powrót



Kiedy teksty nawarstwiają się , to w celu znalezienia w dole szukanej frazy z tytułu wciśnij Ctrl-F , wpisz w pole wyszukiwarki frazę ; wciskaj Enter

Przyszłość2 2023-05-28 5:30 ; Dramat końca. Oto najpiękniejszy dzień roku wita nas smutkiem 2023-05-24 2:00; Dekalog-2 2023-05-09 18:00; Jerusalema 2023-02-25 11:00; Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30 ; No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Przyszłość2 2023-05-28 5:30

Niestety brak jest chętnych do likwidacji NT. Za to dalej jest sporo chętnych do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych za pomocą NT , nawet pomimo tego , że doprowadziło to nasz świat do katastrofy. Ten sposób nieetycznej władzy zawładnął złymi umysłami. Stwórca dopuścił , dla dobra całości do usunięcia ich z Systemu Życia .


Dramat końca. Oto najpiękniejszy dzień roku wita nas smutkiem 2023-05-24 2:00;

Jak co roku czekałem na 25 maja . W tym dniu ma miejsce kumulacja energii wiosennej . Następuje pełnia rozkwitu życia . Artystyczny wyraz temu corocznemu zdarzeniu dał Dan Flavin ( >>tutaj ) .

Biała rura świetlna, świecąca silnym światłem , symbolizująca życie i kumulację energii , napędzającej kwitnienie i ponowne narodziny . Dzień pędzący niepowstrzymanie do przodu w jednolitym rytmie od początku do końca ; zdecydowanie i bez zatrzymania w jednym kierunku . Coś tak oczywistego i niezmiennego , jak niezmienne wydaje się życie na Ziemi .

Dzisiejszy dzień zamiast radością powitał nas smutkiem *1/. Stało się to po raz pierwszy odkąd w pełni świadomie wyczekuję tego dnia . Zrozumiałem , że to koniec . Poczułem się na progu nicości . Ujrzałem śmierć i koniec .

Przyroda dała nam znak , że jej potencjał do życia uległ wyczerpaniu . Bóg-Stwórca dał nam znak , że nie nadążamy z naprawą Ziemi i zsuwamy się w dół ku nicości .

Raporty

Nieustannie spływają raporty ekologów . Cel klimatyczny ocieplenia nie więcej jak 1,5 st C został niestety już osiągnięty . Spodziewane jest jego przekroczenie nawet w tym roku . Pomimo deklaracji rządów i starań ogromnej rzeszy naukowców , doskonale rozumiejących proces niszczenia życia na Ziemi , działania naprawcze nie są dostateczne . Co jest tego przyczyną ?

Populacja ludzka

Działania człowieka muszą mieć wsparcie Stwórcy-Boga , żeby były udane :

Ekl3: 12-13

12 Poznałem, że osiągnięciem człowieka jest radość serca i dobre życie

13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła,

to udaje się nam z Jego woli


To nie jest skromność proroka . To obserwacja . Kiedy Bóg-Stwórca nas wspiera , wtedy nasze zamiary , dobre zamiary , wcielamy w czyn . Robimy to sprawnie i skutecznie , bez zbędnych zahamowań i odczuwamy przy tym radość , a to co zrobimy widzimy jako piękne .

Konsekwentnie używam połączenia Stwórca-Bóg dla odróżnienia rozpowszechnionego zestawienia Bóg-Ojciec , bo to nie jest to samo . Tylko akt stworzenia Ziemi i tylko on określa wstępnie źródło mocy sprawczej , nieustającej i ciągłej , na Ziemi , określanej przez nas terminem Bóg . Z kolei sam termin „bóg” znaczyć może cokolwiek . Jak wiemy z historii ludzie mieli różnych bogów .

Dekalog a religie chrześcijańskie

Bóg-Stwórca nas ostrzegł , a Żydzi to zapisali :

"Nie będziesz miał innych bogów przede mną"

Jaki jest nasz stan obecny pod tym względem ? Jedną z najliczniej wyznawanych religii jest chrześcijaństwo . "Obecnie jest ono największą religią, skupiającą 32% ludności świata, 2,4mld , z czego ponad połowa to katolicy, ponad jedna trzecia protestanci, a większość pozostałych prawosławni[3]. " ( Wiki ) .

Chrześcijaństwo jest bardzo rozpowszechnione w Europie (75%) , Rosji (71%) i Ameryce północnej (77%) , Australii (67%) w najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie obszarach ( dane >> tutaj ) . To właśnie działania tych narodów , w tych obszarach mogą najskuteczniej realizować działania naprawcze Ziemi . Jednak Bóg-Stwórca nie jest przychylny tym narodom .

Wykazałem ( >>tutaj ) , że dokument doktrynalny chrześcijaństwa Nowy Testament (NT) prowadzi umysł człowieka na manowce , bo w miejsce Boga Stwórcy wprowadza fikcyjną postać Chrystusa , a w tle wprowadza kult księżyca ( - biały , okrągły opłatek jest symbolem tarczy Księżyca ) .

Z zacytowanego fragmentu Dekalogu wiemy więc , że te ponad 70% ludzkości , w obszarach najaktywniejszych cywilizacyjnie nie ma wsparcia Stwórcy-Boga , bo wyznają wyższość rzekomej siły sprawczej bożka Chrystusa przed siłą sprawczą Stwórcy-Boga ( to właśnie oznacza zdanie "mieć innego boga przed Stwórcą " ).

Dodatkowym dziwadłem jest tzw. "Trójca Święta" , zagadkowy byt rozbijający jedność pojęcia Boga-Stwórcy , jako jedynej siły sprawczej na Ziemi . To coś wprowadza dodatkowy zamęt w umysłach ludzi . Podsumowując , NT oraz całość twierdzeń towarzyszących religiom chrześcijańskim jest sprzeczna z Dekalogiem i jest przyczyną wycofania wsparcia Stwórcy-Boga , wsparcia dostatecznego dla pełnej sprawności w działaniach tych narodów.

