powrót3-05-2011 12:00

Sky Tower we Wrocławiu . Problem właściciela i projektanta .

Informowałem ( >>tutaj ) o tym , że budowany obecnie Sky Tower we Wrocławiu wykracza swoją wysokością poza dopuszczalny limit ( o limicie wysokości , nałożonym na budowle >>tutaj ) . Biuro p.Czarneckiego , właściciela Sky Tower , zostało o tym powiadomione ale nikt nie odpowiedział .

Działania p.Leszka Czarneckiego oraz projektanta arch.Zbigniewa Walasa ( >>tutaj ) są sprzeczne z wolą Stwórcy . Pociąga to za sobą ograniczenia jakie zostają nałożone na ich osoby oraz na osoby im bliskie , takie ograniczenia , że utracą wolę działania i decydowania . Opuści ich powodzenie , sukces i szczęście . Jak napisał Eklezjastes przekonają się , że :

Ekl 3.13 " Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła , to udaje się nam z Jego woli "

i że odtąd Bóg, Stwórca odwrócił się od nich .

Z woli Stwórcy i z mojej woli nakładam te ograniczenia na ich osoby i osoby im bliskie , co sprawi , że zostaną odsunięci od głównego nurtu życia . Będzie to dla nich przykre , bo uniemożliwi im to dotychczasowe życie ale jest to niezbędne , żeby swoimi wytworami nie szkodzili światu . Budynek Sky Tower dalej będzie straszył i nie będzie się nadawał do wykorzystania oraz stanie się swoiście ''martwy''.

Jednak kiedy budowa zostanie wstrzymana i przystąpią do rozbiórki , powiadomią mnie o tym i zastosują proponowaną przeze mnie niezbędną neutralizację ( >>tutaj ) , wówczas cofnę zmianę , jaką w ich osobach oraz w ich losach dokonałem .

Przy okazji tej sprawy , niech to stanie się odstraszającym przykładem dla wszystkich , którzy sprzeciwią się moim ustaleniom w każdej sprawie , o której pisałem , a która wymaga samoograniczenia działań człowieka lub jego interwencji . Niech każdy wie odtąd , że nie żartuję , nie rzucam słów na wiatr i mam odpowiednie uprawnienia , żeby wprowadzić opisane niezbędne zmiany ( porównaj przede wszystkim teksty z tego roku ) .

<>


Co do innych osób odpowiedzialnych za wysokie budowle w Polsce i na całym świecie , to po 10 czerwca tego roku wywrę na nich identyczną presję , w tej sprawie i w pozostałych , gdziekolwiek się znajdują . Pięknie rozwijające się kariery legną w gruzach , rządzący odejdą w niesławie . Uważajcie więc ! , bo jak ostrzega Eklezjastes :


Ekl 1.15 "Tu, coś raz skrzywione przestało być proste, tam, coś unicestwione nie dało się już policzyć"


Rozpisuję się o tym , żeby potem nikt nie miał pretensji do mnie i do Stwórcy , że nie zostaliście ostrzeżeni . Wasze życie leży w Waszych rękach . Jeżeli chcecie ocalić Wasze istnienia , to pilnie studiujcie testy na mojej stronie i stosujcie się do moich ustaleń , bo są rozumne , uzasadnione , konieczne i nieodwołalne .


Korzystając z miejsca przypominam o dniu 11 maja ( pisałem o tym >>tutaj ) , po którym Polskę odnajdziemy z konieczności zredukowaną , na ograniczonym obszarze poza Stolicą , gdzie rezyduje Administracja niegodna zajmowanych stanowisk . Parlamentarzystom , którzy wybrali się 1 maja wielbić poprzednią głowę Kościoła , tej instytucji , która się Bogu , Stwórcy nie podoba , chcę zwrócić uwagę, że nie było przypadkiem , iż w drodze powrotnej , pociąg wiozący ich stanął wskutek awarii ( nie ma przypadków , jest tylko brak zrozumienia dla zjawisk ) . Odczytujemy to jako opór przeciw ich powrotowi i jako znak tego , że lepiej byłoby dla Polski , gdyby już nie wrócili , bo po co krajowi głupcy , niepotrzebnie zajmujący odpowiedzialne stanowiska ?

Ostrzeżenie

I na koniec ostrzeżenie . Jestem gwarantem koniecznych i nieodwołalnych zmian , więc każdy , kto będzie na mnie nastawał poniesie karę taką , by odstąpił od swoich zamiarów .

<<>>

porównaj :

1/ Oddziaływanie obiektów z otoczeniem. Budownictwo . 10-02-2011powrót