powrót
11-02-2011 22:30Budynek jednorodzinny, wolnostojący . Korekta wpływu . Usytuowanie względem strumienia CHI (uzupełn. -o powierzchni domu )

To , co budujemy współcześnie ma przeważnie kształt kwadratu lub prostokąta . Jest tak w przypadku budynków wolnostojących , jednorodzinnych i jest tak w przypadku hal . W takich halach mieszczą sie markety bądź są to miejsca produkcji . Na Rys1 pokazuję jak wpływa na otocznie budynek jednorodzinny , tzw. kostka polska , z płaskim dachem . Wokół kwadratu , który symbolizuje budynek , zaznaczyłem strefy obniżenia CHI spowodowane obecnością bryły budynku . Przy samym domu CHI pozostaje na poziomie 20% normalnej wartości na wolnej przestrzeni . Obniżenie sięga do przodu na około 40m . Jeśli działki są małe , jak to jest w miastach , to wtedy budynki zakłócają sobie wzajemnie całą przestrzeń działek .


Rys.1

Mój projekt (>>tutaj ) również ma plan kwadratowy ale dodatkowe elementy w nim zastosowane neutralizują wpływ destrukcyjny na CHI , i to zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu . Ważne jest także usytuowanie kwadratowej formy względem strumienia CHI .

Ten sam kwadratowy plan budynku ale z dwuspadowym dachem Rys.2 .


Rys.2

Widać zwiększony , około dwa razy , obszar obniżenia energii. Również poziom obniżenia w pobliżu domu ( i w jego wnętrzu ) jest większy . Różnica w porównaniu z domem płaskim jest wyraźnie odczuwalna . Spadziste dachy są zdecydowanie niekorzystne .

Teraz przeprowadzamy eksperyment podobny do poprzednich . Na planie rzeczywistego osiedla we Wrocławiu ( ulice : Irlandzka , Estońska, Szwedzka ) umieszczam znak idealnego domu ( mały , jasnozielony na planie po prawej ) , który dla CHI jest bezkolizyjny . Oznacza to dla nas umowną zamianę wszystkich domów na planie na taki idealny dom . Dom idealny ( >>tutaj) . Patrzymy jak zmienia się plan rzeczywistego osiedla ( >>tutaj) . Po lewej stronie stan obecny . Po prawej stan zmieniony po zamianie wszystkich budynków na budynki idealne . Po lewej wyczuwamy obniżenie energii, po prawej jej wzrost .

Na planie po lewej daje sie wyczuć wpływ obniżenia od wszystkich domów , wpływających wzajemnie na siebie . Niewiele miejsca pomiędzy nimi jest wolne od wpływu . Jedynie na obszarze zielonym po prawej , na samym skraju , daje się odczuć wzrost . Trzeba powiedzieć , że przebywając pomiędzy tymi domami będziemy odczuwać spadek sił . Ograniczy to naszą aktywność . Obniży ochotę do życia . Możemy odczuwać duszność i smutek .

Wewnątrz tych domów przepływa zakłócona i zmniejszona energia CHI , co pokazuje Rys.3 . ( rysunek ten sporządziłem na podstawie rysunku z 1/ s.164) . Energia wlatuje wejściem i rozpływa się po pokojach , ulatując następnie oknami . Plan budynku odbiega jednak od idealnego , więc CHI zamiast przepływać 'krąży' po pokojach , nie rozwijając swych liściastych form . Przepływ ten nie jest swobodny , nie przynosi więc nam korzyści takich , jakie przyniósłby w domu idealnym . Krótko mówiąc , mieszkańcy domów ponieśli wysokie nakłady na zdobycie swoich siedzib ale te nie zwracają im odpowiednich korzyści .