Naprawa Ziemi

Skuteczność naprawy zależy od stanu umysłów ludzi . Ludzie zniewoleni fałszywą religią są skłóceni , agresywni , zawistni , mało odważni , nie są skłonni do współdziałania ( raport profesora Krzemińskiego , rok 1991 >>tutaj) . Z całą pewnością te ujemne cechy chrześcijan umniejszają możliwości społeczeństw . Ponieważ brak im wsparcia Stwórcy-Boga , to ich działania są w dużej mierze nietrafione i nieudane .

Przyszłość

Czy w tym krytycznym punkcie historii jest jeszcze szansa na odnowę i uratowanie życia na Ziemi ?

"Tak . Jest taka szansa , jeśli odrzucicie Nowy Testament i religie z niego wywiedzione oraz bożka Chrystusa , wtedy przywrócę wam moje wsparcie i proces naprawy klimatu Ziemi będzie skuteczny , a życie z moją pomocą odrodzi się" - powiedział Stwórca-Bóg .

Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć". ( Moj5 ; Pwt 18:20)

UWAGI:

*1/ Dan Flavin stworzył instalację w roku 1963 . Na skutek systematycznego błędu kalendarza gregoriańskiego od kilku już lat ten dzień następuje 24 maja .

Dekalog-2 2023-05-09 18:00;

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów "

Termin „podobizna-podobizny” nie jest błędnym zastawieniem . Zostanie to wyjaśnione poniżej .

Upadek

Nasz świat jest w rozsypce. Niewątpliwie doszliśmy do ściany . Kryzys dotknął wszystkie sfery życia . Nastąpiła atomizacja społeczeństw - ludzie żyją oddzielnie , nie odwiedzają się , bo sobie nie ufają . Agresja jest powszechna . W USA , w szkołach zatrudnia się uzbrojonych ochroniarzy , żeby nie doszło do strzelaniny, żeby chronić dzieci . W ciągu ledwie dwóch , trzech lat ilość śmierci z przedawkowania opioidów w USA skoczyła z 40 tys rocznie na 100tys . Podobnie jest w Izraelu ( media podawały informację o wzroście średniego użycia środków uspokajających na mieszkańca) . A to są podobno państwa szczęśliwe , bo bogate . Co się dzieje ?

Dekalog

Dekalog :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną".

Skupiam się na tych dwóch zapisach tekstu Dekalogu z żydowskiej Biblii . Dekalog ma ich dziesięć . O Dekalogu mówi się , że był to kamień milowy w historii ludzkości .

Pisałem o tym już kilka razy . Wyjaśniałem , że każdy byt tworzony ręką człowieka ma istotny wpływ na rzeczywistość i dowodziłem , że dodawanie do świata kolejnego tworu żywopodobnego ( wyrzeźbione , odlane , wykute , z tkaniny nawet , dmuchane z plastiku zwierzę, czy człowiek ) , utrudnia funkcjonowanie bożego świata . A skoro utrudnia , to znaczy , że jest to działanie niszczące , psujące , szkodliwe . Każdy człowiek robiący to staje się szkodnikiem .

Stwórca ostrzegał : "jeżeli będziecie łamali moje prawa , to rozpędzę was na wszystkie strony świata " ( rozpędzę, rozproszę ) . Czyżby Stwórca był mściwy ? Nie , rozbija grupy działające w sposób szkodliwy . To najprostrzy sposób eliminacji szkodliwego zjawiska . Skoro współpracują ze sobą niszcząc świat ( w tym siebie ) , to jeżeli zostaną rozproszeni , to zagrożenie niszczeniem osłabnie .

Takie działanie Stwórcy chroni nasz świat przed destrukcją .

Podobizna-podobizny . Akceptacja

Przez "podobiznę" rozumiemy rzeźbę , rysunek, fotografię , film , a podobizną jest nawet słowny opis . Podobizna może być dokumentem ( dokumentacja techniczna obiektu ) , pamiątką ( fotografie rodzinne ) , opowieścią ( fotografia z wycieczki ) itd . Fotografując , przeważnie utrwalamy obiekty interesujące , niektóre uważając przy tym za piękne .

Tylko niekiedy , raczej rzadko i nie powszechnie , fotografowane są obiekty odrażające np. wysypiska śmieci , gnijące szczątki roślinne czy zwierzęce .

Zauważamy więc, że większość obiektów utrwalanych w podobiznach jest przez nas akceptowane . Akceptacja jest niczym innym jak pochwałą . W mniejszym lub większym stopniu jest to pochwała . Z największą pochwałą mamy doczynienia , kiedy uważamy obiekt za "piękny" lub „święty”. Akceptacja jest więc "zgodą" na obiekt i na jego podobiznę . Zwykle chwalimy się znajomym posiadanymi zdjęciami czy filmami .

Ponadto i to jest ważne , podobizna obiektu sama staje się obiektem . Dalej może nastąpić jej powielanie przez podobiznę i wtedy otrzymujemy podobiznę-podobizny-podobizny , np. reprodukcje w gazecie fotografii z jakiegoś archiwum .

Obiekty zakazane , a obserwator i bilans życia

Jeżeli człowiek-obserwator akceptuje obiekt zakazany , obserwując go z zachwytem ( np.rzeźbę MIchała Anioła Dawid ) , to akceptuje zło . Ta czynność obniża jego wartość w bilansie jego życia u Stwórcy . Jeżeli dodatkowo wykonuje jego podobiznę fotograficzną , to ujemna wartość tego dokonania dalej pogarsza wartość bilansu .

Czy można samodzielnie ten bilans poprawić ? Można , kiedy dowiesz się , że twoje myślenie ( podziw) jest błędem i spojrzysz na obiekt krytycznie mówiąc z przekonaniem , "nie podoba mnie się , to rzecz szkodliwa " . Dodatkowo jeśli zniszczysz wykonaną ( kupioną ) fotografię .

