa kryzysy kosztów utrzymania: w tym roku presję po stronie podaży; w przyszłym roku nastąpi podwyżka cen spowodowana przez walutę, ponieważ dewaluacja zaczyna obowiązywać. " < koniec cytatu

Podsumowanie

Sytuacja jest przejrzysta . Rząd popełnia błędy i brnie w kłopoty . Obciążony winą za NT utracił jasność widzenia i zdolność do naprawy błędów .Stało się bezkrólewie 2022-09-23 12:00 ;

Operacja “umarł król , niech żyje król” uległa przerwaniu ( wskutek mojej oceny osoby króla ) i nie powiodła się . Król pozostaje nieobecny . W UK jest więc bezkrólewie . Jak zauważyła jedna z uczestniczek pogrzebu królowej “utraciłam swoją brytyjskość”.

Brytyjskość

Czym była brytyjskość, rozumiana tak osobiście ? Była rodzajem opiekuńczego ciepła , które było obecne na ulicach miast , unosiło się nad polami i było obecne w jednakowym stopniu w całej Wspólnocie . To ciepło uspokajało i satysfakcjonowało , łagodziło niedogodności i przykrości istnienia . Było ono odbiciem relacji pomiędzy elitami a Narodem , było emanacją rzeczywistej troski o każdego Obywatela . Trzeba dodać w tym miejscu , że w Europie kontynentalnej tego brakuje . Tutaj czujemy się samotni . Tutaj dominuje katolicyzm , a ten ani czuły ani troskliwy nie jest . Jest bezczuły , niewrażliwy , egoistyczny , obojętny na los jednostki , okrutny i tego okrucieństwa udziela życiu zbiorowemu .

Rozruchy w Leicester

Teraz znikła ta wartość emocjonalna , spajająca dotąd Brytyjczyków . Miasto dotąd uchodzące za udany eksperyment łączenia wielu kultur ( 70 języków wśród lokalnej społeczności i kilkanaście religii >>tutaj 22wrz22) , raptem detonowało w ostatni weekend . Oczywiście animozje były zawsze , ale istniała wartość spajająca , satysfakcjonująca , pozwalająca żyć wbrew trudnościom i przykrościom . Teraz to “coś” zniknęło . Poczuli się więc opuszczeni , ogołoceni z poczucia bezpieczeństwa i odczuli silnie wytłumione dotąd przykrości .

Powrót “brytyjskości”

Brytyjskość” wróci , kiedy elity zgodzą się ze mną , że Nowy Testament (NT) musi zostać odrzucony . Owa “brytyjskość” to nic innego jak wsparcie Stwórcy dla Narodu , który stawia troskę o Obywatela na pierwszym miejscu . Wielka Brytania takie wsparcie dotąd miała . Jednak teraz, pozostając przy NT Karol okazał obojętność wobec krzywdzenia Obywateli .

Co dotąd było pewną normą , czyli akceptacja NT w życiu publicznym , bo nie istniała wiedza o manipulatorskim charakterze NT , to teraz okazało się rażącą obojętnością wobec przemocy . Moje opracowania o NT są dostępne w Internecie od 20 lat ( w postaci pogłębionej od 8 lat ) . Są to dowody logiczne w oparciu o tekst NT , a jako że są dowodami , to nie sposób im zaprzeczyć , jak nie sposób zaprzeczyć , że 2 + 2 = 4 , a nie 5 . Dowód jest faktem . Fakty są niepodważalne . Dżentelmeni z faktami nie dyskutują , czyli ich istnienia nie podważają . Dżentelmeni istnienie faktów uwzględniają w swoich działaniach . Kiedy fakty pomijają , bo są im niewygodne , przestają być dżentelmenami , czyli przestają być wiarygodni jako uczestnicy życia zbiorowego .

Wyrazem troski Rządu Brytyjskiego do Obywateli Wspólnoty może być tylko odrzucenie NT jako , że jest to tekst manipulujący umysłem ludzkim pod płaszczykiem troski i miłości bliźniego – rzecz obrzydliwa . Wszelka manipulacja , to traktowanie drugiego instrumentalne , jako przedmiotu , dla własnej korzyści . Po oficjalnym odrzuceniu NT powróci przychylność Stwórcy i znowu mieszkańcy Wspólnoty doświadczą utraconego ciepła .

Królowa

Problemem pozostanie jeszcze pustka po królowej . 70 lat jej obecności pozostawiło niezatarty ślad w świadomości ogółu całej Wspólnoty i teraz ten brak wymaga wypełnienia . Mam na to gotowe rozwiązanie . Szykowałem je od kilku już lat , ale chwilowo wstrzymuję się z jego ogłoszeniem . Teraz było by to przedwczesne .Królowa pochowana, nowy król nieobecny 2022-09-20 18:40 ;

Zgodnie z przewidywaniami król Karol kontynuuje monarchię w formie dotychczasowej , a przynajmniej usiłuje to robić . Zaistniał jednak problem , bo nie ma on przychylności Stwórcy . "Bóg" króla Karola to CHR, postać literacka z Nowego Testamentu (NT) i nie ma on władzy nad światem , chociaż przedstawiciele kościołów chrześcijańskich twierdzą tak z uporem od setek i tysięcy już lat .

Władzę nad naszym światem ma Stwórca-Bóg . NT jest "niemiły" Stwórcy-Bogu . Moja ocena eliminuje Karola jako głowę brytyjskiej Wspólnoty Narodów ( Commonwealth of Nations ) . Skutkiem jest poczucie braku u 2,5 miliarda ludzi żyjących we Wspólnocie . Zniknęła królowa , a pustka po niej nie została zapełniona . Sprawa dotyczy około 1/3 populacji ziemskiej . Czy istnieje rozwiązanie dla zapełnienia pustki po królowej i przywrócenia prężności Wspólnoty Narodów ?

Pustka po królowej

Król Karol tej pustki nie zapełni . Niestety jego postępowanie "uszkodziło" też monarchię . Próba reanimacji nie powiedzie się . Zastąpienie Karola kolejnym kandydatem - jest nim William , ani kolejnymi , nie podniesie monarchii na poprzedni poziom skuteczności .

Jednak istnieje demokratycznie wybrane przedstawicielstwo narodów i są nim posłowie Parlamentów oraz Rząd Brytyjski z Premier Lis Truss . Dla normalizacji sytuacji we Wspólnocie Narodów jest potrzebne zrozumienie zaistniałej sytuacji czyli zrozumienie , że władzę na Ziemi wykonuje Stwórca oraz , że powinni tę władzę przyjąć jako normalność . Nie ma powrotu do przeszłości , do kontynuacji Państw Wspólnoty w oparciu o doktrynę kościelną opartą o NT .

Dostarczyłem wyczerpującej argumentacji za eliminacją NT z życia narodów. Zrozumienie oraz zgoda ze mną nie jest niczym trudnym , a wręcz jest czymś oczywistym. Kiedy zgoda ze mną nastąpi , to moja przychylność przywróci równowagę we Wspólnocie Narodów . Czekam więc na list od Rządu Brytyjskiego .

Podkreślam wagę mojej zgody , bo akt psychicznej akceptacji z mojej strony ma kluczowe znaczenie , jednak zrozumienie dla konieczności eliminacji NT będzie aktem rozumu . Żyjemy w momencie całkowitego bankructwa dotychczasowych metod urządzania życia państw , opartych na oszustwie i manipulacji . NT jest praprzyczyną tej sytuacji . Eliminacja NT oraz odsunięcie gejów od decydowania o losach świata są warunkami usunięcia chaosu i przywrócenia władzy rozumu , a tego nam w tej chwili bardzo potrzeba .Umarł król, niech żyje król 2022-09-09 6:15 ;

Jutro książę Karol zostanie mianowany królem UK . Zapewne wzorem swojej matki zostanie także mianowany głową kościoła anglikańskiego ( chrześcijańskiego ) .

