powrót

Uzupełnienie 28-03-2008

Uzupełnienie 30-03-2008

Uzupełnienie 2-04-2008

Uzupełnienie 11-04-200822-03-2008

Kryzys w USAKryzysowi instytucji fnansowych w USA towarzyszy spadek nastrojów i niepewność co do przyszłości . Jest to spowodowane nie tylko łatwo zauważalnymi i niepokojącymi zjawiskami gospodarczymi . Bardziej istotną przyczyną jest tu spadek stanu energii CHI ( czytaj ki ) na całym obszarze USA.

Spadek nastrojów zahamuje dynamikę społeczeństwa amerykańskiego i kryzys będzie nie do powstrzymania.

Pisałem już o tym , że wojna z Irakiem była słuszna i sprawiedliwa , bo usunęła zbrodniczy reżim i tu pomoc USA była bardzo cenna , i chwalebna . Następnie pisałem , że wojna w Afganistanie nie jest słuszna i że USA powinny od niej odstąpić , jednak to nie nastąpiło. Skutkiem jest cofnięcie energii CHI znad USA . O tych zjawiskach decyduje Mądrość , która jest ponad człowiekiem .

Dla porównania , kiedy spojrzymy na obszar Polski , widzimy utrzymujący się wysoki stan energii CHI . Badania nastrojów społecznych pokazują na duży optymizm Polaków chociaż stan zamożności większości z nich nie jest wysoki , i wszystkich ten powszechny optymizm dziwi. Optymizm jest podstawą istnienia grup i dlatego wysoki stan CHI jest tak ważny. Zapamiętajmy więc , że kiedy społeczeństwo nie postępuje sprawiedliwie jak również jego elity są takie , to pojawiają się zjawiska destrukcyjne , a pierwszym z nich jest zanik energii CHI .

Zapewne Amerykanom zależy na poprawie. Nastąpi ona dopiero wtedy , kiedy pokażą plan wycofania z Afganistanu oraz zaniechają ingerencji w tamtym regionie , bo nie jest ona potrzebna. Państwa Europy i Azji mają rozwijać się swoim torem a Ameryka swoim.

Uzupełnienie 28-03-2008

szukając podobnych porównań spoglądam na Niemcy i widzę ziemię jałową. Pisałem już o nich, że znajdą swoje miejsce w Indonezji . Muszą to zrozumieć , by wydobyć siebie z zapaści. ( o zakłóceniach na obszarze Europy , w tym o obecności Niemców pisałem w Ptasia grypa w Niemczech , jest tam odnośnik do mapy ze szzegółowym wskazaniem ich nowego miejsca pobytu )

Uzupełnienie 30-03-2008

podobnie jest z mieszkańcami Izraela. Dla państwa żydowskiego nie ma miejsca w obecnym miejscu. Miejsce dla zamieszkania Żydów wskazałem dokładnie na terenie europejskiej części Rosji oraz na terenie USA ( czytaj Izrael-komentarz )

Uzupełnienie 2-04-2008

kolejnymi państwami na terenie których dochodzi do podobnego zjawiska jak w USA są: Francja , z powodu zwiększonego zaangażowania w Afganistanie , które zapowiedział prezydent Francji oraz Hiszpania, Holandia, Norwegia , Belgia , Szwecja , Wielka Brytania , a te z kolei z tego powodu , że są monarchiami i uznają zwierzchność króla , którego władza pochodzi od Kościoła Katolickiego. Pisałem już wcześniej o tym , że sam Kościół Katolicki jest złą organizacją ( podałem szczegółowo powody tej oceny patrz Nowy Testament ) , jak również złe jest wszystko , co od niego pochodzi lub zależy.

Z powyższego rozwoju zdarzeń widzimy, że w sposób widoczny dokonuje się właśnie to , co zapowiedziałem w ubiegłych latach . Ludzie muszą się więc nauczyć liczyć z władzą Mądrości , która jest ponad nami . Nieaktualne stają się zatem dotychczasowe sposoby uprawiania tzw. polityki i tworzenia stref wpływów . Zamiast postępować jak dotąd podstępnie , musimy się nauczyć myśleć po prostu uczciwie . Tu ''po prostu'' oznacza jednocześnie łatwo i przejrzyście dla opinii publicznej.

Uzupełnienie 11-04-2008


W ostatnich dwóch dniach proces upadku nastrojów w USA pogłębił się znacznie , a w kolejnych dniach będzie jeszcze gorzej . Staną sie bezradni jak dzieci . W każdej chwili mogę cofnąć moje słowo , które USA pogrążyło i chcę to zrobić . Wtedy sytuacja w USA wróci do normy . Abym jednak mógł to zrobić , potrzebna jest zgoda z tamtej strony na moje warunki , a warunkiem jest , jak już powiedziałem , odejście od interwencji w Afganistanie i wycofanie wojsk NATO z rejonu , poza Irakiem . Wstępnie wystarczy dobra wola w tym kierunku i wyznaczenie terminów odwrotu .

Jak ktoś słusznie zauważył , recesja jest skutkiem błędnej polityki . Te same mechanizmy ekonomiczne wiele lat skutkowały , załamanie powstało więc nie z tej przyczyny.

Czy to , co mówię o odnowie USA jest możliwe ? ... przekonajmy się wspólnie ... z pożytkiem dla wszystkich . Czekam .


powrót