Co będzie , kiedy podobizny-podobizny nie zniszczysz ?

Po pierwsze w twoim domu opadnie poziom energii CHI , a to obniży jakość twojego życia . Ponadto uruchomiony zostanie proces "rozpraszania" grupy do której należysz ( rodzina, grupa koleżeńska , grupa pracownicza ) .

Rozpraszanie , czym jest

Ostrzeżenie "rozproszę was" oznacza wzbudzenie wzajemnej niechęci pomiędzy osobnikami grupy . To omówimy na konkrecie .

To przydarzyło się mnie osobiście . Mam kontakt ze znajomą od lat osobą . Przez lata niezbyt się lubiliśmy . Podczas spotkań odczuwałem do niej niechęć i wydawało mnie się , że i ona odwazajemnia tym samym . Wnikliwa obserwacja jej zachowań skłaniała mnie do oceny , że ta osoba nie jest szczera i nie jest dla mnie życzliwa . Wiedząc o tych zjawiskach rozbicia grupy , poszukiwałem przyczyny . Zidentyfikowałem wiele przedmiotów zakazanych w jej posiadaniu i udało mi się doprowadzić do ich zniszczenia . Sytuacja nie poprawiła się jednak . Trwało to , o zgrozo 12 lat . Nie poddawałem się jednak . Nie ustawałem w poszukiwaniu sposobu naprawy . Sądziłem , że po prostu nie zauważyłem czegoś zakazanego .

Któregoś dnia dopadłem w końcu winowajcę . Był to zbiór fotografii z pewnego przyjęcia dawno zapomnianego , mającego miejsce wiele lat temu , w odległym mieście . Zbiór ten posiadałem u siebie ja i ta osoba . Tkwił w głębi komputera , w miejscu zapomnianym, jak jakiś rupieć w piwnicy . W pomieszczeniu , gdzie odbywało się spotkanie znajdowały się na ścianie obrazki kultu chrześcijańskiego i egipskiego .

Nie chcąc pozbyć się pamiątek całkowicie wymazaliśmy te "obrazki" z tych fotografii posługując się edytorem graficznym Gimp-em. I po tej operacji stał się "cud" . Zniknęła moja niechęć do tej osoby . Teraz widzę ją sympatyczną , miłą , ujmującą , inteligentną , życzliwie usposobioną do świata . Już jej nie unikam , za to poczułem potrzebę przebywania w jej obecności .

Teraz, kiedy jest już po wszystkim , przypominam sobie , że w ciągu tych lat oboje wykonaliśmy wiele gestów pojednawczych . Wszystkie (!) okazały się nieskuteczne . To pokazuje skalę dramatu , a trwał on aż 12 lat (!)

Obcy bogowie ?

Zapis Dekalogowy dzieli bogów na Stwórcę , Boga Judaizmu i bogów "obcych" , czyli bogów innych kultów na Ziemi .

O co w tym chodzi ? Istnieje współcześnie kilka dużych kultów , każdy oparty na piśmie doktrynalnym lub na micie . Wiedza czerpana z tych pism kształtuje myślenie wyznawców kultu . Te pisma nie wskazują na Stwórcę , ale na kogoś innego .

To zachodzi w : Nowym Testamencie" ( >>tutaj ) , także w Koranie ( >>tutaj ) . Japońskie Shinto kieruje się mitologią i wskazuje boginię Słońca . Kulty hinduskie oparte są o mity i wprowadzają całą rzeszę bogów . Podobnie całą rzeszę bogów wprowadziła mitologia grecka . Niektóre kulty zostały zapomniane i nie są podtrzymywane , ale pozostały po nich ślady materialne , szczątki światyń , wyposażenie , rzeźby .

Jeśli masz wątpliwości , to jedynie żydowska Biblia wskazuje na Stwórcę .

Uleganie tym kultom "obcych" bogów , nie będących Stwórcą poniża osobę uczestnika , pogarsza jego bilans życia . Obiekty tych kultów , takie jak świątynie czy przedmioty rytualne są ściśle powiązane z tekstami doktrynalnymi i wszystkie są napiętnowane brakiem akceptacji Stwórcy . Ten brak akceptacji przenosi się na domostwa wszystkich wyznawców i posiadaczy tych przemiotów , jak : krzyże , "święte" obrazki , pamiątki miejsc kultu , podobizny miejsc kultu i przedmiotów rytualnych .

W konsekwencji wszelkie podobizny wszystkiego , co z kultami jest związane , są ich akceptacją . Posiadanie tych podobizn także wprzęga posiadacza w te kulty ( wyżej opisałem przykład obrazka z kultu egipskiego , dawno przecież nie podtrzymywanego ) .

Podsumowanie

Jesteśmy w roku 2023 . Miliardy osób posiadają miliardy telefonów . Tymi telefonami wykonują oni setki zdjęć sobie i rodzinie , bardzo często na tle obiektów "Zabytkowych " : kościołów chrześcijańskich , meczetów , świątyń buddyjskich, świątyń shinto, świątyń i pomników hinduskich , piramid egipskich , świątyń egipskich , Akropolu , rzeźby "dawid" , a także licznych rzeźb współczesnych , lalek , misiów , lalek Barbie , zdjęć dzieci przytulających lalki i misie , maskotek olimpjskich , inteligentnych zwierząt , lalek psów szczekających, machających ogonami . Potem rozsyłają to znajomym , znajomi kolejnym znajomym . W księgarniach można kupić "pięknie" wykonane albumy , pokazujące te same obiekty . Świat zotał dosłownie "zalany" (zasypany) kopiami tego wszystkiego , co zakazane .

W konsekwencji wszyscy posiadacze kopii znaleźli się w przeogromnej grupie poddanej presji rozpraszania, rozbicia . Nieomal nikt już nikogo nie lubi . Wszyscy boją się wszystkich i wolą zamknąć się w domu .

