powrót9-05-2011 21:50Zysk od działalności

W każdym rodzaju działalności oczekujemy dochodu od włożonej pracy . Na cenę produktu lub usługi składają się koszty własne oraz zysk , który jest rodzajem premii .

Koszty własne to płace i koszty materiałów , energii i utrzymania miejsca pracy . Płace mogą mieścić się w granicach od płacy minimalnej , ustalonej przez Rząd , do płacy maksymalnej w wysokości sześciu płac minimalnych .

Zysk do 10% przyjmujemy jako godziwy . Zysk powyżej 11% jest zyskiem niegodziwym .

Są tu ograniczenia . W niektórych branżach ( opisałem je w serii artykułów w tym roku ) ograniczyłem zysk do 8% a nawet do zera ( porównaj >>tutaj i >>tutaj i inne ) .

Zasługi

Uczciwa praca daje korzyści drugim . Taka praca buduje więc wartość osoby w społeczeństwie . Z tej wartości wynika szacunek . Jednak kiedy ktoś oczekuje za swoją pracę , choćby najlepszą , wygórowanych korzyści , to wartość osoby powinna ulec obniżeniu a nie zwiększeniu i tak teraz już będzie . Żądanie wygórowanych korzyści traktowane będzie jak przestępstwo i zostanie to odnotowane ''w górze'' , u Stwórcy , i będzie rzutować na pozycję społeczną takiej osoby oraz wprost na jakość jej życia .

Zasady współżycia społecznego wymagają od nas wzajemnego szacunku i nie godzi się wyzyskiwać drugiego . Powtórzę , wyzyskiem jest żądanie nadmiernych korzyści . Korzyści niewygórowane , w tym zysk do 10% , są godziwym zarobkiem .

Płace w firmie

Wysokość płacy powinna zależeć od wykształcenia i kwalifikacji . Posiadane wykształcenie , wykorzystywane w firmie , powinno znaleźć odbicie w płacy . Społeczeństwa europejskie mają bogate doświadczenie w wyznaczaniu wysokości płacy pracowników najemnych , więc nie będę tego tu omawiał . Jak wynika z mojego wywodu , nie ma miejsca dla wysokich pensji i premii właścicieli i kierownictwa . O zarobku decydować powinna stawka godzinowa i wymiar etatu odpowiednio do czasu pracy poświęconego na wykonanie pracy .

Dodatkowym zarobkiem właściciela firmy ( lub grupy właścicieli ) będzie zysk od wartości produkcji . Im większe przedsiębiorstwo , im większe korzyści dla społeczeństwa , tym większa będzie wartość tej kwoty . Tu przypomnę od razu , że nałożyłem ograniczenie na wartość majątku osób do 100 milionów złotych ( czytaj >>tutaj ) . W istocie wartość płacy minimalnej nie jest niezmienna , więc należy maksymalną wartość majątku odnieść do wysokości płacy minimalnej . Przy placy minimalnej 1500zł otrzymujemy , że 100milionów zł to 66,667 tys płac minimalnych . W przyszłości tak będziemy ustalać majątek malsymalny , według płacy minimalnej .

Zakończenie

W interesie każdego przedsiębiorcy leży , żeby zadbać i zmieścić się w tak zakreślonym obszarze godziwego zarobku i godziwego zysku . Jeśli tego nie dopilnuje , to po pierwsze obniżeniu ulegnie bezpośrednio jego komfort istnienia , następnie status społeczny , a ponadto , jako osoba negatywna , nie dostąpi on drugiego istnienia po śmierci .

Należy też zauważyć , że korzyści wymuszone , nie wynikające z działalności , na przykład tzw.łapówki , nijak nie mogą być traktowane jako godziwy zarobek . Zarobek jest wówczas , kiedy coś się robi , co przysparza wartości .


powrót