powr鏒

Poprawa i uzupe軟ienie 2016-04-13rok 2013 : 1-sza po這wa , 2-ga po這wa

rok 2014 : 1-sza po這wa , 2-ga po這wa

rok 2016 : miesi鉍e drugiej po這wy roku 22Przemiany w wiecie cz這wieka

Obecny rok jest dziewi靖ym rokiem przemian ( artyku pisa貫m w 2003 roku ) , kt鏎e dokonuj si tam , gdzie mieszka M鉅ro. Przemiany dotycz nas na Ziemi i zapocz靖kowane zosta造 12 grudnia 1994 roku. Zmiany te to przede wszystkim zaistnienie Prawa oraz bilansowanie dokona ludzi z punktu widzenia zawartych w nim treci. Nowoci jest tak瞠 odsuni璚ie od spraw wiata ludzi 豉mi鉍ych Prawo. ( o Prawie pisz na mojej stronie internetowej ) .

Zmartwychwstanie

W mi璠zyczasie dokona這 si zmartwychwstanie, kt鏎e nie by這, jak s鉅zi這 to wielu, powrotem do cielesnoci zmar造ch przodk闚. Sprawa dotyczy豉 niekt鏎ych dusz chrzecijan, zwi頊anych z miejscem poch闚ku, kt鏎e zosta造 uwolnione w jednej chwili i odesz造 ku g鏎ze, tam gdzie mieszka m鉅ro. Dokona這 si to 1 listopada 1998 roku.

Uwi瞛ienie dusz zwi頊ane by這 z katolickim rytua貫m poch闚ku , a ich uwolnienie z kolei z zako鎍zeniem jego dzia豉nia. Uwolnienie mia這 miejsce tylko w stosunku do dusz os鏏 sprawiedliwych za 篡cia.

Tu, jak i w wielu innych sprawach, jest to przyk豉d b喚dnego rozumienia biblijnego przekazu. "Wstanie z martwych" by這 nieprecyzyjnym nazwaniem odejcia duszy od umar貫go.Kalendarz - wst瘼

Data 12 grudnia, kt鏎a pojawi豉 si jako pocz靖kuj鉍a przemiany nie jest przypadkowa.

Czas w jakim 篡jemy wype軟iony jest naturalnymi cyklami doby astronomicznej i roku astronomicznego wynikaj鉍ymi z ruchu Ziemi. Do tych dw鏂h odwiecznie znanych cykli dochodzi okres rozliczeniowy dla spraw ludzi i trwa on jeden rok. W grudniu nast瘼uje zamkni璚ie spraw w ich stanie aktualnym , a nast瘼nie nast瘼uje otwarcie dalszego trybu ich rozwoju. Dokonuje si to ponad cz這wiekiem , tam gdzie mieszka m鉅ro. Ma miejsce zbie積o tego cyklu z momentem powrotu s這鎍a nad p馧kule p馧nocn ( to z punktu widzenia mieszka鎍闚 tej p馧kuli, bo mieszka鎍y drugiej postrzegaj to zjawisko jako odejcie s這鎍a ). Nie ma jednak zwi頊ku przyczynowego pomi璠zy tymi dwoma zjawiskami.

Ten cykl zamykania i ponownego otwierania spraw jest z kolei wkomponowany w szereg takich rocznych cykli , a ich ilo wynosi jedenacie. Dwunasty cykl rozpoczyna kolejn jedenastk.

Moment otwarcia spraw na nowy rok ma miejsce 12 grudnia. Tak by這 od pocz靖ku za這瞠nia wiata ludzi. Z powy窺zego wynika potrzeba liczenia nowego roku od tego momentu.

Ten czas odnowy zawsze byl wyczuwalny, st鉅 wiele religii umiejscawia這 w nim wi皻o narodzin, wi嘀鉍 to zjawisko z ruchem s這鎍a.

W (1) s.38 czytamy: "25 grudnia, dzie chrzecija雟kiego Bo瞠go Narodzenia, by w Syrii wi皻em narodzenia boga Slo鎍a ( Heliou Genethlion). W tym samym dniu 25 grudnia (wedlug egipskiej rachuby czasu 29 Chojak, dzie Kykellii, obrz璠闚 Izydy) obchodzono w Egipcie narodziny boga Horusa, syna bogini Izydy."

