powrót22-03-2011 13:50Szpitale

Szpitale nie mogą przynosić zysku . Na chorobie drugiej osoby nie można zyskiwać , to chyba oczywiste . Tak więc oczekiwania , że te instytucje przyniosą zysk są niemoralne . Jeśli pozwolimy na tworzenie szpitali jako instytucji zyskownych , to narazimy pracowników tych instytucji na złamanie PRAWA :

35/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że daje poparcie woli tam, gdzie widzi zysk, szybko cofając poparcie, kiedy zysk staje się wątpliwy


Dziwnie mi pisać o tak oczywistych , zdawałoby się , sprawach ale skoro minister finansów , Jacek Rostowski publicznie oświadczył wczoraj w debacie telewizyjnej z Leszkiem Balcerowiczem , że nie widzi niczego niestosownego w przesunięciu własności z OFE do ZUS , gdzie własność ''znika'' (co z kolei było oczywiste tylko dla Leszka Balcerowicza ) i ma nawet na to ekspertyzę Sądu Najwyższego RP , to najwyraźniej poczucie przyzwoitości też ''znikło'' zupełnie i to w osądach ''najwyższych'' w tym kraju . Przypominam więc Rządowi , Sędziom i Posłom , zabór mienia jest złamaniem PRAWA :

271/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że zabiera w celu przywłaszczenia jego mienie , doprowadzając go do stanu nieprzytomności lub bezbronności

Wprowadzenie tego poprzez ustawę jest doprowadzeniem obecnych właścicieli swoich składek do stanu bezbronności .

Kontynuując - Płace . - Płaca pielęgniarki – najniższa to 2(dwie) płace minimalne ustalone przez Rząd . Płaca lekarza od 4 ( czterech) płac minimalnych w górę do 7 ( siedmiu) , zależnie od zakresu obowiązków . Płaca Dyrektora szpitala maksymalnie 6 (sześć) płac minimalnych .

Koszt leczenia wynika z kosztów własnych szpitala przy zerowym zysku .

<>

Sens powyższych ustaleń docenimy dopiero , kiedy jako warunek normalności ustalimy 3% podatku dochodowego i żadnego innego ( bez VAT-u i bez różnorakich podatków jak np. akcyzy ) . Dopiero wówczas odczujemy prawdziwą wartość płacy minimalnej , ustalonej według obecnie obowiązujących zasad . Wówczas odczujemy też wagę dwóch , czterech czy sześciu płac minimalnych .<<>>powrót