powrótKiedy teksty nawarstwiają się , to w celu znalezienia w dole szukanej frazy z tytułu wciśnij Ctrl-F , wpisz w pole wyszukiwarki frazę ; wciskaj Enter

Kwestia własności ziemi Palestyny 2023-12-02 9:45 ; Panie Biden, pańskie intencje są niegodziwe 2023-12-01 14:00 ; W kwestii Jerusalem i Świątyni 2023-11-28 14:50 ; Usuwanie ciąży. Aborcja na życzenie 2023-11-19 19:50 ; Microsoft, narzędzie Azure (AI). Zagrożenie 2023-11-19 5:30 ; Co wyczynia opozycja w Polsce ? 2023-11-17 14:50   Co wyczyniają Żydzi w Izraelu ? to dawno przekroczyło wszelkie znane dotąd progi podłości – skojarzenie z okupacją niemiecką w Polsce 1939r jest jednoznaczne 2023-11-15 14:10 Dobrnęliśmy do kresu historii, tamtej historii. Rozpoczynamy Nowy Czas.2023-09-17 18:20; Kontynuacja złego działania- KONSEKWENCJE 2023-08-11 9:50; uzupełnienie 2023-08-11 22:58 ; Nie czyń podobizny rzeźbionej 2023-06-26 14:15; Dekalog-2 kompletny 2023-06-11 13:00; gJHWH pokazuje własnym palcem 2023-06-09 19:00 ; Przyszłość2 2023-05-28 5:30 ; Dramat końca. Oto najpiękniejszy dzień roku wita nas smutkiem 2023-05-24 2:00; Dekalog-2 2023-05-09 18:00; Jerusalema 2023-02-25 11:00; Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30 ; No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Kwestia własności ziemi Palestyny 2023-12-02 9:45 ;

Współcześni Żydzi roszczą sobie pretensje do zasiedlenia Ziemi Palestyny . Ben Gvir , członek rządu , biegał niedawno po Wzgórzu Świątynnym krzycząc: "to wszystko jest nasze". Niestety dla niego myli się w tej sprawie.

czytamy :

Moj5 1:8 ( >>tutaj )

ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק

וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם

"Oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich."

Pamiętając o tej obietnicy danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi zapytałem Boga , czy współcześni Żydzi mogą rościć sobie pretensje do ziemi Palestyny .

Bóg dał ziemię i obietnicę własności "potomstwu po nich" bez wyraźnego ograniczenia w czasie. Dotyczyło to jednak sytuacji , kiedy ziemia pozostawała zasiedlona . Co to znaczy "zasiedlona" ? W tym szczególnym przypadku, przypadku obietnicy złożonej potomkom "Abrahama, , Izaaka i Jakuba" można było mówić o zasiedleniu przez "ich potomstwo" do momentu , kiedy ludność napływowa nieżydowska nie przekroczyła 89%. Inaczej , dopóki potomkowie stanowili więcej 11% całej ludności .

W wieku XII – po roku 1100 , procent ten był już poniżej 10% i potomkowie "Abrahama, , Izaaka i Jakuba" nie posiadali już wtedy własności tych ziem. Tego dowiedziałem się od Boga.

Żydzi , już od wieku XII nie mogą rościć sobie pretensji do posiadania i zasiedlania ziemi Palestyny, bo została ona zajęta przez innych, a ci odejść od swojej własności nie chcą.

Ta argumentacja powinna uzmysłowić rabinom, że dalszy upór w kwestii tworzenia państwa żydowskiego w Palestynie jest nieszczęśliwą kontynuacją naruszania praw własności miejscowej ludności oraz , że są to nieustające od dawna działania przestępcze ( i trwają już one niestety ponad 100 lat ).

Dla niereligijnych

Nie wszyscy są religijni. Umysł racjonalny rozumie, że ludność napływowa w dużym procencie staje się dominująca, a wędrówki ludów zawsze miały miejsce , więc dodam cytaty ze współczesnych badań wskazujących na opustoszenie tych ziem w średniowieczu cytuję przypisy (wiki eng ) :

107.^Ehrlich, Michał (2022). Islamizacja Ziemi Świętej, 634–1800. Leeds, Wielka Brytania: Arc Humanities Press. s. 3–4. ISBN 978-1-64189-222-3. OCLC 1302180905.(..) W okresie późnorzymskim i bizantyjskim wielu Żydów wyemigrowało do kwitnących ośrodków w diasporze, zwłaszcza do Iraku, podczas gdy niektórzy nawrócili się na chrześcijaństwo, a inni nadal mieszkali w Ziemi Świętej, zwłaszcza w Galilei i na równinie nadbrzeżnej. (...) Tak więc, prawie dwanaście wieków później, kiedy armia dowodzona przez Napoleona Bonaparte przybyła do Ziemi Świętej, większość miejscowej ludności stanowili muzułmanie.

108.^David Goodblatt (2006) "Historia polityczna i społeczna społeczności żydowskiej w Ziemi Izraela, ok. 235–638". W: Steven Katz (red.). Historia judaizmu z Cambridge. Tom IV. str. 404–430. ISBN 978-0-521-77248-8. Niewielu zaprzeczy, że w ciągu półtora wieku przed początkiem naszej epoki żydowska ludność Judy doznała poważnego ciosu, z którego nigdy się nie podniosła. (...) To, co wydaje się jasne, to inny rodzaj zmiany. Imigracja chrześcijan i nawrócenie pogan, Samarytan i Żydów ostatecznie doprowadziły do powstania chrześcijańskiej większości

109.^ Bar, Doron (2003). "Chrystianizacja wiejskiej Palestyny w późnym antyku". Dziennik Historii Kościelnej. 54 (3): 401–421. doi:10.1017/s0022046903007309. ISSN 0022-0469. (...) Wszystko to, w połączeniu z imigracją i nawróceniami, miało oznaczać, że chrystianizacja Palestyny nastąpiła znacznie szybciej niż innych obszarów Imperium Rzymskiego, pociągnęła za sobą unicestwienie kultów pogańskich i sprawiła, że w połowie V wieku istniała wyraźna większość chrześcijańska.

113.^ Ellenblum, Ronnie (2010). Frankijska osada wiejska w łacińskim Królestwie Jerozolimy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-58534-0. OCLC 958547332. Z powyższych danych można wywnioskować, że muzułmańska ludność środkowej Samarii we wczesnym okresie muzułmańskim nie była autochtoniczną ludnością, która nawróciła się na chrześcijaństwo. Przybyli tam albo w drodze migracji, albo w wyniku procesu osiedlania się koczowników, którzy wypełnili próżnię stworzoną przez odchodzących Samarytan pod koniec okresu bizantyjskiego [...] Reasumując: w jedynym wiejskim regionie Palestyny, w którym, według wszystkich źródeł pisanych i archeologicznych, proces islamizacji zakończył się już w XII wieku, miały miejsce wydarzenia zgodne z modelem zaproponowanym przez Levtziona i Vryonisa: region został opuszczony przez pierwotną osiadłą ludność, a próżnię najwyraźniej wypełnili koczownicy, którzy, Na późniejszym etapie stopniowo stali się osiadli.

118. ^ Joel Rappel, Historia Ziemi Izraela od prehistorii do 1882 roku (1980), t. 2, s. 531. "W 1662 roku Sabbathai Sevi przybył do Jerozolimy. Był to czas, kiedy żydowskie osiedla w Galilei zostały zniszczone przez Druzów: Tyberiada była całkowicie opustoszała i tylko nieliczni dawni mieszkańcy Safedu powrócili.


Panie Biden, pańskie intencje są niegodziwe 2023-12-01 14:00 ;

Panie Biden. Dlaczego nie chce Pan zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Gazą ? Zamiast tego pański człowiek Blinken ogłasza tylko potrzebę przerw . To oznacza, że po „przerwie” chce Pan dalszej rzezi. Tak to wygląda i tak to oceniam. Joe Biden chce rzezi Palestyńczyków. ( właśnie Syjoniści wznowili wojnę Reuters 12:45 GMT+1 ,1 grudnia 2023 ; pomoc humanitarna dla głodujących Gazańczyków wstrzymana; znowu giną cywile ); Syjoniści to nie ludzie, to jest dzicz(1*/)

Cytaty z mediów z wczoraj ( tylko niektóre) , Al-JAzzera :

informacje z 30 listopada 2023 :

1/ Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z przywódcami Izraela i Palestyny i powiedział, że wezwał Izrael do posiadania "planów ochrony cywilnej" przed wznowieniem wojny.

2/ Podczas spotkania z izraelskim gabinetem wojennym Blinken podobno powiedział, że USA poprą Izrael, jeśli będzie kontynuował wojnę w Strefie Gazy, ale ostrzegł, że im dłużej trwa kampania, "tym większa międzynarodowa presja będzie rosła zarówno na USA, jak i Izrael, aby ją powstrzymać" – donosi Axios.

3/ Blinken daje Izraelowi "zielone światło" dla wojny w Strefie Gazy: korespondent AJ

Resul Serdar z Al Jazeery mówi, że głównym wnioskiem z przemówienia sekretarza stanu USA w Tel Awiwie jest to, że dał on Izraelowi pozwolenie na kontynuowanie kampanii wojskowej w Strefie Gazy.


(1*/) Dzicz SJP PWN

1. «ludzie niecywilizowani, pierwotni»

3. pot. «grupa zachowujących się agresywnie osób»W kwestii Jerusalem i Świątyni 2023-11-28 14:50 ;

Uwaga przed lekturą 2023-11-28 18:55:

Wszystko , co piszę na stronie jest uzgodnione i ma potwierdzenie „w górze” u Boga. Nie dodaję sformułowań typowych dla Biblii : „tego chce Bóg”, „tak chce Bóg” itp., bo piszę dla polskiego odbiorcy, a ten takie zapewnienie odrzuci ( w naszej kulturze nie ma znajomości tego, czym było proroctwo, a wiedza biblijna jest powierzchowna) . Licząc na zrozumienie tego, co dobre, pozwalam na to, by głoszone treści broniły się same.

I tak kształt „świątyni” otrzymałem w wizji dzisiaj w nocy, ale o tym nie napisałem. Prorok biblijny na dowód prawdziwości dodawał datę i godzinę , a nawet opisywał stan swojego ducha. Taka wierność w oddaniu chwili czyniła przekaz żywszym i prawdziwszym. Mówiąc językiem współczesnego dziennikarstwa „pisał o faktach” i tak chciał to przedstawić. Wizja proroka była bezpośrednią ingerencją Boga, sam prorok był medium. Próba takiego opisu współcześnie raczej nie znajdzie zrozumienia w naszym kraju, tak sądzę, a może być odebrana jako nadmierna egzaltacja.

Wychodząc z założenia, że lepiej uniknąć bezpośredniego odrzucenia prezentowanych tutaj treści, jedynie od czasu do czasu przypominam, że wszystko , co tutaj piszę ma swoje odbicie, potwierdzenie „w górze”.

Jako przypomnienie, że obowiązuje mnie rzetelność wypowiedzi dodałem na pierwszej stronie cytat :

Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć". ( Moj5 ; Pwt 18:20) ;

Obowiązuje mnie więc prawdomówność pod rygorem utraty życia. Tutaj znowu tylko Żydzi mogą zrozumieć powagę tego oświadczenia. W odróżnieniu od bożka CHR-a z Watykanu , który kształtuje myślenie w Polsce , Bóg żydowski jest „żywy”, aktywny w każdym momencie dziejów świata, daje życie i odbiera życie, w każdym momencie życia każdego z nas. Bożek z Watykanu jest „dobrotliwy” i dlatego powyższy cytat o zagrożeniu utratą życia nie jest u nas rozumiany, brzmi jak pustosłowie, nie wnosi powagi.

Na koniec tej uwagi wstępnej powiem tylko, że szkoda by zmarnowało się to, co tutaj prezentuję, bo to są plany Boga dla ludzkości, dla naszego dobra.

<< koniec uwagi wstępnej


Jak pisałem „jerusalem” jest pojęciem dobrego miejsca, a samo miasto Jerusalema w w dzisiejszej Palestynie było prototypem miast przyszłości. Także „świątynia” jest pojęciem. Jest to miejsce, w którym zbliżamy się do Boga. Porównaj wpis poniżej z 25 lutego 2023 „Jerusalema”.

Jerusalem

Współcześnie gromadzimy się w miastach i ta tendencja utrzyma się w przyszłości . Domy są źle budowane. Brakuje w ich wnętrzach przyjaznej dla życia atmosfery .

Dla stworzenia wewnątrz dobrej atmosfery należy bryłę domu odpowiednio ukształtować rys1. Ustawiony odpowiednio względem strumienia „chi” działa nieomal jak reflektor skupiający.rys1

Taki budynek należy uszeregować w ciągi 6 – 8 jednostek oraz należy je ustawić odpowiednio do kierunku strumienia Chi.

rys2

W tak uszeregowanych domach pojawi się energia wspólnotowa. To będzie nasze Jerusalem, czyli dobre miejsce. Kto tam będzie mieszkał , ten będzie czuł się „u siebie” , a jednocześnie w „dobrym” otoczeniu. Ponadto będzie czuł się bezpiecznie pośród innych.

Myślę, spodziewam się, że tam będzie się żyć nawet lepiej niż w osobnym domu jednorodzinnym. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie dla tworzenia domów jednorodzinnych, jak robiliśmy to dotąd, jedynie poza zwykłą ekonomią miejsca w wielkim mieście.

Świątynia

Świątynia też jest pojęciem. Jest to miejsce bliskiego kontaktu z Bogiem.

Stosownym określeniem będzie nazwanie tego miejsca „świątynią dumania”. Według Słownika Języka Polskiego >>tutaj : „odosobnione miejsce , gdzie człowiek rozmyśla w samotności”.

Budynek

Na końcu ciągu domów postawimy biały budynek „A” z otworem w dachu 2,5m x 2,5m ( otwór przykryty szybą ) . Podstawa 9m x 9m , wysokość 9m . Ściany mogą być półprzeźroczyste, lub z niedużymi otworami wpuszczającymi światło dnia. Wejście od prawej strony – zamykane drzwi.

rys3

Wewnątrz budynku postawimy mniejszy budynek „B” o podstawie 4m x 4m wysokość 4m, z otworem w dachu 1,5m x 1,5m. Wejście od prawej strony – zamykane drzwi. Będzie można chodzić dookoła.

W tym wewnętrznym budynku , pośrodku będzie przestrzeń „C” 1m x 1m otoczona murkiem wysokości 0,9m. Będzie można chodzić dookoła.

Przebywanie wewnątrz

W rogach obydwóch wnętrz umieścimy miejsca do siedzenia o rozmiarach maksimum dla dwóch osób i tylko w rogach. Miejsca takie będą w budynku zewnętrznym oraz w budynku wewnętrznym.

Oświetlenie

W budynkach nie będzie okien więc konieczne będzie oświetlenie sztuczne . Jasność światła będzie niewielka, raczej powinien tam panować półmrok, jednak widoczność szczegółów powinna być wyraźna.

Funkcjonowanie budynku

Kiedy jesteśmy w konflikcie, w chaosie, wtedy w naszym domu jest obniżony poziom Chi. Przychodząc tutaj, będziemy mieli do czynienia z normalnym , a nawet ze zwiększonym poziomem Chi - niesie ona informacje. Tutaj łatwiej i szybciej pojmiemy sens nieporozumień z drugimi. Wyjdziemy stąd z wiedzą, co musimy naprawić, żeby powróciła równowaga w kontaktach z drugimi.

Cel przebywania

Wnętrze będzie sprzyjać rozmyślaniom i odkrywaniu prawdy o zawiłościach naszego życia.

Będziemy tam przychodzić w trudnych chwilach konfliktów z drugimi ludźmi, z rodziną , z przyjaciółmi, kiedy nie potrafimy ogarnąć, zrozumieć zdarzeń i naszej w nich roli.

Bywa, że to my postąpiliśmy niewłaściwie( PRAWO), a bywa , że ktoś wobec nas postąpił niewłaściwie ( PRAWO). Często zachodzą obydwa przypadki równocześnie. To są źródła konfliktów, napięć i pragnienia zrozumienia.