Nowy Testament to sprytna mistyfikacja , wprowadzająca w błąd . Mistyfikacja , uchodząca powszechnie za dzieło moralne, pouczające jak żyć , rzekomo pełne miłości - nic z tego nie jest prawdą . Napisałem o tym 20 lat temu i opublikowałem . Przekład angielski posłałem premier May . Zrobiłem to nie dlatego , że lubię sobie popisać . Mają oni wiele problemów społecznych ( jak wszyscy w Europie) , bo Europa jest chrześcijańska i zniewala swoich obywateli przy pomocy NT właśnie , a ci niewolnicy żyją chaotycznie i tworzą chaos dookoła siebie .

Nowy Testament (NT) jest podstawowym źródłem zła . Drugim źródłem zła są geje , którzy okopali się wokół NT , stworzyli "kościół " , omamili społeczeństwa i mieszają w sprawach , których nie powinni tykać np. w kwestii małżeństwa . ( geje o małżeństwach , śmiechu warte ) . Jeśli zżymamy się na kłamstwa Putina, czy Scholza i innych , to pamiętajmy , że pierwowzorem manipulacji jest w naszej epoce NT . U podstaw naszej rzeczywistości społecznej tkwi więc zło , które generuje złe następstwa .

O ile królowa Elżbieta II była młodą dziewczyną uwikłaną w machinę państwową , o tyle Karol jest dorosłym facetem i świat , a także Stwórca , oczekują od niego rozumnych decyzji . Skoro już wiadomo czym jest NT - moje opracowania są dowodami opartymi o fakty , o tekst NT , nie są więc tylko gdybaniami , to nie wolno kontynuować tego krętactwa , nie narażając się na oskarżenie czynienia zła . NT jest narzędziem zniewalania ludzi , a zniewalanie jest niemoralne . Posługując się mistyfikacją "kościoły" tworzą bezwolne masy ludzkie , którymi łatwiej jest kierować .

UK jest demokracją , choć z dziwacznym dodatkiem mocno okrojonej monarchii . Jest więc demokracją połowiczną , uszczuploną . Jednak chcą mieć króla , mogą go mieć , ale Obywatele chcą być szanowani . Jeśli przyszły król Karol wejdzie w tę rolę propagując NT , to uczyni zło , a ja go ocenię , żeby zrekompensować krzywdę jaką uczyni własnym rodakom w UK oraz obywatelom kilkudziesięciu innych państw Commonwealthu .

Nie wszystko , co było , może zdarzyć się ponownie . I tak jest właśnie z kontynuacją króla jako głowy kościoła .Projekt z rozmachem . Od Lizbony po Władywostok 2022-08-31 12:35 ;

Taki to projekt ogłosił niedawno pewien polityk rosyjski o bardzo pewnym siebie , aroganckim obliczu , którego imię wypada mi przemilczeć - gdyby był miły , wypadłoby mi przywołać ( >>tutaj ) .

Po prostu , niektórzy tak się napracowali przez lata , że na sam ich widok odwracamy głowę . Jeśli wydaje im się , że sianie strachu i obrażanie nie przynosi skutku , to i owszem , przynosi właśnie taki , że nie sposób ich na-widzieć ( Słownik Etymologiczny (3/) ) bez bólu brzucha .

Potem czują się odrzuceni :

"Niezgoda trwa w rosyjskich elitach na najwyższym szczeblu. Małżeństwa rosyjskich polityków pękają w szwach." ( >>tutaj ) .

" Wczoraj wieczorem udaremniono próbę samobójczą byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa" ( >>tutaj ) .

- Zdrowie psychiczne niewątpliwie zależne jest od kultury osobistej i śladów pozostawionych w Świecie, od tego , jak zostaliśmy zapamiętani . I tu aż prosi się przypomnieć , czym jest “dobre zachowanie” .

Ekl 11:9 "Ciesz się chłopcze , pókiś młody,

trzymaj się dobrych myśli w dniach twojej młodości ,

postępuj według wyborów serca i idź za spojrzeniem twych oczu,

ale miej w pamięci, że za wszystko Bóg powoła cię na sąd"

Te słowa z Eklezjastesa rozumiane są opacznie , że podsumowanie życia następuje po jego zakończeniu . Sąd dokonuje się tu i teraz , przez całe życie , aż do chwili śmierci , a także po jego zakończeniu .

Projekt Lizbona-Władywostok

Pod tym projektem podpisują się Niemcy razem z Francją . Niemców rozsadza poczucie wyjątkowości i strach przed odpowiedzialnością za II WŚ , w czym tkwią po uszy od dziesiątków już lat i co ich skutecznie degraduje ( porównaj BER i "sałatka kablowa" (>>tutaj ) , a jak sami o tym piszą "ber-ów ci u nich dostatek" ) .

Słusznie zauważono , że reparacje dla Polski są dla nich szansą na odzyskanie dobrego imienia (1/) . Pomocne i życzliwe głosy naszych polityków ekipy rządzącej , niestety są odczytywane opacznie , a Olaf Scholz z tym swoim "uśmieszkiem" , przykrywającym arogancję , brnie w absurd - kłopoty rodzinne spodziewane wkrótce .

Otóż ta rosyjsko-niemiecka koncepcja z wielkim rozmachem , lecz wbrew rozumowi i wbrew kulturze współżycia między narodami nie jest dobra , a to z tej przyczyny , że System Życia (SŻ) , w którym żyjemy nie toleruje nadmiernych mocy psychicznych "wodzów" państw i ogromnych, przytłaczających mas obywateli .

Obecność takiego wodza jak Xi , który "przewodzi" 1,5 miliardowi , mrozi wszelkie normalne relacje międzyludzkie ( choćby nie wiem jak wykrzywiał swoje oblicze w "dobrotliwym" uśmiechu, to i tak wieje grozą ) i to nie tylko w samych Chinach , ale wszędzie dookoła .

Kontrprojekt

No więc , jeśli chcemy zachować normalność , a raczej ją przywrócić , żeby uśmiech przywódcy ( lepiej powiedzieć „premiera” (2/)) wyglądał co najmniej łagodnie ( niekoniecznie wiarygodnie, ale łagodnie – a normalność musi był właśnie łagodna , nie budząca lęku ) , to musimy rozbić wielkie jednostki państwowe na mniejsze , nie większe niż 50 mln , a najlepiej , nawet 30 mln . INNEJ DROGI NIE MA . W Chinach to może być do 50 państewek . W USA to będzie 50 stanów ( tamtejsze wyszczerzone uśmiechy wyglądają nie lepiej niż Xi ) .

W tych wielkich państwach są już obecne naturalne procesy odśrodkowe , siłą tłumione , istnieje więc naturalne podłoże do zmian . W Europie już istnieją jednostki powyżej 60 milionów , ale relacje w nich są złagodzone przez formy demokratyczne , ostatecznie może więc pozostać , jak jest , chociaż zmiany nie są wykluczone , stosownie do pomysłów samych ich mieszkańców . Ostatecznie zmianie ulega sytuacja poszczególnych państw , które teraz dążą do potęgowania swoich mocy , właśnie w obecności wielkich Chin , a z chwilą ich zniknięcia , będą mogły od tego potęgowania odstąpić .

Jest to kontrprojekt , także z rozmachem "Od Lizbony po Władywostok" - bardzo ładny i wiele obiecujący dla tych , którzy lubią wolność , a nie znoszą przemocy . Jest takich wielu i są widoczni , jak chociażby niedawno mieszkańcy Hong-Kongu ( siłą zawłaszczani przez Chiny ), i Stwórca-Bóg ten projekt popiera , w odróżnieniu od projektu rosyjsko-niemieckiego , który będzie zniweczony . Niech losy przywódców Rosji będą ostrzeżeniem , sygnałem , że nie tędy droga .

