powrótKiedy teksty nawarstwiają się , to w celu znalezienia w dole szukanej frazy z tytułu wciśnij Ctrl-F , wpisz w pole wyszukiwarki frazę ; wciskaj Enter

Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30 ; No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30

Na tych terenach pojawili się Żydzi przed rokiem 1000n.e. Żyli wśród miejscowej ludności i mieszali się . Żydówki wchodziły w związki z miejscowymi , a każde urodzone przez nie dziecko było Żydem , bo żydowskość otrzymuje się po matce . Po ponad tysiącu lat na tych ziemiach większość mieszkańców to genetyczni Żydzi ; w Ukrainie ponad 95% , w Polsce ponad 50% , w Białorusi ponad 95% , w Mołdawii ponad 95% . Podobnie dużo Żydów genetycznych, bo ponad 95% , jest na Węgrzech , co wyjaśnia nasz wzajemne sympatie polsko-węgierskie "Polak Węgier dwa bratanki" .

Pozostając przy zagadnieniu żydowskich wędrówek poprzez tysiąclecia i stulecia historii świata , jedna taka migracja zawędrowała także na brytyjską wyspę , tam teraz 60% to Żydzi genetyczni , inna z kolei do Japonii , tam teraz jest 35% genetycznych Żydów . Takie wielkości Żydów w populacjach decydują o tym , że te całe narody ponoszą skutki , jeśli nie przestrzegają praw obowiązujących Żydów.

Żyd , istota wolna względem władzy ziemskiej

Cechą Żyda jest poczucie wolności i niezależności wobec państwa . Już w czasach Davida Żydzi byli tego świadomi . U Johnsona w "Historia Żydów" (*1/) możemy przeczytać (s.64) :

"Król (...) nie mógł być , wzorem wschodnich despotów , absolutnym władcą . Państwo ze swej strony - choć dysponujące aparatem przymusu - też nie mogło być absolutne. I choć każdy Izraelita mieł pewne powinności i zobowiązania wobec społeczeństwa jako całości , to zgodnie z prawem izraelskim - nawet na tamtym stopniu rozwoju - ani społeczeństwo , ani jako reprezentant ( czyli król) , ani też państwo nie posiadały w żadnym wypadku nieograniczonej władzy nad jednostką . Mógł ją posiadać tylko Bóg ( Bóg-Stwórca , uzupełnienie moje ) .

W przeciwieństwie do Greków, a później Rzymian, Żydzi nie uważali takich pojęć jak miasto, pańśtwo czy wspólnotaza abstrakcje, za coś , co może posiadać osobowość prawną , prawa i przywileje. Można było popełnić grzech przeciwko człowiekowi i oczywiście przeciwko Bogu; i grzechy te uważano za przestępstwa ; ale nie istniało nic takiego jak grzech czy przestępstwo przeciwko państwu ." ( koniec cytatu)

Żyd jest więc zależny od Boga-Stwórcy , ale pozostaje wolny wobec ziemskiej władzy. Żydzi pozostają niepokorni wobec przemocy państwa. Są racjonalni, dostrzegają błędy władzy, wszelakie przymusy sprzeczne z rozumem i sprzeciwiają się im. Jest to nieustającym lekarstwem na błędy i arogancję władzy, i taki jest zamysł boży.

W przypadku Ukraińców mamy właśnie taki jaskrawy przypadek zderzenia z władzą. Stąd bierze się dążenie do pacyfikacji Ukraińców, począwszy od Głodomoru za czasów Stalina ( potworne 8 milionów ofiar ), po obecną wojnę. Teraz Rosja chce Ukrainę udręczyć zimnem , co zostało nazwane aktualnie Chłodomorem. Jak to ktoś zauważył "Rosja chce posiąść Ukrainę bez Ukraińców".

Żydzi , plemię boże - zobowiązania

Jest druga strona medalu . Żydzi genetyczni , pozbawieni religii , pozostający poza Judaizmem, choć są tego nieświadomi , dalej mają wobec Boga-Stwórcy te same zobowiązania , co Żydzi religijni , pozostający w obrębie Judaizmu . Niestety są tych zobowiązań nieświadomi i cierpiąc , niejako są zmuszeni odkrywać te zobowiązania na nowo.

Podstawowy jest Dekalog , a w nim zakaz ulegania obcym religiom i obcym bożkom:

"Nie będzie miał bogów cudzych przede mną."

