powrót
19-04-2011 9:20

Zmiany w Obszarze Trzecim po 11 maja 2011, obecność Ducha Bożego w Polsce

W poprzednich latach informowałem na bieżąco o zmianach energetycznych na rozległym obszarze od Australii aż po Islandię . Obszar ten nazwałem Obszarem Trzecim ( >>tutaj ) . Nasz kraj , jest w tym obszarze miejscem szczególnym . Wynika to z historii Polski, pierwszej europejskiej demokracji , kraju , gdzie duch szlachetnej przeszłości , duch tolerancji nie umarł i jest stale obecny . Ten kraj i jego lud są sercem Europy i są sercem całego Obszaru Trzeciego . To tutaj docierają się wszystkie wpływy i tu otrzymują one szansę , by zostać objęte tolerancją .

Od jedenastu lat poziom energii CHI na obszarze Polski jest podwyższony w porównaniu z innymi krajami ( ale nie był maksymalny , taki jak we Wrocławiu , gdzie CHI na bardzo wysokim poziomie jest już od grudnia 1994 roku ). To jednak wystarczyło do tego , żeby mieszkańcy Polski byli największymi optymistami w regionie . To powodowało także wymierny skutek w postaci stałego wzrostu gospodarczego ( ''zielona wyspa'' ) . To chroniło mieszkańców przed stressem , a więc podnosiło ich żywotność . Obco brzmiąca nazwa CHI (''qi'') oznacza ''Ducha bożego'' , inaczej ''Ducha Świętego'' . Duch Boży był tu przez ostatnie lata obecny . (porównanie pojęć CHI i Ducha Bożego na dole 1)

W drugiej połowie roku pojawi się reakcja na zachowania negatywne , których powinniśmy zaprzestać , o czym już pisałem ( >>tutaj ) . Zanim to nastąpi , w Polsce pojawi się energia CHI o podwyższonej mocy takiej, jaka jest obecna od 17 lat we Wrocławiu .

Obszar podwyższenia energii CHI

Teraz będziemy mieli CHI wszędzie , jednak z pewnymi ograniczeniami , o których napiszę dalej . Nastąpi to w drugą środę , 11 maja 2011, pomiędzy 12-stą a 15-stą . Poczujecie się mocniejsi i szczęśliwsi . To będzie ogromna zmiana na korzyść . Zmiana ta nastąpi oczywiście z woli Stwórcy . Polska ziemia będzie wyjątkiem wśród wszystkich krajów na całej Ziemi . Będzie wyjątkiem ale także stanie się punktem odniesienia , do którego inni będą dążyć , kierując się niezbędnością zmian , które ja im podpowiadam . Będą mogli tu przyjechać i przekonać się , czego tak naprawdę im brakuje . Po dokonaniu niezbędnych zmian - o większości z nich pisałem w tym roku , Duch Boży czyli energia CHI zagości na całej Ziemi .

Na rys.1 pokazałem obszar ''1'' obwiedziony linią , od południa i zachodu wyznaczony granicą państwa polskiego . Będzie to obszar podwyższonej energii .


rys.1

Ograniczenia

Nie jest to niestety cała Polska , a konieczność takiego zawężenia wynikła z dwóch przyczyn . Po pierwsze z konieczności ominięcia Częstochowy , która jest miejscem bałwochwalczego kultu na Jasnej Górze , który się Bogu , Stwórcy , nie podoba . Nawet gdyby miejsce tego kultu zrównać z ziemią , co będzie konieczne , to i tak obszar podwyżonej energi CHI objął by tylko obszary ''1'' i ''2'' , a nie całą Polskę , bo istnieje druga przyczyna zawężenia i jest nią osoba Prezydenta Komorowskiego . Złamał on prawo , zabraniające propagandy komunizmu ( pisałem o tym >>tutaj ) podtrzymując błędną decyzję Lecha Kaczyńskiego i nie cofnął się , pomimo pouczenia z mojej strony . Poszerzenie obszaru podwyższonej energii na całą Polskę nastąpi dopiero po jego odejściu oraz po zburzeniu budynku PKiN w Warszawie , ( nazwanego bardzo niefortunnie ''pałacem kultury i nauki'' ) , no i po zrównaniu z ziemią wszystkich obiektów na Jasnej Górze .

