powrót
12-05-2011 16:10

Co dalej ?


Zanik energii CHI nad Polską wschodnią i północną i jej wzmocnienie nad pozostałą częścią jest niewątpliwie wydarzeniem znaczącym ( czytaj >>tutaj ) . Pokazuje ono skalę zmian zachodzących w świecie oraz ich ponadludzki charakter , w tym także moje umiejscowienie w tym procesie . Od rozmów ze mną , od mojej oceny postępowania Rządu i Posłów zależy , czy cała Polska będzie ponownie objęta opieką Stwórcy . Nie muszę podkreślać jak wielkie ma to znaczenie dla jakości bytu Polaków - z pewnością nie jest to nikomu obojętne .

Podobny problem ( niski poziom CHI ) mają Niemcy , Rosjanie i w mniejszym stopniu państwa koalicji afgańskiej , chociaż w miarę upływu czasu i w tej grupie będzie coraz gorzej , więc nalegam , wycofajcie się z Afganistanu . Także Anglicy , bo głową ich państwa jest królowa , będąca jednocześnie głową kościoła chrześcijańskiego i jest to oczywiście niedobre . Niemcom poprawi się dopiero na wyspie Celebes , a Rosja musi stać się demokratycznym krajem . Komuniści , gdziekolwiek są , muszą odejść od tej ideologii . Unia Europejska musi odejść od obecnej , mocno scentralizowanej formy . Sama idea organizacji służącej wzajemnej współpracy państw europejskich jest dobra , jednak organizacja ta nie może ingerować w ich samodzielność . Nie wolno pobierać haraczu , zwanego podatkiem . Wszędzie , na całej Ziemi , Obywatele państw będą płacić datek 3% na cele Państwa .

Od połowy roku ( po 10 czerwca 2011 wg obowiązującego teraz kalendarza ) rozpoczyna się proces zmian , który do tej pory tylko sygnalizowałem ( takie było moje zadanie) , a historia z p.Czarneckim ( >>tutaj ) była tego ilustracją . Za miesiąc wszyscy właściciele i projektanci nadmiernie wysokich budowli będą mieli ten sam problem , co p.Czarnecki . To tylko odnośnie tej jednej sprawy .

Zostaną pociągnięci do odpowiedzialności wszyscy odpowiedzialni za istnienie elektrowni atomowych ( projektanci i finansujący ) , za istnienie budynków sakralnych fałszywych religii itd itd . Wszystkie niezbędne zmiany znajdziecie Państwo w moich artykułach z tego roku , dostępnych poniżej , na wstępnej stronie , napisanych od stycznia tego roku do dzisiaj . Każdy , kto szkodzi światu w jednej z opisanych form , poniesie karę i tym samym stratę , i będzie odsunięty od decydowania o czymkolwiek , i zostanie zatrzymany w pogoni za sukcesem i szczęściem . Niech moje słowa będą przestrogą . Mam nadzieję , że ich znaczenie dość szybko dotrze do wszystkich . Nie mam złudzeń , że jednak znajdzie się też wielu przeciwników .


Całość zmian zmierza w kierunku uspokojenia agresji obecnej teraz dosłownie wszędzie . Dlatego wydaje się , że po czasie , rzeczywistych przeciwników zmian będzie stosunkowo niewielu , za to zwolenników będzie bardzo wielu .

Będziemy zmierzali do zniwelowania nadmiernych różnic majątkowych i zniesiemy wyzysk poprzez ograniczenie zysku do 10%. Znikną wielkie ponadnarodowe przedsiębiorstwa ingerujące dzisiaj w życie mniejszych narodów . Małe grupy odczuwające silnie swoją odrębność , jak Ślązacy w Polsce , wyodrębnią się administracyjnie w samodzielne jednostki państwowe , co sprawi , że w swoim obrębie będą mogli stać się aktywni po swojemu . Teraz ich aktywność jest zahamowana , bo nie czują się u siebie . Rządy będą ograniczone w swoich działaniach tylko do czynności koordynujących działania lokalnych społeczności pomiędzy sobą oraz do oficjalnych kontaktów międzynarodowych .

Ponieważ zniknie agresja , której jedną z przyczyn był wyzysk i ogromnie wzrośnie rola rozumnego współdziałania dla wspólnego dobra , więc utraci swoje znaczenie rzemiosło wojenne . Armie staną się niepotrzebne .

Nauczymy się także tworzyć przyjazne środowisko dla naszego życia osobistego . Służyć temu będzie upowszechnienie domu wpasowanego w strumień energii CHI ( >>tutaj ) . Nauczymy się tworzyć miasta ( >>tutaj ) , w których będziemy czuć się ze sobą swojsko i poczujemy w nich moc wspólnoty , nie tracąc przy tym swojej odrębności .


Życzę wszystkim lepszego jutra .powrót