Uwagi:

1/ kiedy narozrabiałeś , byłeś przykry, to odzyskanie dobrego imienia wymaga , raz , przyznania się do niegodziwości , dwa , wyrażenia żalu z powodu własnej głupoty , że okazałeś się ciężarem , trzy , odszkodowania , jeśli poczyniłeś na dodatek straty . Takie są składniki przeprosin . Nie wystarczy powiedzieć tylko „przepraszam” lub „przykro mi” . Bo dobre imię , to dobre o kimś wspomnienie . Matactwami dookoła zdarzeń i faktów nie zatrze się nijak czyichś wspomnień . Nie każdy myśli jednak logicznie . Zamiast przeprosin szturchają palcem ofiarę i wmawiają „ty jesteś winien”, i powtarzają to , i powtarzają , wbrew oczywistości , zagadując prawdę . Istnieje jednak boży sąd , a jego matactwem nie unikną . Jednak nie każdy myśli logicznie . Nawet to „nie rób drugiemu , co tobie niemiłe” stało się dla niech niedostępne . I tak idą na zatracenie .

2/ lub wzorem San Marino dwóch premierów , bo tam rządzi kolegialnie dwóch . To rozwiązanie wydaje się idealne .

3/na-widzieć” Słownik Etymologiczny Bruecknera s.361


Małżeństwo a związki partnerskie 2022-08-29 14:40

Małżeństwo a związki partnerskie

Tworząc prawo korzystamy z doświadczenia życiowego oraz logiki , ale także poruszamy się w materii języka , który niestety bywa mylący . Tak jest w przypadku terminu "małżeństwo" .

Ostatnio Pan Prezydent , po raz kolejny wypowiedział się zdecydowanym głosem w kwestii małżeństwa oraz wprowadzenia możliwości zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci : ( >>tutaj )

"przede wszystkim zwracam uwagę na polską konstytucję, która, jeżeli chodzi o małżeństwa, to bardzo jednoznacznie to określa, że małżeństwo jest pod szczególną opieką ze strony państwa, jest związkiem kobiety i mężczyzny, więc sprawa jest jasna

oświadczył prezydent.

Pan Prezydent odpowiedział nie-wprost , omijając kwestię "związków partnerskich" , a szkoda , i zdaje się , że nie dokonuje on takiego rozróżnienia , więc o tym poniżej .

Małżeństwo

Słownik Etymologiczny Bruecknera ( cytuję 1/) . Autor dowodzi pochodzenia słowa , ale i pojęcia , wskazując na jego współczesne nam niezrozumienie , na zagubienie pierwotnego znaczenia . Ono nie oznacza związku mężczyzny z kobietą , ale "umowę związku" z kobietą , w formie pierwotnej , dosłownej, "mahl-żona" ( "mahl" , umowa - niem ) .

Nie jest trudno zrozumieć , że taka umowa od dawna utrwalała związek kobiety i tym samym chroniła kobietę i potomstwo przed porzuceniem . Społeczeństwo wprowadziło taką procedurę dla wzmocnienia swego bytu , dla uspokojenia wzajemnych relacji kobiety i mężczyzny . Znika anonimowość związku . Zostaje on ujawniony , poddany ocenie , a tym samym kontroli społecznej .

Kiedy dwóch mężczyzn , czy dwie kobiety tworzą związek , to jest on podatny na rozpad podobnie , jak związek kobiety i mężczyzny i podobnie potrzebne jest jemu "uspokojenie" . Tworzą oni związek uczuciowy . Tworzą gospodarstwo . Wnoszą do niego wartości materialne .

Umowa "mahl - partner" uspokaja relację podobnie jak umowa "mahl-żona" . Znika anonimowość związku . Zostaje on ujawniony , poddany ocenie , a tym samym kontroli społecznej (2/) .

Związek partnerski to nie jest małżeństwo . Mamy więc do czynienia dwiema różniącymi się umowami prawnymi , a każda z nich wskazuje na inny związek . Upieranie się przy słowie "małżeństwo" dla obydwóch rodzajów związków tylko zaciera jasność i wzbudza niepotrzebne emocje . Jeśli nie dokonamy tego rozróżnienia , to tylko pustosłowiem okazuje się powtarzanie w koło , że "małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety" , i dalej pozostaje nie zrealizowana szansa na wniesienie spokoju do związków partnerskich , które i tak będą istniały , bo istniały zawsze .

Powstrzymywanie się państwa , społeczeństwa , od wprowadzenia takiej umowy dla partnerów jednopłciowych , sprzyja dalszej obecności naturalnych napięć obecnych w niesformalizowanych związkach . Stoi to w sprzeczności z istotą regulacji , jaką daje rozumne prawo , oraz stoi to w sprzeczności z interesem społecznym , jakim jest regulowanie i maksymalne łagodzenie wszelkich sporów .

Powaga związku

Inną sprawą jest "powaga" jaką społeczeństwo przywiązało w przeszłości i dalej przywiązuje do instytucji małżeństwa . Ta powaga wynika z szacunku dla życia nowego pokolenia i z poczucia obowiązku zapewnienia jemu maksymalnie dobrego życia . W tym kontekście inna , z pewnością mniejsza będzie "powaga" jaką nadamy związkom partnerskim , które z natury rzeczy potomstwa mieć nie mogą ( jestem przeciwny adopcjom i innym sposobom zdobywania dzieci przez partnerów jednopłciowych , zakładam więc , że mieć ich nie będą i to także powinna zawierać regulacja prawna ich dotycząca ) .

Kontekst obecnej sytuacji Polski na tle nagonki ze strony UE

Mamy do czynienia z bezpardonową walką Unii , także Rosji , z polskością we wszystkich możliwych znaczeniach . Jednym z narzędzi tej walki uczyniono środowisko LGBT . Jednak rozumne podejście do zaspokojenia ich rzeczywistych potrzeb nie będzie kapitulacją . Za to omijanie ich potrzeb jest wycofaniem się z podstawowych ról Państwa i to umniejsza powagę Państwa , a także powagę rządzących .

O stosunku do gejów i lesb pisałem wiele razy ( >>tutaj ) . To , że bronię ich potrzeb nie oznacza bynajmniej , że rezygnuję z potrzeby marginalizacji ich miejsca w społeczeństwie . Nie wolno im pozwolić na pełnienie wiodących ról .

1/

Słownik Etymologiczny Bruecknera s.320 K RAKÓW 1927 Nakład i własność Krakowskiej Spółki Wydawniczej Biblioteka Narodowa 591585 ( dostępne z bibliotekach cyfrowych ) ; cytuję :

małżeński - małżeństwo, małżonek, małżonka, małżonkowie; u Czechów z przystawką manżel , manżelsky, a od nich i u nas w 15. i 16. wieku manżel, manżenka, mążeństwo i mażeństwo ( po słownikach szczególniej ) , z naiwnem wplataniem "męża" .

Słowo złożone ; pierwotnie brzmiało "małżona" t.j. "żona" pojęta uroczyście "na mał" , czyli "umowę" ;

"mal" w Niemczech górnych "wiece sądowe" oznacza gdzie umowę ślubną ogłaszano ( Mahlschatz "posag", Mahlring "pierścień ślubny" , Gemahl "mąż" ) .

Wedle Nestora Olgę wydali Drzewianie r.947 za swego księcia "za mał" ( nie rozumiał tego Nestor i samego księcia "Małym" nazwał ! ) ; "małożena" z podobnem nieporozumieniem plącze się i po narzeczach: ależ ani "mały" ani "mąż" tu nigdy nie należały ) .

Z "małżony" poszła liczba podwójna na oznaczenie obojga, a potem dorobiono nową liczbę pojedynczą "małżonek" itd. Słowo rozeszło się po Słowiańszczyźnie ( nie znają go na Bałkanie , ani na Rusi się nie utrwaliło ) , lecz nie należy bynajmniej do pierwotnych pożyczek niemieckich , jest młodsze, z 9. i 10. wieku dopiero (?) , w najdawniejszych zabytkach cerkiewnych (południowych) nie ma go jeszcze . ( podkreślenie i pogrubienie moje ) << koniec cytatui ten znamienny , i jakże przenikliwy cytat z Norwida na pierwszej stronie Słownika , wart przypomnienia - „jak słowo się czyta w sobie samem?” :

1 gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,

Jaki też jest cel słowa, jak słowo się czyta

W sobie samem? I dziejów jego promień cały

Rozejrzeć, mało kto jest ciekawy, zuchwały!