Rys.3

1/ Zbigniew Królicki . Feng Shui. Niech przestrzeń pracuje dla ciebie . Wyd. Ravi Łódź 1998 ISBN 83-85997-71-7

Tymczasowy środek zaradczy

Jest oczywiste , że nie zmienimy szybko swojej sytuacji , nawet wiedząc to wszystko , czego powyżej się dowiedzieliśmy . Z uwagi na to , że ten stan przejściowy potrwa długo , może nawet dziesiątki lat , otrzymałem "z góry" od Stwórcy uprawnienie do sporządzenia środka zaradczego . Jest to znak umieszczony na plakietce Rys.4 , który przyklejony do ściany domu "informuje" CHI w jaki sposób ma dom obiegać w formie niezakłóconej oraz , że powinna znaleźć się w jego wnętrzu .

Uwaga (uzupełn.):

pisałem już , o powierzchni maksymalnej domu . Powierzchnia maksymalna 11 x 11m . Powyżej tej wartości energia CHI nie rozwinie się w środku . Całkowity zanik przy 12,5x12,5m . Mówiąc językiem biblijnym : "wówczas Bóg(Stwórca) cofa swoje błogosławieństwo" . Podobna uwaga dotyczy omawianego tu "korektora" w formie plakietki . W domach wykraczających poza wymiar 11x11m korekta wnętrza nie uda się . Zajdzie za to korekta na zewnątrz . Dom o kształcie prostokąta nie może mieć powierzchni większej od 121m kw.

Ramka okalająca powinna mieć wymiar 6,5 do 8cm , najlepiej 7cm . Rysunek po skopiowaniu , taki jak jest , i po otwarciu w darmowym edytorze grafiki Gimp , daje wydruk 7 x7 cm ( należy go wyciąć wzdłuż linii obramowania . Istotne jest scięcie rogów jak na rysunku ) . Plakietkę naklejamy na kawałku płyty pilśniowej lub na kawałku blachy przyciętym dokładnie do formatu rysunku i klejem przyklejamy do ściany budynku . Dla ochrony przed wpływem wilgoci możemy rysunek polakierować bezbarwnym ( nie żółtym ale dokładnie bezbarwnym ) lakierem np. do paznokci . Poniżej opiszę jak ustalić miejsce dla plakietki .


Rys.4

Muszę dodać , że niestety dla właścicieli takich domów , sam obieg CHI we wnętrzu będzie zakłócony , z uwagi na wadliwą konstrukcję domów , jednak w bardzo wielu miejscach energia ta pojawi się i będzie istotnie odczuwalna , co podniesie żywotność mieszkańców . Wyrażać się to będzie w poprawieniu nastrojów . Zniknie poczucie izolacji . Podniesie się wrażenie ciepłoty . Spadnie zapotrzebowanie na jedzenie . Podniesie się sprawność umysłowa . Życie nabierze kolorów . Od kilkunastu już lat żyję w uporządkowanym wnętrzu i ilekroć przebywam poza domem , z przykrością i ze smutkiem obserwuję , co dzieje się w domach innych , w sklepach , marketach , bibliotekach i na ulicach miast . Nasze ciała narażone są na ciągły stress , a duch nie może wydobyć się z poczucia smutku i udręczenia . Ponosimy niewyobrażalne straty .

Przejdę teraz do ustalenia miejsca , gdzie należy nakleić nalepkę . Lokalizacja miejsca nie jest obojętna z uwagi na usytuowanie domu względem stron świata , a zasadniczo względem kierunku przepływu CHI . Nie jest to skomplikowane ale jednak jest na tyle złożone , że na wyjaśnienie przeznaczę następny podrozdział .

Przepływ CHI

CHI przepływa przepływa przez obszar Eurazji od wysp Pitcairn aż do Islandii jak pokazuje Rys.5a – obszar zaznaczony jasnoniebieską linią . Na kontynencie Ameryki Północnej podobny , rozległy strumień zostanie uformowany dopiero w roku 2018 .


Rys.5a

Strzałki pokazują lokalny kierunek strumienia CHI . Widać , że środkiem CHI płynie mniej więcej w tym samym kierunku na dość dużym obszarze - zaznaczyłem go cyfrą "1" . Na obrzeżach jednak ten kierunek zmienia się . Nas bezpośrednio interesuje jednak jak CHI płynie w Polsce . U nas przypływa ona z kierunku południe-wschód ( obszar1 ) .