Budowa „jerusalemy” i „świątyni

W domach nie wolno wynajmować mieszkań. Każde ma swoją energię osobistą , właściwą dla właściciela, a tego sprzedać nie można i nie wolno , z uwagi na funkcjonowanie całości budynku w strumieniu energii Chi. Przyporządkowanie każdego mieszkania do osoby właściciela musi być jednoznaczne i poświadczone jego obecnością. Wynajmować może tylko właściciel zamieszkujący mieszkanie faktycznie , np. może udostępnić drugi pokój studentowi. Z tego wynika, że mieszkań na wynajem nie będzie.

Reguły budowania

Sama budowa kompleksu nie może przynieść więcej zysku jak 10%. Firma budująca „świątynię dumania” będzie miała mój certyfikat. Wszystkie materiały muszą pochodzić z „dobrego” źródła ( od uczciwego właściciela), a zyski z budowy nie mogą przekroczyć 10%.

Każde takie skupisko skupisko domów będzie miało swoją „świątynię”.

Jak często będziemy chodzić do „świątyni”? Tylko w miarę potrzeby, tylko w chwilach głębokiego kryzysu; w chwilach głodu informacji , wiedzy i potrzeby zrozumienia, całkowicie dobrowolnie.

Wygięty budynek

Dla przykładu podam istniejącą konstrukcję budynków o wygiętym kształcie rys4. „Złote tarasy” Warszawa.


rys4

Usuwanie ciąży. Aborcja na życzenie. 2023-11-19 19:50 ;

Ponieważ popieram PiS , to muszę wyrazić swoje stanowisko w kwestii usuwania ciąży, gdyż jest to bodaj najważniejsze źródło sporów społecznych w naszym kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Jedną z przyczyn jest użyty błędny język. Zbyt dużo mówi się o płodzie, nazywając je dzieckiem przed narodzeniem. Zbyt mało mówi się o kobiecie.

Do chwili urodzenia płód jest integralnie związany z kobietą. Staje się człowiekiem w chwili urodzenia. Stąd mówimy , że chwila urodzenia jest momentem „przyjścia na świat”. Zanim płód przyjdzie na świat, jedynym związkiem płodu ze światem jest intymny i bardzo osobisty związek z matką, z kobietą.

Przepisy prawa powinny zawsze chronić kobietę : kobietę wraz z płodem, kiedy ona chce dziecko urodzić , kobietę bez płodu, kiedy ona nie chce dziecka urodzić.

Bezpiecznie jest usunąć ciążę do 108 dnia ( czyli w ciągu pierwszych 3 miesięcy , maksimum do 113 dnia). Po tym terminie kobieta czuje ruchy płodu i jeśli nie zaistniały powody odrzucenia( gwałt, złe warunki materialne, porzucenie przez partnera itd.), to najpewniej zawiązany będzie ich ścisły związek.

Kiedy kobieta dziecka nie chce, to należy pomóc jej w usunięciu płodu. Zostało to nazwane „aborcją na życzenie”.

Należy kobiecie zapewnić konsultację psychologa, o ile wyrazi na to zgodę. Powinna móc odmówić takiej konsultacji.

Służba zdrowia powinna mieć zobowiązanie służyć kobiecie zarówno w czasie w ciąży, jak i w aborcji na życzenie.

Przepisy prawa powinny zapewniać kobiecie możliwość aborcji na życzenie.

Zagrożenie życia bądź zdrowia kobiety

Bezwarunkowo ciążę można usunąć w dowolnym momencie, kiedy zaistnieje zagrożenie życia bądź zdrowia kobiety. Lekarz stawia diagnozę, kobieta poinformowana podejmuje decyzję, czy usunąć, czy donosić. Ona podpisuje decyzję ( lub rodzina, jeśli ona nie posiada zdolności rozpoznania sytuacji ) . Lekarz zostaje zwolniony z odpowiedzialności. Podobnie jak to dzieje się przed operacjami chirurgicznymi, kiedy to pacjent wyraża zgodę na zabieg, lub nie wyraża zgody.

Ciężkie uszkodzenia płodu

Kiedy płód w sposób oczywisty nie będzie zdolny do przetrwania po urodzeniu, usunięcie go staje się aktem dobroczynności względem kobiety. Oczywiście i w takim przypadku niezbędna jest jej zgoda.

Nie mam wiedzy medycznej do rozpatrywania tej kategorii przypadków, więc na tym poprzestanę.

Microsoft, narzędzie Azure(AI), zagrożenie 2023-11-19 5:30

Microsoft wypuszcza narzędzie AI do fotorealistycznego kopiowania twarzy i głosów

Publikacja Guardiana omawia narzędzie Microsoft Azure ( >>tutaj ) .

początek cytatu >>

W odpowiedzi na krytykę, że Azure AI Speech jest po prostu "twórcą deepfake'ów", Microsoft powiedział, że wdrożył zabezpieczenia.

Narzędzie Azure AI Speech zostało zaprezentowane na konferencji Microsoft Ignite 2023

Microsoft ogłosił swój najnowszy wkład w wyścig sztucznej inteligencji na konferencji dla programistów w tym tygodniu: oprogramowanie, które może generować nowe awatary i głosy lub replikować istniejący wygląd i mowę użytkownika – budząc obawy, że może to przyspieszyć tworzenie deepfake'ów, filmów stworzonych przez sztuczną inteligencję z wydarzeń, które nie miały miejsca.

Ogłoszona na konferencji Microsoft Ignite 2023 usługa Azure AI Speech jest trenowana przy użyciu ludzkich obrazów i umożliwia użytkownikom wprowadzanie skryptu, który może być następnie "odczytany" na głos przez fotorealistyczny awatar utworzony za pomocą sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą wybrać wstępnie załadowany awatar Microsoft lub przesłać materiał filmowy osoby, której głos i podobiznę chcą odtworzyć.

Microsoft powiedział w poście na blogu opublikowanym w środę, że narzędzie może być używane do budowania "agentów konwersacyjnych, wirtualnych asystentów, chatbotów i nie tylko".

W poście czytamy: "Klienci mogą wybrać gotowy lub niestandardowy neuronowy głos dla swojego awatara. Jeśli głos i podobieństwo tej samej osoby są używane zarówno w niestandardowym neuronowym głosie, jak i niestandardowym awatarze zamiany tekstu na mowę, awatar będzie bardzo podobny do tej osoby".

(...)

"Klienci mogą przesyłać własne nagranie wideo talentu awatara, które funkcja wykorzystuje do trenowania syntetycznego wideo niestandardowego awatara mówiącego" – czytamy w poście na blogu. "Talent awatara" to człowiek pozujący do przysłowiowej kamery AI.

Ogłoszenie szybko wywołało krytykę, że Microsoft uruchomił "kreatora deepfakes" – który łatwiej pozwoliłby na powielanie podobizny osoby i zmuszanie jej do mówienia i robienia rzeczy, których dana osoba nie powiedziała lub nie zrobiła. Prezes Microsoftu powiedział w maju, że deepfake'i są jego "największym zmartwieniem", jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji.

< koniec cytatu

Można więc tworzyć wizerunek istniejącej osoby , odczytujący dowolny tekst jej głosem ( lub sam głos ).

Do tej pory tworzenie "realistycznych" wizerunków rozważane było jako incydenty , z punktu widzenia fałszerstw. Teraz mamy do czynienia z pochwałą i zagrożeniem rozpowszechniania.

Rzeźby realistyczne i wizerunki tworzone przez AI

Mamy do czynienia z podobnym błędem rozpoznanym przez Żydów tysiące lat temu. Stąd powstał niegdyś zapis Dekalogu:

"nie będziesz sobie robił podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu, chodzi po ziemi i pływa pod wodą".

Do dzisiaj problem pozostaje w istocie niezrozumiały. To jest iluzja bytu żywego stworzenia , człowieka czy zwierzęcia . Teraz iluzja sięga jeszcze dalej , bo podobieństwo dotyczy konkretnego bytu. Zakłócenie Systemu Życia jest jeszcze większe i dużo groźniejsze.

Dekalog

Dekalog wymaga ponownego uzupełnienia. Informacja jest świeża . Uzupełnienia dokonam w najbliższych kilku dniach. Ta publikacja służy głównie do zasygnalizowania i uświadomienia problemu.

Producent

Używanie programu według opisu jego możliwości wnosi bardzo poważne zakłócenie do Systemu Życia (SŻ) . Winę ponosi producent programu oraz użytkownicy.

Dzisiaj obciążam winą tylko producenta. Przywróci to chwilowo równowagę SystemuŻycia . Produkt powinien zostać wycofany , wraz ze wszystkimi kopiami. Za 60 dni obciążę winą użytkowników. Tyle czasu wystarczy do rozpowszechnienia informacji i uświadomienia zagrożeń. Potem każdy użytkujący program zostanie odpowiednio oceniony i poniesie odpowiedzialność. Jego byt w świecie zostanie poważnie ograniczony. Po pozbyciu się programu i uzyskanych produktów wina będzie obciążać jeszcze 11 lat.

Obciążam winą ekipę zarządzającą firmą MIcrosoft wg wykazu >>tutaj

także >> tutaj :

Przewodniczącego Satyę Nadellę oraz Zarząd firmy Microsoft , składa się z 12 członków i ich zastępców : Sandry E. Peterson, głównego niezależnego dyrektora, Microsoft Corporation; Reid G. Hoffman, partner generalny, Greylock Partners; Hugh F. Johnston, wiceprezes i dyrektor finansowy, PepsiCo, Inc.; Teri L. List, była wiceprezes wykonawcza i dyrektor finansowa, Gap, Inc.; Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny, Microsoft Corporation; Penny S. Pritzker, założycielka i prezes PSP Partners; Carlos A. Rodriguez, prezes wykonawczy, ADP, Inc.; Charles W. Scharf, dyrektor generalny i prezes Wells Fargo & Company; John W. Stanton, prezes Trilogy Partnerships; John W. Thompson, Partner, Lightspeed Venture Partners; Emma N. Walmsley, dyrektor generalna, GSK; oraz Padmasree Warrior, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fable Group Inc.

Oprócz osób wymienionych powyżej oceniam negatywnie : gł0 Satya Nadella oraz osoby jemu podległe według hierarchii zależności w dół gł1,2,3 .

Obciążenie winą

Problem jest świeży i pozostawał dotąd nierozpoznany, więc wymienione osoby mają czas do 60 dni na wycofanie z rynku produktu i podobnych w przygotowaniu. Po wycofaniu produktu obciążenie minie . Jeśli tego nie zrobią w ciągu 60 dni , obciążenie będzie trwałe co najmniej 11 lat.


Co wyczynia opozycja w Polsce ? 2023-11-17 14:50

Karpiński z celi aresztu wprost do Parlamentu Europejskiego na europosła. Tego niemoralnego czynu ( nobilitacja przestępcy , w toku postępowania śledczego, na funkcję publiczną ) dokonał marszałek polskiego sejmu Szymon Hołownia ( to koniec jego kariery w strukturach państwa) i grupa kierująca parlamentem europejskim, odpowiedzialna za dobór osobowy parlamentu ( to także koniec ich kariery) . ( Niezależna wczoraj >>tutaj , Niezależna dzisiaj >>tutaj ).

Panu Hołowni za jego niemoralny wybryk wystawiam ocenę niedostateczną i taką samą otrzymuje on u Boga(*2/). Bardzo źle świadczy o europarlamencie szybkość , z jaką przyjęli do swego grona przestępcę.(*1/)

Eklezjastes 3:12-13

12 „Poznałem, że osiągnięciem człowieka jest radość serca i dobre życie,

13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła

to udaje się nam z Jego woli”

przekonają się oni wszyscy o prawdziwości tych słów.

Pan Hołownia jest twórcą i głową ugrupowania Polska 2050. Swoim wybrykiem pociąga w dół całe ugrupowanie wraz z właśnie wybranymi posłami i senatorami . Moja ocena sprawia osłabienie ich bytu i wyłączenie tych osób w Systemie Życia(SŻ) z funkcji społecznych. Szeregowi członkowie ugrupowania na 11 miesięcy. Funkcyjni podstawowi 11 lat , Pan Hołownia i jego zastępcy oraz posłowie i senatorowie 30 lat.

Umowa koalicyjna opozycji

10 listopada 2023 KO, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica podpisały umowę koalicyjną. Ma ona charakter przestępczy w punkcie likwidującym CBA ( uzasadnienie PolskieRadio24 >>tutaj ).

To działanie otrzymało niską ocenę u Boga(*2/). Ich osoby w parlamencie zagrażają stabilności całego kontynentu Eurazji. Oceniam ich postępowanie jako niemoralne, bo szkodliwe dla państwa i Obywateli. Wszyscy otrzymują ocenę niedostateczną dla pełnienia funkcji publicznych i poselskich . Podobnie jak w przypadku Pana Hołowni , tak i tutaj okres osłabienia ich bytu w SŻ wynosi odpowiednio: 11 miesięcy dla szeregowych członków ugrupowań, dla funkcyjnych podstawowych 11 lat, a dla osób stojących na czele ugrupowań oraz posłów i senatorów 30 lat.

Podsumowanie

W obecnym polskim parlamencie ponad połowa posłów nie jest w stanie pełnić swoich funkcji. Jedynym ugrupowaniem o dużej liczbie posłów (194) oraz wyborców pozostało PiS. W ciągu najbliższych 11 miesięcy wyłączone ugrupowania nie mogą uczestniczyć w wyborach z powodu wykluczenia tych osób z SŻ , i z pełnienia funkcji społecznych .

Przeprowadzenie uzupełniających wyborów wydaje się niemożliwe , gdyż wszystkie inne partie są zbyt małe i zbyt mało popularne, żeby mogły reprezentować „opuszczonych”wyborców wykluczonych ugrupowań. Wydaje się dalej , że nasz parlament będzie przez co najmniej najbliższy rok obradował w mocno zmniejszonym składzie.

Uwagi:

*1/ ugrupowaniem w europarlamencie wnoszącym najwięcej zła jest EPL „europejska partia ludowa” ( przewodniczący 2019-2022 Donald Tusk ). Stawiam temu ugrupowaniu ocenę identyczną jak Panu Hołowni, z wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi partii wchodzących w skład EPL ( to zlepek ponad 40 partii z całej Europy, w tym PO i PSL ).

*2/ Terminem Bóg nazywam Stwórcę naszej rzeczywistości, Boga żydowskiej Biblii BogaJHWH.

*3/ Pani Ochojskiej proponuję zamilknąć i nie proponować usuwania zapory na naszej wschodniej granicy. W czasie pandemii Covid napływ „wędrowców” z Moskwy spowodował taki stres u ludności w Polsce, że ilość zachorowań w województwach przyległych do granicy była trzykrotnie(!) większa od tej wewnątrz kraju. Pociągnęło to za sobą także wzrost zgonów. Dalej fala rozeszła się jak kręgi na wodzie. W ciągu około dwóch miesięcy fala zwiększonej liczby zachorowań przeszła przez całą Europę, aż do Włoch i Francji ( to pokazuje analiza historii pandemii w Europie ). Poddaję to pod uwagę także Pani Ursuli Von Leyen, która oponowała przeciw zaporze i nie chciała przeznaczyć pieniędzy na zaporę.Co wyczyniają Żydzi w Izraelu ? to dawno przekroczyło wszelkie znane dotąd progi podłości – skojarzenie z okupacją niemiecką w Polsce 1939r jest jednoznaczne 2023-11-15 14:10 TYLKO 40 DNI

Kto chce czytać , niech czyta ( Guardian >>tutaj, Al_Jazeera >>tutaj ) .Armia IDF rozpanoszyła się w szpitalu Al-Shifa, czym złamała Konwencje Genewskie..

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jordanii wydało oświadczenie potępiające Izrael za jego działania wojskowe na terenie szpitala al-Shifa, które Jordania określiła jako "pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, zwłaszcza konwencji genewskich z 1949 r. dotyczących ochrony osób cywilnych w czasie wojny, obarczając Izrael odpowiedzialnością za bezpieczeństwo cywilów i personelu medycznego pracującego w szpitalu".

Jeśli zważyć , że podstawą Judaizmu jest „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”... to jedyny wniosek , jaki się nasuwa , jest taki, że „praktyczny Judaizm” sprowadza się do tej zasady, o ile „drugi” jest Żydem, bo jeśli nie jest, to jest „zwierzęciem” , jak nazwał Palestyńczyków minister obrony tego rządu Gallant.