Dekalog-2

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu, pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów"

Czy mogę zrobić foto biskupa chrześcijańskiego ubranego w strój kapłana ? nie

Czy mogę zrobić foto biskupa chrześcijańskiego ubranego po cywilnemu ? nie ;

Czy mogę zrobić foto Króla Karola III ? nie , bo jest głową kościołą chrześcijańskiego .

Czy mogę przechowywać foto z koronacji króla Karola III ? nie , nawet foto z ulicy , foto tłumu , bo wszyscy oni brali udział w tym wydarzeniu o charakterze religijnym .

Co z Judaizmem?

Judaizm jest kultem Stwórcy . Synagogi i obiekty kultu jak świeczniki i inne obiekty kultu nie są złe , chyba że ich istnienie łamie zakaz Dekalogowy o „rzeźbionych podobiznach" lub rabin nie dochował zasad Judaizmu .

Takie zdarzenie zaszło w dniu koronacji króla Karola III . W tej chwili obiektami "złymi" stały się Synagogi ortodoksyjne podlegające rabinowi Naczelnemu UK i Całego Commonwelthu Ephraimowi Irvisowi . Niestety wziął on udział w rytualnym zgromadzeniu chrześcijańskim przy okazji koronacji króla Karola III i złamał zakaz dekalogowy "nie będziesz miał innych Bogów przede mną " .

Po jego ustąpieniu i po wyborze kogo innego na to stanowisko , synagogi te na powrót staną się "dobre".

Innym przykładem jest Synagoga Pod Bocianem we Wrocławiu . Posiadają oni od kilku już lat pewną rzeźbę o charakterze pamiątkowym wprawdzie , nie kultowym , jednak łamią tym zakaz dekalogowy . Wykonanie foto tej synagogi , ale także jej posiadanie , włącza do grupy podlegającej "rozpraszaniu" ze wszystkimi tego konsekwencjami .

Zakończenie

Tak jak powstanie Dekalogu było kamieniem milowym w historii świata , tak i zapis dokonany przeze mnie jest także tym samym, jest kolejnym kamieniem milowym .

Ważne było pojawienie się tego zapisu dla publiczności . Odtąd wiadomo , że to , co uchodziło za normalne , to jest złe . Stwórca dokona RESETU .

Napięcia spowodowane przez złe praktyki wywołały proces "rozproszenia" . Znaleźliśmy się teraz po drugiej stronie z doświadczeniem upadku . Rozproszenie dalej będzie obecne , ale jego siła zmaleje , bo już "zrozumieliśmy" . To zrozumienie nie jest oczywiście kompletne , bo na początku dowiedzą się nieliczni , ale jednak dopełni się ono w najbliższych miesiącach , w miarę poszerzania się grupy poinformowanych .

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów "

Jerusalema 2023-02-25 11:00 ;

W latach 2020 I 2021 popularna stała się piosenka “Jerusalema” (poniżej rys.1) Youtbe ( >> tutaj ) .


rys1

Piosenka w stylu gospel ( Wikipedia eng ) jest modlitwą do Stwórcy , by nas nie pozostawiał w dotychczasowym miejscu , by nas nie opuszczał , by był z nami i by nas zaprowadził do Jerusalem , bo :

Tu gdzie jestem , to nie jest moja kraina, to nie jest Jerusalem” .

Takie są słowa piosenki . Tekst piosenki nawiązuje nie do miejsca na Ziemi , ale do symbolu , bo Jerusalem to symbol miejsca spokojnego , bezpiecznego .

W sieci jest mnóstwo filmów z tańczącymi w rytm tej melodii na całej Ziemi , we wszystkich niemal państwach . Rys 1 pokazuje półgodzinny montaż z 200 realizacji zbiorowego tańca na całej Ziemi .

Jerusalem , miejsce spokoju , jest przedmiotem pragnień całej ludzkości . Czy pod tą nazwą rozumieć należy Jerozolimę w Palestynie , a także dzisiejszym Izraelu ?

Czym jest taniec ?

Taniec to podążanie . Kiedy tańczą kobieta i mężczyzna , to symbolizuje ich bliski związek . Rytm i melodia wskazują przy tym na radosny charakter związku . Kiedy tańczą grupy ludzi , w szeregach obok siebie , to także jest podążanie . Dokąd ? Słyszymy Jerusalemę . Oni wszyscy tęsknią do spokoju I poczucia bezpieczeństwa . Modlą się (wielu bezwiednie , bo są niereligijni , ale urzekła ich melodia) , modlą się o spokój I bezpieczeństwo .

Czym jest Jerusalem ?

Opowiem o Jerozolimie jako miejscu do zamieszkania dla niezbyt wielkiej społeczności , czyli o mieście . Dalej , poniżej opowiem o większym obszarze , o państwie , zamieszkałym przez naród .

Najpierw pierwsza Jerusalem , czyli Jerozolima w Palestynie-Izraelu. W dawnych czasach , nad wzgórzami widocznymi centralnie i otoczonymi doliną (rys2), unosiła się pozytywna energia , wzbudzająca dobry , łagodny nastrój w każdym , kto się tam znalazł . Był to jakby wstępny kapitał dla przyszłych mieszkańców tamtego miejsca . Energia ta została wzbudzona przez Stwórcę-Boga i miała służyć mieszkańcom, żeby mogli zaspokoić swoje pragnienie życia w pokoju . Tak się stało , bo na to zasłużyli , ale także dlatego , że ich obecność w tamtym miejscu służyła rozwojowi Procesu Pierwszego .

rys2

Jak możemy przeczytać w JewishEncyklopedia.com, nazwa Jerusalem tłumaczy się jako: "possession of peace - posiadanie pokoju , miejsce pokoju , opętanie, owładnięcie pokojem." Najtrafniejsze byłoby słowo "opętanie" , ale wzięte w sensie "owinięcie" , "owinięcie spokojem , jak ciepłą pierzynką".

Kiedy patrzę na rysunek przedstawiający Jerusalem wśród wzgórz , to odnajduję tam ciepłą , uspokajająca energię , kiedyś tam obecną ( a po pewnym czasie wycofaną i dzisiaj już nieobecną ) .

