powrót

24 luty 2006

Ptasia grypa w Niemczech
Ptaki chorują ( porównaj Ptasia grypa ), bo jest zakłócony stan równowagi całego obszaru Trzeciego Procesu. Jest wiele czynników zakłócających. Jednym z nich, podstawowym, jest obecność Niemców w Europie ( porównaj Teraz bliżej (Niemcy w Europie) - mówię tam o Indonezji jako nowym miejscu pobytu Niemców > patrz mapa Obszar niemiecki ).

Pomimo zakłóceń, równowaga całego systemu jest stale przywracana, a ja w tym pośredniczę. Skutkiem tego jest osłabienie energetyczne obszaru zamieszkiwanego przez Niemców. Gdyby nie było to czynione, to wówczas choroba ta rozlałaby się wgłąb obszaru Trzeciego Procesu , aż po Kazachstan. Obserwujemy więc jak Niemcy nieustannie słabną jako grupa społeczna. Proces ten trwa już kilka lat i daje się zauważyć jako obniżenie żywotności Niemców, co znajduje swoje odbicie chociażby w obniżeniu ich dochodu narodowego.

Jeśli Niemcy nie przyjmą do wiadomości konieczności przeprowadzki , na którą mają dane, tam 'w górze', cztery lata, to proces degradacji całej ich grupy, tu, w tym miejscu, gdzie są obecnie, będzie postępował dalej. Jesteśmy więc świadkami usuwania Niemców z terenu Europy.


Co Niemcy mogą zrobić ? - Mogą przenosić się do krajów sąsiednich, lub dalej, ale zaistnieją w nich bez praw innych mniejszości narodowych do podtrzymywania swojej kultury, lub też mogą przenieść się w rejon pokazany na mapie 'Obszar niemiecki'.


Ograniczenia braku praw mniejszości zostają zdjęte z Niemców na terenie Indonezji. Swoje miejsce na Ziemi znajdą więc Niemcy właśnie tam, wewnątrz obszaru zaznaczonego owalną linią. Tam Niemcy znajdą i stworzą swoją ziemię , oczywiście w porozumieniu z obecnymi mieszkańcami tamtych terenów.


Obecność Niemców pośród narodów przez nich pokrzywdzonych powodowała w Europie stały stan zadrażnienia , nieufności i niepewności. Wyjście Niemców z Europy naprawia ten stan. Przez usunięcie tego głównego zakłócenia stworzona zostanie podstawa do przywrócenia równowagi obszaru Trzeciego Procesu.
Obszar ptasiej grypy - obszar epidemii

Wyjaśniam zjawisko polegające na tym, że znalezione zarażone zwierzęta rozrzucone są wokoło Polski.

Mapa 1 pokazuje jak wyglądałby obszar epidemii ( obszary zaznaczone białym kolorem) , gdyby w Polsce nie była przywracana równowaga, a dzieje się tak od wielu lat. Ponieważ proces naprawczy skutecznie toczy się ( między innymi przejawami widzimy utratę wpływów SLD ), to z całego obszaru pozostaje jego wycinek ( patrz Mapa 2).

Oczywiście główną przyczyną epidemii jest obecność Niemców, więc ostatecznie nie znika ten wycinek obszaru, który ich dotyczy.

Kolejnym czynnikiem zakłócającym ( co do obecnej wagi ) jest W.Brytania, gdzie istotną i negatywną jednocześnie rolę pełni Królowa Brytyjska (porównaj Królowie, książęta, lordowie ).Mapy sporządziłem dzięki uprzejmości Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu w Texasie w Austin ("Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin." ), korzystając z map zamieszczonych w domenie publicznej na serwerze http://www.lib.utexas.edu/maps/

powrót