W czasach przedchrzecija雟kich dzie ten pojawia si w kulcie cesarzy rzymskich. "Jeszcze w XI i XII wieku obchodzono 25 grudnia Prokypsis, wi皻o, podczas kt鏎ego cesarz bior鉍y udzial w Pantomimie przybieral posta boga Slo鎍a."(1) s.39.Myl poprzedza czyn

Tytu powy窺zy uwiadamia nam zale積o dzia豉nia cz這wieka od mylenia, poprzedzaj鉍ego to dzia豉nie. Taka zale積o jest podstaw odpowiedzialnoci cz這wieka za jego czyny. Ta zale積o nie zawsze jest oczywista. Tak瞠 nie dla wszystkich jest ona w og鏊e oczywista.

Dzia豉nie pozbawione refleksji cechuje w豉nie zagubienie wiadomoci takiego nast瘼stwa u cz這wieka. Ukszta速owanie tej wiadomoci jest wa積e dla bytu pojedynczego cz這wieka. Jest ono wa積e dla wiadomego ukierunkowania jego rozwoju.

Ze stwierdzenia, 瞠 myl poprzedza czyn wyp造wa nast瘼ne. Mianowicie na przemylenie spraw ka盥y z nas musi mie odpowiedni czas, w kt鏎ym nasz umys b璠zie m鏬 ogarn寞 z這穎no zjawisk ,w jakich tkwimy w danej chwili, oraz b璠zie m鏬 okreli pole stosownoci post瘼owania, zgodnie z wymogami moralnoci - to nie jest 豉twe. To nie jest 豉twe, bo proces mylenia przebiega w czasie oraz przebiega fazami. Decyzja podj皻a popo逝dniu , ju rano, po przebudzeniu, mo瞠 wydawa si niedobra i wymaga wtedy ponownego przemylenia.

Dniem stosownym do dokonania przemyle jest pierwszy i drugi dzie cyklu szeciu dni. Cykl szeciu dni stanowi tydzie. Sprawy ukszta速owane w dw鏂h jego pierwszych dniach zostan nast瘼nie dokonane w czterech kolejnych dniach tygodnia.

Dlatego dobr nazw dla pierwszego i drugiego dnia jest nazwa "dni przemyle". Nast瘼ne dni tygodnia to "dni dzia豉nia".Sze dni tygodnia

Nasz tydzie od wiek闚 ma 7 dni. W cesarstwie rzymskim po ustanowieniu chrzecija雟twa religi pa雟twow : "Wprowadzenie niedzieli i ustanowienie roku liturgicznego stworzylo sta貫 ramy dla wszystkich uroczystych nabo瞠雟tw". (2)s.131.

Przedtem 7 -dniowy tydzie wprowadzaj 砰dzi , kieruj鉍 si zapisem z Dekalogu II Moj. 20.11

Encyklopedia Guttenberga podaje:

Tydzie, okres 7 dni, jednostka liczenia czasu. U 砰d闚 ostatnim dniem t. jest sobota, u chrzecijan niedziela. Francuska rewolucja wprowadzi豉 t. 10­-ciodniowy ( d e k a d a ).

Tu niezb璠ne jest wyjanienie widocznych rozbie積oci pomi璠zy dlugociami tygodni. Z jakich powod闚 nasi przodkowie przyjmuj鉍 zasad odpoczynku 7-mego dnia utracili informacj o 6-ciodniowej d逝goci cyklu. Rzeczywicie dzie odpoczynku jest dniem si鏚mym po szeciu dniach cyklu, ale jednoczenie (!) jest dniem pierwszym cyklu nast瘼nego. Tak wi璚 dni w tygodniu mamy sze a nie siedem.

Si璕n tu do cytatu I Moj.2, 2-3:

"I uko鎍zy B鏬 w si鏚mym dniu dzie這 swoje, kt鏎e uczyni, I odpocz像 dnia si鏚mego od wszelkiego dzie豉, kt鏎e uczyni I pob這goslawi B鏬 dzie si鏚my, I powi璚i go, bo w nim odpocz像 dnia si鏚mego od wszelkiego dzie豉 swego, kt鏎ego B鏬 dokona w stworzeniu."(4)

W tym w豉nie fragmencie odnajdujemy stosowne uzasadnienie dla odpoczynku dnia si鏚mego