Dobre osiedle

Wiele lat temu (listopad 2002) skomponowałem osiedle ( >>tutaj ) , można też powiedzieć małe miasteczko . Przyświecał mnie cel , a było nim znalezienie takiego układu dla zbiorowości domów , żeby nad nim pojawiła się dobra energia , pochodząca od Stwórcy .

Stwórca poprowadził mnie jak to uzyskać , a ja pokazuję to Wam ( to jeden z wielu możliwych układów osiedla ).

To jest właśnie Jerusalem (rys.3) . Jeśli to ode mnie przyjmiecie , to będzie mogli powiedzieć “Stwórca zabrał nas do Jerusalem” . Ono jest dostępne dla wszystkich , gdziekolwiek są , w Azji, w Afryce , w Europie itd . Trzeba je zbudować , by nim się cieszyć .

O ile wiem , jak dotąd nikt tego nie spróbował , a buduje się wiele prototypowych miast .

rys3

Przepowiednia

Najpierw o tym , że lektura Biblii doprowadziła w kilku przypadkach do niewłaściwego odczytania sensu słów .

Broda: Tak jest ze strzyżeniem brody “nie będziesz obcinał końca swojej brody” . I owszem , jednak jeśli zauważyć , że jak kij ma dwa końce , tak i włos je ma , to zalecenie ( bo nie nakaz (!) ) dotyczy więc końca przy skórze .

Obcinanie zbyt krótko osłabia istotę mężczyzny . Kiedy obetnę zbytnio czuję się “goły” , odkryty , osłabiony , odczuwam zimno. Doświadczalnie wypraktykowałem granicę 12mm jako bezpieczną . Jednocześnie z brodą zbyt długą czuję się ociężały . Nie jest to więc absolutny zakaz obcinania brody . Jest to zalecenie , dla wygody I dobrego samopoczucia obcinania , lecz nie do końca .

Dni tygodnia : W Biblii , w akcie stworzenia Ziemi czytamy :“Bóg-Stwórca sześć dni pracował , a w siódmym odpoczął”. Stąd wziął się zwyczaj liczenia tygodnia jako “zestawu” siedmiu dni , z dniem odpoczynku na końcu . Błąd .

Sześć dni aktu stworzenia było zamkniętym cyklem zaistnienia Ziemi na samym początku . Należy przypuszczać , że przed aktem stworzenia miało miejsce projektowanie . Zamysł poprzedza czyn , nie odwrotnie , to oczywiste dla racjonalnego działania .

Następnie spójrzmy dalej. Bóg nie porzuca świata , nie pozostawia go samemu sobie , ale dalej go stwarza ( według kabalistów było kilkanaście aktów stworzenia I niszczenia , co odpowiada wizji nawiedzania Ziemi kataklizmami , niszczącymi życie biologiczne ) . Bóg stwarza nasz świat nieustannie w kolejnych 6-dniowych cyklach .

Opisany w akcie stworzenia cykl 6 dni był więc cyklem pierwszym . Potem nastąpiły kolejne cykle 6 dniowe , w których pierwszy dzień jest dniem planowania .

Tu znowu trzeba zauważyć , że odpoczynek nie jest czasem bezmyślności , ale tylko czasem zawieszenia aktywności fizycznej . Wtedy dochodzi do głosu myśl , także myśl twórcza , zamysł dalszego kształtowania przyszłości .

Ostatecznie mamy tygodnie 6-dniowe , 5 tygodni w miesiącu , 60 tygodni w roku ( patrz >>Kalendarz ) . Brakujące 5 do 6 dni zostają”doklejone” na koniec czerwca i grudnia . Mamy jednolity rytm dni i miesięcy . Tak praktycznie wygląda organizacja roku .

Przepowiednia

Rozważmy przepowiednię o sprowadzeniu Żydów do Jerozolimy w czasach Ostatecznych . Jest ona rozumiana dosłownie przez Żydów obecnie kolonizujących Palestynę .

Jeśli wziąć pod uwagę ilość Żydów na Ziemi , około 20mln tych “oficjalnych” oraz około 80mln tych genetycznych (Polska, Ukraina, Białoruś) , to raczej niemożliwe jest umieszczenie wszystkich w dzisiejszym mieście Jerozolimie , w Palestynie-Izraelu . Czy prorok pomylił się ?

W istocie przepowiednia już się spełniła ,ale inaczej.

W rozdziale 29 Księgi Jeremiasza czytamy:

14. I znajdę się u ciebie, mówi Pan, i zwrócę twoją niewolę i zgromadzę cię ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, w których cię wypędziłem, mówi Pan, i zwrócę cię na miejsce, z którego cię wygnałem.

Na terenie Polski I Ukrainy Żydzi znaleźli się na skutek wędrówek , raz ze Wschodu , przed rokiem 1000 , a drugi raz z Hiszpani w średniowieczu . To jest to “zgromadzenie” o którym napisał prorok Jeremiasz.

Słowa “i zwrócę ciebie na miejsce , z którego cię wygnałem” nie zawierają nazwy miejsca . To może oznaczać rodzaj miejsca , jego właściwości , a nie lokalizację i dopiero takie rozumienie przybliża nas do prawdy . To miejsce “zgromadzenia” stało się w pewnym momencie miejscem dobrym , miejscem pokoju , czyli Jerusalem . My już w tym Jerusalem jesteśmy.

Dobra energia w Polsce

Od roku 1997 dbam o dobry stan energii w Polsce , a także na Ukrainie . Cała Polska i cała Ukraina jest pod ciepłym okryciem dobrą energią . To daje nam stabilność psychiczną i zapewnia optymizm , i prawidłowy rozwój . Kilka milionów Żydów opuściło ten obszar i wyjechało m.in. do Palestyny . Większość Żydów znalazła się jednak w owym “Jerusalem” , już w nim jest .

