powrót26-05-2010 16:00Sprawa wyburzenia budynku PKiN w Warszawie cd.


Skoro p.o. Prezydenta RP funkcjonuje już jako Prezydent , bo powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i to ciało doradza mu w ważnych sprawach , to być może ta Rada przekona go do sprawy usunięcia budynku PKiN w Warszawie . Być może w Radzie zasiadają patrioci , dla których pojęcie bezpieczeństwa jest nierozerwalnie związane z usunięciem wrogich symboli z życia publicznego . Być może są w niej osoby światłe , do których dotrze moja dość przejrzysta , jak się wydaje , i podbudowana dowodami argumentacja o powiązaniu budynku PKiN w Warszawie z propagandą komunizmu .


Osoby zasiadające w Radzie mają uprawnienia do wypowiadania się przed osobą pełniącą funkcję Prezydenta , będą więc miały okazję zająć stanowisko w tej sprawie . Symbol wrogiego systemu w centrum stolicy państwa jak najbardziej godzi w jego bezpieczeństwo .


Poniżej list do członków RBN, który wysłałem na ręce Sekretarza RBN p.gen.Stanisława Kozieja , pełniącego tę funkcję zgodnie z zarządzeniem : Zarządzenie Prezydenta RP z 24 maja 2010 r. w sprawie trybu działania RBN


treść listu >>


Członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP


Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego doradzającej Panu Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu , pełniącemu funkcję Prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa kraju , o zajęcie stanowiska w kwestii wyburzenia budynku PKiN w Warszawie.


Pan Marszałek został szczegółowo poinformowany za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta o sprawie , więc nie będę tu powtarzał całej argumentacji za tym , że ten symbol obcej dominacji i znak propagandy komunizmu powinien zostać usunięty w trybie pilnym , dla dobra Polski . Pan Marszałek wszystko wie , a pismo jest w Kancelarii do wglądu oraz jest dostępne na mojej stronie internetowej ( http://www.przeslanie.wroclaw.pl/wkamin3/pisma/marszalek%20komorowski.html )


Członkami RBN są : Jarosław Kaczyński , Bogdan Borusewicz , Bogdan Klich , Stanisław Koziej , Jerzy Miller , Grzegorz Napieralski , Waldemar Pawlak , Radosław Sikorski , Donald Tusk .


Panowie mają czas do 3 czerwca 2010 do godziny 12 na ustosunkowanie się do mojej prośby . W interesie każdego z członków leży osobiste udzielenie mi odpowiedzi jaki jest jego stosunek do sprawy i jakiej rady udzielił Panu Komorowskiemu .

Zarówno odpowiedź lekceważąca problem jak i brak odpowiedzi , będą wskazywać jednoznacznie na umiejscowienie siebie w rzędzie osób popierających propagandę komunizmu w Polsce .
z poważaniem


Wojciech Kamiński


<< koniec listuPismo wysłałem również pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP .
powrót