powrót


O kryzysie ponownie 17-12-2008

Na stan wskaźnika takiego , jak PKB , składają się miliony decyzji dokonywanych przez producentów i konsumentów . Te decyzje są błędne , bo w Biblii możemy przeczytać : "będę dla was taki jak wy jesteście dla mnie" . Tak więc , pomimmo wysiłków , by coś zmienić na lepsze , te miliony ludzi podejmują decyzje, które skierują ich jako zbiorowość ku katastrofie ...

więcej >>

Komentarz do kryzysu 22-11-2008

Widzę brak reakcji na moje wypowiedzi o wpływie na stan umysłów w USA i innych krajach koalicji afganistańskiej . Spróbuję więc inaczej sformułować swoje wypowiedzi , by tym sposobem sięgnąć do intuicji osób zainteresowanych.

Powiem więc wprost . Jestem czarownikiem . Rzuciłem czar i rzucę następne , gorsze, jeśli nie odstąpicie od Afganistanu . Sprawię , że będziecie bać się własnego cienia i przestaniecie odróżniać wroga od przyjaciela . Ten czar jest lekarstwem dla świata na jego niegodziwość .

>>>Zagadki w Nowym Testamencie - 12-11-2008

W styczniowym numerze ODRY 1990 prof. Ireneusz Krzemiński pisał o tym, że kościół katolicki szerzy idee zniekształcające osobowość swoich wiernych . Te podejrzenia o manipulację są słuszne . >>> więcej

>>>

USA – kryzysu ciąg dalszy - 24-10-2008

Proces degradacji społeczeństwa amerykańskiego trwa . Dalej brak jest myśli i decyzji o przerwaniu interwencji w Afganistanie . Gdyby taką decyzję podjęto , mógłbym proces upadku przerwać . Tydzień temu powrót do równowagi trwałby 3 miesiące, dzisiaj już 8 miesięcy, za 10 dni będzie trwał aż 8 lat .

>>>

USA – kryzysu ciąg dalszy - 20-10-2008

Od dzisiaj kryzys zmienia postać , Do ogólnego zaskoczenia , zdziwienia , oszołomienia i dezorientacji dojdą teraz złość, agresja i walka . Konsekwencje są oczywiste. Obywatele społeczeństw otwartych zamkną się w sobie na lata. Polska pozostaje chroniona.

Moja propozycja odwrócenia biegu zdarzeń jest dalej aktualna.

>>>

USA – kryzysu ciąg dalszy - 17-10-2008

Dzisiaj widać już , że społeczeństwa reagują zachowaniami wskazującymi na dezorientację i dlatego dawne ''sposoby'' przywracania równowagi zawiodły. Widać też , że zjawisko to dotyczy przede wszystkim grupy sojuszników z Afganistanu z pominięciem Polski:

sojusznicy w afganistanie : Usa, Australia, Belgia, Kanada, Chorwacja , Czechy, Dania, Francja , Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Jordania, Litwa, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Uzbekistan, Hiszpania

Polska , jak to rzuca się w oczy , jest ''oazą spokoju'' i jest to drugie niezrozumiałe zjawisko . - Bo Polska jest miejscem wyjątkowym i jest miejscem ochronionym.

>>>

USA – kryzysu ciąg dalszy - 18-09-2008

Jak wszyscy , przyglądam się temu , co dzieje się na giełdach. Potwierdza się to , co zapowiedziałem , jest coraz gorzej i nie widać końca . Padło więc w końcu określenie 'stanęliśmy nad przepaścią' . W dzisiejszym artykule z Financial Times 18.09.08 , zatytułowanym 'Kredytowa panika sięgnęła szczytu ' czytamy wypowiedź Andrew Brennera , cytuję:

'' Andrew Brenner, szef działu produktów strukturyzowanych i rynków wschodzących w MF Global powiedział: „Wygląda na to, że nikt już nikomu nie wierzy (…). Wygląda na to, że jesteśmy nad przepaścią”. ''

Tu dotykamy sedna zjawiska jakim jest obecny kryzys finansowy , to jest kryzys społeczeństwa . Kolejne wielkie kwoty , pompowane przez rząd amerykański , nie prowadzą do spodziewanej poprawy . Grupa w której zanika zaufanie nie tworzy już społeczeństwa , jest luźną grupą jednostek zdanych tylko na siebie . Głos rozsądku ustępuje panice. Każdy chce już tylko ocalić minimum tego , co jego .