Kolejny minister Israel Katz , kolega Gallanta oświadczył w październiku 2023 : „nikt nie będzie nas uczył moralności”. W sposób oczywisty zawęził definicję człowieka do Żyda , a wszystkich innych wyrzucił poza nawias człowieczeństwa . W jego pojęciu tylko Żyd jest człowiekiem , tylko Żyd definiuje prawa. Wszelkie prawa sformułowane przez ludzkość nie obowiązują Żydów. Niech sobie „zwierzęta” tworzą własne prawa . To są prawa „zwierząt” , nie nasze. Nie łudźmy się , że tak nie jest. On we wszystkich Gojach , czyli nieŻydach widzi zwierzęta. I tutaj bardzo się myli , „Nie czyń drugiemu , co tobie niemiłe” dotyczy wszystkich ludzi i ta zasada biblijna na zawsze pozostanie normą.

I tak oto Żydzi z Izraela , ale także popierający ich Żydzi amerykańscy i inni, gdziekolwiek są, postawili siebie obok populacji ludzkiej. W istocie wykluczyli sami siebie z ludzkiej populacji . Gdzie więc teraz są ?

Oni nie przejmują się nami i naszymi prawami. Nie pozostaje nam nic innego , jak potraktować ich jako ciało obce.


za Al-Jazeera

Zostało uśmierconych wiele tysięcy dzieci . Kilkaset tysięcy zostało skrzywdzonych, bo żyją w nieustającym strachu, niczego nie rozumiejąc. Ich dzieciństwo skończyło się . Nigdy się z tego nie otrząsną.

Przypominają się sceny ze szpitali w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego – niemieccy żołdacy łazili po szpitalach i strzelali do chorych. Wówczas żołnierze AK byli nazywani bandytami przez niemieckich oprawców. Dzisiaj żołnierze armii wyzwoleńczej Palestyny czyli Hamasu, są nazywani terrorystami przez izraelskich oprawców. Wtedy za jednego zabitego Niemca zabijano 10 Polaków , dzisiejsi oprawcy Palestyny zbliżyli się już do tego wyniku, a nawet go dawno przekroczyli, bo ilość zabitych pod gruzami nie jest znana, więc liczba 11500 zabitych na pewno zostanie sporo przekroczona.

Tak wyglądała dzisiaj Gaza widziana oczami reportera Reutersa ( to gdyby dla kogoś relacja Al-Jazzery była mało wiarygodna ) - nie ma to jak zobaczyć obrazek. Mało wrażliwych, a jest ich wielu, prosimy do wnętrza.
Ocena u Boga

Moją duszę przepełnia gorycz, że człowiek może być tak podły dla drugiego. Tę gorycz łagodzi pewność, ze winni nie pozostaną bez kary, że już jej doświadczają. Palestyńczycy w swoim nieszczęściu modlą się do Boga i Bóg ich wysłuchał. To jest koniec Izraela. To jest koniec wszystkich rabinów .

Żaden nie uniknął potępienia, bo to oni dali władzę Netanjahu, a ten zaciągnął Żydów w Izraelu i wielu w USA ( i nie tylko ) do czarnej dziury niegodziwości i zbrodni. Niektórzy rabini protestowali w przeszłości, a także obecnie, ale był to protest niedostateczny . W istocie stanowili zawsze zwartą grupę i jako tacy właśnie ponieśli zbiorową odpowiedzialność, a z nimi reszta Żydów w Izraelu.

Izrael i współwinne narody

Razem z Izraelem ponoszą odpowiedzialność : Rosja, Niemcy, Francja, USA, Chiny, Watykan i jego kapłani rozsiani po świecie, urzędnicy UE oraz Korea Płn. Ta grupa mocno współdziałała ze sobą i jest współodpowiedzialna . Te wszystkie państwa zostały pozbawione zdolności do samodzielnego funkcjonowania. PO CO TO PISZĘ ?

Stan obecny

Brak zdolność do istnienia zbiorowości wynika z braku takiej zdolności u jednostek. SKUTKIEM MOJEJ OCENY, mającej swoje odbicie u Boga , oni wszyscy pozostają obecnie całkowicie zdezorientowani , oszołomieni, otumanieni, wręcz otępieni.

UWAGA: Mam zdolność cofnięcia tego stanu, ale tylko przez kolejne 40 dni. Potem już takiej możliwości nie będzie i otępienie pozostanie na zawsze u nich wszystkich.

Jeśli podporządkują się moim poleceniom, to będę mógł wycofać ich otępienie do stanu odzyskania przez nich samodzielności.

Co muszą zrobić ?

1/ Watykan samozlikwiduje się i odwoła swoich kapłanów z innych państw.

2/ USA zlikwidują federację stanów i władzę centralną . Stany będą rządzić się samodzielnie. Zlikwidowana zostanie ich armia i zasoby zbrojne.

3/ Chiny zlikwidują władzę centralną, zrezygnują z komunizmu ( rozwiązanie partii ) i dokonają podziału na mniejsze jednostki poniżej 30mln obywateli. Zlikwidowana zostanie ich armia i zasoby zbrojne.

4/ Rosja zlikwiduje władzę centralną i dokona podziału na mniejsze terytorialnie jednostki. Zlikwidowana zostanie ich armia i zasoby zbrojne. Władzę w Rosji muszą przejąć organy międzynarodowe, podobnie , jak to miało miejsce w Niemczech w 1945r.

5/ Korea Płn musi być poddana pod zarząd międzynarodowy i rozbrojona.

6/ Niemcy zlikwidują władzę centralną i oddadzą Polsce ziemie pomiędzy Odrą i Łabą. To będzie odszkodowanie dla Polski za IIWojnę Światową . Zlikwidowana zostanie ich armia i zasoby zbrojne.

7/ Państwa członkowie UE doprowadzą do likwidacji centrali w obecnej postaci i wyłonią grupę ekspercko-doradczą , koordynującą działania gospodarcze bez dotychczasowych uprawnień politycznych.

Postać tej grupy i zakres jej działania jest niejasna , bo to będzie coś całkiem nowego. Państwa obecnej UE zachowają swoją suwerenność w dotychczasowej postaci. Działania te można przeprowadzić w obecnie istniejącym Parlamencie Europejskim , zanim zostanie rozwiązany.

8/ Wszystkie te państwa ogłoszą i przeprowadzą całkowite rozbrojenie.

9/ Żydzi wyniosą się z Palestyny i to daleko , bo aż na teren Chin , na wybrzeże Oceanu Spokojnego. Chiny popełniają zbrodnie na Ujgurach, Izraelczycy na Palestyńczykach. Te narody są sobie bliskie mentalnością, więc będą obok siebie. Likwidacja Izraela i instalacja w nowej lokalizacji dokonana będzie także pod nadzorem międzynarodowym.

10/ Francja. Od dawna promują komunizm i to jest ich wkład w UE i ich wina. Muszą wyprzęgnąć się z tej ideologii. Rozwiązanie tej sprawy pozostaje do rozpatrzenia. Zlikwidowana zostanie ich armia i zasoby zbrojne.

Dzieci Gazy ( dodane 16 list 2023)

16 list 2023

Z kim chcę współdziałać w Polsce

Jako swoją grupę doradczą wyznaczam dotychczasowy Rząd RP. Z nimi dopracujemy szczegóły rozwiązań . Dobrze sprawdzili się przez 8 lat działalności i całkowicie im ufam. Zasięgając ich wiedzy w konkretnych sprawach będę dokonywał dalszych rozstrzygnięć. Jeszcze dzisiaj powiadomię o moim wyborze Pana Prezydenta. Spodziewam się, że przyjmą moją propozycję.

Jedyną osobę , którą wykluczam jest Jarosław Kaczyński . W okresie pandemii doprowadził on do absurdalnego zaostrzenia prawa aborcyjnego, wbrew rozumowi i wbrew wiedzy medycznej , w sposób, który skutkował pokrzywdzeniem polskich kobiet i ostrym kryzysem społecznym w Polsce. Zrobił to nie licząc się z protestami społeczeństwa . To wyklucza go z grona osób, którym ufam, że dobrze poprowadzą wspólne działania. Taka osoba, o niezrównoważonej osobowości nie powinna zajmować żadnych stanowisk, tym bardziej w rządzie, ani w partii. Musi odejść także z funkcji prezesa PiS, bo jego obecność zakłóca spokój, a ten będzie nam niezbędny.

Współpraca moja z nimi zapewni Polsce suwerenność, a to jest zgodne z planem bożym. Warunkiem równowagi na Ziemi jest suwerenna, dobrze prosperująca Polska i żyjący w spokoju jej Obywatele, w zgodzie ze swoimi poglądami. To poddaję pod uwagę różnym pomysłodawcom odmiennych wizji. Jeśli ktokolwiek naruszy plan boży w tej postaci , zostanie przeze mnie odsunięty od działania. Jest takie polskie powiedzenie „bój się Boga”.

Uwaga:

*1/ Terminem Bóg nazywam Stwórcę naszej rzeczywistości , Boga żydowskiej Biblii BogaJHWH .

Dobrnęliśmy do kresu historii, tamtej historii. Rozpoczynamy Nowy Czas. 2023-09-17 18:20;

Bóg (*1/) położył kres naszym współczesnym cierpieniom i unieruchomił działania największych szkodników w naszej dotychczasowej historii .

Nie będę ponownie dowodził dlaczego tymi szkodnikami są : Kościół Katolicki ( czyli przytulisko gejów uzurpujących sobie prawa do rządzenia światem ) , USA, Francja, Niemcy i Rosja , Izrael , Chiny i Korea płn. Wspomnę tylko niektóre ich powszechnie znane cechy.

Pochwała zbrodni

Ostatnim ich wyczynem była pochwała rosyjskich zbrodni na Ukrainie wyrażona przez głowę Watykanu w mowie pochwalnej do młodzieży rosyjskiej, uzupełniona przez Izrael podpisaniem umowy o współpracy kulturalnej, i ostatecznie domknięta wizytą Kima w Rosji. Rosja została wsparta moralnie. Wszyscy zobaczyliśmy jawnie, kto jest kim.

Rolę Niemiec i Rosji znamy doskonale od kilkuset już lat z naszego , polskiego punktu widzenia. Kościół Katolicki zaznaczył krwawo swoje istnienie chociażby Inkwizycją przez 600 lat.

Rolą USA od lat 1945 było kreowanie siebie na dobroczyńcę świata. W rzeczywistości , pod pozorami szlachetności i postępu, wykorzystywali brutalnie wszystkich. Tworzyli dookoła kryzysy, które następnie "gasili" i tak tworzyli wokół siebie aureolę świętości. Obecną wojnę na Ukrainie to oni wywołali i przeciągają, żeby wzmacniać swoją "opiekuńczą" rolę. Jest to fałszywa i zbrodnicza gra.

Izrael. Tu prawda jest oczywista. Żydzi , twórcy Biblii, Naród powołany przez Boga do krzewienia moralności , zrezygnowali z moralności dla mrzonki powrotu do Palestyny i krzywdzą kolejne pokolenia miejscowej ludności; robią to już ponad 100 lat.

Chiny to państwo komunistyczne ( jak wiemy , komunizm to system zbrodniczy, mamy to zapisane w Konstytucji RP ) , to kolos z 1,5 miliardem ludzi , który zagraża całemu regionowi Oceanu Spokojnego, a nawet Europie.

Korea płn , państwo komunistyczne i zbrodnicze wobec własnego narodu. Krzywda tych ludzi nie jest nam obojętna, bo krzywda kogokolwiek i gdziekolwiek jest krzywdą wspólną , nas wszystkich.

Francja. Ich sympatie dla komunizmu znane są od wielu lat. Ubzdurali sobie , razem z Niemcami oraz Rosją zrobić nam państwo komunistyczne "od Lizbony , aż po Władywostok" , jak to kwieciście ujął czołowy rosyjski propagandysta Miedwiediew.

Urzędnicy Unii Europejskiej nie kryją się z tym od lat.

Działalność ich wszystkich tworzyła kolejne polityczne kryzysy i potęgowała je.

Unieruchomienie działania człowieka

Na czym polega to "unieruchomienie" działania obywateli tych państw. Zacytuję tutaj Eklezjastesa 3.13 :

"Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła

to udaje się nam z Jego woli"

Bóg wspiera nas w dobrych działaniach . Jednak kiedy łamiemy jego Prawa , to tracimy Jego wsparcie. Bóg może nie tylko wspierać , może On także nie dopuszczać do działania. Wszystkie te państwa, ich obywatele doświadczają tego właśnie.

Wszystko, co sobie zamierzą , to umrze , zanim się narodzi. Cokolwiek zamarzy się w ich umysłach, oni w to natychmiast zwątpią i zaniechają. Zagubią się w swoich domysłach. Nie będą siebie rozumieli wzajemnie i pozostaną skłóceni. Nie trudno jest pojąć, że to oznacza koniec ich fukcjonowania.

Właśnie tego już doświadczają. Nie będzie komunizmu ani w Europie , ani w Chinach . Żydzi nie będą mieli swojego państwa w Palestynie. Nie będzie zmian traktatów Unii Państw Eurpejskich .

Jak będzie wyglądała przyszłość?

Taki stan jest przykry dla mieszkańców tych państw i prowadzi do ogromnych problemów z przetrwaniem. Ciągnący się dalej , sprowadzi na nich cierpienie upadku i zniszczenia . Czy to będzie trwać bez końca ? nie, to będzie miało swój koniec, jeśli zostaną spełnione pewne warunki.

1/ Kościół Katolicki będzie rozwiązany, gdziekolwiek ma swoich kapłanów , a ma ich wszędzie, więc to będzie zadaniem wszystkich państw. Ich religia to kult Księżyca i to nie podoba się Bogu. Ich świątynie zostaną zburzone . Nowy Testament zostanie usunięty z obiegu publicznego. Trafi do muzeum osobliwości kultury ludzkiej opatrzony komentarzem wyjaśniającym jego rolę w historii ludzkości, podobnie jak Mein Kampf HItlera.

Należy stworzyć przepisy odsuwające gejów od pełnienia funkcji publicznych. Nie mogą być nigdzie kierownikami grup, nie mogą być artystami, sportowcami, nauczycielami. Zawody dla nich dopuszczalne opisałem w przeszłości dla Polski . W stosownej chwili doprecyzujemy ich listę. Nie wolno dawać im dzieci do adopcji. Należy umożliwić im formalizowanie związków partnerskich.

2/ Wojna w Ukrainie zostanie zakończona przez USA i Rosję, a wszystkie zagrabione obszary zostaną zwrócone, włącznie z Krymem. Rosja i USA odkszkodują Ukrainie poniesione straty.

3/ Żydzi opuszczą Palestynę .

4/ Państwa kolosy , Chiny, Rosja, USA muszą zostać podzielone na mniejsze jednostki , nie większe jak 20 do 40 mln obywateli - to z powodu zbytniego kumulowania mocy politycznej ich władz. Muszą też zrezygnować z komunizmu .

4/ Rosja, państwo zbrodnicze musi być poddana pod międzynarodową administrację , podobnie , jak to miało miejsce z Niemcami po IIWŚw. Podobnie Korea płn. , tę też należy poddać pod administrację międzynarodową i wprowadzić tam demokrację.

5/ Amerykanie wyrzekną się eksploatowania świata dla własnej nieograniczonej , nieopanowanej i niemoralnej rządzy zysku. Zdelegalizowane zostaną wszystkie tajne organizacje o nieokreślonych celach działania, tak u nich jak i wszędzie gdzie indziej.

6/ Niemcy oddadzą Polsce ziemie na zachód aż do Łaby, to będzie odszkodowanie dla Polski za niemieckie zbrodnie wojenne. Po oddaniu tych ziem zostaną zwolnieni od winy.

Moje zadanie, moja rola

Tu wskażę moją rolę. To ja będę oceniał wypełnianie warunków. W moich rękach jest zdolność uwolnienia mieszkańców tych państw od ograniczeń istnienia. Dlatego do mnie należy zwracać się z propozycjami. Ja będę oceniał wypełnianie warunków i ja będę je doprecyzowywał w miarę ich formułowania.