NORWID1b/ Słownik Duden o znaczeniu słowa "Mahl" ( >>tutaj )

średnio-wysoko-niemiecki mahel-, mal- (tylko w związkach), staro-wysoko-niemiecki mahal, mąż ; starożytne niemieckie , rozprawa sądowa ;

Komentarz : Przejście z "mahl" na mahal - mąż wydaje się podobnym przesunięciem znaczenia i pokątnym wplątaniem "męża" , jakie dokonało się i u nas ;

2/ a skoro już padły słowa o kontroli społecznej , to ograniczajmy ilość świadków ślubu . Niech to będzie nie więcej niż 8 osób wraz z urzędnikiem , poza samą parą . Niech to będą osoby , które dobrze nas znają np. rodzice , a wówczas rośnie szansa , że w przyszłości , ich ocena losów związku będzie sprawiedliwa .Świat roślin  2022-08-02 18:00 ; Karta Praw Drzew = dopisane 4 sierp. 2022 12:00

Nie tylko musimy zaprzestać zjadać zwierzęta . Drugim ważnym elementem Systemu Życia () jest świat roślin . Obecność roślin i zwierząt stanowi kompozycję , która warunkuje obecność życia na Ziemi . Równowaga obydwóch populacji, zwierząt i roślin , decyduje o równowadze całości .SŻ.

Błędem jest wycinanie roślin podczas zbiorów . Tak robimy przy zbiorach zbóż. Zbieramy i spożywamy tylko ziarna zbóż , ale wycinamy całą roślinę . Niszczymy w ten sposób ogromne obszary życia , a to zaburza równowagę systemu roślin i zaburza SŻ .

Że rośliny tworzą system , to zaczyna do nas docierać ( 1/,2/ ). One są żywymi istotami , jak my i zwierzęta (4/) . Rośliny komunikują się ze sobą , ostrzegają się wzajemnie , a nawet podtrzymują przy życiu słabsze osobniki . Przejawiają więc cechy społeczne (!) Muszą one żyć swoim życiem , którego nie tykamy i nie zaburzamy .

Co należy zmienić ?

Zbierajmy tylko ziarna ( zboża, kukurydza, słonecznik itp) , roślinę pozostawmy . Niech umrze w sposób dla niej naturalny . Niech pozostałości po niej trafią z powrotem do gleby . Zrezygnujmy z drewnianych mebli i drewnianych domów i nie wycinajmy drzew. Drzewo to nie materiał na deski . Każde z nich to indywidualna istota żywa . Nie kośmy traw . Drzewom i krzewom możemy wycinać (usuwać) jedynie uschnięte gałęzie . Nie ingerujmy w ich kształt , niech rosną swobodnie - to są żywe istoty (3/ Ustawa) .

Jednak pewne rośliny musimy eliminować , np.marchew (spożywamy korzeń) . W przypadku kalafiora ( liście pozostawmy) czy kapusty odcinamy tylko to , co zjadamy . To tylko przykłady .

Z pewnością zmieni to sposób użytkowania pól , ale celem jest pozostawienie Naturze do spełnienia , właściwych jej procesów eliminacji resztek istnienia .

Dzisiaj nie sposób stwierdzić , jak to zmieni naszą praktykę upraw . Pozostawmy to doświadczeniu . Niech nam przyświeca cel główny , jakim jest poszanowanie Systemu Życia i praw nim rządzących .

Świadomość

Od wielu lat trwa dyskusja wokół znaczenia roślin dla człowieka . Temat ten nieustannie przewija się w mediach . Świadomość nieustannie rośnie , ale nie jest jeszcze powszechna . Trzeba to zmienić . Poniżej cytuję fragmenty Ustawy , które wskazują na ukształtowaną już świadomość , z pewnością w kręgu fachowców .

W przypadku osób spożywających mięso wprowadziłem surową ocenę . Dla przypadków osób nie szanujących świata roślin wprowadzę podobną ocenę w przyszłości . Obecnie sygnalizuję potrzebę zmiany naszego stosunku do świata roślin .

Uwagi:

1/ Sekretne życie drzew . Co czują drzewa ; Peter Wohlleben

2/ Rośliny komunikują się między sobą >>tutaj

3/ Ustawa o ochronie Przyrody >> tutaj

4/ Karta Praw Drzew >>tutaj ( dopisane 4 sierp. 2022 12:00 )

Oddajmy głos samej Ustawie . Widzimy , że wiedza jest , tylko wykonanie szwankuje . Koszenie traw jest powszechne. Ścinanie koron drzew i krzaków także , a także tzw. „formowanie” koron , które jest zadawaniem gwałtu roślinie .

W Art 87 Ustawy dostrzec można jeszcze traktowanie roślin jak rzeczy pozbawionych elementów świadomości i odczuwania (1/), jednak pozytywem jest , że ustawodawca dąży do zachowania naturalnego stanu roślin – to już bardzo wiele . Wytłuściłem te fragmenty tekstu , które wskazują dobitnie na te dążenia . „Utrzymanie procesów ekologicznych” to nic innego jak zalecenie , by pozostawić świat roślin swojemu istnieniu , bez ingerencji w procesy .

Art. 2. Ustawowe pojęcie ochrony przyrody

1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

4) siedlisk przyrodniczych;

5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

7) krajobrazu;

8) zieleni w miastach i wsiach;

9) zadrzewień.

2.Celem ochrony przyrody jest:

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów ;

2) zachowanie różnorodności biologicznej;

3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;

6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.Art. 87a. Wykonywanie prac w obrębie drzewa lub krzewu

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.Nie jemy mięsa 2  2022-07-22 17:00

Sygnalizowałem w przeszłości >>tutaj , nie jemy mięsa . Spożywanie mięsa przez człowieka niszczy System Życia () , którego jesteśmy częścią . Kontynuacja tego zwyczaju kulinarnego doprowadziłaby do zapaści .

Dyskomfort , o którym wspomniałem w poprzednim komunikacie jakoś spełnił swoją rolę i niektórych odwiódł od spożywania mięsa . Nie było to jednak wystarczające . Od dzisiaj , od momentu publikacji oceniam jako negatywne osoby powyżej 12 roku życia spożywające mięso . Ocena będzie pogłębiała się z czasem i w miarę rosnącej ilości spożytego mięsa . Nie ma i nie będzie od tego ulgi .

Teraz przykrość będzie już większa . Przykrość zniknie po odrzuceniu mięsa ( ryb itd ) . Co do jajek , to należy ograniczyć ich ilość do 1 szt na 10 dni . Mleko i sery możemy przetwarzać i spożywać dowolnie .

Taka zmiana naszych naszych nawyków żywieniowych uratuje przed destrukcją .

Ukraina

Patrzy się na to i widzi się to z ciężkim sercem . Przetrwać pozwala jedynie myśl i pewność , że czas złoczyńców dobiega końca . Tak się srożą , bo sytuacja wymyka im się z rąk i oni to wiedzą . Przemawianie do ich rozumu i do poczucia przyzwoitości , którego nie mają , dawno straciło sens . Nie wyjdą z tego „z twarzą”. Ani ci na Wschodzie , ani ci na Zachodzie .Komunikat – dotyczy stolicy Polski  2022-05-10 20:10 ;

Sygnalizowałem w przeszłości , że Warszawa nie może być dalej stolicą Polski . Napisałem o tym szczegółowo (>> tutaj 2021-02-22 i >>tutaj 2021-03-09 ) . Jako przyczynę podałem szkodliwe działania Prezydenta Trzaskowskiego oraz jego nieudolność podczas katastrofy zanieczyszczenia wód Wisły. Stolica powinna być miejscem , gdzie przebywają elity kraju ( Parlament , Rząd ) , gdzie przebywa rozum , a nie nieudolność i głupota . Miasto zdegradowane przez popełnione winy powinno zostać przez elity opuszczone . Tak się dotąd nie stało .

