powrót

Wrocław 2021-06-18 20:00

Nie jemy mięsa ; uzupełnienie 2021-06-18 20:00

uzupełnienie 2021-06-18 20:00

Od dzisiaj mięso ( także rybie , także owoce morza ) jest dla nas niedobre (niekoszerne) , więc po spożyciu będziemy odczuwać dyskomfort . Nie dotyczy to zwierząt np. domowych .

Pierwsze dziesięć dni będzie „ulgowe” , tzn. że dyskomfort będzie najmniejszy z możliwych i będą go odczuwać tylko osoby bardzo wrażliwe . W kolejnych dniach zjawisko będzie się pogłębiać . Efekt będzie stopniowany i pogłębiany aż do 10 sierpnia 2021 , kiedy to osiągnie maksimum i będzie odczuwalny przez wszystkich .

Obserwujmy i rezygnujmy , z pożytkiem dla siebie , zwierząt i całej Ziemi .

Nie jemy mięsa

Z woli Stwórcy od 18 czerwca 2021 spożywający mięso zwierząt lądowych i morskich będą doświadczać przykrości . Zapobiegnie to spustoszeniu jakie czyni człowiek w świecie zwierząt .powrót