Kiedy działania naprawcze rozpoczną się, kiedy zostaną zainicjowane, a harmonogramy realizacji dopracowane , wtedy, w miarę realizacji kolejnych etapów, będę te narody uwalniał od ograniczeń.

Uwagi:

*1/ Terminem Bóg nazywam Stwórcę naszej rzeczywistości , Boga żydowskiej Biblii BogaJHWH .Kontynuacja złego działania- KONSEKWENCJE 2023-08-11 9:50 ; uzupełnienie 2023-08-11 22:58 ;

Publikacja Dekalog-2 ujawniła Państwu problem, jaki ma System Życia (SŻ) z przeogromną ilością bytów powołanych do życia przez człowieka ( kopie-kopii , i jeszcze kopie-kopii-kopii itd ; sklepy, muzea, bilioteki, kina, mieszkania, telefony, komputery, gazety, wydawnictwa pełne tego ) . Efektem alarmującym było stale od lat rosnące napięcie ( agresja). Rozum nakazuje powstrzymać swoje działania w tym zakresie oraz likwidację tych bytów , bo PSUJĄ ONE SŻ, bo psując SŻ, psują nasze życie, bo czynią je nieznośnym.

Po mojej publikacji to nieznośne napięcie opadło, jednak minęło 1,5 miesiąca i napięcie pojawiło się ponownie, bo problem dalej istnieje w niezmienionej postaci. Ja diagnozuję i informuję, niestety reakcji rozumnej brak.

Poinformowałem Akademię Filmową o problemie tzw.”oskarów”, ale brak reakcji z ich strony. Wydaje się, że tzw.elity powinny problem rozumieć, jednak nie rozumieją i nie działają stosownie, pozostają więc szkodnikami w SŻ. Pan Gutierres także nie raczył odezwać się, a z racji pełnionej funkcji mógłby wiele zdziałać. W końcu, i to bodaj jest najważniejsze, to my opłacamy jego istnienie.

Wydawało by się, że pozostaję bezsilny w tym, co przyszło mi robić, nic bardziej mylnego.

Wobec powyższego oceniłem takie zaniechania. Wyodrębniłem z populacji grupę osób aktywnie tworzących kopie-kopii ( fotograficy, rysownicy, reżyserzy filmów, autorzy albumów itd) , a także grupę osób aktywnie powielających takie gotowe wzorce, a więc drukarnie, redakcje gazet, redakcje telewizji, ich kierownictwo, drukarnie, producenci płyt, ale także właścicieli istytucji i udziałowców ( powyżej 3% ). Wszystkie te osoby oceniłem. Są to miliony tzw. “twórców kultury”, będących w istocie niszczycielami kultury.

Ocena

Czym jest moja ocena? Moja ocena umniejsza byt tych osób w obrębie SŻ. Co to znaczy “umniejsza”? Ponieważ są szkodnikami, więc umniejsza ich zdolność do działania. Hamuje dynamikę ich życia. Myślą wolniej, wolniej reagują na aktywność drugich wokół siebie, trudniej podejmują decyzje, lub w ogóle nie są w stanie ich podjąć i tak , nieustająco, oddalają się na margines życia – zostają wyprzedzeni przez innych, przez tych, co dynamiki nie utracili. Tracąc dynamikę życia stają się smutni. Niewątpliwie ponoszą oni straty . Jaki jest tego cel? Eliminacja szkodnika i eliminacja szkody, jaką czyni. Niewątpliwie są to także efekty depresyjne.

Myślę, że kiedy zrozumieją straty, jakich doświadczają, to cofną się i zaprzestaną swoich działań. Unikając przykrości zrealizują naprawę. Jeśli nie pojmą konsekwencji, to znikną wyparci przez tych, co rozumieją, jak się zachować.

Po mojej ocenie nastąpiła ponownie poprawa w SŻ, napięcie opadło, nasze życie stało się spokojnniejsze.

Termometr

A gdyby ktoś zapytał , gdzie wsadzić termometr, żeby to napięcie zmierzyć ? To podpowiem, że bulwersujące i niepojęte Zamieszki na Oxford Street w Londynie w środę, były skutkiem ogólnego wzrostu napięcia wszędzie: “Martwię się o ten nonsens, który widzieliśmy na TikToku, zachęcający ludzi do pójścia na Oxford Street - mówił burmistrz miasta Sadiq Khan. Znam inne , bardziej subtelne przejawy, to ogólny wzrost irytacji i różne tego efekty, dużo mniej dynamiczne.

Depresja

Jeśli ktoś ma efekty depresyjne, to zamiast połykać kolejne antydepresanty proponuję jemu zajrzeć do PRAW , bo warto zastanowić się, które z nich , być może przekroczył ? Zrozumienie przybliża nas na powrót do życia, a naprawa umożliwia powrót i tylko ona. Zamiast zmieniać funkcje organizmu, poprawiajmy funkcjonowanie w grupie, w społeczeństwie, w świecie.

W Izraelu , gdzie buduje się coraz więcej nielegalnych osiedli, poziom spożycia antydepresantów na osobę dorównał dramatycznie wysokiemu spożyciu w USA, a tam, w ciągu 5 lat pół miliona Amerykanów zmarło z przedawkowania właśnie antydepresantów ( dane z roku 2022) i “spożycie” dynamicznie rośnie. Nie są to krainy szczęśliwości.

Uzupełnienie 2023-08-11 22:58

BBC Gubernator stanu Josh Green powiedział, że pożary były "katastrofalne" i prawdopodobnie największą klęską żywiołową w historii Hawajów “.

Jest to kolejne zdarzenie, które by nie zaistniało, gdyby nie wzrost napięcia w ostatnich dniach.

Napięcia w populacji ludzkiej uzewnętrzniają się w gwałtownych zdarzeniach , także pogodowych. Im szybciej znajdę posłuch i zaczniemy usuwać źródła napięć , tym łatwiej i z mniejszymi stratami przejdziemy ten długi I kosztowny kryzys.

Od lat mówi się wiele o wzroście gwałtowności zjawisk pogodowych. Ich źródło nie tkwi w ociepleniu ale w agresji wśród nas. Znamienna jest historia z huraganami w USA po wybuchu wojny w Iraku w roku 2004. Dla świata arabskiego była to nieuzasadniona agresja, więc wzbudzeniu uległy tam szalone emocje. W rzeczywistości Saddam Husain wzbudzał w świecie niszczące moce i musiał zniknąć . Amerykanie tego dzieła dokonali. Było to dobre dla świata. Po tym nastąpiły dwa-trzy lata o bardzo wielu i bardzo intensywnych huraganach idących na wybrzeże USA. Jednym z nich była słynna Catrina o najwyższym stopniu mocy. Stało się tak w wyniku napięć wywołanych w świecie arabskim. Te potężne zjawiska atmosferyczne napędzane są negatywną energią ludzką, a moc fizyczną czerpią z ciepłego oceanu. Jednak bez tego negatywnego pobudzenia energetycznego płynącego z negatywnych emocji ludzkich, nie osiągały by takich mocy. Przebiegały by dużo łagodniej.

Dostałem wówczas zezwolenie na rozbrojenie Catriny ( dlatego przed wejściem na ląd traciła już wcześniej moc pomimo ciepłych wód zatoki; to można sobie obejrzeć na mapie jej trasy w bazie huraganów ) i jeszcze kilku innych. Stąd poznałem wtedy te zjawiska. Stąd czerpię o nich wiedzę. Dlatego twierdzę, że rozładowując napięcia międzynarodowe, a także wewnętrzne w poszczególnych krajach, unikniemy gwałtownych ataków żywiołów. Tak więc po pierwsze musimy I możemy osiągnąć spokój.

Im szybciej znajdę posłuch i zaczniemy usuwać źródła napięć, tym łatwiej i z mniejszymi stratami przejdziemy ten długi i kosztowny kryzys.Nie czyń podobizny rzeźbionej 2023-06-26 14:15 ; uzupełnione o list do Pana Gutierresa 2023-06-27 11:25 > 14:35

Figury niedopuszczalne zapisem Dekalogu

Z polecenia BogaJHWH powiadamiam , że musimy usunąć z Ziemi wszystkie obiekty żywo podobne : pomniki, lalki, misie, figury zdobiące elewacje budynków, m.in. nagrodę Akademii Filmowej zwaną "Oskarem", w Polsce nagrodę zwaną "Fryderykiem" itp.

Dekalog

Po pierwsze od tysięcy lat istnieje zapis Dekalogu , mający złagodzony charakter w formie zalecenia: "nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu, co biega po ziemi i co pływa pod wodą" .

Forma zapisu nie czyni go rozkazem , bo człowiek ma wolną wolę i zdolność oceny tego , co dobre i tego co złe , oraz ma daną możliwość współtworzenia Ziemi wraz ze wsparciem BogaJHWH . Stąd potrzebne jest wyjaśnienie , dlaczego wprowadzanie takich obiektów do świata psuje świat i forma zalecenia jest zbyt łagodna . Stanęliśmy wobec konieczności , wobec przymusu zastosowania się do zalecenia.

System Życia . Matrix .

Wyjaśniałem to już wielokrotnie , ale zrobię to ponownie . Nasz świat jest boży . To znaczy , że został stworzony oraz jest pod stałym wpływem BogaJHWH . BógJHWH podzielił się tym wpływem z nami . Nie jesteśmy więc kukiełkami w Jego teatrze , pociąganymi za sznurki . Mamy wolność własnego wkładu w to dzieło jakim jest nasz świat .

Niektórzy z nas dokładają do świata dobro , a inni dokładają zło . Jednym z katastrofalnych działań jest tworzenie obiektów żywopodobnych . Dlaczego "katastrofalnych" ? co się kryje za tym określeniem ?

Matrix

Ta nazwa i to pojęcie dobrze opisują naszą rzeczywistość . Wszystko co dzieje się na Ziemi jest wiadome BoguJHWH . Tę wiedzę czerpie On ze strumienia energii CHI opływającej Ziemię wielokrotnie w czasie 1s . Wszystko na Ziemi , a także w jej wnętrzu podlega "obejrzeniu" , a także podlega wpływowi , stosownie do potrzeb funkcjonowania . Całe życie biologiczne jest podtrzymywane , tworzone , a jeśli to niezbędne także niszczone .

Kiedy jakiś byt szkodzi nadmiernie całości życia , to zostaje zniszczony , usunięty . Zachowana zostaje w ten sposób równowaga moralna, ale także funkcjonalna . Znamiennym i dobrym przykładem są ludzie ginący gwałtowną śmiercią w wypadkach . W wypadkach giną także zwierzęta ( spadają ze skał , są zjadane przez drapieżniki ; drapieżniki są w mniejszości (!) - jednak życie dominuje nad gwałtowną śmiercią ) . Tak są usuwane osobniki nadmiernie negatywne .

Użyłem terminu "nadmiernie" , bo dopuszczony jest pewien poziom agresji i niesprawiedliwości oraz krzywdy - agresywność jest udziałem nas wszystkich i jest elementem obrony. Dopiero pozwalanie sobie na agresywność , doskonalenie się w agresywności , brak ograniczeń w agresywności , dopiero to doprowadza nas na krawędź bożej tolerancji .

Tu widać rolę kultury osobistej , a ta polega przede wszystkim na samoograniczeniu , na powściągnięciu własnego ego w kontaktach z drugimi ( >> patrz i studiuj PRAWO ) , na umiejętności zezwolenia drugim na współdzielenie dóbr . To jest samo sedno współistnienia .

Istnienie, życie obiektów na Ziemi

Wszelkie byty naturalne , czyli stworzone z woli BogaJHWH są wpasowane w SŻ, są pod stałą obserwacją . Wyposażone w strumień CHI tworzą System Życia (SŻ). Byty ożywione komunikują się ze sobą . Nie tylko ludzie i zwierzęta , ale nawet rośliny (!) . Ta komunikacja także podlega stałej kontroli , zarówno podglądowi jak i koordynacji . Do tego służą procedury systemowe .

Sztuczne byty żywopodobne

Człowiek wprowadził do SŻ sztuczne byty żywopodobne : pomnik figuralne, misie, lalki , roboty człekokształtne , zabawki elektro-mechaniczne itd.

SŻ został zmuszony do rozpoznania i odróżnienia obiektów sztucznych od naturalnych . Te sztuczne nie porozumiewają się ze sobą .

Odróżnienie ich od siebie oraz podjęcie decyzji w kwestii prowadzenia ( nadzoru i pobudzenia ) komunikacji lub jej braku , to zajmuje SŻ pewien czas . Wobec nagromadzenia tych sztucznych obiektów , a jest ich miliardy , pojawiło się opóźnienie w komunikacji między ludźmi ( zapewne także między zwierzętami i roślinami , ale tego nie obserwujemy ) .

Obserwujemy to na sobie . Słowa do nas nie dochodzą lub dochodzą ale z opóźnieniem . Mamy trudności w komunikacji wzajemnej . Zaczęliśmy mówić do siebie zastępnikami zdań . Zaczęliśmy posługiwać się skrótami myślowymi . Chcąc coś powiedzieć doświadczamy niemożności skupienia się na treści , a także niemożności "znalezienia" odpowiednich słów . Często te słowa po prostu do nas nie dochodzą .

Mowa na tym polega , że czerpiemy z "natchnienia" , czymkolwiek to jest . Jest to mechanizm "dolotu" do nas słów z zewnątrz , od SŻ . Nie tylko poeci czerpią z natchnienia , mowa nas wszystkich na tym polega . Mowa , także myślenie , kojarzenie faktów , podejmowanie decyzji .

Wszystko to dzieje się w koordynacji z SŻ i finalnie z BogiemJHWH . Uważaj co myślisz, uważaj co mówisz, uważaj co czynisz , bo BógJHWH wie o tobie wszystko .

Ekl 11:9 Ciesz się chłopcze pókiś młody,

trzymaj się dobrych myśli w dniach twojej młodości postępuj według wyborów serca i idź za spojrzeniem twych oczu,

ale miej w pamięci, że za wszystko Bóg powoła ciebie na sąd

Ten sąd dokonuje się na bieżąco , bynajmniej nie na jakimś „sądzie ostatecznym” , ale natychmiast .

Tak więc obiekty "żywopodobne" nadmiernie zajmują SŻ i uszkadzają jego funkcjonowanie . SŻ ma służyć istotom żywym , a nie sztucznym .

Zalecenia , ale i wymogi

Skoro jest tak , jak to opisałem , to potrzebne jest działanie zaradcze. Samo zalecanie już nie wystarczy , bo nasz świat rozsypuje się . Nie powiadomię wszystkich osobiście – niektórych jednak tak. Napiszę do Akademii FIlmowej w USA , żeby wymienili "oskary" na nagrody o formie neutralnej ( rys.1) wszystkim , którym te nagrody wręczyli ( nawet osobom zmarłym, od początku istnienia nagrody – są przecież spadkobiercy ) , na własny koszt .

Nagroda to prostopadłościan o wskazanych rozmiarach , w barwie dowolnej , byle nie złotej ( nie złocone) ani srebrnej ( nie srebrzone) , bez płaskorzeźb i wygrawerowanych wizerunków , z wygrawerowanym tekstem , kto podarował i za jakie dokonania . Tekst grawerowania nie może być ani złoty , ani srebrny . To ma być pamiątkowy klocek .

rys1

Artyści wnoszą do naszego życia bogactwo swojej sztuki i czynią nas lepszymi . Z całą pewnością jest ważne odciążenie ich od odpowiedzialności za psucie SŻ.

W Polsce odpowiednikiem są "Fryderyki" . Powiadomię organizację o konieczności wymiany nagród . W UK jest podobny przypadek to BritAwards , ich też powiadomię .

Co do producentów "lalek" i "misiów" , a także robotów żywopodobnych , to powiadomię ministra zajmującego się przemysłem . On posiada wgląd w listę producentów , i to on ma możliwość nawiązania z nimi kontaktu . Posłowie mogą zająć się stworzeniem ram prawnych . Napiszę do kacelarii Sejmu RP. Odpowiednie pisma udostępnię po ich napisaniu jako załączniki do niniejszego artykułu . Spróbuję zmieścić się w czasie trzech dni .

Istnieje 193 jednostek państwowych należących do ONZ . ONZ ma pełną komunikację z ich organizacjami rządowymi oraz artystycznymi . Powiadomię Sekretarza Generalnego i jemu przekażę obowiązek zajęcia się tym tematem .