Smutek i nicość

Straty , jakich doznał wówczas nasz kraj dalej obciążają Prezydenta Miasta , ówczesny Zarząd Miasta Warszawy oraz ludność . Smutek i Nicość płynąca z tego miasta , rozlewały się nieustannie na cały kraj . To ciągle rosnące zagrożenie dla bytu Polski oceniałem od początku i na bieżąco , oraz oceniam je dzisiaj . W ostatecznym rozrachunku , na dzień dzisiejszy , dalsze trwanie ośrodka władzy w tym mieście ( w tej zbiorowości ludzkiej ) skutkowało by niedopuszczalnym już poziomem degradacji stołecznego miasta , które powinno być - musi być , centrum umysłowym kraju .

Wroclawia

Z woli Stwórcy przenoszę więc stolicę do Wroclawii . Tak będzie się odtąd nazywało to miasto , w którym mieszkam . Staje się tak w zgodzie z pierwotną nazwą "Vratislavia" , czyli Wrota Sławy. Będziemy więc mówić nie "Wrocław" , a Wroclawia . Powrót do pierwotnej nazwy , choć nieco uwspółcześnionej , jest odwołaniem do energetyki tego miejsca , obecnej tu w dalekiej przeszłości , od nieco ponad 7000 lat temu. Dzięki tej nowej nazwie , to miejsce odradza się . Zyskuje specyficzną , łagodną urodę , jaką miało niegdyś . Ponadto zyskuje też moc miasta stołecznego . Ładne połączenie .

Warszawa obecnie

Warszawa jest teraz miejscem osłabionym energetycznie . Stała się miejscem brzydkim i smutnym . Życie miasta uległo "wygaszeniu" . Ponadto miasto utraciło energetykę właściwą dla miasta stołecznego . Muszą odczuwać to liczne osoby dojeżdżające codziennie do pracy spoza obszaru Warszawy , mając codziennie okazję do porównań , bo poza granicami administracyjnymi Warszawy jest pogodnie i miło .

Kiedy odejdzie Prezydent Trzaskowski oraz cała ( bez wyjątku ) ekipa zarządzająca miastem w czasie katastrofy Wisły , to zmienię ocenę miasta na korzystniejszą , a za tym nastąpi poprawa energetyki miasta - jednak status miasta stołecznego nie zostanie przywrócony .

Dla elit , dla ich dobrego funkcjonowania , dla sprawności formułowania postulatów zarządzania Polską, dla podejmowania właściwych decyzji , najlepszym miejscem jest teraz Wroclawia . Miasto to naznaczone zostało stanem energetycznym odpowiednim dla przebywania elit .

Wojna na Ukrainie

Z woli Stwórcy , ta zbrodnicza , szkaradna i ohydna , i odrażająca, brutalna i bezlitosna , dowodząca zwyrodnienia , napaść Rosjan na pokojowo usposobioną Ukrainę , teraz , na szczęście dla wszystkich , przeradza się w trwałe zbliżenie naszych Narodów i ono już nie minie .

Nie będzie też powrotu do Europy z bandycką Rosją pod bokiem , ani Europy z którąś tam kolejną „rzeszą” niemiecką , pod pozorem Państwa Europy– to ostatnie niech sobie wybije z głowy pani von Leyen .Nadszedł kres dla terroryzujących świat – decyzja Stwórcy-Boga  2022-03-11 14:00 ;

Ekl 4.1 Wtedy obróciłem się i patrzyłem na wszystkie krzywdy, jakie czynią sobie ludzie

pod słońcem

Widziałem łzy uciśnionych , ale nie otarła ich dłoń współczującego . W rękach ciemiężycieli zamieszkała siła zatrzymująca gest współczucia.

rys1.Rosja zbombardowała szpital w Mariupolu (fot. Twitter.com/armedforcesukr)

rys2

Patrzę na Scholza, na jego kamienną twarz wypraną do szczętu z uśmiechu i życzliwości , i widzę , że świat się skończył . Jak to ujął Prezydent Żełeński „rozmawiałem ze ścianą” . W tle dostrzegam ponure i złowrogie oblicze Schroedera . Myśl o tym , że dość miła twarzyczka Frau Merkel firmowała komunizm w Europie przyprawia mnie o mdłości ( w naszej Konstytucji jest zapis , że uważamy komunizm za system zbrodniczy , na równi z nazizmem ) .

Jak napisał publicysta :

Zachód zdziwił się , że Rosjanie są Rosjanami . Przy okazji okazało się , że Niemcy dalej są Niemcami”( A.Ziemkiewicz) .

Lista jest jednak dłuższa , bo znaleźli się na niej Amerykanie, Francuzi , Żydzi, Chińczycy oraz Szwajcarzy , ci ostatni dający u siebie schronienie różnym szemranym typom ( dziesiątki tysięcy kont za którymi stoi zbrodnia ) . No i jeszcze na liście znaleźli się unijni urzędnicy , próbujący zniewolić narody Europy .

Decyzja Stwórcy-Boga

Te „wspaniałe” narody , wspólnymi siłami doprowadziły właśnie nasz świat na krawędź istnienia . Te narody , ich mieszkańcy na ich terytorium , zostali wyrzuceni z Systemu Życia . Stwórca podjął decyzję .

Zawiodły wszelkie sposoby porozumienia . Zawiodły próby namówienia ich do przyzwoitego traktowania drugich . Ich zbrodnicze działania trwały latami , dziesiątkami lat . Teraz zgasną i znikną . Pozostałe narody będą mogły w końcu porozumieć się ze sobą i będą mogły wspólnie żyć . TO DZIEJE SIĘ .

Mieszkaniec Białego Domu popadł w bezczucie i bezradność . Takoż samo mieszkaniec Kremla i pozostali celebryci z listy . W bezradność popadli ich następcy , następcy następców itd. , aż po mieszkańców domów opieki . W bezradność popadli : producenci chleba i mleka , czołgów i samochodów , kremów do twarzy i do rąk , kierownicy zakładów uzdatniania wody oraz zakładów oczyszczania miasta , nauczyciele szkół i ich uczniowie , opiekunki dzieci i ich podopieczni policjanci i ich dowódcy , żołnierze i ich dowódcy , politycy , sędziowie , dziennikarze , emeryci itd. itd. W bezradność popadły kobiety i ich mężowie , i ich dzieci . Wszyscy stracili kontakt ze sobą , utracili sens współdziałania . Utracili chęć do życia . Zapadają właśnie w letarg , który będzie się teraz pogłębiał .

Tak oto dowiadujemy się namacalnie , że :

Ekl 3.13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła , to udaje się nam z Jego woli

Wykluczeni odejdą , a my rozpoczniemy nowe , dobre życie w zgodzie z PRAWEM.

Żydzi

Los Żydów różni się od reszty. Wykluczony w powyższym sensie zostaje każdy Żyd , urodzony z matki Żydówki , który jest tego świadomy, gdziekolwiek się znajduje . Wykluczenie to nie obejmuje Żydów w Polsce , ( także tych napływających aktualnie z Ukrainy ) .

Ujednoznaczniam zdania powyższe (2022-03-12 5:40). Zwięzłość zapisu wynikła z tego , że jest to komunikat i brak jest miejsca na dyskusję . Zdania są trudne w percepcji z powodu niejednoznaczności pojęcia „Żyd” , czyli połączenia przynależności genetycznej ale i państwowej , a także religijnej czy tylko kulturowej , albo jeśli zachodzi tylko jedna z tych okoliczności .

Wykluczenie zachodzi w istocie z powodu akceptacji i poczucia więzi z apartheidem , jakim jest obecne państwo Izrael dyskryminujące i krzywdzące Palestyńczyków .

