powrót
13-02-2011 20:15Budynki wielorodzinne i świątynie . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI .

Budynki jednorodzinne są źle pomyślane ( napisałem o tym 2/ ) i dlatego , zanim to zmienimy , niezbędna okazała się korekta ich negatywnego wpływu na CHI , która jest naszym naturalnym środowiskiem . Otrzymałem "z góry" od Stwórcy narzędzie do takiej korekty . Podobne , z pozoru niewiele różniące się narzędzie , otrzymałem także dla : budownictwa wielorodzinnego ( o tym poniżej ) , dla świątyń religii bałwochwalczych , dla hal i wielu innych obiektów . Będę omawiał je po kolei , pokazując jednocześnie wpływ korekty na otoczenie .

W tym artykule omówię korektę wpływu budynków wielorodzinnych ( plakietka Rys.1 ) oraz wspomnianych świątyń ( plakietka Rys.2) .


Rys.1

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu .

Publikując rysunek tej plakietki wyprzedzam jej praktyczne stosowanie . W tym przypadku ( odmiennie niż w przypadku plakietki dla domu jednorodzinnego wolnostojącego ) eksperyment nie jest możliwy . Skuteczne będą tylko plakietki wyprodukowane pod moim nadzorem . Koszt będzie niski , około 12 zł . Będę starał się , by ukazały się możliwie szybko .


Rys.2

Wymiar obrysu ramki 30 x 30 cm . Zamocowanie na scianie budynku na wysokości 4m lub wyższej , nawet blisko dachu .

Uwagi o realizacji jak powyżej . Jest to plakietka zabezpieczająca okolicę przed wpływem świątyni kultów bałwochwalczych . Znajdzie zastosowanie do czasu rozebrania tych budowli ( porównaj >>tutaj ) . Koszt jw. około 12 zł .

Przykłady zastosowania

Będziemy obserwować wpływ korekty domów wielorodzinnych , wielokondygnacyjnych , na zdjęciu satelitarnym Wrocławia ( fragment miasta pomiędzy ulicami Popowicką a Legnicką , z dużą ilością długich budynków z wielkiej płyty oraz jedną świątynią katolicką wewnątrz zabudowy ).

Najpierw poprawa sytuacji po zastosowaniu plakietki tylko na świątyni ( >>tutaj na zdjęciu po prawej . W prawym rogu rodzaj plakietki oraz w tym samym kolorze plamka na zabudowaniach świątyni ) . Odczuwamy wyraźne podniesienie nastroju jednak dalej aura okolicy jest obniżona . Następnie dalsze podniesienie nastroju po zastosowaniu plakietki na budynkach mieszkalnych ( >>tutaj , na zdjęciu po prawej . W prawym rogu obie plakietki , a na domach żółte plamki w miejscach ich zamocowania ) .

Ustalenie położenia plakietki na obiektach identyczne z ustaleniem dla domu jednorodzinnego ( 2/ ) .

Dla porównania odmienna zabudowa w centrum miasta ( fragment pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Grunwaldzką – okolice Placu Grunwaldzkiego – kamieniczki przylegają do siebie ) . Jak poprzednio obserwujemy zmianę energii miejsca . Po lewej stan aktualny . Po prawej po umieszczeniu na fasadach domów korektorów ( >>tutaj ) . W tym przypadku zwiększyłem gęstość rozmieszczenia plakietek , umieszczając je w co drugiej klatce . Podniosło to wyraźnie energię całości . Praktycznie najlepiej będzie umieszczać korektor dla każdej klatki . Zauważmy , że zyskała przestrzeń pomiędzy budynkami . To istotne , bo przecież podwórka są miejscem zabaw dzieci . Zyskała też przestrzeń ulicy , dotąd tłumiona sąsiedztwem budynków . To także ważne , bo nasze miasta dzięki temu staną się miejscem , w którym będziemy chętnie przebywali , bez konieczności uciekania na otwartą przestrzeń poza miastem .

We wszystkich mieszkaniach pojawiła się CHI . Niestety nie przepływa ona we wnętrzach w sposób uporządkowany jak ma to miejsce w domu idealnym ( >>tutaj ) ale jej obecność , nawet w formie zakłóconej , ma ogromną wagę dla samopoczucia i zdrowia , więc już samo to , że się pojawi , jest powodem do radości .

Ustalenia położenia plakietki będziemy mogli dokonać podobnie jak dla domu jednorodzinnego wolnostojącego , kiedy potraktujemy obrys klatki jak obrys budynku samodzielnego .

Po korekcie , CHI przepływa wewnątrz domów zakłócona , co pokazuje Rys.3 . ( rysunek ten sporządziłem na podstawie rysunku z Literatura 1/ s.164) . Energia wlatuje wejściem i rozpływa się po pokojach , ulatując następnie oknami . Plan budynku odbiega od idealnego , więc CHI zamiast przepływać 'krąży' po pokojach , nie rozwijając swych liściastych form . Przepływ ten nie jest swobodny , nie przynosi więc nam korzyści takich , jakie przyniósłby w domu idealnym .

Rys.3

Literatura : 1/ Zbigniew Królicki . Feng Shui. Niech przestrzeń pracuje dla ciebie . Wyd. Ravi Łódź 1998 ISBN 83-85997-71-72/ Budynek jednorodzinny, wolnostojący . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI 11-02-11

1/ Oddziaływanie obiektów z otoczeniem . Budownictwo 10-02-11


powrót