Powiadomienie przeze mnie odpowiednich osób i organizacji oznaczać będzie , że to na nich spłynie obowiązek oraz odpowiedzialność . Dobrze będzie jeśli otrzymam odpowiedź , ale na to już nie mam wpływu . Niech te osoby pamiętają , że wszystko co myślą, mówią i czynią , to jest wiadome BoguJHWH .

Czas odpowiedzi na moje pismo to 11 dni. Po tym czasie uznam zaistnienie braku zgody na wykonanie polecenia ( bo jest to polecenie , a nie prośba ).

Wysłane: ; uzupełnione o list do Pana Gutierresa 2023-06-27 11:25

1/ List do Pana Antonio Gutierresa , Sekretarza Generalnego ONZ wraz z potwierdzeniem odbioru ( >>tutaj ) . List wysłałem w formularzu ( innej możliwości nie ma ) , do biura Pana Gutierresa. Tym listem proces naprawy w tej sprawie zostaje rozpoczęty. Baza wiedzy Pana Gutierresa umożliwia jemu dotarcie do wszystkich jawnie istniejących przypadków naruszeń Dekalogu. Bądźmy optymistami.

2/ List do Academy of Motion Picture Arts and Sciences nagradzającej wyróżnionych „Oskarami” (>>tutaj ) . List wysłałem na stronę internetową Pani President Janet Yang https://janetyang.com/ info@janetyang.com i dołączyłem list do CEO Billa Kramera. 2023-06-27 14:35Dekalog-2 kompletny 2023-06-11 13:00

W zapisie z 9-tego maja 2023 ograniczyłem się do jednego punktu Dekalogu. Teraz podaję wszystkie punkty .

Dekalog w znanej wersji z Księgi Wyjścia 20: 3-17 (>>tutaj ) Biblia Warszawska . Dekalog uzupełniony i poprawiony (>>tutaj ) . Uzupełnienie dotyczy nie czynienia podobizn rzeźbionych oraz podobizn takich rzeźb, oraz nie czynienia pochwalnych komentarzy.

Wartość przekazu Dekalogu przed poprawkami 8,8 , po 9,99 , w skali 0 do 10.

Pomyłka

Opisałem to już wiele lat temu w rozdziale Kalendarz ( >>tutaj ) , ale nie wpisałem do Dekalogu, co czynię teraz .

Sześć dni tygodnia , a nie siedem

W zapisie w księdze Wyjścia 20:9 wkradła się pomyłka. Poprawka dotyczy długości tygodnia i ilości dni pracy bez odpoczynku . Było to przekłamanie w przekazie . Prorok był przekonany , że dokonuje dobrego zapisu . Widmo tekstu jest zaciemnione , co dowodzi obecności błędu ( o widmie tekstu >>tutaj ).

Cały tekst Dekalogu został przez to zubożony , ale nie na tyle , żeby stracić wartość normującą życie zbiorowości . Najistotniejsze było , żeby człowiek przyswoił sobie niezbędność cyklicznego odpoczynku .

Mamy pracować 5 dni i obowiązek jednego dnia odpoczynku , razem sześć dni . Po poprawce widmo staje się jasne , świetliste , co dowodzi poprawności poprawki .

Świętowanie

W roku “boskim” tygodnie są sześciodniowe. Dni nie są takie same , różnią się między sobą . Zawsze początek tygodnia charakteryzuje wzrost napięcia , dobrze jest więc powstrzymać się od działania w pierwszym dniu tygodnia . To jest dobry czas do przemyśleń . Jeśli zsynchronizujemy się z rytmem kalendarza “boskiego” , to nasze “świętowanie” będzie zawsze przypadać w dniu odpowiednim do tego. Silną odmiennością są naznaczone pierwsze dni miesiąca , zawsze są to niedziele (szabaty) .


Pierwsza połowa rok30 ( II poł.rok 2023)

Dni “zielone” to niedziela (szabat) .

Nowy Rok

Dzisiaj pierwszy dzień Nowego Roku 30. Przez kolejne 5 dni obniżoną wartość mają pokarmy przetworzone przez bakterie : kiszone, chleb na zakwasie , wypieki na drożdżach , sery fermentowane . Kiszone i chleb na zakwasie są nie tylko obniżonej wartości , lecz stają się nawet szkodliwe w tych dniach . Z uwagi na te ostatnie dobrze jest wiedzieć , że to właśnie teraz się dzieje , pomiędzy 8 -16 czerwca , a nie w innej części roku . Dokładna wiedza w tym względzie ma więc istotną wagę . (

Osobiście nie jem kiszonego od 20 maja do 20 czerwca . Tylko nieliczne produkty nadają się do jedzenia cały rok , ale tylko kiszone stają się zdecydowanie złe w ciągu tych wspomnianych kilku dni roku .

gJHWH pokazuje własnym palcem 2023-06-09 19:00

O spotkaniach , o niemożności unikania niektórych ludzi , o tym , że jest potrzeba większej wzajemnej delikatności i o tym , że treść Biblii nie jest zamknięta .

Spotkania chciane i niechciane

W życiu spotykamy różnych ludzi . W obecności jednych czujemy się bezpiecznie i miło , a drudzy są tacy , że najchętniej ucieklibyśmy od nich jak najdalej . W obecności tych pierwszych jesteśmy rozgadani i mamy świetne pomysły , przy tych drugich czujemy się podle, jest nam zimno i boimy się odezwać . Dlaczego przebywamy w ogóle z tymi drugimi ?

Żyjemy obecnie w dużych zbiorowiskach , nie jak kiedyś , w osobnych chatkach na skraju lasu . Rolnik nie orze już samodzielnie pola, jest teraz w mieście , jest zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie i podlega szefowi i najczęściej go nie lubi . Dziecko nie biega samopas po polu , jest teraz w przedszkolu lub szkole i siedzi w jednej klasie z różniącymi się od siebie, i jednych lubi , a drugich boi się . Nie może wyjść z klasy , musi w niej tkwić wiele lat .

Te sytuacje to przykłady rezygnacji z podstawowego mechanizmu chroniącego jednostkę przed złym kontaktem . Takie złe kontakty zawsze mają wpływ na niekorzystne kształtowanie się osobowości , a o ile przekroczony zostanie poziom agresji , mogą skutkować nieodwracalnymi i negatywnymi zmianami w strukturze osobowości .

O zjawisku ostrzegania przed drugim człowiekiem ( także zwierzęciem ) można śmiało powiedzieć "to BógJHWH pokazuje własnym palcem" kogo mamy się wystrzegać . Niektórzy mówią "Bóg mnie prowadzi" - idź tu, nie idź tam , unikaj tego człowieka. Pojawia się przy tym czasami lęk , obawa , ale to już jest nasza wewnętrzna reakcja .

Skoro chcemy , by BógJHWH nas prowadził , to rezygnacja z ostrzeżenia wydaje się oczywistym błędem . No i jak uniknąć tego błędu , kiedy wkroczyliśmy zdecydowanie do wielkiej zbiorowości miejskiej , z bardzo bliskimi kontaktami ? To jest nieodwracalne . W tym kierunku dalej zmierzamy . Ludzie chcą być razem , chcą być blisko siebie , coraz bliżej . Wielkie miasta rozrastają się . Czy można z tym cośkolwiek zrobić ?

Można . Można i należy zmniejszać przyczyny powodujące agresję między ludźmi . Podstawową przyczyną jest zbyt niska moralność , czyli niedostateczna dbałość o drugich w naszym otoczeniu , niedostateczna dbałość o siebie wzajemnie . Czym jest taka dbałość , to BógJHWH ukazuje nam w przepisach PRAWA .

Tenis

Tenis. Sport . W słowniku "Wielki słownik angielsko-polski" Jana Stanisławskiego pod hasłem sport , pojawia się słowo "zabawa".

Spotkania sportowe mają charakter zabawy . Spotkania sportowe mają także charakter wojny , bo jeden chce drugiego pokonać ( pokonać , od konanie ( agonia) , a to już nie jest zabawa ) . Jednak dążymy do ograniczenia zachowań wojennych ze skłonnością do przesunięcia znaczenia sportu w kierunku zabawy i dlatego pielęgnujemy zasadę "fair-play" , czyli poszanowania drugiej osoby . Tym samym zachowujemy charakter rekreacyjny ( zabawowy) sportu , dopuszczając jednocześnie popis techniczny . To zachęca drugą , mniej sprawną do doskonalenia swojej techniki , dając jej tym radość rozwoju i chroniąc ją jednocześnie przed efektem konania .

Dlatego też agresja okazywana jawnie nie jest mile widziana , jak : wygrażanie drugiemu , gniewne grymasy, rękoczyny , wyzwiska itp. Oczywiście istnieje też agresja niejawna , ale tej wyeliminować nie da się zakazem regulaminowym .

Roland Garros

Znaczącym przykładem do czego prowadzi rezygnacja z kształtowania moralności , ale także rezygnacja z ostrzeżenia BogaJHWH jest aktualnie rozgrywany turniej tenisowy w Paryżu .

Przypatrzmy się Rosjanom , Białorusinom i Brazylijce Maia Haddad . Rosjanie , naród działający agresywnie od wielu lat , łamiący zasady współżycia społecznego z drugimi narodami , stali się narodem przestępczym i taką mają ocenę u BogaJHWH . Dotyczy to wszystkich(!) Rosjan . Tylko wybitnie moralne jednostki są tam wolne od tej oceny ( to pojedyncze osoby i bardzo nieliczne ) . Białorusini także mają ocenę ujemną jako całość , bo pozostają w ścisłej współpracy z Rosją .

Dlatego BógJHWH pokazuje palcem poszczególnych Rosjan i odczuwamy przed nimi strach . Takimi osobami są : Sabalenka , Rybakina , Miedwiedjew itd . Naiwnością jest stwierdzenie , że to przecież tylko sportowcy , to nie Putin i nie mają nic wspólnego z reżimem . Tam każdy istnieje w ramach reżimu .

Podobnie jest z Brazylijką Maia Haddad. Brazylijczycy mają niską ocenę jako całość , bo niszczą Puszczę Brazylijską , a to jak wiemy są "płuca Ziemi" . Kto niszczy tę puszczę , ten zagraża Ziemi i bytowi populacji ludzkiej . Brazylijczycy stali się narodem przestępczym i mają taką ocenę u BogaJHWH od około roku .

Czym jest kontakt ze sportowcem z kraju przestępczego

Co stało sie z Ons Jabeur w meczu z Maia Haddad ? Pierwszy set wygrała lekko , niemal bez wysiłku . W dwóch kolejnych grała ona coraz słabiej i w końcu przegrała . Popełniała mnóstwo nietypowych dla niej błędów , stawała się coraz mniej skuteczna . Stopniowo utraciła swoje mistrzostwo . O Brazylijce już przed meczem zaczęto mówić "tenisistka długodystansowa" . W każdym meczu zdobywała przewagę w kolejnych setach , pierwszy przegrywając . Do meczu z Igą Świątek przebywała na korcie ponad 14 godzin , a Iga Świątek tylko 5 godzin , przy tej samej ilości granych meczów . Cóż to za dziwne zjawisko ?

Obecności Maia Haddad na korcie towarzyszy agresja . BógJHWH pokazuje ją palcem , co oznacza "nie graj z nią" , nie baw się z nią . W kontakcie z nią fair-play przestaje istnieć , za to pojawia się konanie . Widzieliśmy jak "rozmontowała" mistrzoską grę Ons Jabeur . Niewiele brakowało , a zniweczyła by mistrzostwo Igi Świątek . Im dłużej przebywa się z nią , tym bardziej doświadcza się zniszczenia ( konania ) . Ta osoba jest agresywna , co widać po jej postawie i gestach , a to zsumowane z agresywnością całego narodu daje zabójczy efekt .

Jako Brazylijka powinna mieć zabronione występowanie w zawodach sportowych , o ile chcemy zachować charakter fair-play kontaktu między zawodnikami , a przecież rozwój cywilizacji ludzkiej do tego zmierza - mniej agresji , więcej współczucia i poszanowania praw drugiego .

Dokładnie to samo , choć nie w tak przejrzystej postaci obserwujemy w meczach z Sabalenką i Rybakiną . Rybakina wprawdzie reprezentuje Kazachstan , ale to jest Rosjanka z Moskwy , dla niepoznaki umiejscowiona w Kazachstanie , nie bez udziału zapewne administracji obydwóch krajów . Jako osoby z reżimu , powinni mieć oni wszyscy zakaz udziału w zawodach sportowych .

Przykład z Ons Jabeur pokazuje , że kontakt z człowiekiem "odpychającym" może prowadzić do głębokiej destrukcji i to w bardzo krótkim czasie . Nasza rzeczywistość z namnożeniem mnóstwa kontaktów niewątpliwie wymaga normalizacji .

Izolacja

Takie są skutki kontaktu z osobą z kraju przestępczego , ale powodów do izolacji tych państw jest o wiele więcej . Nie wolno nam wspierać zbrodniczych państw , a takimi są Rosja i Białoruś . Nie wolno ich wspierać , bo stajemy się współwinni . Kto zbrodnią nie brzydzi się , a na dodatek ją wspiera , ten staje się współwinny . Wszystkie związki powinny być zerwane , niektóre w miarę możliwości , jak handel ropą , w rozsądnym czasie , ale możliwie szybko . Izolowane szybko upadną .

Biblia. Dekalog. Normalizacja

Doceniamy Dekalog . Mówi się , że był to kamień milowy w historii cywilizacji . W ogólności wszelkie normy prawne , uwzględniające prawa wszystkich , a nie tylko grup interesu , wnoszą spokój w relacje między ludźmi i kiedy już są , uświadamiamy sobie ich ogromne znaczenie . Uświadamiamy sobie przy tym wysiłek włożony przez twórców tych norm , wybitnych obserwatorów życia i jego normalizatorów , chociaż tylko dla nielicznych ich wysiłek jest widoczny (*2).

Dobrze byłoby mieć możliwość porównania stanu życia społecznego przed Dekalogiem i stanu po , ale takiej nie mamy . Jedynie z niezwykle nerwowej reakcji Mojżesza , jaką przejawił na wieść o powrocie do kultu ulanego bożka , z rozmiarów jego gniewu nieomal niekontrolowanego , możemy domyślać się rozmiaru rozpaczy jakiej doświadczył .

Znał stan przed i znał potencjalny stan po , wówczas jeszcze potencjalny i bytujący tylko w jego umyśle . Chciał przenieść naród w dużo lepszą przyszłość , a oni tkwili jeszcze mentalnie w przeszłości . Mojżesz "zapłonął gniewem", bo tyle starań z jego strony i taki sukces , a tu wszystko po staremu .

Wyj 32:19-20

19: A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą.

następnie :

20: Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch , wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskimTo jego działanie było dla mnie zawsze niezwykle bulwersujące . Z pewnością nie było fajnie pić tę wodę , więc moja współczująca myśl była tu mocno zdegustowana .

Ta jego reakcja wskazuje na przepaść dzielącą stan chaosu przed Dekalogiem , od stanu porządku i spokoju mogącego wkrótce nastąpić . On miał tego pełną świadomość i rozmiary straty doprowadziły go do rozpaczy .

Stoimy obecnie przed podobnym krokiem .

Znowu mamy chaos , wielką agresję , atomizację społeczeństw i znowu potrzebne są zmiany dla przejścia w uspokojenie . Po to jest PRAWO,

PRAWO

Żyjemy współcześnie w innej niż dotąd rzeczywistości . Jesteśmy bliżej siebie . Nie możemy łatwo uniknąć swojej obecności . Wzmogła się ilość codziennych kontaktów . Wzmogła się w ogóle ilość spotkań z różnymi osobami . Potrzebna jest większa wrażliwość i dbałość o potrzeby drugich . To zapewni nam PRAWO . Tego musimy się po prostu nauczyć . Tego trzeba uczyć nasze dzieci.

Napisałem Dekalog_2 jako uzupełnienie Dekalogu . Wynikło to z doświadczenia osobistego i z możliwości uporządkowania doświadczonego przeze mnie chaosu . Widząc go , doświadczając go codziennie udałem się „na górę” i stamtąd otrzymałem dodatkowe zdania uzupełniające Dekalog .

