powrót27-03-2011 16:30

Handel hurtowy

Handel hurtowy to taki , w którym sprzedający , który nie jest producentem towaru , nie ma bezpośredniego doczynienia z klientem , odbiorcą końcowym ( konsumentem ) i kontaktuje się , w celu sprzedaży , z kolejnym pośrednikiem ( właścicielem sklepu , zaopatrzeniowcem w firmie itp.) . W pojęciu handlu hurtowego zawiera się też sprzedaż całych partii towaru, jednak dla naszych rozważań istotny jest tutaj element łatwości przekazania towaru , pozbawionego złożoności przekazania towaru ( i emocji towarzyszących ) pojedynczej osobie , która będzie jego właścicielem . Określenie to wskazuje więc nie tylko na hurtownie w dotychczasowym rozumieniu , gdzie w towar zaopatrywał się właściciel sklepu ale także na sklepy samoobsługowe ( także markety ) .

Płace w handlu hurtowym mogą wynieść najwyżej 6 płac minimalnych .

Zysk z takiej sprzedaży może osiągnąć najwyżej 8% , a w przypadku , kiedy transakcja dotyczy dużej wartości towaru , o wartości powyżej 5 płac minimalnych , zysk może osiągnąć najwyżej wartość równą 0,08 x 5 płac minimalnych ( jeśli przyjąć wartość płacy minimalnej 1500 zł , to ten zysk wynosi 600zł ) . W przypadku marketu , za transakcję przyjąć należy całą dobową sprzedaż . Zysk od niej , po odliczeniu kosztów własnych , w tym także płac , może wynieść więc najwyżej 600zł (sześćset złotych ) .

Tworzenie sieci sklepów natrafia na ograniczenie wielkości przedsiębiorstw oraz wielkość majątku właściciela ( >>tutaj ) .

Kto przekroczy powyższe ograniczenia nałożone na zysk , ten złamie PRAWO :

164/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że 'chodził po gzymsie podwieszony niewidzialną nicią', teraz uchodzi za bohatera i czerpie z tego korzyści

Gdyby ktoś miał wątpliwości do zasadności powyższych ograniczeń , to ich sens nie jest taki , żeby usunąć z Ziemi bogactwo ale taki , żeby nie dopuścić do niezasłużonego bogactwa , bo to byłoby krzywdzące dla tych , którzy osiągają swój dochód na poziomie minimalnym . Tylko tak pojęcie i odczucie płacy minimalnej zachowa swój rzeczywisty , i jednocześnie namacalny sens .powrót