Stworzenie wiata dokonane zosta這 w cyklu szeciu dni. Pierwotnie wszystkie 6 (sze) by造 dniami dzia豉nia. Nast瘼nie dzie pierwszy nowego cyklu 6 -ciu dni po raz pierwszy sta si dniem "odpoczynku'. Jest to poetycki zapis faktu dokonania zmiany statusu tego dnia w pewnym momencie dziej闚 wiata. Stworzenie dokona這 si i wiat przeszed do nowej fazy trwania, innej od poprzedniej. Faza konstrukcji zako鎍zy豉 si. wiat zaczyna myle, wiat zaczyna odpowiada dzia豉niem. Przyk豉dem jest fragment , kt鏎y m闚i o oczekiwaniu Boga na przemylenia Adama :

1 Moj.2,19: "Utworzy wi璚 Pan B鏬 z ziemi wszelkie dzikie zwierz皻a i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadzi do cz這wieka, aby zobaczy , jak je nazwie ..."

i dalej

" a ka盥a istota 篡wa mia豉 mie taka nazw , jak nada jej cz這wiek"

Tu drobna lecz istotna uwaga. M闚i鉍 o tym, 瞠 B鏬 "odpocz像" , autor dokona nadinterpretacji w duchu antropomorfizmu. Narzuca to niew豉ciw interpretacj funkcji dnia pierwszego.

Nie jest dzie pierwszy dniem odpoczynku, jest on dniem otwarcia nowego tygodnia takim, by myl mog豉 poprzedzi czyn. Nie tyle jest wi璚 to odpoczynek, co raczej odnowa gotowoci do dzia豉nia poprzez przemylenie. Nie mo瞠my bowiem podejmowa dzia豉, pozostawiaj鉍 jednoczenie za sob spraw nie przemylanych. W ten spos鏏 豉two powielalibymy b喚dy , a powielanie b喚d闚 prowadzi do upadku cz這wieka. Dokonuj鉍 przemyle i rozrachunk闚 odnawiamy wi璚 stan gotowoci do dzia豉nia ( mamy tak szans) . Dzie ten jest wi璚 "dniem przemyle".

Termin "wi皻o dnia", "dzie wi皻y"itp. oznacza obecno struktury z naszego poziomu nienaruszalnej. Nie mo瞠my dyskutowa sensownoci tej struktury, mo瞠my tylko stwierdzi jej obecno i dopasowa si do niej , i to oznacza termin "dzie wi皻y".

Obecno tego dnia w danym miejscu roku mo瞠my potwierdzi sobie dowiadczalnie , odnajduj鉍 w sobie , w swym wewn皻rznym odczuwaniu , niech耩 do dzia豉nia. Cz這wiek zdrowy i moralny przejawia naturaln aktywno , kt鏎a przysparza mu radoci. Jednak s dni , kiedy co odpycha nas od pracy. Mamy wtedy ochot oderwa si od niej . Odnalezienie w sobie tego odczucia oraz skonfrontowanie go z rytmem tygodnia, pozwoli nam osobicie odnale w sobie potwierdzenie dla wi皻oci tego dnia.Drugi dzie tygodnia

Dla uzupelnienia dodam , 瞠 drugi dzie cyklu posiada cechy przejciowe. Spo貫cze雟twa 篡j鉍e w bardziej zlo穎nych strukturach i prowadz鉍e bardziej skomplikowane dzia豉nia , potrzebuj wi璚ej czasu na przemylenie z這穎nych sytuacji. Wydaje si to intuicyjnie oczywiste.

R闚nie r騜nica wieku os鏏 ma istotny wp造w na czas niezb璠ny dla kontemplacji. Cz這wiek m這dy postrzega wiat prosto, dla cz這wieka starszego stosunki w wiecie staj si z這穎ne. Odkry on z這穎no spraw dowiadczaj鉍 jej w swoim 篡ciu. Decyzje przesta造 by proste , bo widzi on skutki swojego dzia豉nia. Dojrza on do tego , by przed podj璚iem dzia豉 "przespa si " ze swoja wizj do rana, a by mo瞠 jeszcze raz, dla pewnoci.

W spo貫cze雟twach trzeciego wiata , o mniej z這穎nych metodach wytw鏎czych , mniej z這穎nej organizacji , stosowny jest tryb 1 dzie przemylenia i 5 dni dzia豉nia. W spo貫cze雟twach wy瞠j rozwini皻ych , o wi瘯szej liczbie ludzi wykszta販onych , a wi璚 zaanga穎wanych w bardziej z這穎ne stosunki spo貫czne , stosowny jest tryb 2 dni przemyle i 4 dni dzia豉nia.