Nie będzie wykluczona osoba pochodzenia żydowskiego odczuwająca sprzeciw wobec dzisiejszego Izraela , na tyle silnie odczuwany , że rujnuje to jej poczucie więzi z narodem ( jest pełna targających nią rozterek ) , i to nawet wtedy , kiedy jest ona obywatelem Izraela . Istotna jest więc moralność . Dopóki człowiek zachowuje wrażliwość na prawa drugiego człowieka ( na jego cierpienie ) , dopóty jest nadzieja na pokojowe współżycie . Stwórca-Bóg nie „obraził się” na wszystkich Żydów , ale na tych , którzy postępują niezgodnie z samym rdzeniem żydowskości , a jest nim współczucie i litość . Dzisiejszy Izrael wyparł się samego sedna żydowskości .

--------------------------

Moc tyranów leży w niemocy jego niewolników  2022-03-04 15:20

Na początku dzisiejszego wpisu cytuję słowa Stefana Żeromskiego, naszego wspaniałego twórcy : „Moc tyranów nie leży w rękach władcy , lecz w niemocy jego niewolników” .

Tym jednym przenikliwym zdaniem , pisarz odciął pasożyty od świata kulturalnego . Wyrzucił na śmietnik odpadki moralne i intelektualne , istoty puste , słabe, bez własnej mocy . Tym samym , otworzył nam oczy , i otworzył drogę do wolności od tyranii . Jakże ważne jest zrozumienie związków i mechanizmów rządzących społecznościami (!) . Jedno celne zdanie uwalnia nas faktycznie od źródła zniewolenia , jakim jest niewłaściwie ulokowane zaufanie i podległość – zaufanie dobrze ulokowane oznacza partnerstwo .

Dopóki nie odróżniamy fałszu od prawdy oraz dobra od zła ( wskazania znajdziemy w PRAWIE) , dopóty tyrani mogą stwarzać pozory dobra , które przyjmujemy z ufnością , a wówczas ładujemy swoją mocą ich pusty byt . Jednocześnie oddając im swoją moc , sami ją tracimy , stając się „niemocnymi niewolnikami” .

Powyższy cytat zawdzięczam Panu Danielowi Olbrychskiemu . Wypowiedział go w opublikowanym kilka dni temu wywiadzie , zapytany o swój stosunek do obecnej agresji Rosji na Ukrainę .

Jesteśmy wstrząśnięci skalą brutalności Rosjan i poszukując pojęć , którymi moglibyśmy ich nazwać , a tym samym umiejscowić ich działanie na skali wartości , odnajdujemy podobieństwo do okrucieństw Niemców pod wodzą Adolfa Hitlera . Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi odnajdując podobieństwo do Hitlera w osobie Putina i tylko w nim . Podobni do niego są bowiem wszyscy przywódcy państw pozostający w zmowie z „śpiącym” Jo-dolfem Biden-tlerem na czele , tacy jak : Scholtz-tler, Macron-tler , Bennet-tler , Xitler ( i jeszcze ten Schroed-tler , wyjątkowo obrzydliwa postać , tyran „zapasowy”, na delegacji ) . W zmowie jest też , a jakże , głowa Watykanu ( i jego współkolega na emeryturze, z którym dzielą się odpowiedzialnością ) . Przez delikatność , by nie szokować , nie nazwę ich tutaj tym malowniczym terminem , bo wielu przyzwoitych , choć oszukanych oczywiście , dalej im ufa .

Przy tym trzeba zaznaczyć , że „śpiący” Jo-dolf ( z pozoru śpiący , to też element teatrzyku zbrodni ) jest głównym motorem ich akcji zastraszania , jakie urządzają nam od czasu II Wojny Światowej „ci wspaniali Amerykanie”.

Niektórzy zastanawiają się „co oni (Putin i reszta z nich) myślą?”. Oni nic nie myślą , poza układaniem mozaiki strachu dla niewolników. Są jak puste wydmuszki , jak wydrążone dynie na Halloween , straszące dziurami oczodołów. Są „pustakami”, bez myśli, bez mocy, bez rzeczywistego znaczenia . Są odpadkami od świata kulturalnego , tej części naszego świata kierującej się dążeniem do sprawiedliwości .

„Myślą” to ci , którzy mają na uwadze prawa drugich i usiłują je wszystkie pogodzić ze sobą . Myślenie egoistów jest bardzo proste . Widzą tylko koniec własnego nosa , a drugich spychają do kąta .

Na szczęście dla nas „biden-tlerzy” są w absolutnej mniejszości , chociaż udało im się podporządkować sobie całkowicie własne społeczeństwa , wzbudzając do siebie zaufanie , przy pomocy armii pomagierów , głównie w mediach , w parlamentach , w kierownictwach partii . Kłamstwo i zepsucie urosło i rozlało się na społeczeństwa 1*/ .

Stan na dzisiaj

Wyczyny „biden-tlerów” oceniam od lat , a moja ocena znajduje odzwierciedlenie „w górze” . Przypominam to na okrągło , żeby przyczyna ich upadku dotarła do nich , żeby uświadomili sobie , że ich podłe metody stały się nieskuteczne , a kontynuując je pogrążają się coraz bardziej . I tak osiągnęli stan niesprawności , w którym , w zasadzie ich byt stał się na tyle depresyjny , że stał się niemożliwy .

I co dalej ? - zarząd komisaryczny

Dalej czeka ich zarząd komisaryczny . Dokonają tego te państwa Europy , które były dręczone przez unijnych urzędników spod znaku Niemiec . Tu doświadczyliśy namacalnie maksimu krętactwa i wiemy czego unikać . W tym powszechnym upadku najwięcej jasności umysłu oraz zdecydowanej woli zachowali Polacy i Węgrzy ( niewątpliwie z wyłączeniem u nas Tuska , tego miniSchroedera , równie odrażającego , też w Polsce na delegacji ) .

To właśnie nasz Premier Mateusz Morawiecki błyskawicznie objechał całą Europę , by uruchomić akcję pomocy dla Ukrainy . Dokonał rzeczy prawie niemożliwej . Zbeształ Scholza na jego ziemi za kompromitujące Niemców chełmy jako pomoc dla Ukrainy . Postawił na nogi kompletnie przewrócony porządek świata zachodniego . Pokazał polskie myślenie i niewątpliwie wiodącą rolę . Wtedy , co znamienne wszyscy zaczęli mówić naszym głosem .

Niemcy z kolei sami dobili się ostatecznie , odmawiając pomocy ambasadorowi Ukrainy „macie kilka godzin, nie warto wam pomagać” . Te słowa przechodzą do historii . Absolutny brak łączności z mentalnością świata współczesnego , z normami moralności , którym hołduje postępowa część populacji . Potrafili to powiedzieć zupełnie naturalnie i świadomie , i bezwstydnie . Kojarzy się Eichmann, który tylko wykonywał rozkazy. Niemcy dalej są Niemcami , niestety dla nich . Egoistyczny naród , bez związków z resztą normalnego świata ( Volkswagen wśród setki obozów z Ujgurami w Chinach , BASF ( niegdyś członek IG Farben , sądzonego w Procesie Norymberskim , który nie może opuścić Rosji „bo jesteśmy tam od 140 lat” - najświeższy ich wyskok , z wczoraj (!) ; przykłady z licznej serii ich zbrodniczego „pragmatyzmu” )

Ktoś zwątpi w „zarząd komisaryczny” nad Chinami - czemu nie ?

Przyniesie to im ulgę w cierpieniu , kiedy zdejmę z nich moją obecną ocenę . Ustąpi im depresja , poczucie utraty sensu istnienia , powróci chęć do życia .

I tak będzie z każdym ich narodem z tej łąjdackiej spółki , o ile podporządkują się zasadom współżycia ( PRAWO) .

Zakończenie

Nie będę wchodził w szczegóły , bo teraz nie jest na to czas . Powiem tylko , że Rosja , Chiny i USA zostaną podzielone na małe państewka , w pełni samodzielne . Żydzi opuszczą Izrael , Niemcy oddadzą Polsce ziemie aż do Łaby . To będzie odszkodowanie za straty wojny 1939-45 . Mieszkańcy tych ziem sami zdecydują , czy zechcą zadomowić się w Polsce , czy będą woleli wynieść się .