W Biblii czytamy , że kiedy Bóg chciał ukarać Żydów za łamanie praw , to zapowiedział im ustami proroka : ''Rozbiegniecie się we wszystkie strony świata ''. Co znaczą te słowa ? Ano właśnie jest to opis grupy , w której zanika zaufanie , za tym idzie zanik współdziałania , a dalej pojawiają się siły odśrodkowe , prowadzące do rozproszenia niepowiązanych ze sobą jednostek. Jest to proces wieloletni , może nawet wieledziesiątletni . Ameryka stanęła na jego progu .

Na tym progu stanęły również dzisiaj Niemcy i Rosja ale z innych powodów , pisałem już o nich wielokrotnie.

Szkoda byłoby Ameryki , bo ma wielkie dokonania . Szkoda Niemców , bo byli kiedyś wielkim narodem . Szkoda też Rosji , w której drzemie wielki potencjał dobra . Niestety pozostaje on dzisiaj uwięziony w fałszywej wizji własnej roli w świecie . Jest to wizja Wielkiej Rosji , podbudowana pokrętnym i złym pojęciem Wszechrosji ; złym , bo tłumiącym wszystkie narody wokół niej . Co da się zrobić , by to naprawić ?

Za tym kryzysem stoję ja i Mądrość , która jest ponad Człowiekiem i która prowadzi nasz świat do przodu. Z woli Mądrości od wielu lat dokonuję zmian w strukturze społeczeństw . Robię to w taki sposób , żeby utrzymać równowagę naszego świata . Wskutek coraz silniejszych powiązań ponadnarodowych , co nazywamy globalizmem , egoistyczne działania poszczególnych rządów bardzo silnie wpływają na równowagę całej Ziemi . Wzrosła więc bardzo silnie ujemna rola aroganckich zachowań , takich jak ostatnio rosyjskie w Gruzji . Jest to absolutnie niedopuszczalne i dlatego do tego nie dopuszczam , ujmując gwałcicielom sił żywotnych .

Kiedy Ameryka zadeklaruje chęć zmian swojej krzywdzącej polityki wojskowej w Afganistanie i w ogólności na świecie , cofnę moje słowo , którym wywołałem u nich kryzys . Powróci tam zaufanie a wraz z nim powróci rozsądek i równowaga . Dotyczy to również państw sojuszniczych w ramach struktur NATO , bo i one działają w Afganistanie . Również u nich wywołałem kryzys , co przejawia się na razie spadkiem dynamiki ich gospodarek . Jak przed wiekami , obowiązuje zasada , że łamiący prawo nie mogą swobodnie cieszyć się kwitnącym istnieniem .

Niemcy również mogą odnaleźć swoją drogę ale będą musieli wynieść się z Europy ( pisałem o tym , wskazując ich nowe miejsce na obszarze Indonezji ) , to jest nieodwołalne. Ciążą na nich zbrodnie ostatniej wojny.

Rosja , na której nie ciążą zbrodnie wobec innych narodów równe zbrodniom niemieckim , musi dopuścić do siebie Demokrację ale rzeczywistą , a nie oszukaną jak obecna. Wówczas ujawnią się , być może , dobre cechy tego narodu. Od dobrej woli ich elit zależeć będzie dalszy rozwój sytuacji .

>>>

USA - 12-09-2008

Kryzys uległ dalszemu pogłębieniu . Nie pomogą żadne zabiegi lecznicze , bo uleciało zadowolenie a obecny jest niepokój i bezsilność . Nie może być zadowolenia wśród narodu , który krzywdzi drugi naród , nawet jeśli ma bardzo wielkie armaty .

Izaj 7.23

23. I stanie się w owym dniu , że każde miejsce , gdzie jest tysiąc krzewów winnych wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem

>>>Rosja i Korea Północna 27-08-2008

Rosja i Korea Północna nie są już społeczeństwami . Są one luźną gromadą niepowiązanych jednostek , pozbawioną na dodatek głowy. W tej formie nie będą już zagrażać nikomu . Było to konieczne , gdyż w dotychczasowej swojej formie obie te grupy zagrażały równowadze całego naszego świata.

Nie będą więc już dalej zagrażały i przestaną też straszyć w końcu swoją obecnością .