Podobnie , tym razem z uwagi na wiek, dla cz這wieka m這dego do 30 lat stosowny b璠zie tydzie z pi璚ioma dniami dzia豉nia , a dla starszych, powy瞠j 30 roku z czterema. Jednak m這dy cz這wiek z wy窺zym wykszta販eniem, zajmuj鉍y si sprawami o du瞠j skali z這穎noci, taki odnajdzie w sobie potrzeb 2 dni przemyle ju po 25 -tym roku 篡cia.

Kobiety , niezale積ie od wieku , odnajd jako najlepszy dla siebie rytm 1 dzie przemyle i 5 dni dla dzia豉nia.

M篹czyzna ma wi瘯szy udzia w sprawach wiata, jest w nie bardziej zaanga穎wany i to znajduje swoje odbicie w wyd逝瞠niu jego czasu poza dzia豉niem.Kalendarz – rok 2003


rys.1

Kalendarz przedstawi貫m w dw鏂h kolumnach . Po lewej zapis tradycyjny , obecny . W prawej kolumnie ilo dni tygodnia wynosi sze . Ka盥y miesi鉍 ma 30 dni . Na koniec czerwca dodane s dwa dni i na koniec grudnia trzy dni ( w roku przest瘼nym cztery dni ). Dni obwiedzione na czerwono s pocz靖kiem miesi鉍a zaznaczonego w lewej kolumnie . Dni obwiedzione na zielono s pocz靖kiem miesi璚y w prawej kolumnie .

W prawej kolumnie widzimy dzie "przemyle" ( kolor 鄴速y ) pojawiaj鉍y sie systematycznei na pocz靖ku tygodnia. Widoczne jest, 瞠 w tradycyjnym podziale tygodnia pojawia si rozbie積o pomi璠zy koniecznoci odpoczynku , a koniecznoci dzia豉nia w dniach pracy. Dni odpoczynku trafiaj w odpowiednie momenty co 42 dni. Jest to oczywicie niedobre.

W nowym uk豉dzie czerwiec ma 32 dni a grudzie 33 a pozostale miesi鉍e po 30 dni. W tym podziale uwidacznia si silna symetria r闚nych miesi璚y oraz podzia na dwa p馧rocza zarysowane wyd逝瞠niem na ko鎍ach czerwca i grudnia . W tym podziale dok豉dnie wpasowuj sie cykle szeciodniowe, co wida w zachowaniu ich rytmu w obu p馧roczach.

Uwzgl璠niona zosta豉 tak瞠 potrzeba dodania jednego dnia co 4 lata, co dot鉅 bylo dokonywane przez poszerzenie lutego do 29 dni. W nowym uk豉dzie roku to grudzie , a nie luty b璠zie wydlu穎ny i b璠zie mia 34 dni.

Rado nowego roku

Warto tu zauwa篡, 瞠 otwarcie nowego roku na pocz靖ku roku rozliczeniowego zbiega si ze wi皻ami grudniowymi. Niegdy by造 to wi皻a ku czci s這鎍a, jak ju by豉 o tym wy瞠j mowa. Oczekiwanie otwarcia nowego cyklu b璠ziemy odczuwa w spos鏏 naturalny i nie jest ono zale積e od jakichkolwiek obyczaj闚. Po prostu jest to otwarcie na nowy czas, jaki mamy przed sob. Ta uwaga jest niezb璠na, bo w wiadomoci ludzi, o篡wienie grudniowe wydaje si nieod章cznie zwi頊ane ze wi皻ami chrzecija雟kimi . St鉅 odczuwaj oni poczucie straty na myl, 瞠 mieliby by pozbawieni tych wi靖 , a wskutek upadku religii trac oni swoje wi皻a.

wiadomo zaistnienia nowego cyklu spraw w nowym roku oraz jego zale積oci od spraw w roku poprzednim jest obecna w tradycji 篡dowskiej. Nowy rok to wi皻a Rosz Haszana. "Poprzedzaj鉍y je miesi鉍 ellul jest czasem rachunku sumienia i skruchy"(3) s211. Dzie Rosz Haszana uwa瘸 si za dzie s鉅u "od kt鏎ego zale篡 pomylno nadchodz鉍ego roku".