Nowy porządek będzie opierał się na wzajemnym poszanowaniu i pokojowym współistnieniu . Covid już nie urośnie w siłę , ale wygaśnie . Główną jego przyczyną była dominacja tych kilku przestępczych państw i stres , jaki zgotowali światu .

----------------------------------------------

Putin z armią wtargnął do Ukrainy , niezależnego państwa  2022-02-22 14:10

Nie pomyliłem się . Putin nie wkroczył do Ukrainy , bo "Ukraina nigdy nie istniała jako państwo". ( >>tutaj o jego przemówieniu) Do wolnej i niezależnej Ukrainy nie miał wstępu . Tchórz go obleciał , więc musiał zafałszować rzeczywistość , zmanipulować i uwierzyć zarazem, że Świat tego krętactwa nie potrafi odrzucić , że nie potrafi tego odrzucić jego własne społeczeństwo , że nie odbierze jemu swojego poparcia .

Ona zawsze była częścią Rosji , a "Ukraińcy to ich bracia". W Ługańsku i Donbasie był "niepokój" , więc Putin dał armii rozkaz wejścia "z misją pokojową , by uczyniła tam porządek" . Putin i armia rosyjska , po prostu "weszli do siebie z braterską miłością do Ukraińców , żeby ich przytulić" . Hitlerowska ( oczywiście niemiecka ) argumentacja funkcjonowała według podobnej logiki przeinaczania pojęć - "Żydzi to nie ludzie , należy odebrać nienależne im prawa , a potem oczyścić z nich świat , jak ze śmieci " . W drugiej kolejności "nie ludźmi" byli wszyscy na wschód od Niemców , także byli do "oczyszczenia" , bo Niemcom "należała się przestrzeń życiowa , jako że są nadludźmi". Dzisiaj twierdzą , że ichnie prawa nam są nienależne . Gardzą nami . Czują się „nadludźmi” ? Na to wskazują fakty .

Podobnie funkcjonuje Bruksela . Kombinacje i przeinaczenia są jej żywiołem . Nawet okrada nas (!) z należnych pieniędzy „dla naszego dobra” . ( zwlekanie z zapłatą przez pół roku stało się kradzieżą – to do Pani Leyen „von”- „von”, które przestało kojarzyć się z elitarnością ) Świat logiczny i uczciwy skończył się , odszedł w niebyt , został podeptany , za to cwaniactwo stało się normą , a nawet zaszczytem , znakiem życiowej mądrości .

Pojęcia i krętactwo

Kiedy pomieszać odpowiednio pojęciami , to okazuje się jasno , że najazd na sąsiadów można przedstawić światu jako misję pokojową . Przeżyłem 70 lat w tej misji pokojowej , odkąd nas najpierw "wyzwolili" w 1945 ( za przyzwoleniem USA (!) - to już tyle trwa ? ano tak właśnie ) , a następnie "robili tu porządek" do 1992r ( i dalej trzymają tutaj swoje macki ) , wprowadzając "miłośnie i troskliwie dobrosąsiedzkie relacje".

Agresorom wydaje się , że po złamaniu logiki pojęć mogą następnie zamienić "zło w dobro", pod przykrywką pokrętnej argumentacji . Nic z tego . To , co złe , zostało dawno zrozumiane i osądzone . Świat jest boży , a ponad nami jest Stwórca-Bóg , który widzi , ocenia i osądza .

Ekl 11.9 Ciesz się chłopcze pókiś młody,

trzymaj się dobrych myśli w dniach twojej młodości,

postępuj według wyborów serca i idź za spojrzeniem twych oczu,

ale miej w pamięci,

że za wszystko Bóg powoła ciebie na sąd

Osąd dokonuje się od razu , a nie na jakimś "armagedonie" . O tym dalej w punkcie „Osąd” .

Znowu , jak od lat , kolejna awantura została ułożona pomiędzy "wielkimi" . Rosjanie, Amerykanie, Niemcy , Chiny , Francja , Bruksela , a nawet Izrael , powyznaczali swojej role i odegrali je , czyniąc kolejne zło i wprowadzając kolejny chaos w relacjach między narodami . To jest psucie Świata , psucie gatunku ludzkiego , a ten jest boży . Granica został przekroczona , Stwórca interweniuje ponad zwyczajnie. Tym razem inaczej niż dotąd , intensywnie . Wymiar kary wzrósł , a kara przyśpieszyła , stosownie do intensywności bezprawia i bezrozumu , dla których , zdawało by się , nie ma i nie będzie już tamy .

Kara

Powiem , że to , co się z nimi stanie w najbliższych dniach , tego nikt by nie chciał mieć u siebie . Zapadną się w nicość . To już się dzieje i potęguje się , z dnia na dzień . Obserwuję tę ruinę . TO SIĘ DZIEJE .

Zepsucie , w jakim tkwią od dawna , tylko pogłębi się ( berlińska „Sałatka Kablowa” >>tutaj rys2– czyli jak Bóg chce kogoś ukarać , to odbiera jemu rozum , a ta sałatka , to był tylko wstęp ) . W końcu dotrze do nich , że to , co robią , to droga tylko w jedną stronę , do nieznośnej destrukcji nie do wytrzymania , i nie do przeżycia . Wtedy otrząsną się z mrzonek o rządzeniu światem i podporządkują się woli Stwórcy .

Narody będą żyć w pokoju i wzajemnym szacunku. Żaden Naród nie będzie wykorzystywał drugiego , ani nie będzie drugiego niepokoił , a tym bardziej napadał . Wszystko , co służy zastraszaniu zostanie wyrzucone na śmietnik ; czołgi , „kindżały” , „tomahawki” , głowice ze śmiercionośnym ładunkiem i inne śmiercionośne wynalazki. Taki jest plan i zostanie on zrealizowany .

Szwajcaria

Właśnie wyszła na jaw sprawa kont w banku Credit Suisse , w którym znaleźli schronienie : zbrodniarze, bandyci, handlarze narkotyków , liczni złodzieje , w tym byli prezydenci, premierzy , a nawet król Jordanii , okradający własne narody .

Konto miał tam skazany prawomocnie egipski miliarder Hisham Talaat Moustafa , skazany za zlecenie zamordowania własnej kochanki , libańskiej gwiazdy pop Suzanne Tamim ( >>tutaj ) . Liczba tych łobuzów , którzy znaleźli u nich przytulisko jest oszałamiająca i wynosi 18 tysięcy - to dane z przecieków o 30 tysiącach kont . Prawdziwej liczby , w tym konkretnym banku , gdzie istnieje 1,5 miliona kont nie poznaliśmy ( >>tutaj Guardian ) … „a czego dowiedzielibyśmy się , gdybyśmy mieli pełny wgląd” , pyta autor artykułu Joseph E Stiglitz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i profesor na Uniwersytecie Columbia . Wybitnie zaostrzone przepisy o tajemnicy bankowej w Szwajcarii , dają w tym kraju ochronę bandytom skądkolwiek przybędą i kimkolwiek są .

Narodowość nie robiła nigdy różnicy . Dane dotyczą lat 1940 do 2010 . Niemcy zalali Europę w latach 40-stych , ale Szwajcarii nie tknęli . Myśl, że trzymali tam to , co nakradli , nasuwa się sama .

Szwajcarzy zostali właśnie podsumowani . Za sprzyjanie i ochronę przestępczości wszyscy poniosą karę , aż do dziesiątego pokolenia i będzie to kara surowa . Osądziłem ich i mój sąd właśnie to dla nich oznacza . To przestało być miejsce do dobrego życia .

Osąd

Mój mały niegdyś synek , kiedy miał 6 lat zauważył : „tato, kiedy pomyślę coś niedobrego , to potknę się albo kopnę boleśnie w krawęźnik”. Już dziecko miewa możność wglądu w strukturę naszego świata i rozpoznaje znak osądu , który dokonywany jest natychmiast .