I teraz , jeśli nasz dom stoi frontem do tego kierunku skąd przychodzi CHI , to plakietkę przyklejamy blisko wejścia , na wysokości od 1,5m do 1,8m od ziemi ( patrz Rys.5 ) , na prawo lub na lewo od wejścia , około 30 cm od krawędzi otworu wejścia w murze .

Rys.5b

Powyższa sytuacja jest modelowa . Rzeczywiste położenie domu może być inne . W celu wyznaczenia położenia plakietki na ścianie domu sporządzamy planszę jak na Rys.6.

Rys.6

Następnie wycinamy z tekturki kwadrat Rys.7 (jeśli nasz dom jest zbudowany na planie kwadratu) lub prostokątny , kiedy na planie prostokąta .


Rys.7

Rysujemy dwie przekątne . W punkcie ich przecięcia wkłuwamy szpilkę . Następnie wkłuwamy szpilkę w środek koła na planszy . Obracamy tekturką ( naszym domem) tak , by skierować go względem stron świata tak , jak rzeczywiście on stoi . Miejsce , gdzie dotyka go linia CHI jest tym miejscem , gdzie nakleimy plakietkę ( na zdjęciu zielony punkt ) Rys.8 .Dokładność umieszczenia plakietki na budynku 25cm w prawo lub lewo od wyznaczonego punktu ( najlepiej w środku ).

Rys.8

Jeśli dom ma zadaszenie tarasu , to tekturka ma odzwierciedlać kształt bryły domu bez tarasu . Jest możliwe , że kratonik stanie tak , że miejsce dla plakietki wypadnie na samym rogu domu Rys.9Rys.9

Wtedy miejsce pod plakietkę wybieramy po prawej stronie , 15cm od narożnika . I ta pozycja będzie dobra również dla ustawienia jak na rys.10 , dopóki punkt nie wypada powyżej 80cm na kolejnej ścianie .

Rys.10

Miejsce na drugiej ścianie wybieramy dopiero wtedy, kiedy punkt wypada 80cm od narożnika i dalej . To byłoby wszystko w kwestii odnalezienia miejsca dla naklejki . Dla wszystkich narożników sposób ustalenia jest identyczny .

Na koniec ponownie przeprowadzamy eksperyment dla osiedla we Wrocławiu ( ulice : Irlandzka , Estońska, Szwedzka ) . Tym razem na planie umieszczam znak korekty ( mały , jasnożółty na planie po prawej ) . Oznacza to dla nas umowne skorygowanie wszystkich domó na tym osiedlu . Patrzymy jak zmienia się plan rzeczywistego osiedla ( >>tutaj ) . Po lewej stronie stan obecny . Po prawej stan zmieniony po korekcie wszystkich budynków przy pomocy plakietki . Po lewej wyczuwamy obniżenie energii, po prawej jej zdecydowany wzrost .

Uwagi końcowe

Opisany sposób korekty wpływu ma ograniczenia . Najpierw jest to ograniczenie terytorialne , tylko do niektórych państw na obszarze Eurazji . Wykluczone są państwa Koalicji Afgańskiej z powodu prowadzonej wojny . Wykluczona jest Rosja z powodu prowadzonej polityki . Także Egipt z powodów opisanych >> tutaj . Pozostałe narody są wykluczone z powodów rozpowszechnionych u nich fałszywych religii . Eksperyment powiedzie się jedynie w Polsce i w zachodniej części Ukrainy . Możliwość , którą wam zaoferowałem jest przywilejem .

Próby jakie przeprowadzicie , bo nie wątpię , że zechcecie spróbować , jeśli będą skuteczne , czego wam i sobie życzę , będą efektywne przez najbliższe 60 dni . Potem plakietka straci swoją skuteczność . Dopiero plakietka produkowana seryjnie z moim potwierdzeniem jakości wykonania , będzie dawała skutek nieprzemijający . Chciałbym , by była ona trwała i by zaistniała na rynku możliwie jak najszybciej . Będzie tania , kilka złotych .

W kolejnych artykułach omówię środki korekty negatywnego wpływu budownictwa wielorodzinnego oraz osobno wielkich hal .


powrót