Jak jest gdzie indziej

Inaczej jest ze stanem energetycznym w krajach forsujących agresywne działania wobec sąsiadów jak USA I Rosja , Niemcy , Izrael . Ich nie okrywa dobra energia , została stamtąd wycofana , Stwórca ją wycofał . To skutkuje dramatycznym przyrostem depresji , samobójstw , wzrostem spożycia alkoholu i narkotyków , I śmierci od ich naużywania , wzrostem ilości aktów agresji ( o dramatycznym wzroście depresji wśród amerykańskich nastolatek >>tutaj ; o stanie obecnego pokolenia w USA >>tutaj ) .



Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30

Na tych terenach pojawili się Żydzi przed rokiem 1000n.e. Żyli wśród miejscowej ludności i mieszali się . Żydówki wchodziły w związki z miejscowymi , a każde urodzone przez nie dziecko było Żydem , bo żydowskość otrzymuje się po matce . Po ponad tysiącu lat na tych ziemiach większość mieszkańców to genetyczni Żydzi ; w Ukrainie ponad 95% , w Polsce ponad 50% , w Białorusi ponad 95% , w Mołdawii ponad 95% . Podobnie dużo Żydów genetycznych, bo ponad 95% , jest na Węgrzech , co wyjaśnia nasz wzajemne sympatie polsko-węgierskie "Polak Węgier dwa bratanki" .

Pozostając przy zagadnieniu żydowskich wędrówek poprzez tysiąclecia i stulecia historii świata , jedna taka migracja zawędrowała także na brytyjską wyspę , tam teraz 60% to Żydzi genetyczni , inna z kolei do Japonii , tam teraz jest 35% genetycznych Żydów . Takie wielkości Żydów w populacjach decydują o tym , że te całe narody ponoszą skutki , jeśli nie przestrzegają praw obowiązujących Żydów.

Żyd , istota wolna względem władzy ziemskiej

Cechą Żyda jest poczucie wolności i niezależności wobec państwa . Już w czasach Davida Żydzi byli tego świadomi . U Johnsona w "Historia Żydów" (*1/) możemy przeczytać (s.64) :

"Król (...) nie mógł być , wzorem wschodnich despotów , absolutnym władcą . Państwo ze swej strony - choć dysponujące aparatem przymusu - też nie mogło być absolutne. I choć każdy Izraelita mieł pewne powinności i zobowiązania wobec społeczeństwa jako całości , to zgodnie z prawem izraelskim - nawet na tamtym stopniu rozwoju - ani społeczeństwo , ani jako reprezentant ( czyli król) , ani też państwo nie posiadały w żadnym wypadku nieograniczonej władzy nad jednostką . Mógł ją posiadać tylko Bóg ( Bóg-Stwórca , uzupełnienie moje ) .

W przeciwieństwie do Greków, a później Rzymian, Żydzi nie uważali takich pojęć jak miasto, pańśtwo czy wspólnotaza abstrakcje, za coś , co może posiadać osobowość prawną , prawa i przywileje. Można było popełnić grzech przeciwko człowiekowi i oczywiście przeciwko Bogu; i grzechy te uważano za przestępstwa ; ale nie istniało nic takiego jak grzech czy przestępstwo przeciwko państwu ." ( koniec cytatu)

Żyd jest więc zależny od Boga-Stwórcy , ale pozostaje wolny wobec ziemskiej władzy. Żydzi pozostają niepokorni wobec przemocy państwa. Są racjonalni, dostrzegają błędy władzy, wszelakie przymusy sprzeczne z rozumem i sprzeciwiają się im. Jest to nieustającym lekarstwem na błędy i arogancję władzy, i taki jest zamysł boży.

W przypadku Ukraińców mamy właśnie taki jaskrawy przypadek zderzenia z władzą. Stąd bierze się dążenie do pacyfikacji Ukraińców, począwszy od Głodomoru za czasów Stalina ( potworne 8 milionów ofiar ), po obecną wojnę. Teraz Rosja chce Ukrainę udręczyć zimnem , co zostało nazwane aktualnie Chłodomorem. Jak to ktoś zauważył "Rosja chce posiąść Ukrainę bez Ukraińców".

Żydzi , plemię boże - zobowiązania

Jest druga strona medalu . Żydzi genetyczni , pozbawieni religii , pozostający poza Judaizmem, choć są tego nieświadomi , dalej mają wobec Boga-Stwórcy te same zobowiązania , co Żydzi religijni , pozostający w obrębie Judaizmu . Niestety są tych zobowiązań nieświadomi i cierpiąc , niejako są zmuszeni odkrywać te zobowiązania na nowo.

Podstawowy jest Dekalog , a w nim zakaz ulegania obcym religiom i obcym bożkom:

"Nie będzie miał bogów cudzych przede mną."

Takim "cudzym" bogiem jest "Chrystus". Wymyślono go na terenie starożytnego Izraela, ale nigdy nie stał się on żydowskim Bogiem. Jest on bogiem „cudzym”.

Cierpienie żydowskie

Żyd jest bliżej Boga-Stwórcy i nie wolno jemu zagubić tej relacji . Kiedy to czyni , wówczas spadają na niego cierpienia . W jego życie wkraczają katastrofy . Udzielmy głosu prorokowi Jeremiaszowi ( >>tutaj ) . Opisuje on cierpienia jakie spadają na Żydów w takich razach :

24.9 Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam.

14 Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem?

15 Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka.

17 Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga?

19 Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną - mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.

20 Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: Nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem.

28 A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo!

29 Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie - mówi Pan.

30 Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia; wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew pożerający.

31 Jakim to rodem jesteście! Zważcie na słowo Pana: Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: Chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie?

32 Czy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów.

36 Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria,

37 I wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia.

Dla łatwiejszego zrozumienia wywodów Jeremiasza pominąłem niektóre wersety , a także pogrubiłem te fragmenty tekstu , które dobitnie opisują bezpośrednią przemoc, z jaką mamy obecnie do czynienia na Ukrainie.

