powrót30- 09-2006 13:00

Zbrodniczy reżim nie mógł istnieć. - Co dalej ?

źródło: www.gazeta.pl 28 -09-2006

początek cytatu, fragmenty >

Wywiad USA: Irak to błąd

Paweł Szczerkowski 2006-09-28, ostatnia aktualizacja 2006-09-28 08:17:48.0

Prezydent Bush zgodził się odtajnić raport 16 amerykańskich służb wywiadowczych o wojnie z terroryzmem. Raport uznaje wojnę w Iraku za błąd, przez który islamski terroryzm szybko rośnie w siłę

Amerykańskie służby wywiadowcze oceniają, że wojna w Iraku jest dla al Kaidy jak wielki i skuteczny plakat reklamowy. Z jej powodu rośnie nienawiść do Ameryki, coraz więcej muzułmanów sympatyzuje z radykalnym islamem, a młodzi muzułmanie pod wpływem doniesień z wojny zakładają na całym świecie własne komórki terrorystyczne i planują zamachy.

Przyszłość nie napawa optymizmem - raport kategorycznie stwierdza, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie tylko gorzej i Zachód powinien się spodziewać nowych zamachów terrorystycznych.

< koniec cytatu

Nienawiść al-Kaidy jest faktem. Do czego powinien nas nakłonić ten raport ?

Rzeczywiście , zagrożenie istnieje , dopóki istnieje opozycja pomiędzy światem islamskim i chrześcijańskim , stale obustronnie podsycana ( patrz Der Sur i Cane ). Główny ciężar prowokacji i zła leży jednak po stronie chrześcijaństwa.

Świat arabski broni się przed chrześcijaństwem i słusznie , bo zniewala ono człowieka i ogłusza postacią fałszywego boga.

Mądrość oddalona od nas , przejawia się w stworzeniu , czyli w bytach ożywionych , jak również jej działanie przejawia się w przebiegu spraw ludzkich , w których sprawiedliwość zawsze bierze górę nad niesprawiedliwością , choć czasem dokonuje się to po wielu perypetiach.

Co do samej wojny w Iraku , wypowiadałem się już wielokrotnie, że była konieczna, by przestał istnieć zbrodniczy reżim Saddama, który wytruł środkami chemicznymi tysiące cywilów kurdyjskich , wysadzał własnych obywateli granatami bądź rozpuszczał ich w kwasie. To coś nie mogło dalej istnieć.

Ponieważ ponad światem człowieka jest w górze jedna Mądrość , nie ma powodu , byśmy ciągle postrzegali siebie wrogo. Dialog między tymi dwiema religiami jest niemożliwy , bo chrześcijańska , czyniąca boga z człowieka, jest z założenia fałszywa. Ubóstwiajac człowieka , odwraca ona myśl człowieka od Mądrości do świata materialnego, świata rzeczy ( porównaj Mnożenie rzeczy (Watykan) ) . Z kolei Islam niesie w sobie dużo agresji , spowodowanej ukrytymi zapisami w Koranie dokonanymi przez człowieka ( porównaj Mowa ).

Żyjemy na wspólnym obszarze , danym nam od Mądrości w ostatnim czasie ( patrz Trzeci proces cywilizacyjny i Trzeci proces – rozwój ) . Stworzymy na nim wspólnoty , na wzór UE , lecz z proponowanymi przeze nie zmianami ( patrz Nie najlepiej ), w obrębie których znajdą swoje miejsce państwa odrębne kulturowo. Narody arabskie stworzą swoją wspólnotę. Nastąpi spokojna i owocna wymiana. Będzie to porozumienie ludzi a nie religii.

Żeby to się dokonało , potrzeba by ludzie zapoznali się z Prawem i potrzeba , by elity przedłożyły rozum ponad doraźne, polityczne korzyści.. Bazując na wiedzy , którą zaprezentowałem , jest możliwe przejście od poplątanej przeszłości do jasnej i przejrzystej przyszłości. Leży to we wspólnym interesie.

( porównaj Der Sur , Cane , Mowa )powrót