Tak właśnie bywa i to jest ostrzeżenie . Jeśli się wtedy nie cofnąć , nie odwołać myśli burzącej naszą harmonię ze światem, z drugimi , to w drugiej kolejności pojawią się złe wybory .

Złe wybory przyniosą niekorzystne zdarzenia i przyjdzie cierpienie . Jeśli wtedy nie zatrzymasz się , nie cofniesz się wstecz „co ja takiego zrobiłem?” i nie odnajdziesz punktu zepsucia , to właśnie utkwiłeś w „sałatce kablowej” >>tutaj rys2. Jeśli dalej będziesz kontynuował złą myśl , to pogłębią się nietrafne wybory , pogłębi się cierpienie i twój ból , i pogłębi się sałatka . Jeśli na dodatek uwierzysz w brednie , że „musisz nosić swój krzyż”, bo każdy go ma ( tak twierdzą krętacze z Watykanu ; krętactwo , mieszanie , ogłupianie , to ich dzieło ) , to zamkniesz sobie drogę do naprawy błędu .

Jeśli jednak pozostaniesz czuły i czujny na jakość swojego bytu i nie zatracisz drogi rozumienia , czym jest harmonia i szczęście , i jak łatwo to stracić , to zawsze będziesz miał szansę odnalezienia powrotnej drogi .

Tym bardziej jaskrawo oraz idiotycznie wygląda „wybór” ścieżki zakłamania , krętactwa , wywierania nacisków, szokowania , dręczenia , bo to jest ścieżka donikąd ( na to przyzwolenia nie mamy , patrz PRAWO ) . Jeśli jesteśmy więc zszokowani „sukcesem Putina , Bidena , Scholza ” i ekip rządzących tymi krajami , i odczuwamy bezsilność , i bezradność , to przypomnijmy sobie także słowa proroka :

Ekl 4.1 Wtedy obróciłem się i patrzyłem na wszystkie krzywdy, jakie czynią sobie ludzie

pod słońcem

Widziałem łzy uciśnionych , ale nie otarła ich dłoń współczującego .

W rękach ciemiężycieli zamieszkała siła zatrzymująca gest współczucia.8.11 Ponieważ wyroki za czyny grzeszne nie są szybko wykonywane ,

stąd skłonność do zła rośnie u synów ludzkich

i we własnym , dobrze pojętym interesie unikajmy „sałatki” . A jeśli jednak ona ciebie dopadła , szukaj do skutku , czym się w nią wplątałeś , i ciesz się , że nie jesteś Putinem, Scholtzem, Bidenem , czy szefem Credit Suisse . Ciesz się , że nie obrałeś ich drogi , bo oni z całą pewnością tkwią po uszy w swoich sałatkach ( co widać po problemach z jakimi borykają się tamte społeczeństwa ) . Myśl też o tym , że nasz świat właśnie zmienia się , przewartościowuje - nie bez naszego wspólnego wysiłku , wysiłku tych , którzy sprawiedliwości pragną i że już za chwilę stanie się inny , sprawiedliwszy, lepszy . To właśnie oznaczają słowa „Nowy Czas”.Nowy Czas 2022-02-18 16:45Wrocław 2022-02-18 16:45

Nowy CzasW początkach Covida w lipcu 2020 doszły mnie słowa Stwórcy : "usuń wpływ sprawców zła na powstawanie wirusa COVID-19 i zahamuj epidemię " .

( >> tutaj )Covid , a przedtem wzmagające się epidemie grypy, powstały z rozrównoważenia świata, z ciągłego niepokoju , z potęgującej się powszechnie agresji , cynizmu i arogancji , oczywistymi źródłami cierpienia . Osłabienie grup działających agresywnie przynosi nam obecnie ozdrowienie , co obserwujemy właśnie namacalnie od wiosny roku 2021 . Pomimo tego , że ilość przypadków wzrosła wielokrotnie , to ciężka zapadalność i śmiertelność spadła ( w kilku etapach ) około 30-krotnie , od wiosny 2020 ( wtedy było naprawdę groźnie ) . Kolejne mutacje wirusa są coraz słabsze . Covid z groźnego wirusa przekształcił się w grypę .

Agresorzy

Głównymi wrogami spokoju i równowagi są: USA i wykorzystywana przez nich Rosja w roli agresora . Tę parę uzupełniają Niemcy, Francja, Izrael i Chiny , no i Unia (Bruksela) , w której dominują Niemcy . Jest też wśród nich Watykan , który zawsze dokleja się do najsilniejszych i najbardziej brutalnych , i otumania ludzi (NT) - to ich misja , i tym sposobem sprytnie przetrwali 2000 lat .

Wspólnie tworzą kryzysy , które następnie gaszą . W roli tego "złego" występuje Rosja . USA pojawia się i gasi kryzysy , przystrojona w szaty "oburzenia, szlachetności i dobra" , Watykan dostojnie "niepokoi się". To są manipulacje polityków . Ani USA wspaniałe i szlachetne , ani Rosja zła ( 70 lat cynizmu elit jednak sporo w Rosji napsuły ) , ani Watykan dobry ; sztuczne działania , nie liczące się z cierpieniami wielu narodów , które drżą z obawy przed wyniszczającą wojną globalną - brutalne zło . Te działania są niemoralne , a ja oceniam każdy ich krok ( patrz PRAWA ) . Moja ocena prowadzi do wykluczenia ich wpływu na życie całej populacji ludzkiej . Wykluczenie dokonuje się 'w górze" , ponad nami u Stwórcy .

- To tak w ogromnym skrócie ( pisałem o tym wiele razy ) .

Co dalej

Stan na dzisiaj jest taki , że wspomniana wyżej grupa utraciła zdolność do samodzielnego bytu . Nie potrafią podjąć żadnej sensownej decyzji . Utknęli w miejscu . Obserwujemy nieustający od grudnia "taniec" wokół Ukrainy , która "tuż, tuż, za chwilę " zostanie napadnięta . Pierwszy "nieprzekraczalny" termin był na początku stycznia . Potem kryzys pogłębiał się nieustannie i to coraz bardziej widowiskowo . Było wiele zwrotów akcji , od wycofywania się i następnie angażowania "z zapałem" ( USA, Niemcy , Unia ) , po ruchy wojsk rosyjskich , to tu , to tam , w coraz większej ilości . Szukają poczucia równowagi , wzmocnienia , a z braku efektów ciągle zmieniają taktykę . Przoduje w tym i najbardziej naciska USA .

Nieustannie "wyciekają" od nich "najtajniejsze" raporty , rzekomo sporządzane przez wybitnych ekspetów , którymi usiłują nas przekonać o nieuchronnej katastrofie , żebyśmy drżeli , telepali się , a oni rośli w siłę . Skutek jest akurat odwrotny . Najspokojniej jest w Kijowie , a najmniej spokojnie w Waszyngtonie i Moskwie, a także w Tel Awiwie itd.

I tak minęło 50 dni , a Rosja nie potrafi zdecydować się i kręci się w kółko . Podobne efekty niezdecydowania i dezorientacji widać u Niemców .

Stwórca pokazał moc

Ameryka chciała poczuć się "znowu wielka" , ale efektu brak . Nie było go , nie ma i nie będzie . Zawiodła metoda "skoku na wielkość". Są obserwowani, oceniani i odsuwani , i doszli do kresu .

Włamania do Ukrainy nie będzie . Choroba wygaśnie . Otwiera się przyszłość bez "wielkich" , którzy będą przeorganizowani , żeby już nie siali zamieszania i nie krzywdzili . Przejście do Nowego Czasu trwało 28 lat . Nie będzie UE w postaci superpaństwa . Narody Europy będą współżyły na zasadzie równoprawnych partnerów . Nikt tego nie zepsuje . Stwórca okazał swoją moc i sprawiedliwość .

ps

Do naszej krajowej pseudo-opozycji , która wysługuje się agresorom zamiast służyć z pożytkiem swojemu krajowi . Też jesteście oceniani .powrót