>>>Mamy już Nowy Czas 19-08-2008

Ostrzegałem , że to koniec logiki przemocy . Inwazja w Gruzji przyniosła Rosji dalszy spadek nastrojów zamiast ich poprawy . Skończyła się logika przemocy , kiedy to najsilniejszy na podwórku lał pozostałych i siał postrach , i chodził w fałszywej lecz dającej poczucie mocy glorii zwycięscy , płynącej z powszechnego strachu poniżonych . Ta gruntowna zmiana pochodzi od Mądrości mieszkającej nad człowiekiem , to jest znak Nowych Czasów . Gdyby nie ta odgórna interwencja , drżelibyśmy dzisiaj ze strachu . Na to właśnie nastawione były działania Rosji w Gruzji .

Warto odnotować tę zmianę , bo stąd płynie siła dla nowoczesnego myślenia , w którym nie ma miejsca dla przemocy . To nic innego jak namacalny dowód końca dawnego porządku rzeczy i początku nowego porządku , w którym przemoc nie będzie już sprzymierzeńcem dla tworzenia wielkości jednostek i społeczeństw . Wręcz przeciwnie, przemoc będzie umniejszać człowieka . To jest właśnie najistotniejszy wskaźnik długo wyczekiwanego Nowego Świata . Będzie on na pewno lepszy . Tak oto punkt w historii zwany ' końcem świata ' ukazał nam się w swoim rzeczywistym i optymistycznym kształcie.

Trzeba nam powszechnie przebudować sposób myślenia i postępowania . Punktem odniesienia jest PRAWO , które zostało mi przekazane i które spisałem dla dobra wspólnego . Poszczególne jego punkty pozwalają ukształtować w sobie zakres swobody jaki mamy tu na Ziemi w relacjach z drugimi . Poszczególne jego punkty łączy pragnienie poszanowania drugiej istoty , nieczerpania z jej sił żywotnych , ukształtowania w relacjach wzajemnych poczucia bezpieczeństwa , odpowiedzialności za drugiego . PRAWO zostało tak pomyślane tam 'w górze' , byśmy tu , na Ziemi , mogli rozwijać się swobodnie , unikając jednocześnie przemocy . To wyzwoli w nas te dobre intencje , które dotąd zamierały w obliczu siły i to stanie się podstawą dalszego rozwoju .

Ugruntowanie PRAWA w świadomości powszechnej zapewni więc kształt Nowego Świata . Będzie on taki , jak silne staną się w nas pragnienia uczciwości i sprawiedliwości . Teraz staje się to wreszcie możliwe w realizacji , w poprzednim świecie nie mogło zaistnieć w pełni .

Uczciwość została w pełni zdefiniowana byśmy bez wątpienia mogli się jej trzymać . Kiedy zaprzeczysz PRAWU , będziesz wiedział , że stosujesz przemoc i będziesz wiedział , że zostaniesz umniejszony ( kiedyś mówiło się 'poniżony' ) i stanie się to z woli Mądrości , która mieszka ponad nami . Nadszedł czas dla myślących i dbałych o i innych , i o dobro wspólne .

Możesz ulec urodzie PRAWA , możesz go nie przyjąć i na sobie samym przekonać się o skutkach jego łamania . Zachowujemy wolną wolę.

>>>Państwa koalicji w Afganistanie 10-07-2008

Nadchodzi czas upadku organizacji państwowych opartych na przemocy . To co dzieje się w Afganistanie , czyli wystąpienie armii 26 nowoczesnych państw naprzeciw Talibom jest przykładem nierozumnej i hańbiącej przemocy . Czas położyć temu kres i żeby nie było wątpliwości , to ja tego dokonałem .

We wszystkich tych państwach tracicie władzę na wszystkich szczeblach . Udzielam tej informacji , bo bez niej mielibyście trudności ze zrozumieniem zdarzeń.