Przestrzeganie przeznaczenia ca貫go czasu dnia przemyle dla refleksji nie zobowi頊uje w spos鏏 absolutny . Jeli czujemy siln, niezb璠n potrzeb , mo瞠my tego dnia by aktywni zawodowo czy w jakikolwiek inny spos鏏. Mo瞠 to przecie wynikn寞 z jakich nieoczekiwanych , zaskakuj鉍ych zdarze. Jeli utracimy tak jeden dzie przemyle w ci鉚u czterech kolejnych cykli nie stanie si tragedia. Poniesiona strata zostanie z pewnoci wyr闚nana. Nie mo積a jednak uwa瘸 tego za norm post瘼owania. Dzia豉nie w dniu przemyle , d逝窺ze od dw鏂h godzin nie mo瞠 wynika z planu , a jeli ju wyniknie z potrzeby , trzeba szuka mo磧iwoci jego skr鏂enia do wspomnianych dw鏂h godzin. Potem poniesiemy strat , bo wyprz璕niemy si , w spos鏏 decyduj鉍y , z "refleksyjnego" trybu dnia. Nie b璠zie to jednak dramat na miar utraty 篡cia. Jednak utrata ca貫go dnia przemyle jest powa積 strat .

Podobnie jest ze zwyk造mi czynnociami domowymi, jak gotowanie, bie蕨ce sprz靖enie itp. Jeli zachodzi taka potrzeba , a zachodzi cz瘰to , mo瞠my bez straty "wyrwa" w dniu wolnym do dw鏂h godzin 章cznie na takie czynnoci. Wi瘯szo czasu trzeba jednak przeznaczy na spokojne i swobodne "bujanie w oblokach" jak si to zwyk這 nazywa, lub r闚nie trafnie na "chodzenie z g這w w chmurach". Wyra瘸j鉍 to jeszcze inaczej , trzeba by wtedy otwartym na przejawy istnienia wok馧 nas z zachowaniem wiadomoci, 瞠 to co dzieje si tego dnia, to znakomicie s逝篡 ca這ci, 瞠 oderwani od normalnego rytmu mamy szans dostrzec co istotnego, czego nie widzimy zaprz靖ni璚i prac. Jest to wi璚 czas dobry dla rozmowy, dla czu這ci, dla otwarcia si na drugiego cz這wieka.

W tygodniu pracy , kiedy nurtuj nas jakie myli , tempo zdarze porywa nas i nie pozwala myle. W dniu przemyle jest odwrotnie. Mo瞠my cieszy si mo磧iwoci rozmyla bez poczucia straty , 瞠 marnujemy niepotrzebnie czas , zamiast co w nim zrobi.

Nie mamy wolnoci jednak przymusza innych do zmiany takiego planu roku czy tygodnia . W takim przypadku rodzi si wina. Taki jest sens rozbudowanego fragmentu Dekalogu, w kt鏎ym mowa jest nawet o ole, by i on odpocz像 tego dnia. Wida, ze regu豉 dotyczy tak瞠 zwierz靖 (tym bardziej wi璚 dotyczy ona wszystkich ludzi). Przypominamy sobie, 瞠 przecie pojawia si ona przed stworzeniem cz這wieka, kiedy by造 ju zwierz皻a. D逝ga lista wyliczonych os鏏 obejmuje wszystkich nad kt鏎ymi ma w豉dz pan domu.

Dotyczy to zar闚no cz這nk闚 rodziny jak i tym bardziej os鏏 zwi頊anych zawodowo w ramach organizacji. Trzeba te pami皻a, 瞠 zachowuj鉍 normaln aktywno w dni przemyle ponosimy strat . Wy章czaj鉍 si ze struktury podzia逝 czasu , obni瘸my nasz zdolno do uczestnictwa w sprawach wiata.

Nawi頊uj鉍 do tradycyjnej stylistyki "B鏬 nie pogniewa si na nas", jeli tego dnia wytrzepiemy zabrudzony nieoczekiwanie dywan, czy umyjemy zabrudzon pod這g, 瞠by nie "straszy豉 swoim widokiem". Robimy to jednak szybko, powracaj鉍 nast瘼nie do delektowania si czasem przemyle i niespodzianek , kt鏎e nam przyniesie.