Takim "cudzym" bogiem jest "Chrystus". Wymyślono go na terenie starożytnego Izraela, ale nigdy nie stał się on żydowskim Bogiem. Jest on bogiem „cudzym”.

Cierpienie żydowskie

Żyd jest bliżej Boga-Stwórcy i nie wolno jemu zagubić tej relacji . Kiedy to czyni , wówczas spadają na niego cierpienia . W jego życie wkraczają katastrofy . Udzielmy głosu prorokowi Jeremiaszowi ( >>tutaj ) . Opisuje on cierpienia jakie spadają na Żydów w takich razach :

24.9 Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam.

14 Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem?

15 Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka.

17 Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga?

19 Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną - mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.

20 Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: Nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem.

28 A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo!

29 Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie - mówi Pan.

30 Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia; wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew pożerający.

31 Jakim to rodem jesteście! Zważcie na słowo Pana: Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: Chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie?

32 Czy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów.

36 Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria,

37 I wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia.

Dla łatwiejszego zrozumienia wywodów Jeremiasza pominąłem niektóre wersety , a także pogrubiłem te fragmenty tekstu , które dobitnie opisują bezpośrednią przemoc, z jaką mamy obecnie do czynienia na Ukrainie.

Rozumując całkiem podobnie, możemy stwierdzić to samo w dziejach Polski. Ponad 200 lat temu utraciliśmy państwowość. Byliśmy gnębieni, dręczeni, okradani, wynaradawiani i jesteśmy dręczeni współcześnie, za wyjątkiem ostatnich kilku lat, kiedy udaje się nam to dręczenie ukrócić , oczywiście za sprawą Boga-Stwórcy. Ten proces odnowy naszego bytu ruszył, odkąd dostarczyłem dowodów na manipulacyjny charakter NT ( >>tutaj ). Nasza świadomość uległa zmianie. I ten proces trwa , i pogłębia dalsze zrozumienie. Wrogowie Polaków i Polski systematycznie tracą moc . Przyszła kolej na przebudzenie.

Zakończenie cierpienia

Wojny w Ukrainie nie zakończy kolejna bateria Patriotów , czy innej machiny wojennej. Tę wojnę zakończy przebudzenie Ukraińców, że ich dusze tkwią w błędzie prawosławia. Podobnie jest z Brytyjczykami. Ich król poszedł błędną drogą swojej matki. Brexit był dobrym krokiem, bo zaistniało oczywiste niebezpieczeństwo utonięcia w komunizmie, przygotowywanym przez Niemcy i Francję , we współpracy z Rosją. Teraz brytyjski kraj podupada. Są coraz bardziej źle rządzeni. Na dodatek premierem zrobili u siebie "dumnego Hindusa" ( Premier Sunak sam o sobie) . Ten ma w domu figurkę boginki i modli się do niej – znowu Dekalog (!) - "Pierwszy" w kraju, drugi po królu. Wszystko stało się za zgodą i przy aplauzie króla Karola, tego , co jest głową kościoła anglikańskiego. Niewątpliwie jest to oczywisty nonsens ( Dekalog) i wskazuje na zupełne niezrozumienie reguł religii, której się rzekomo przewodzi. Mógłbym dać jemu spokój w tym, co jako król źle robi, ale konsekwencje są druzgocące dla milionów.

Katolicyzm i chrześcijaństwo

Naszą wspólną winą, tych mniej więcej 100 mln ludzi, genetycznych Żydów w Środkowej Europie , plus 65mln Brytyjczyków jest katolicyzm , a w Ukrainie i Białorusi prawosławie, na brytyjskiej wyspie anglikanizm . O Nowym Testamencie (NT), który jest pismem doktrynalnym chrześcijan powiedziałem na tyle dużo ( tutaj ), że błąd wynikający z ulegania temu pismu powinien stać się jasny dla wszystkich genetycznych Żydów , a wymóg odstąpienia także, po tym co powiedziałem powyżej.