Rozumując całkiem podobnie, możemy stwierdzić to samo w dziejach Polski. Ponad 200 lat temu utraciliśmy państwowość. Byliśmy gnębieni, dręczeni, okradani, wynaradawiani i jesteśmy dręczeni współcześnie, za wyjątkiem ostatnich kilku lat, kiedy udaje się nam to dręczenie ukrócić , oczywiście za sprawą Boga-Stwórcy. Ten proces odnowy naszego bytu ruszył, odkąd dostarczyłem dowodów na manipulacyjny charakter NT ( >>tutaj ). Nasza świadomość uległa zmianie. I ten proces trwa , i pogłębia dalsze zrozumienie. Wrogowie Polaków i Polski systematycznie tracą moc . Przyszła kolej na przebudzenie.

Zakończenie cierpienia

Wojny w Ukrainie nie zakończy kolejna bateria Patriotów , czy innej machiny wojennej. Tę wojnę zakończy przebudzenie Ukraińców, że ich dusze tkwią w błędzie prawosławia. Podobnie jest z Brytyjczykami. Ich król poszedł błędną drogą swojej matki. Brexit był dobrym krokiem, bo zaistniało oczywiste niebezpieczeństwo utonięcia w komunizmie, przygotowywanym przez Niemcy i Francję , we współpracy z Rosją. Teraz brytyjski kraj podupada. Są coraz bardziej źle rządzeni. Na dodatek premierem zrobili u siebie "dumnego Hindusa" ( Premier Sunak sam o sobie) . Ten ma w domu figurkę boginki i modli się do niej – znowu Dekalog (!) - "Pierwszy" w kraju, drugi po królu. Wszystko stało się za zgodą i przy aplauzie króla Karola, tego , co jest głową kościoła anglikańskiego. Niewątpliwie jest to oczywisty nonsens ( Dekalog) i wskazuje na zupełne niezrozumienie reguł religii, której się rzekomo przewodzi. Mógłbym dać jemu spokój w tym, co jako król źle robi, ale konsekwencje są druzgocące dla milionów.

Katolicyzm i chrześcijaństwo

Naszą wspólną winą, tych mniej więcej 100 mln ludzi, genetycznych Żydów w Środkowej Europie , plus 65mln Brytyjczyków jest katolicyzm , a w Ukrainie i Białorusi prawosławie, na brytyjskiej wyspie anglikanizm . O Nowym Testamencie (NT), który jest pismem doktrynalnym chrześcijan powiedziałem na tyle dużo ( tutaj ), że błąd wynikający z ulegania temu pismu powinien stać się jasny dla wszystkich genetycznych Żydów , a wymóg odstąpienia także, po tym co powiedziałem powyżej.

Bóg-oksymoron

Ponadto zauważę dla podkreślenia uderzającego nonsensu, powtarzanego co roku od setek lat przy okazji świąt „bożego narodzenia”, że pojęcie Boga wskazuje nad byt pozaziemski, niecielesny. Bóg, który „ma ciało” to oksymoron, jak sucha woda, czy słony cukier. Bóg taki, to pojęcie puste, niczego nie wskazujące. Bóg, czyli niewidzialny byt o sprawczej mocy, bo tym jest Bóg-Pan-Władca bytujący poza Stworzeniem, taki „urodzony” być nie może , bo to sprzeczność sama w sobie. Kto do takiego pustego-boga-bożka się zwraca, taki staje wobec pustki, gdzie nic nie ma, skąd pomocy oczekiwać nie można, bo nie popłynie ona z pustki do potrzebujących wsparcia. Takim bożkiem jest właśnie "Chrystus", którego „narodziny” tak ochoczo właśnie wita cała Europa i wiele innych, otumanionych zakątków Ziemi.

Jeśli Ziemia ma wyjść z wielkiego kryzysu klimatycznego, jeśli ma wyzdrowieć z licznych chorób, jeśli ma przetrwać, to tylko, jeśli jej mieszkańcy staną się rozumni, jeśli zrzucą jarzmo NT.

Antysemityzm w Ukrainie

Obecna wojna w Ukrainie, wojna z narodem, co nie ulega przemocy, to w istocie antysemityzm. To mordercze uderzenie w istoty podporządkowane woli Boga-Stwórcy. To wszystko nie pozostanie bez kary dla morderców i dla tych , co ich wspierają i dzielą z nimi odpowiedzialność. Oceniam ich postępowanie każdego dnia i skutkuje to ich pogłębiającym się upadkiem. Jednak cierpienie, jakiego jesteśmy świadkami boli i domaga się jak najszybszego zakończenia.

Porzućmy w końcu brednie i mrzonki NT, to źródło nieustającego cierpienia, a zyskamy spokojny byt. Zostaliśmy powołani do zrozumienia i dokonania dobrego wyboru.

*1/ Paul Johnson „Historia Żydów” wyd.PLATAN Kraków 1993



No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Nazywa się to ostatnią szansą dla natury - 100 krajów popiera wezwania do ochrony 30% planety. ( >tutaj BBC 6 dni temu)

Dzisiaj w nocy dokonane zostało u Boga-Stwórcy ustalenie , dotyczące znaczących obszarów Ameryki Południowej . Pogorszeniu uległy warunki życia ludzi zamieszkujących Brazylię oraz kraje sąsiadujące , takie jak : Wenezuela, Gujana, Suriname, Gujana Francuzka, Boliwia, Paragwaj. Ta zmiana decyduje o tym , że obszar Amazonii już , od dzisiaj, nie nadaje się do zamieszkania przez człowieka . Osoby zamieszkujące obszary wymienionych państw zostały dotknięte obniżeniem potencjału życiowego . Przejawi się to po pierwsze apatią . Jest to wstęp do opuszczenia terenu Amazonii przez człowieka . To umożliwi uratowanie puszczy amazońskiej , co jest jednym z warunków dalszego istnienia życia na Ziemi .