Kładę to pod uwagę mistrzom interpretacji Biblii czyli rabinom . Wydaje się , że skupieni na boskim pochodzeniu Biblii nie dostrzegają aspektu normalizacyjnego prawodawstwa .

Biblię jak widać można uzupełnić z uwagi na zmiany jakie zaszły w świecie i BógJHWH temu sprzyja.

UWAGI:

*1/ z powodu istnienia wielu "bożków" , będę konsekwentnie używał terminu BógJHWH

*2/ normalizator ; ten termin jest używany w innym znaczeniu , ale tu wydał mi się bardzo przydatny , więc użyłem go w znaczeniu osoby działającej w celu stabilizowania życia społecznego . O Mojżeszu mówi się "prawodawca" , jednak ten termin ściśle wskazuje głównie na efekt końcowy , na zbiór praw, przepisów , wprowadzonych przez niego. Zagubieniu ulega przy tym jego motywacja , to czym kierował się , co popchnęło do tego działania ?

Tracimy fazę poprzedzającą . Kiedy prawa nie było był chaos . Poszukując spokoju , oczekiwał rozwiązania dla chaosu i to doprowadziło go , z pomocą BogaJHWH do odnalezienia przyczyny tkwiącej w błędnych działaniach człowieka .

Istotą Biblii są działania normalizacycjne . Skupiając się na ponadludzkim źródle tej wiedzy , co jest dla nas szczególnie fascynujące , tracimy głęboki sens odkrywczego udziału człowieka w stworzeniu BIblii - udziału człowieka udręczonego otaczającym go chaosem .Przyszłość2 2023-05-28 5:30

Niestety brak jest chętnych do likwidacji NT. Za to dalej jest sporo chętnych do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych za pomocą NT , nawet pomimo tego , że doprowadziło to nasz świat do katastrofy. Ten sposób nieetycznej władzy zawładnął złymi umysłami. Stwórca dopuścił , dla dobra całości do usunięcia ich z Systemu Życia .Dramat końca. Oto najpiękniejszy dzień roku wita nas smutkiem 2023-05-24 2:00;

Jak co roku czekałem na 25 maja . W tym dniu ma miejsce kumulacja energii wiosennej . Następuje pełnia rozkwitu życia . Artystyczny wyraz temu corocznemu zdarzeniu dał Dan Flavin ( >>tutaj ) .

Biała rura świetlna, świecąca silnym światłem , symbolizująca życie i kumulację energii , napędzającej kwitnienie i ponowne narodziny . Dzień pędzący niepowstrzymanie do przodu w jednolitym rytmie od początku do końca ; zdecydowanie i bez zatrzymania w jednym kierunku . Coś tak oczywistego i niezmiennego , jak niezmienne wydaje się życie na Ziemi .

Dzisiejszy dzień zamiast radością powitał nas smutkiem *1/. Stało się to po raz pierwszy odkąd w pełni świadomie wyczekuję tego dnia . Zrozumiałem , że to koniec . Poczułem się na progu nicości . Ujrzałem śmierć i koniec .

Przyroda dała nam znak , że jej potencjał do życia uległ wyczerpaniu . Bóg-Stwórca dał nam znak , że nie nadążamy z naprawą Ziemi i zsuwamy się w dół ku nicości .

Raporty

Nieustannie spływają raporty ekologów . Cel klimatyczny ocieplenia nie więcej jak 1,5 st C został niestety już osiągnięty . Spodziewane jest jego przekroczenie nawet w tym roku . Pomimo deklaracji rządów i starań ogromnej rzeszy naukowców , doskonale rozumiejących proces niszczenia życia na Ziemi , działania naprawcze nie są dostateczne . Co jest tego przyczyną ?

Populacja ludzka

Działania człowieka muszą mieć wsparcie Stwórcy-Boga , żeby były udane :

Ekl3: 12-13

12 Poznałem, że osiągnięciem człowieka jest radość serca i dobre życie

13 Ale to, że mamy co jeść i pić, i pracując tworzymy udane dzieła,

to udaje się nam z Jego woliTo nie jest skromność proroka . To obserwacja . Kiedy Bóg-Stwórca nas wspiera , wtedy nasze zamiary , dobre zamiary , wcielamy w czyn . Robimy to sprawnie i skutecznie , bez zbędnych zahamowań i odczuwamy przy tym radość , a to co zrobimy widzimy jako piękne .

Konsekwentnie używam połączenia Stwórca-Bóg dla odróżnienia rozpowszechnionego zestawienia Bóg-Ojciec , bo to nie jest to samo . Tylko akt stworzenia Ziemi i tylko on określa wstępnie źródło mocy sprawczej , nieustającej i ciągłej , na Ziemi , określanej przez nas terminem Bóg . Z kolei sam termin „bóg” znaczyć może cokolwiek . Jak wiemy z historii ludzie mieli różnych bogów .

Dekalog a religie chrześcijańskie

Bóg-Stwórca nas ostrzegł , a Żydzi to zapisali :

"Nie będziesz miał innych bogów przede mną"

Jaki jest nasz stan obecny pod tym względem ? Jedną z najliczniej wyznawanych religii jest chrześcijaństwo . "Obecnie jest ono największą religią, skupiającą 32% ludności świata, 2,4mld , z czego ponad połowa to katolicy, ponad jedna trzecia protestanci, a większość pozostałych prawosławni[3]. " ( Wiki ) .

Chrześcijaństwo jest bardzo rozpowszechnione w Europie (75%) , Rosji (71%) i Ameryce północnej (77%) , Australii (67%) w najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie obszarach ( dane >> tutaj ) . To właśnie działania tych narodów , w tych obszarach mogą najskuteczniej realizować działania naprawcze Ziemi . Jednak Bóg-Stwórca nie jest przychylny tym narodom .

Wykazałem ( >>tutaj ) , że dokument doktrynalny chrześcijaństwa Nowy Testament (NT) prowadzi umysł człowieka na manowce , bo w miejsce Boga Stwórcy wprowadza fikcyjną postać Chrystusa , a w tle wprowadza kult księżyca ( - biały , okrągły opłatek jest symbolem tarczy Księżyca ) .

Z zacytowanego fragmentu Dekalogu wiemy więc , że te ponad 70% ludzkości , w obszarach najaktywniejszych cywilizacyjnie nie ma wsparcia Stwórcy-Boga , bo wyznają wyższość rzekomej siły sprawczej bożka Chrystusa przed siłą sprawczą Stwórcy-Boga ( to właśnie oznacza zdanie "mieć innego boga przed Stwórcą " ).

Dodatkowym dziwadłem jest tzw. "Trójca Święta" , zagadkowy byt rozbijający jedność pojęcia Boga-Stwórcy , jako jedynej siły sprawczej na Ziemi . To coś wprowadza dodatkowy zamęt w umysłach ludzi . Podsumowując , NT oraz całość twierdzeń towarzyszących religiom chrześcijańskim jest sprzeczna z Dekalogiem i jest przyczyną wycofania wsparcia Stwórcy-Boga , wsparcia dostatecznego dla pełnej sprawności w działaniach tych narodów.

Naprawa Ziemi

Skuteczność naprawy zależy od stanu umysłów ludzi . Ludzie zniewoleni fałszywą religią są skłóceni , agresywni , zawistni , mało odważni , nie są skłonni do współdziałania ( raport profesora Krzemińskiego , rok 1991 >>tutaj) . Z całą pewnością te ujemne cechy chrześcijan umniejszają możliwości społeczeństw . Ponieważ brak im wsparcia Stwórcy-Boga , to ich działania są w dużej mierze nietrafione i nieudane .

Przyszłość

Czy w tym krytycznym punkcie historii jest jeszcze szansa na odnowę i uratowanie życia na Ziemi ?

"Tak . Jest taka szansa , jeśli odrzucicie Nowy Testament i religie z niego wywiedzione oraz bożka Chrystusa , wtedy przywrócę wam moje wsparcie i proces naprawy klimatu Ziemi będzie skuteczny , a życie z moją pomocą odrodzi się" - powiedział Stwórca-Bóg .

Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć". ( Moj5 ; Pwt 18:20)

UWAGI:

*1/ Dan Flavin stworzył instalację w roku 1963 . Na skutek systematycznego błędu kalendarza gregoriańskiego od kilku już lat ten dzień następuje 24 maja .

Dekalog-2 2023-05-09 18:00;

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów "

Termin „podobizna-podobizny” nie jest błędnym zastawieniem . Zostanie to wyjaśnione poniżej .

Upadek

Nasz świat jest w rozsypce. Niewątpliwie doszliśmy do ściany . Kryzys dotknął wszystkie sfery życia . Nastąpiła atomizacja społeczeństw - ludzie żyją oddzielnie , nie odwiedzają się , bo sobie nie ufają . Agresja jest powszechna . W USA , w szkołach zatrudnia się uzbrojonych ochroniarzy , żeby nie doszło do strzelaniny, żeby chronić dzieci . W ciągu ledwie dwóch , trzech lat ilość śmierci z przedawkowania opioidów w USA skoczyła z 40 tys rocznie na 100tys . Podobnie jest w Izraelu ( media podawały informację o wzroście średniego użycia środków uspokajających na mieszkańca) . A to są podobno państwa szczęśliwe , bo bogate . Co się dzieje ?

Dekalog

Dekalog :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną".

Skupiam się na tych dwóch zapisach tekstu Dekalogu z żydowskiej Biblii . Dekalog ma ich dziesięć . O Dekalogu mówi się , że był to kamień milowy w historii ludzkości .

Pisałem o tym już kilka razy . Wyjaśniałem , że każdy byt tworzony ręką człowieka ma istotny wpływ na rzeczywistość i dowodziłem , że dodawanie do świata kolejnego tworu żywopodobnego ( wyrzeźbione , odlane , wykute , z tkaniny nawet , dmuchane z plastiku zwierzę, czy człowiek ) , utrudnia funkcjonowanie bożego świata . A skoro utrudnia , to znaczy , że jest to działanie niszczące , psujące , szkodliwe . Każdy człowiek robiący to staje się szkodnikiem .

Stwórca ostrzegał : "jeżeli będziecie łamali moje prawa , to rozpędzę was na wszystkie strony świata " ( rozpędzę, rozproszę ) . Czyżby Stwórca był mściwy ? Nie , rozbija grupy działające w sposób szkodliwy . To najprostrzy sposób eliminacji szkodliwego zjawiska . Skoro współpracują ze sobą niszcząc świat ( w tym siebie ) , to jeżeli zostaną rozproszeni , to zagrożenie niszczeniem osłabnie .

Takie działanie Stwórcy chroni nasz świat przed destrukcją .

Podobizna-podobizny . Akceptacja

Przez "podobiznę" rozumiemy rzeźbę , rysunek, fotografię , film , a podobizną jest nawet słowny opis . Podobizna może być dokumentem ( dokumentacja techniczna obiektu ) , pamiątką ( fotografie rodzinne ) , opowieścią ( fotografia z wycieczki ) itd . Fotografując , przeważnie utrwalamy obiekty interesujące , niektóre uważając przy tym za piękne .

Tylko niekiedy , raczej rzadko i nie powszechnie , fotografowane są obiekty odrażające np. wysypiska śmieci , gnijące szczątki roślinne czy zwierzęce .

Zauważamy więc, że większość obiektów utrwalanych w podobiznach jest przez nas akceptowane . Akceptacja jest niczym innym jak pochwałą . W mniejszym lub większym stopniu jest to pochwała . Z największą pochwałą mamy doczynienia , kiedy uważamy obiekt za "piękny" lub „święty”. Akceptacja jest więc "zgodą" na obiekt i na jego podobiznę . Zwykle chwalimy się znajomym posiadanymi zdjęciami czy filmami .

Ponadto i to jest ważne , podobizna obiektu sama staje się obiektem . Dalej może nastąpić jej powielanie przez podobiznę i wtedy otrzymujemy podobiznę-podobizny-podobizny , np. reprodukcje w gazecie fotografii z jakiegoś archiwum .

Obiekty zakazane , a obserwator i bilans życia

Jeżeli człowiek-obserwator akceptuje obiekt zakazany , obserwując go z zachwytem ( np.rzeźbę MIchała Anioła Dawid ) , to akceptuje zło . Ta czynność obniża jego wartość w bilansie jego życia u Stwórcy . Jeżeli dodatkowo wykonuje jego podobiznę fotograficzną , to ujemna wartość tego dokonania dalej pogarsza wartość bilansu .

Czy można samodzielnie ten bilans poprawić ? Można , kiedy dowiesz się , że twoje myślenie ( podziw) jest błędem i spojrzysz na obiekt krytycznie mówiąc z przekonaniem , "nie podoba mnie się , to rzecz szkodliwa " . Dodatkowo jeśli zniszczysz wykonaną ( kupioną ) fotografię .

Co będzie , kiedy podobizny-podobizny nie zniszczysz ?

Po pierwsze w twoim domu opadnie poziom energii CHI , a to obniży jakość twojego życia . Ponadto uruchomiony zostanie proces "rozpraszania" grupy do której należysz ( rodzina, grupa koleżeńska , grupa pracownicza ) .

Rozpraszanie , czym jest

Ostrzeżenie "rozproszę was" oznacza wzbudzenie wzajemnej niechęci pomiędzy osobnikami grupy . To omówimy na konkrecie .

To przydarzyło się mnie osobiście . Mam kontakt ze znajomą od lat osobą . Przez lata niezbyt się lubiliśmy . Podczas spotkań odczuwałem do niej niechęć i wydawało mnie się , że i ona odwazajemnia tym samym . Wnikliwa obserwacja jej zachowań skłaniała mnie do oceny , że ta osoba nie jest szczera i nie jest dla mnie życzliwa . Wiedząc o tych zjawiskach rozbicia grupy , poszukiwałem przyczyny . Zidentyfikowałem wiele przedmiotów zakazanych w jej posiadaniu i udało mi się doprowadzić do ich zniszczenia . Sytuacja nie poprawiła się jednak . Trwało to , o zgrozo 12 lat . Nie poddawałem się jednak . Nie ustawałem w poszukiwaniu sposobu naprawy . Sądziłem , że po prostu nie zauważyłem czegoś zakazanego .

Któregoś dnia dopadłem w końcu winowajcę . Był to zbiór fotografii z pewnego przyjęcia dawno zapomnianego , mającego miejsce wiele lat temu , w odległym mieście . Zbiór ten posiadałem u siebie ja i ta osoba . Tkwił w głębi komputera , w miejscu zapomnianym, jak jakiś rupieć w piwnicy . W pomieszczeniu , gdzie odbywało się spotkanie znajdowały się na ścianie obrazki kultu chrześcijańskiego i egipskiego .

Nie chcąc pozbyć się pamiątek całkowicie wymazaliśmy te "obrazki" z tych fotografii posługując się edytorem graficznym Gimp-em. I po tej operacji stał się "cud" . Zniknęła moja niechęć do tej osoby . Teraz widzę ją sympatyczną , miłą , ujmującą , inteligentną , życzliwie usposobioną do świata . Już jej nie unikam , za to poczułem potrzebę przebywania w jej obecności .

Teraz, kiedy jest już po wszystkim , przypominam sobie , że w ciągu tych lat oboje wykonaliśmy wiele gestów pojednawczych . Wszystkie (!) okazały się nieskuteczne . To pokazuje skalę dramatu , a trwał on aż 12 lat (!)

Obcy bogowie ?

Zapis Dekalogowy dzieli bogów na Stwórcę , Boga Judaizmu i bogów "obcych" , czyli bogów innych kultów na Ziemi .

O co w tym chodzi ? Istnieje współcześnie kilka dużych kultów , każdy oparty na piśmie doktrynalnym lub na micie . Wiedza czerpana z tych pism kształtuje myślenie wyznawców kultu . Te pisma nie wskazują na Stwórcę , ale na kogoś innego .

To zachodzi w : Nowym Testamencie" ( >>tutaj ) , także w Koranie ( >>tutaj ) . Japońskie Shinto kieruje się mitologią i wskazuje boginię Słońca . Kulty hinduskie oparte są o mity i wprowadzają całą rzeszę bogów . Podobnie całą rzeszę bogów wprowadziła mitologia grecka . Niektóre kulty zostały zapomniane i nie są podtrzymywane , ale pozostały po nich ślady materialne , szczątki światyń , wyposażenie , rzeźby .