Bóg-oksymoron

Ponadto zauważę dla podkreślenia uderzającego nonsensu, powtarzanego co roku od setek lat przy okazji świąt „bożego narodzenia”, że pojęcie Boga wskazuje nad byt pozaziemski, niecielesny. Bóg, który „ma ciało” to oksymoron, jak sucha woda, czy słony cukier. Bóg taki, to pojęcie puste, niczego nie wskazujące. Bóg, czyli niewidzialny byt o sprawczej mocy, bo tym jest Bóg-Pan-Władca bytujący poza Stworzeniem, taki „urodzony” być nie może , bo to sprzeczność sama w sobie. Kto do takiego pustego-boga-bożka się zwraca, taki staje wobec pustki, gdzie nic nie ma, skąd pomocy oczekiwać nie można, bo nie popłynie ona z pustki do potrzebujących wsparcia. Takim bożkiem jest właśnie "Chrystus", którego „narodziny” tak ochoczo właśnie wita cała Europa i wiele innych, otumanionych zakątków Ziemi.

Jeśli Ziemia ma wyjść z wielkiego kryzysu klimatycznego, jeśli ma wyzdrowieć z licznych chorób, jeśli ma przetrwać, to tylko, jeśli jej mieszkańcy staną się rozumni, jeśli zrzucą jarzmo NT.

Antysemityzm w Ukrainie

Obecna wojna w Ukrainie, wojna z narodem, co nie ulega przemocy, to w istocie antysemityzm. To mordercze uderzenie w istoty podporządkowane woli Boga-Stwórcy. To wszystko nie pozostanie bez kary dla morderców i dla tych , co ich wspierają i dzielą z nimi odpowiedzialność. Oceniam ich postępowanie każdego dnia i skutkuje to ich pogłębiającym się upadkiem. Jednak cierpienie, jakiego jesteśmy świadkami boli i domaga się jak najszybszego zakończenia.

Porzućmy w końcu brednie i mrzonki NT, to źródło nieustającego cierpienia, a zyskamy spokojny byt. Zostaliśmy powołani do zrozumienia i dokonania dobrego wyboru.

*1/ Paul Johnson „Historia Żydów” wyd.PLATAN Kraków 1993


No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Nazywa się to ostatnią szansą dla natury - 100 krajów popiera wezwania do ochrony 30% planety. ( >tutaj BBC 6 dni temu)

Dzisiaj w nocy dokonane zostało u Boga-Stwórcy ustalenie , dotyczące znaczących obszarów Ameryki Południowej . Pogorszeniu uległy warunki życia ludzi zamieszkujących Brazylię oraz kraje sąsiadujące , takie jak : Wenezuela, Gujana, Suriname, Gujana Francuzka, Boliwia, Paragwaj. Ta zmiana decyduje o tym , że obszar Amazonii już , od dzisiaj, nie nadaje się do zamieszkania przez człowieka . Osoby zamieszkujące obszary wymienionych państw zostały dotknięte obniżeniem potencjału życiowego . Przejawi się to po pierwsze apatią . Jest to wstęp do opuszczenia terenu Amazonii przez człowieka . To umożliwi uratowanie puszczy amazońskiej , co jest jednym z warunków dalszego istnienia życia na Ziemi .

Mieszkańcy tych państw powinni rozeznać i zrozumieć tę zmianę , a z kolei obywatele Ameryki Północnej powinni zrozumieć , że ich zadaniem jest tę przeprowadzkę umożliwić . Kiedy te narody podejmą trud przeprowadzki , wówczas apatia ustąpi aktywności , ale tylko dla realizacji tego podstawowego celu .

Ochrona obszarów dla przyrody

W artykule BBC czytamy :” Wyznaczenie obszarów dla przyrody w sposób, który jest znaczący, będzie wyzwaniem, ale jest absolutnie konieczne, mówi prof. Mark Emmerson z Queens University w Belfaście.”

Jak podzielić Ziemię ?

Pominę uzasadnienia , co znajdziemy w artykule . Przejdę do ważnego ustalenia , że musimy przeznaczyć dla Przyrody 30% Ziemi .

Czytamy : „Kolejnym punktem spornym jest to, jak podzielić kulę ziemską. Czy każdy kraj powinien zgodzić się na ochronę 30% swojego terytorium, czy też powinien to być cel globalny, koncentrujący się na ochronie najcenniejszej różnorodności biologicznej?”

Otóż tym docelowym rozwiązaniem , zainicjowanym właśnie u Boga-Stwórcy jest przemieszczenie się ludzi z południa na północ . Konkretnie dotyczy to całej Ameryki Południowej oraz części Afryki poniżej Sahary . Obszary opuszczone staną się domeną zwierząt .

Przy tym jest oczywiście konieczne i niezbędne zachowanie dużych terenów chronionych dla przyrody , także na półkuli północnej , jak robimy to obecnie .

Kto zapłaci za ochronę jednej trzeciej naszej planety?