Mieszkańcy tych państw powinni rozeznać i zrozumieć tę zmianę , a z kolei obywatele Ameryki Północnej powinni zrozumieć , że ich zadaniem jest tę przeprowadzkę umożliwić . Kiedy te narody podejmą trud przeprowadzki , wówczas apatia ustąpi aktywności , ale tylko dla realizacji tego podstawowego celu .

Ochrona obszarów dla przyrody

W artykule BBC czytamy :” Wyznaczenie obszarów dla przyrody w sposób, który jest znaczący, będzie wyzwaniem, ale jest absolutnie konieczne, mówi prof. Mark Emmerson z Queens University w Belfaście.”

Jak podzielić Ziemię ?

Pominę uzasadnienia , co znajdziemy w artykule . Przejdę do ważnego ustalenia , że musimy przeznaczyć dla Przyrody 30% Ziemi .

Czytamy : „Kolejnym punktem spornym jest to, jak podzielić kulę ziemską. Czy każdy kraj powinien zgodzić się na ochronę 30% swojego terytorium, czy też powinien to być cel globalny, koncentrujący się na ochronie najcenniejszej różnorodności biologicznej?”

Otóż tym docelowym rozwiązaniem , zainicjowanym właśnie u Boga-Stwórcy jest przemieszczenie się ludzi z południa na północ . Konkretnie dotyczy to całej Ameryki Południowej oraz części Afryki poniżej Sahary . Obszary opuszczone staną się domeną zwierząt .

Przy tym jest oczywiście konieczne i niezbędne zachowanie dużych terenów chronionych dla przyrody , także na półkuli północnej , jak robimy to obecnie .

Kto zapłaci za ochronę jednej trzeciej naszej planety?

Czytamy : „Kwestia przepływu środków finansowych do biedniejszych krajów jest dużą nierozwiązaną sprawą.”

Jasne jest , że zapłacimy za to wszyscy , a bogaci i lepiej rozwinięci cywilizacyjnie zapłacą najwięcej. To jednak nie jest kwestia pieniędzy, bo te są zawsze tylko miarą i odbiciem zaangażowania człowieka. To w istocie kwestia aktywności i zaangażowania w tę Wielką Przeprowadzkę .

Dla przybyszy z Południa trzeba stworzyć wielkie i pojemne miasta - zdrowe, nowoczesne miasta. W Afryce trzeba zasiedlić w ten sposób całe wybrzeże Morza Śródziemnego . Tam osiedlą się Afrykanie .

Mieszkańcy Ameryki Południowej zasiedlą z pewnością przede wszystkim najpierw Meksyk ( docelowo przemieszczą się wszyscy z całego południa , aż po granicę z Meksykiem ) . Należy unikać mieszania osób z różnych regionów. Całość musi być gruntownie przemyślana. W ośrodkach naukowych jest zgromadzona stosowna wiedza.

Mieszkańcy Północy muszą porzucić dotychczasowe zajęcia , by zająć się stworzeniem miejsc dla tych z Południa .

Wojna w Ukrainie

Obecnie jednym z głównych zajęć Północy jest wojna w Ukrainie. Czas ją zakończyć . Jej podstawowym celem była destabilizacja Europy w celu stworzenia państwa Molocha , dla zrównoważenia potężnych Chin . To jest zła koncepcja .

Potężnych Chin nie należy równoważyć żadnym nowym, potężnym superpaństwem europejsko-rosyjskim. Wielkie potęgi państwowe niszczą podmiotowość jednostki , a to jest sprzeczne z założeniem gatunku człowieka, jaki powstał u Boga-Stwórcy. Człowiek jako jednostka musi posiadać i zachować wolność. Na przykładzie Chin widzimy, że tam wolność jednostki nie istnieje .

Ostatecznie nie tworzymy więc wielkich państw dla zrównoważenia drugich wielkich państw. Wielkie Chiny trzeba rozparcelować na mniejsze jednostki , około 20mln obywateli. Podobnie wielką Rosję i USA. Małe jest piękne i dobre. Taki jest więc nasz cel i ma on poparcie u Boga-Stwórcy.

Zakończenie wojny w Ukrainie

Została sprowokowana i jest podtrzymywana przez Niemcy, Francję, Rosję i USA. Wszyscy oni płacą za to teraz cenę. Ich stan umysłu jest aktualnie zbliżony do stanu umysłu Brazylijczyków, czyli w istocie przestali oni funkcjonować w sposób uporządkowany i zadowalający oraz szybkimi krokami zmierzają do rozpadu. Zrozumienie tego i odstąpienie od błędu pozwoli im uniknąć dramatu.

Sposobem na depresję nie jest branie kolejnej porcji antydepresantów ( obecnie ogromny u nich wzrost spożycia). Medycyna współczesna ma niewątpliwie duże osiągnięcia, ale podstawowym sposobem na depresję jest zrozumienie , co robimy źle, czym naruszyliśmy harmonię współżycia z drugimi, a następnie podjęcie odpowiednich decyzji naprawczych, a nie połykanie kolejnej cudownej tabletki. Kiedy takie decyzje w końcu podejmujemy, wówczas powraca harmonia, a z nią spokój i poczucie szczęścia.

Trzeba im więc odstąpić od agresji w Ukrainie. Ukrainę muszą odbudować. Rosję należy wziąć w zarząd międzynarodowy na co najmniej trzy kolejne pokolenia. Rosjanie zaprzeczyli wszystkim podstawowym wartościom rodziny państw cywilizowanych, jaką stworzyliśmy po II Wojnie Światowej. Zhańbili się i obecnie nie ma dla nich miejsca wśród nas. Muszą zniknąć jako samodzielna jednostka na trzy pokolenia, to jest około 60 lat.

Zakończenie

Zaprezentowałem najogólniejsze założenia dla przyszłości, co już zostało u Stwórcy zapoczątkowane. Wielu się to nie spodoba. Pamiętajmy jednak, że nasz świat jest stworzony i podlega Jego woli. Najlepiej jest więc zrozumieć wyznaczony kierunek i nim podążać.




powrót