Jeśli masz wątpliwości , to jedynie żydowska Biblia wskazuje na Stwórcę .

Uleganie tym kultom "obcych" bogów , nie będących Stwórcą poniża osobę uczestnika , pogarsza jego bilans życia . Obiekty tych kultów , takie jak świątynie czy przedmioty rytualne są ściśle powiązane z tekstami doktrynalnymi i wszystkie są napiętnowane brakiem akceptacji Stwórcy . Ten brak akceptacji przenosi się na domostwa wszystkich wyznawców i posiadaczy tych przemiotów , jak : krzyże , "święte" obrazki , pamiątki miejsc kultu , podobizny miejsc kultu i przedmiotów rytualnych .

W konsekwencji wszelkie podobizny wszystkiego , co z kultami jest związane , są ich akceptacją . Posiadanie tych podobizn także wprzęga posiadacza w te kulty ( wyżej opisałem przykład obrazka z kultu egipskiego , dawno przecież nie podtrzymywanego ) .

Podsumowanie

Jesteśmy w roku 2023 . Miliardy osób posiadają miliardy telefonów . Tymi telefonami wykonują oni setki zdjęć sobie i rodzinie , bardzo często na tle obiektów "Zabytkowych " : kościołów chrześcijańskich , meczetów , świątyń buddyjskich, świątyń shinto, świątyń i pomników hinduskich , piramid egipskich , świątyń egipskich , Akropolu , rzeźby "dawid" , a także licznych rzeźb współczesnych , lalek , misiów , lalek Barbie , zdjęć dzieci przytulających lalki i misie , maskotek olimpjskich , inteligentnych zwierząt , lalek psów szczekających, machających ogonami . Potem rozsyłają to znajomym , znajomi kolejnym znajomym . W księgarniach można kupić "pięknie" wykonane albumy , pokazujące te same obiekty . Świat zotał dosłownie "zalany" (zasypany) kopiami tego wszystkiego , co zakazane .

W konsekwencji wszyscy posiadacze kopii znaleźli się w przeogromnej grupie poddanej presji rozpraszania, rozbicia . Nieomal nikt już nikogo nie lubi . Wszyscy boją się wszystkich i wolą zamknąć się w domu .

Dekalog-2

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu, pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów"

Czy mogę zrobić foto biskupa chrześcijańskiego ubranego w strój kapłana ? nie

Czy mogę zrobić foto biskupa chrześcijańskiego ubranego po cywilnemu ? nie ;

Czy mogę zrobić foto Króla Karola III ? nie , bo jest głową kościołą chrześcijańskiego .

Czy mogę przechowywać foto z koronacji króla Karola III ? nie , nawet foto z ulicy , foto tłumu , bo wszyscy oni brali udział w tym wydarzeniu o charakterze religijnym .

Co z Judaizmem?

Judaizm jest kultem Stwórcy . Synagogi i obiekty kultu jak świeczniki i inne obiekty kultu nie są złe , chyba że ich istnienie łamie zakaz Dekalogowy o „rzeźbionych podobiznach" lub rabin nie dochował zasad Judaizmu .

Takie zdarzenie zaszło w dniu koronacji króla Karola III . W tej chwili obiektami "złymi" stały się Synagogi ortodoksyjne podlegające rabinowi Naczelnemu UK i Całego Commonwelthu Ephraimowi Irvisowi . Niestety wziął on udział w rytualnym zgromadzeniu chrześcijańskim przy okazji koronacji króla Karola III i złamał zakaz dekalogowy "nie będziesz miał innych Bogów przede mną " .

Po jego ustąpieniu i po wyborze kogo innego na to stanowisko , synagogi te na powrót staną się "dobre".

Innym przykładem jest Synagoga Pod Bocianem we Wrocławiu . Posiadają oni od kilku już lat pewną rzeźbę o charakterze pamiątkowym wprawdzie , nie kultowym , jednak łamią tym zakaz dekalogowy . Wykonanie foto tej synagogi , ale także jej posiadanie , włącza do grupy podlegającej "rozpraszaniu" ze wszystkimi tego konsekwencjami .

Zakończenie

Tak jak powstanie Dekalogu było kamieniem milowym w historii świata , tak i zapis dokonany przeze mnie jest także tym samym, jest kolejnym kamieniem milowym .

Ważne było pojawienie się tego zapisu dla publiczności . Odtąd wiadomo , że to , co uchodziło za normalne , to jest złe . Stwórca dokona RESETU .

Napięcia spowodowane przez złe praktyki wywołały proces "rozproszenia" . Znaleźliśmy się teraz po drugiej stronie z doświadczeniem upadku . Rozproszenie dalej będzie obecne , ale jego siła zmaleje , bo już "zrozumieliśmy" . To zrozumienie nie jest oczywiście kompletne , bo na początku dowiedzą się nieliczni , ale jednak dopełni się ono w najbliższych miesiącach , w miarę poszerzania się grupy poinformowanych .

Dekalog-2 :

"nie będziesz robił sobie podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"nie będziesz robił sobie podobizny-podobizny rzeźbionej niczego , co lata w powietrzu , pełza po ziemi, pływa pod wodą ".

"Nie będziesz miał obcych bogów przede mną"

"Nie będziesz robił podobizny obiektów kultów i przedmiotów kultu wszystkich kultów obcych Bogów "

Jerusalema 2023-02-25 11:00 ;

W latach 2020 I 2021 popularna stała się piosenka “Jerusalema” (poniżej rys.1) Youtbe ( >> tutaj ) .


rys1

Piosenka w stylu gospel ( Wikipedia eng ) jest modlitwą do Stwórcy , by nas nie pozostawiał w dotychczasowym miejscu , by nas nie opuszczał , by był z nami i by nas zaprowadził do Jerusalem , bo :

Tu gdzie jestem , to nie jest moja kraina, to nie jest Jerusalem” .

Takie są słowa piosenki . Tekst piosenki nawiązuje nie do miejsca na Ziemi , ale do symbolu , bo Jerusalem to symbol miejsca spokojnego , bezpiecznego .

W sieci jest mnóstwo filmów z tańczącymi w rytm tej melodii na całej Ziemi , we wszystkich niemal państwach . Rys 1 pokazuje półgodzinny montaż z 200 realizacji zbiorowego tańca na całej Ziemi .

Jerusalem , miejsce spokoju , jest przedmiotem pragnień całej ludzkości . Czy pod tą nazwą rozumieć należy Jerozolimę w Palestynie , a także dzisiejszym Izraelu ?

Czym jest taniec ?

Taniec to podążanie . Kiedy tańczą kobieta i mężczyzna , to symbolizuje ich bliski związek . Rytm i melodia wskazują przy tym na radosny charakter związku . Kiedy tańczą grupy ludzi , w szeregach obok siebie , to także jest podążanie . Dokąd ? Słyszymy Jerusalemę . Oni wszyscy tęsknią do spokoju I poczucia bezpieczeństwa . Modlą się (wielu bezwiednie , bo są niereligijni , ale urzekła ich melodia) , modlą się o spokój I bezpieczeństwo .

Czym jest Jerusalem ?

Opowiem o Jerozolimie jako miejscu do zamieszkania dla niezbyt wielkiej społeczności , czyli o mieście . Dalej , poniżej opowiem o większym obszarze , o państwie , zamieszkałym przez naród .

Najpierw pierwsza Jerusalem , czyli Jerozolima w Palestynie-Izraelu. W dawnych czasach , nad wzgórzami widocznymi centralnie i otoczonymi doliną (rys2), unosiła się pozytywna energia , wzbudzająca dobry , łagodny nastrój w każdym , kto się tam znalazł . Był to jakby wstępny kapitał dla przyszłych mieszkańców tamtego miejsca . Energia ta została wzbudzona przez Stwórcę-Boga i miała służyć mieszkańcom, żeby mogli zaspokoić swoje pragnienie życia w pokoju . Tak się stało , bo na to zasłużyli , ale także dlatego , że ich obecność w tamtym miejscu służyła rozwojowi Procesu Pierwszego .

rys2

Jak możemy przeczytać w JewishEncyklopedia.com, nazwa Jerusalem tłumaczy się jako: "possession of peace - posiadanie pokoju , miejsce pokoju , opętanie, owładnięcie pokojem." Najtrafniejsze byłoby słowo "opętanie" , ale wzięte w sensie "owinięcie" , "owinięcie spokojem , jak ciepłą pierzynką".

Kiedy patrzę na rysunek przedstawiający Jerusalem wśród wzgórz , to odnajduję tam ciepłą , uspokajająca energię , kiedyś tam obecną ( a po pewnym czasie wycofaną i dzisiaj już nieobecną ) .

Dobre osiedle

Wiele lat temu (listopad 2002) skomponowałem osiedle ( >>tutaj ) , można też powiedzieć małe miasteczko . Przyświecał mnie cel , a było nim znalezienie takiego układu dla zbiorowości domów , żeby nad nim pojawiła się dobra energia , pochodząca od Stwórcy .

Stwórca poprowadził mnie jak to uzyskać , a ja pokazuję to Wam ( to jeden z wielu możliwych układów osiedla ).

To jest właśnie Jerusalem (rys.3) . Jeśli to ode mnie przyjmiecie , to będzie mogli powiedzieć “Stwórca zabrał nas do Jerusalem” . Ono jest dostępne dla wszystkich , gdziekolwiek są , w Azji, w Afryce , w Europie itd . Trzeba je zbudować , by nim się cieszyć .

O ile wiem , jak dotąd nikt tego nie spróbował , a buduje się wiele prototypowych miast .

rys3

Przepowiednia

Najpierw o tym , że lektura Biblii doprowadziła w kilku przypadkach do niewłaściwego odczytania sensu słów .

Broda: Tak jest ze strzyżeniem brody “nie będziesz obcinał końca swojej brody” . I owszem , jednak jeśli zauważyć , że jak kij ma dwa końce , tak i włos je ma , to zalecenie ( bo nie nakaz (!) ) dotyczy więc końca przy skórze .

Obcinanie zbyt krótko osłabia istotę mężczyzny . Kiedy obetnę zbytnio czuję się “goły” , odkryty , osłabiony , odczuwam zimno. Doświadczalnie wypraktykowałem granicę 12mm jako bezpieczną . Jednocześnie z brodą zbyt długą czuję się ociężały . Nie jest to więc absolutny zakaz obcinania brody . Jest to zalecenie , dla wygody I dobrego samopoczucia obcinania , lecz nie do końca .

Dni tygodnia : W Biblii , w akcie stworzenia Ziemi czytamy :“Bóg-Stwórca sześć dni pracował , a w siódmym odpoczął”. Stąd wziął się zwyczaj liczenia tygodnia jako “zestawu” siedmiu dni , z dniem odpoczynku na końcu . Błąd .

Sześć dni aktu stworzenia było zamkniętym cyklem zaistnienia Ziemi na samym początku . Należy przypuszczać , że przed aktem stworzenia miało miejsce projektowanie . Zamysł poprzedza czyn , nie odwrotnie , to oczywiste dla racjonalnego działania .

Następnie spójrzmy dalej. Bóg nie porzuca świata , nie pozostawia go samemu sobie , ale dalej go stwarza ( według kabalistów było kilkanaście aktów stworzenia I niszczenia , co odpowiada wizji nawiedzania Ziemi kataklizmami , niszczącymi życie biologiczne ) . Bóg stwarza nasz świat nieustannie w kolejnych 6-dniowych cyklach .

Opisany w akcie stworzenia cykl 6 dni był więc cyklem pierwszym . Potem nastąpiły kolejne cykle 6 dniowe , w których pierwszy dzień jest dniem planowania .

Tu znowu trzeba zauważyć , że odpoczynek nie jest czasem bezmyślności , ale tylko czasem zawieszenia aktywności fizycznej . Wtedy dochodzi do głosu myśl , także myśl twórcza , zamysł dalszego kształtowania przyszłości .

Ostatecznie mamy tygodnie 6-dniowe , 5 tygodni w miesiącu , 60 tygodni w roku ( patrz >>Kalendarz ) . Brakujące 5 do 6 dni zostają”doklejone” na koniec czerwca i grudnia . Mamy jednolity rytm dni i miesięcy . Tak praktycznie wygląda organizacja roku .

Przepowiednia

Rozważmy przepowiednię o sprowadzeniu Żydów do Jerozolimy w czasach Ostatecznych . Jest ona rozumiana dosłownie przez Żydów obecnie kolonizujących Palestynę .

Jeśli wziąć pod uwagę ilość Żydów na Ziemi , około 20mln tych “oficjalnych” oraz około 80mln tych genetycznych (Polska, Ukraina, Białoruś) , to raczej niemożliwe jest umieszczenie wszystkich w dzisiejszym mieście Jerozolimie , w Palestynie-Izraelu . Czy prorok pomylił się ?

W istocie przepowiednia już się spełniła ,ale inaczej.

W rozdziale 29 Księgi Jeremiasza czytamy:

14. I znajdę się u ciebie, mówi Pan, i zwrócę twoją niewolę i zgromadzę cię ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, w których cię wypędziłem, mówi Pan, i zwrócę cię na miejsce, z którego cię wygnałem.

Na terenie Polski I Ukrainy Żydzi znaleźli się na skutek wędrówek , raz ze Wschodu , przed rokiem 1000 , a drugi raz z Hiszpani w średniowieczu . To jest to “zgromadzenie” o którym napisał prorok Jeremiasz.

Słowa “i zwrócę ciebie na miejsce , z którego cię wygnałem” nie zawierają nazwy miejsca . To może oznaczać rodzaj miejsca , jego właściwości , a nie lokalizację i dopiero takie rozumienie przybliża nas do prawdy . To miejsce “zgromadzenia” stało się w pewnym momencie miejscem dobrym , miejscem pokoju , czyli Jerusalem . My już w tym Jerusalem jesteśmy.

Dobra energia w Polsce

Od roku 1997 dbam o dobry stan energii w Polsce , a także na Ukrainie . Cała Polska i cała Ukraina jest pod ciepłym okryciem dobrą energią . To daje nam stabilność psychiczną i zapewnia optymizm , i prawidłowy rozwój . Kilka milionów Żydów opuściło ten obszar i wyjechało m.in. do Palestyny . Większość Żydów znalazła się jednak w owym “Jerusalem” , już w nim jest .

Jak jest gdzie indziej

Inaczej jest ze stanem energetycznym w krajach forsujących agresywne działania wobec sąsiadów jak USA I Rosja , Niemcy , Izrael . Ich nie okrywa dobra energia , została stamtąd wycofana , Stwórca ją wycofał . To skutkuje dramatycznym przyrostem depresji , samobójstw , wzrostem spożycia alkoholu i narkotyków , I śmierci od ich naużywania , wzrostem ilości aktów agresji ( o dramatycznym wzroście depresji wśród amerykańskich nastolatek >>tutaj ; o stanie obecnego pokolenia w USA >>tutaj ) .Żydzi w Ukrainie, Polsce , Białorusi i Mołdawii. Antysemityzm. 2022-12-24 19:30

Na tych terenach pojawili się Żydzi przed rokiem 1000n.e. Żyli wśród miejscowej ludności i mieszali się . Żydówki wchodziły w związki z miejscowymi , a każde urodzone przez nie dziecko było Żydem , bo żydowskość otrzymuje się po matce . Po ponad tysiącu lat na tych ziemiach większość mieszkańców to genetyczni Żydzi ; w Ukrainie ponad 95% , w Polsce ponad 50% , w Białorusi ponad 95% , w Mołdawii ponad 95% . Podobnie dużo Żydów genetycznych, bo ponad 95% , jest na Węgrzech , co wyjaśnia nasz wzajemne sympatie polsko-węgierskie "Polak Węgier dwa bratanki" .

Pozostając przy zagadnieniu żydowskich wędrówek poprzez tysiąclecia i stulecia historii świata , jedna taka migracja zawędrowała także na brytyjską wyspę , tam teraz 60% to Żydzi genetyczni , inna z kolei do Japonii , tam teraz jest 35% genetycznych Żydów . Takie wielkości Żydów w populacjach decydują o tym , że te całe narody ponoszą skutki , jeśli nie przestrzegają praw obowiązujących Żydów.