Czytamy : „Kwestia przepływu środków finansowych do biedniejszych krajów jest dużą nierozwiązaną sprawą.”

Jasne jest , że zapłacimy za to wszyscy , a bogaci i lepiej rozwinięci cywilizacyjnie zapłacą najwięcej. To jednak nie jest kwestia pieniędzy, bo te są zawsze tylko miarą i odbiciem zaangażowania człowieka. To w istocie kwestia aktywności i zaangażowania w tę Wielką Przeprowadzkę .

Dla przybyszy z Południa trzeba stworzyć wielkie i pojemne miasta - zdrowe, nowoczesne miasta. W Afryce trzeba zasiedlić w ten sposób całe wybrzeże Morza Śródziemnego . Tam osiedlą się Afrykanie .

Mieszkańcy Ameryki Południowej zasiedlą z pewnością przede wszystkim najpierw Meksyk ( docelowo przemieszczą się wszyscy z całego południa , aż po granicę z Meksykiem ) . Należy unikać mieszania osób z różnych regionów. Całość musi być gruntownie przemyślana. W ośrodkach naukowych jest zgromadzona stosowna wiedza.

Mieszkańcy Północy muszą porzucić dotychczasowe zajęcia , by zająć się stworzeniem miejsc dla tych z Południa .

Wojna w Ukrainie

Obecnie jednym z głównych zajęć Północy jest wojna w Ukrainie. Czas ją zakończyć . Jej podstawowym celem była destabilizacja Europy w celu stworzenia państwa Molocha , dla zrównoważenia potężnych Chin . To jest zła koncepcja .

Potężnych Chin nie należy równoważyć żadnym nowym, potężnym superpaństwem europejsko-rosyjskim. Wielkie potęgi państwowe niszczą podmiotowość jednostki , a to jest sprzeczne z założeniem gatunku człowieka, jaki powstał u Boga-Stwórcy. Człowiek jako jednostka musi posiadać i zachować wolność. Na przykładzie Chin widzimy, że tam wolność jednostki nie istnieje .

Ostatecznie nie tworzymy więc wielkich państw dla zrównoważenia drugich wielkich państw. Wielkie Chiny trzeba rozparcelować na mniejsze jednostki , około 20mln obywateli. Podobnie wielką Rosję i USA. Małe jest piękne i dobre. Taki jest więc nasz cel i ma on poparcie u Boga-Stwórcy.

Zakończenie wojny w Ukrainie

Została sprowokowana i jest podtrzymywana przez Niemcy, Francję, Rosję i USA. Wszyscy oni płacą za to teraz cenę. Ich stan umysłu jest aktualnie zbliżony do stanu umysłu Brazylijczyków, czyli w istocie przestali oni funkcjonować w sposób uporządkowany i zadowalający oraz szybkimi krokami zmierzają do rozpadu. Zrozumienie tego i odstąpienie od błędu pozwoli im uniknąć dramatu.

Sposobem na depresję nie jest branie kolejnej porcji antydepresantów ( obecnie ogromny u nich wzrost spożycia). Medycyna współczesna ma niewątpliwie duże osiągnięcia, ale podstawowym sposobem na depresję jest zrozumienie , co robimy źle, czym naruszyliśmy harmonię współżycia z drugimi, a następnie podjęcie odpowiednich decyzji naprawczych, a nie połykanie kolejnej cudownej tabletki. Kiedy takie decyzje w końcu podejmujemy, wówczas powraca harmonia, a z nią spokój i poczucie szczęścia.

Trzeba im więc odstąpić od agresji w Ukrainie. Ukrainę muszą odbudować. Rosję należy wziąć w zarząd międzynarodowy na co najmniej trzy kolejne pokolenia. Rosjanie zaprzeczyli wszystkim podstawowym wartościom rodziny państw cywilizowanych, jaką stworzyliśmy po II Wojnie Światowej. Zhańbili się i obecnie nie ma dla nich miejsca wśród nas. Muszą zniknąć jako samodzielna jednostka na trzy pokolenia, to jest około 60 lat.

Zakończenie

Zaprezentowałem najogólniejsze założenia dla przyszłości, co już zostało u Stwórcy zapoczątkowane. Wielu się to nie spodoba. Pamiętajmy jednak, że nasz świat jest stworzony i podlega Jego woli. Najlepiej jest więc zrozumieć wyznaczony kierunek i nim podążać.
powrót