Do czasu usunięcia wyżej wymienionych obiektów , mieszkańcy poza obszarem ''1'' będą pozbawieni podwyższonej energii CHI. Mówiąc językiem być może bardziej zrozumiałym , będą oni pozbawieni błogosławieństwa bożego . Będzie to niestety dość dotkliwa strata . Od nich samych zależy , jak szybko to utracone błogosławieństwo odzyskają , usuwając wspomniane obiekty oraz odsuwając od władzy B.Komorowskiego . Jest do tego podstawa prawna w zapisie prawa RP, gdyż złamał on istniejący zapis konstytucji RP . Bronisław Komorowski nie może pełnić żadnych funkcji państwowych dożywotnio . Gdziekolwiek zostanie zatrudniony , tam zostanie cofnięte błogosławieństwo boże w postaci energii CHI . On sam , na terenie swojego posiadania nie będzie go miał (2). Jego dzieci , na terenie swojego posiadania również nie będą go miały przez najbliższe 11 lat .

Obóz niemiecki Auschwitz-Birkenau

Na obszarze ''1'' istnieje jedno miejsce , na którym energia CHI nie pojawi się . Jest to teren obozu Auschwitz-Birkenau , mieszczący się w Oświęcimiu-Brzezince. Tam energia CHI nie pojawi się nigdy , a to z uwagi na potworności niemieckich zbrodni , dokonanych w tym miejscu . Granica zaniku znajdzie się 3 metry za płotem ogradzającym teren obozu . Dodam w tym miejscu , że całe Niemcy będą pozbawione CHI . W Europie nie ma dla nich miejsca. Nie wyrówna to poniesionych strat ale dowodzi to , że nie pozostają oni bez kary jako naród i tym samym przywraca naszą wiarę w sprawiedliwość na Ziemi .

(1) Poniżej pokazuję podobieństwa pojęć CHI (Qi) oraz Ducha Bożego

Duch Święty pojawia się wedle części komentatorów w Starym Testamencie już w drugim wersecie Księgi Rodzaju : „(...) a Duch Boży unosił się nad wodami”, jednakże należy przyjąć, iż użyte pojęcie ruah należy rozumieć jako wiatr, powiew, powietrze lub tchnienie. ( źródło Wikipedia >> tutaj )

Feng shui (czyt. 'fuŋ szłej', 風水 dosłownie wiatr i woda) – starożytna praktyka planowania w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym.

(...)

Żeby dokładnie oddać pierwotne znaczenie, trzeba zrozumieć symbolizm:

  1. wiatr, którego nie można zobaczyć - niewidzialne

  2. woda, której nie można uchwycić - nieuchwytne.

Stąd fēng shuǐ = (Życiowa siła/istota, która jest) niewidzialna i nieuchwytna ( źródło Wikipedia >> tutaj )

Qi (w transkrypcji japońskiej i koreańskiej "ki") to w filozofii chińskiej hipotetyczna energia życiowa, której manifestacją miałyby być zjawiska i procesy natury. W szczególności energia owa miałaby być silnie związana z siłami życiowymi natury i człowieka.(...) Dosłownie pojęcie to oznacza więc "gaz" lub "eter", ale także "oddech". ( żródło Wikipedia >> tutaj )

(2) Ducha Bożego pozbawione będą także miejsca posiadania członków SLD ( umniejszenie o 98%). Obniżony będzie także stan energetyczny miejsc posiadania członków PO ( około 50%) i osób funkcyjnych tej partii o 95% . Ścisłe kierownictwo parti i Rząd , umniejszenie 98% . Są oni niegodni zajmowanych stanowisk i udzielanego im zaufania . Powinni wyciągnąć stąd jednoznaczny wniosek , że ich działania nie podobają się Bogu, Stwórcy . PO jest partią władzy i tylko to jest jej celem . Nie jest ona partią działania dla dobra kraju i jego Obywateli . Prowadzą działania pozorujące, zwane niewinnie PR ( Public Relations czytaj Wikipedia >>tutaj ) , maskujące istotę swoich rzeczywistych intencji i działań , są więc partią fałszu . Proszę czytać PRAWO . Dla osób niezorientowanych dodam , że jak widać , lepiej jest tam nie należeć i pilnie uważać na podobne twory w przyszłości .powrót