Żyd , istota wolna względem władzy ziemskiej

Cechą Żyda jest poczucie wolności i niezależności wobec państwa . Już w czasach Davida Żydzi byli tego świadomi . U Johnsona w "Historia Żydów" (*1/) możemy przeczytać (s.64) :

"Król (...) nie mógł być , wzorem wschodnich despotów , absolutnym władcą . Państwo ze swej strony - choć dysponujące aparatem przymusu - też nie mogło być absolutne. I choć każdy Izraelita mieł pewne powinności i zobowiązania wobec społeczeństwa jako całości , to zgodnie z prawem izraelskim - nawet na tamtym stopniu rozwoju - ani społeczeństwo , ani jako reprezentant ( czyli król) , ani też państwo nie posiadały w żadnym wypadku nieograniczonej władzy nad jednostką . Mógł ją posiadać tylko Bóg ( Bóg-Stwórca , uzupełnienie moje ) .

W przeciwieństwie do Greków, a później Rzymian, Żydzi nie uważali takich pojęć jak miasto, pańśtwo czy wspólnotaza abstrakcje, za coś , co może posiadać osobowość prawną , prawa i przywileje. Można było popełnić grzech przeciwko człowiekowi i oczywiście przeciwko Bogu; i grzechy te uważano za przestępstwa ; ale nie istniało nic takiego jak grzech czy przestępstwo przeciwko państwu ." ( koniec cytatu)

Żyd jest więc zależny od Boga-Stwórcy , ale pozostaje wolny wobec ziemskiej władzy. Żydzi pozostają niepokorni wobec przemocy państwa. Są racjonalni, dostrzegają błędy władzy, wszelakie przymusy sprzeczne z rozumem i sprzeciwiają się im. Jest to nieustającym lekarstwem na błędy i arogancję władzy, i taki jest zamysł boży.

W przypadku Ukraińców mamy właśnie taki jaskrawy przypadek zderzenia z władzą. Stąd bierze się dążenie do pacyfikacji Ukraińców, począwszy od Głodomoru za czasów Stalina ( potworne 8 milionów ofiar ), po obecną wojnę. Teraz Rosja chce Ukrainę udręczyć zimnem , co zostało nazwane aktualnie Chłodomorem. Jak to ktoś zauważył "Rosja chce posiąść Ukrainę bez Ukraińców".

Żydzi , plemię boże - zobowiązania

Jest druga strona medalu . Żydzi genetyczni , pozbawieni religii , pozostający poza Judaizmem, choć są tego nieświadomi , dalej mają wobec Boga-Stwórcy te same zobowiązania , co Żydzi religijni , pozostający w obrębie Judaizmu . Niestety są tych zobowiązań nieświadomi i cierpiąc , niejako są zmuszeni odkrywać te zobowiązania na nowo.

Podstawowy jest Dekalog , a w nim zakaz ulegania obcym religiom i obcym bożkom:

"Nie będzie miał bogów cudzych przede mną."

Takim "cudzym" bogiem jest "Chrystus". Wymyślono go na terenie starożytnego Izraela, ale nigdy nie stał się on żydowskim Bogiem. Jest on bogiem „cudzym”.

Cierpienie żydowskie

Żyd jest bliżej Boga-Stwórcy i nie wolno jemu zagubić tej relacji . Kiedy to czyni , wówczas spadają na niego cierpienia . W jego życie wkraczają katastrofy . Udzielmy głosu prorokowi Jeremiaszowi ( >>tutaj ) . Opisuje on cierpienia jakie spadają na Żydów w takich razach :

24.9 Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam.

14 Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem?

15 Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka.

17 Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga?

19 Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną - mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.

20 Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: Nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem.

28 A gdzie są twoi bogowie, których sobie zrobiłaś? Niech powstaną, jeżeli mogą cię wybawić w czasie twojej niedoli! Gdyż ile jest twoich miast, tyle jest twoich bogów, o Judo!

29 Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie - mówi Pan.

30 Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia; wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew pożerający.

31 Jakim to rodem jesteście! Zważcie na słowo Pana: Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: Chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie?

32 Czy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów.

36 Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę! Także Egipt cię zawiedzie, jak zawiodła cię Asyria,

37 I wyjdziesz również stamtąd z rękami nad głową, gdyż Pan odrzucił tych, którym zaufałaś, i nie będziesz miała z nimi szczęścia.

Dla łatwiejszego zrozumienia wywodów Jeremiasza pominąłem niektóre wersety , a także pogrubiłem te fragmenty tekstu , które dobitnie opisują bezpośrednią przemoc, z jaką mamy obecnie do czynienia na Ukrainie.

Rozumując całkiem podobnie, możemy stwierdzić to samo w dziejach Polski. Ponad 200 lat temu utraciliśmy państwowość. Byliśmy gnębieni, dręczeni, okradani, wynaradawiani i jesteśmy dręczeni współcześnie, za wyjątkiem ostatnich kilku lat, kiedy udaje się nam to dręczenie ukrócić , oczywiście za sprawą Boga-Stwórcy. Ten proces odnowy naszego bytu ruszył, odkąd dostarczyłem dowodów na manipulacyjny charakter NT ( >>tutaj ). Nasza świadomość uległa zmianie. I ten proces trwa , i pogłębia dalsze zrozumienie. Wrogowie Polaków i Polski systematycznie tracą moc . Przyszła kolej na przebudzenie.

Zakończenie cierpienia

Wojny w Ukrainie nie zakończy kolejna bateria Patriotów , czy innej machiny wojennej. Tę wojnę zakończy przebudzenie Ukraińców, że ich dusze tkwią w błędzie prawosławia. Podobnie jest z Brytyjczykami. Ich król poszedł błędną drogą swojej matki. Brexit był dobrym krokiem, bo zaistniało oczywiste niebezpieczeństwo utonięcia w komunizmie, przygotowywanym przez Niemcy i Francję , we współpracy z Rosją. Teraz brytyjski kraj podupada. Są coraz bardziej źle rządzeni. Na dodatek premierem zrobili u siebie "dumnego Hindusa" ( Premier Sunak sam o sobie) . Ten ma w domu figurkę boginki i modli się do niej – znowu Dekalog (!) - "Pierwszy" w kraju, drugi po królu. Wszystko stało się za zgodą i przy aplauzie króla Karola, tego , co jest głową kościoła anglikańskiego. Niewątpliwie jest to oczywisty nonsens ( Dekalog) i wskazuje na zupełne niezrozumienie reguł religii, której się rzekomo przewodzi. Mógłbym dać jemu spokój w tym, co jako król źle robi, ale konsekwencje są druzgocące dla milionów.

Katolicyzm i chrześcijaństwo

Naszą wspólną winą, tych mniej więcej 100 mln ludzi, genetycznych Żydów w Środkowej Europie , plus 65mln Brytyjczyków jest katolicyzm , a w Ukrainie i Białorusi prawosławie, na brytyjskiej wyspie anglikanizm . O Nowym Testamencie (NT), który jest pismem doktrynalnym chrześcijan powiedziałem na tyle dużo ( tutaj ), że błąd wynikający z ulegania temu pismu powinien stać się jasny dla wszystkich genetycznych Żydów , a wymóg odstąpienia także, po tym co powiedziałem powyżej.

Bóg-oksymoron

Ponadto zauważę dla podkreślenia uderzającego nonsensu, powtarzanego co roku od setek lat przy okazji świąt „bożego narodzenia”, że pojęcie Boga wskazuje nad byt pozaziemski, niecielesny. Bóg, który „ma ciało” to oksymoron, jak sucha woda, czy słony cukier. Bóg taki, to pojęcie puste, niczego nie wskazujące. Bóg, czyli niewidzialny byt o sprawczej mocy, bo tym jest Bóg-Pan-Władca bytujący poza Stworzeniem, taki „urodzony” być nie może , bo to sprzeczność sama w sobie. Kto do takiego pustego-boga-bożka się zwraca, taki staje wobec pustki, gdzie nic nie ma, skąd pomocy oczekiwać nie można, bo nie popłynie ona z pustki do potrzebujących wsparcia. Takim bożkiem jest właśnie "Chrystus", którego „narodziny” tak ochoczo właśnie wita cała Europa i wiele innych, otumanionych zakątków Ziemi.

Jeśli Ziemia ma wyjść z wielkiego kryzysu klimatycznego, jeśli ma wyzdrowieć z licznych chorób, jeśli ma przetrwać, to tylko, jeśli jej mieszkańcy staną się rozumni, jeśli zrzucą jarzmo NT.

Antysemityzm w Ukrainie

Obecna wojna w Ukrainie, wojna z narodem, co nie ulega przemocy, to w istocie antysemityzm. To mordercze uderzenie w istoty podporządkowane woli Boga-Stwórcy. To wszystko nie pozostanie bez kary dla morderców i dla tych , co ich wspierają i dzielą z nimi odpowiedzialność. Oceniam ich postępowanie każdego dnia i skutkuje to ich pogłębiającym się upadkiem. Jednak cierpienie, jakiego jesteśmy świadkami boli i domaga się jak najszybszego zakończenia.

Porzućmy w końcu brednie i mrzonki NT, to źródło nieustającego cierpienia, a zyskamy spokojny byt. Zostaliśmy powołani do zrozumienia i dokonania dobrego wyboru.

*1/ Paul Johnson „Historia Żydów” wyd.PLATAN Kraków 1993No to zaczęło się . Wielka przeprowadzka 2022-12-20 11:55 ;

Nazywa się to ostatnią szansą dla natury - 100 krajów popiera wezwania do ochrony 30% planety. ( >tutaj BBC 6 dni temu)

Dzisiaj w nocy dokonane zostało u Boga-Stwórcy ustalenie , dotyczące znaczących obszarów Ameryki Południowej . Pogorszeniu uległy warunki życia ludzi zamieszkujących Brazylię oraz kraje sąsiadujące , takie jak : Wenezuela, Gujana, Suriname, Gujana Francuzka, Boliwia, Paragwaj. Ta zmiana decyduje o tym , że obszar Amazonii już , od dzisiaj, nie nadaje się do zamieszkania przez człowieka . Osoby zamieszkujące obszary wymienionych państw zostały dotknięte obniżeniem potencjału życiowego . Przejawi się to po pierwsze apatią . Jest to wstęp do opuszczenia terenu Amazonii przez człowieka . To umożliwi uratowanie puszczy amazońskiej , co jest jednym z warunków dalszego istnienia życia na Ziemi .

Mieszkańcy tych państw powinni rozeznać i zrozumieć tę zmianę , a z kolei obywatele Ameryki Północnej powinni zrozumieć , że ich zadaniem jest tę przeprowadzkę umożliwić . Kiedy te narody podejmą trud przeprowadzki , wówczas apatia ustąpi aktywności , ale tylko dla realizacji tego podstawowego celu .

Ochrona obszarów dla przyrody

W artykule BBC czytamy :” Wyznaczenie obszarów dla przyrody w sposób, który jest znaczący, będzie wyzwaniem, ale jest absolutnie konieczne, mówi prof. Mark Emmerson z Queens University w Belfaście.”

Jak podzielić Ziemię ?

Pominę uzasadnienia , co znajdziemy w artykule . Przejdę do ważnego ustalenia , że musimy przeznaczyć dla Przyrody 30% Ziemi .

Czytamy : „Kolejnym punktem spornym jest to, jak podzielić kulę ziemską. Czy każdy kraj powinien zgodzić się na ochronę 30% swojego terytorium, czy też powinien to być cel globalny, koncentrujący się na ochronie najcenniejszej różnorodności biologicznej?”

Otóż tym docelowym rozwiązaniem , zainicjowanym właśnie u Boga-Stwórcy jest przemieszczenie się ludzi z południa na północ . Konkretnie dotyczy to całej Ameryki Południowej oraz części Afryki poniżej Sahary . Obszary opuszczone staną się domeną zwierząt .

Przy tym jest oczywiście konieczne i niezbędne zachowanie dużych terenów chronionych dla przyrody , także na półkuli północnej , jak robimy to obecnie .

Kto zapłaci za ochronę jednej trzeciej naszej planety?

Czytamy : „Kwestia przepływu środków finansowych do biedniejszych krajów jest dużą nierozwiązaną sprawą.”

Jasne jest , że zapłacimy za to wszyscy , a bogaci i lepiej rozwinięci cywilizacyjnie zapłacą najwięcej. To jednak nie jest kwestia pieniędzy, bo te są zawsze tylko miarą i odbiciem zaangażowania człowieka. To w istocie kwestia aktywności i zaangażowania w tę Wielką Przeprowadzkę .

Dla przybyszy z Południa trzeba stworzyć wielkie i pojemne miasta - zdrowe, nowoczesne miasta. W Afryce trzeba zasiedlić w ten sposób całe wybrzeże Morza Śródziemnego . Tam osiedlą się Afrykanie .

Mieszkańcy Ameryki Południowej zasiedlą z pewnością przede wszystkim najpierw Meksyk ( docelowo przemieszczą się wszyscy z całego południa , aż po granicę z Meksykiem ) . Należy unikać mieszania osób z różnych regionów. Całość musi być gruntownie przemyślana. W ośrodkach naukowych jest zgromadzona stosowna wiedza.

Mieszkańcy Północy muszą porzucić dotychczasowe zajęcia , by zająć się stworzeniem miejsc dla tych z Południa .

Wojna w Ukrainie

Obecnie jednym z głównych zajęć Północy jest wojna w Ukrainie. Czas ją zakończyć . Jej podstawowym celem była destabilizacja Europy w celu stworzenia państwa Molocha , dla zrównoważenia potężnych Chin . To jest zła koncepcja .

Potężnych Chin nie należy równoważyć żadnym nowym, potężnym superpaństwem europejsko-rosyjskim. Wielkie potęgi państwowe niszczą podmiotowość jednostki , a to jest sprzeczne z założeniem gatunku człowieka, jaki powstał u Boga-Stwórcy. Człowiek jako jednostka musi posiadać i zachować wolność. Na przykładzie Chin widzimy, że tam wolność jednostki nie istnieje .

Ostatecznie nie tworzymy więc wielkich państw dla zrównoważenia drugich wielkich państw. Wielkie Chiny trzeba rozparcelować na mniejsze jednostki , około 20mln obywateli. Podobnie wielką Rosję i USA. Małe jest piękne i dobre. Taki jest więc nasz cel i ma on poparcie u Boga-Stwórcy.

Zakończenie wojny w Ukrainie

Została sprowokowana i jest podtrzymywana przez Niemcy, Francję, Rosję i USA. Wszyscy oni płacą za to teraz cenę. Ich stan umysłu jest aktualnie zbliżony do stanu umysłu Brazylijczyków, czyli w istocie przestali oni funkcjonować w sposób uporządkowany i zadowalający oraz szybkimi krokami zmierzają do rozpadu. Zrozumienie tego i odstąpienie od błędu pozwoli im uniknąć dramatu.

Sposobem na depresję nie jest branie kolejnej porcji antydepresantów ( obecnie ogromny u nich wzrost spożycia). Medycyna współczesna ma niewątpliwie duże osiągnięcia, ale podstawowym sposobem na depresję jest zrozumienie , co robimy źle, czym naruszyliśmy harmonię współżycia z drugimi, a następnie podjęcie odpowiednich decyzji naprawczych, a nie połykanie kolejnej cudownej tabletki. Kiedy takie decyzje w końcu podejmujemy, wówczas powraca harmonia, a z nią spokój i poczucie szczęścia.

Trzeba im więc odstąpić od agresji w Ukrainie. Ukrainę muszą odbudować. Rosję należy wziąć w zarząd międzynarodowy na co najmniej trzy kolejne pokolenia. Rosjanie zaprzeczyli wszystkim podstawowym wartościom rodziny państw cywilizowanych, jaką stworzyliśmy po II Wojnie Światowej. Zhańbili się i obecnie nie ma dla nich miejsca wśród nas. Muszą zniknąć jako samodzielna jednostka na trzy pokolenia, to jest około 60 lat.

Zakończenie

Zaprezentowałem najogólniejsze założenia dla przyszłości, co już zostało u Stwórcy zapoczątkowane. Wielu się to nie spodoba. Pamiętajmy jednak, że nasz świat jest stworzony i podlega Jego woli. Najlepiej jest więc zrozumieć wyznaczony kierunek i nim podążać.
powrót