Zachowuj鉍 porz鉅ek roku, porz鉅ek dni dzia豉nia i dni przemyle , dopasowujemy si po prostu do narzuconego 豉du , czerpi鉍 z tego korzyci. Taka jest istota podzia逝 tygodnia na dni przemysle i dni dzia豉nia.

Cykl dnia

Do powy窺zych rozwa瘸 o cyklu rocznym trzeba doda istotne uwagi o cyklu dziennym. Po pierwsze dzie zaczyna si o 16-tej i ko鎍zy o 16-tej ( w Polsce, w czasie zimowym jest to godzina 15-sta). Na styku dw鏂h dni nasza aktywno ulega wyhamowaniu. Czas dla pracy mieci si pomi璠zy godzin 7,00 a 13,45.Literatura:

1/ Hans-Wilhelm Haussig. Historia kultury bizanty雟kiej. PIW W-wa 1969

2/ Joseph Vogt . Upadek Rzymu. PIW W-wa 1993

3/ Alan Unterman. 砰dzi Wiara i 篡cie. Wydawnictwo 鏚zkie 1989

4/ Biblia. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. W-wa 1990Malej鉍y b章d ustale dni na przestrzeni wiek闚

Na przestrzeni epok kalendarz ewoluowa w kierunku zwi瘯szenia dok豉dnoci ustalania dat . Celem zawsze by豉 synchronizacja datowania ze zjawiskami astronomicznymi oraz z rytmem 篡cia biologicznego . Niedok豉dno datowania d逝go przejawia豉 si bardzo odczuwalnie . 砰j鉍 z niedok豉dnym kalendarzem ludzie orientowali si raptem , 瞠 w miesi鉍ach zimowych mieli ju wiosn . U篡wali kalendarza ksi篹ycowego , kt鏎y znacznie nie nad嘀a za biegiem dni . Z kolei u篡wanie kalendarza julia雟kiego , opartego o roczny cykl obrotu ziemi , r闚nie odleg貫go od doskona這ci , chocia mniej , doprowadzi這 w XVI wieku do kilkunastu dni opnienia . W roku 1582 dodano brakuj鉍e dni i dzie 5 padziernika zosta datowany dniem 14 padziernika , przy czym nie uwzgl璠niono dw鏂h dni ( nale瘸這 doda jeszcze dwa dni) . „Skutkiem tego termin przesilenia grudniowego wypada 21 lub 22 grudnia, podczas gdy w czasach Cesara przypada這 ono 24 grudnia” ( >> tutaj ) . Samo przesuwanie datowania wydaje si nam wsp馧czenie tylko zabiegiem formalnym , bo ju nie mamy tak silnie odczuwalnych dowiadcze, jakie mieli staro篡tni z przesuwaniem znacze bie蕨cych dni . .

Kiedy definiowa貫m kalendarz , w闚czas pierwszy jego dzie 1/1 ( pierwszy stycznia roku 1 ) wypad 11/12 czyli 12 grudnia 1994 . Obecnie , od dw鏂h ju lat , dzie ten jest przesuni皻y na 10/11 grudnia .

Niewiadomie dodawa貫m zbyt ma這 lat przest瘼nych i w ci鉚u 20 lat nast雷i這 przesuni璚ie o jeden dzie . System 篡cia na Ziemi , kierowany przez Boga zosta zsynchronizowany z moimi ustaleniami . W zasadzie nast雷i豉 wi璚 korekta , kt鏎ej nie wykonano w roku 1582 . Radosny dzie , dot鉅 rozpoczynaj鉍y si 23 grudnia o 15-stej uleg przesuni璚iu na 22 grudnia godzina 15-sta , czyli na dzie nast瘼ny po przesileniu grudniowym . Przyznaj , zrozumia貫m to po fakcie . Jest to istotna zmiana i dobrze s逝篡 sprawie zgodnoci kalendarza i specyficznej atmosfery dni ze zjawiskiem astronomicznym, jakim jest przesilenie grudniowe .

Myl , 瞠 nie doceniamy ani wysi趾u doskonalenia kalendarza na przestrzeni wiek闚 , ani skutk闚 , jakie to ze sob niesie .

Opisa貫m to tutaj : Czy potrzebna jest reforma kalendarza gregoria雟kiego ?

Wroc豉w 2002 – 2014
powr鏒