Ten proces zatrzyma się , kiedy cofnę moje słowo . Zrobię to po wstrzymaniu operacji wojskowej w Afganistanie przeciwko Talibom i po przedłożeniu planu wycofania wojsk .

sojusznicy w afganistanie : Usa, Australia, Belgia, Kanada, Chorwacja , Czechy, Dania, Francja , Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Jordania, Litwa, Holandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska , Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Uzbekistan, Hiszpania

>>>

Kryzys w USA 27-03-2008 (uzup. 11-04-08) Kryzysowi instytucji fnansowych w USA towarzyszy spadek nastrojów i niepewność co do przyszłości . Jest to spowodowane nie tylko łatwo zauważalnymi i niepokojącymi zjawiskami gospodarczymi . Bardziej istotną przyczyną jest tu spadek stanu energii CHI ( czytaj ki ) na całym obszarze USA. <więcej

>>>

Ludzie 'ryby' 9-06-2008Na wstępie kilka słów o tzw.'sakramentach' , czyli dziwacznych zabiegach jakich dokonują kapłani KK na ślepo podporządkowanych sobie wiernych , ślepych , bo pozostających w nieświadomości tego, co im czynią . W zabiegu zwanym chrztem oraz bierzmowaniem , kapłan wykonując znak krzyża ( zwany namaszczeniem krzyżmem) , pozostawia ten znak w trwałej formie na duszy osoby poddanej temu zabiegowi .

Nasza istota jest wrażliwa na te zabiegi , ogranicza ją to , poniża i umniejsza . Nie podoba mi się to jak równiez nie podoba się to tam, w górze, ponieważ czerpiemy w pełni z życia , jako jednostki i jako grupy , tylko tak , jak zostaliśmy stworzeni . Tak więc korzystając z mocy udzielonej mi przez Mądrość , która jest ponad nami , usunąłem wszystkie takie znaki z wszystkich osób na Ziemi , kiedykolwiek poddane zostały takim zabiegom .

I tak przestaliście być 'rybami' i odzyskaliście głos , którym będziecie przemawiać odtąd swobodnie w swoich sprawach .

Nie będę sądził według pozorów, nie będę wyrokował według zasłyszanych wieści , lecz o sprawiedliwość pełną zatroszczę się dla biednych, na rzecz potrzebujących zawyrokuję słusznie . Moje słowo jest rózgą karcącą , zaś tchnienie mych warg niegodziwca zabija.

>>>

Izaj 5.1-6

1. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy.

Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym.

2. Przekopał ją i oczyścił z kamieni zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę , oczekiwał , że wyda szlachetne grona lecz ona wydała złe owoce.

3. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy , rozsądźcie między mną i między moją winnicą !

4. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy , czego ja nie uczyniłem ? Dlaczego oczekiwałem , że wyda szlachetne grona , a ona wydała złe owoce ?

5. Otóż teraz chce wam ogłosić, co uczynię z moja winnicą: rozbiorę jej płot aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano .

6. Zniszczę ją doszczętnie : Nie będzie przycinana ani okopywana , ale porośnie cierniem i ostem , nadto nakażę obłokom , by na nią nie spuszczały deszczu .

Izaj 5.9-10,18

9. Dlatego w moich uszach rozległ się głos Pana Zastępów : Zaiste, wiele domów spustoszeje , wielkie i piękne pozostaną bez mieszkańca.

10. Bo dziesięć morgów winnicy wyda jedną baryłkę wina, a jeden korzec ziarna wyda pół korca.

18. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości ...

Izaj 7.5-7

5. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc

6. Wyruszymy do Judy i przestraszymy ją, i podzielimy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala

7. Tak mówi Wszechmogący, Pan : To się nie stanie i tak nie będzie !

Izaj 7.23

23. I stanie się w owym dniu , że każde miejsce , gdzie jest tysiąc krzewów winnych wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem

Izaj 8.11-12

11. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy uchwycił mnie za rekę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc:

12. Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie !

Izaj 11.1-6

1. I wyrośnie gałązka z pnia Jessego , a latorośl z jego korzeni będzie wydawać owoc

2. To na nim spocznie duch Pana, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch poznania i bojaźni Pańskiej ( i będzie znajdował radość w bojaźni Pańskiej )

3. Nie będzie sądził według pozorów, nie będzie wyrokował według zasłyszanych wieści

4. lecz o sprawiedliwość pełną zatroszczy się dla biednych, na rzecz potrzebujących zawyrokuje słusznie . Jego słowo jest rózgą gwałtownika karcącą, zaś tchnienie jego warg niegodziwca zabija

5. Sprawiedliwość jest mu pasem u bioder , a wierność pasem u łona

6. Wtedy wilk będzie przebywał razem z barankiem , pantera położy się obok koźlęcia ...

>>>powrót