powrót

2019-05-16 16:25; uzupełnione 2019-05-17 11:30; uzupełnione 2019-05-20Cywilizacje upadają w znacznej mierze bardziej z przyczyn wewnętrznych niż zewnętrznych . Słabną również dlatego , że … społeczności je reprezentujące nie są zdolne do dalszego dźwigania dorobku przeszłości

Javarhalal Nehru(1*)

Hiob 28:28 „...Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa."No i stało się . Żydzi utracili status narodu wybranego .

Usłyszałem o ordynarnym wyczynie "pana architekta" z Izraela , który "napluł na twarz Pana Marka Magierowskiego " ( już swoją zapłatę otrzymał ) - Pana Marka , który tak dzielnie reprezentuje nas w tym kraju architektów. Wyrazy współczucia Panie Marku . Proszę się tym nie przejmować . Cham pozostanie chamem . Są na świecie ludzie przyzwoici, którzy Pana szanują i dalej będą szanować .

Co tu komentować ? Po ekscesach panów Netanjahu i Katza w tym roku ( >>tutaj i >>tutaj , i >>tutaj ) można tylko stwierdzić : "jaki pan , taki kram" .

Żydzi z Izraela przekroczyli wszelkie granice nie tylko przyzwoitości . Oni przekroczyli granice rozsądku i wkroczyli w obszar szaleństwa , przekraczając zakaz zaboru czyjejś własności ( Wzgórza Golan ) . Tym samym zniweczyli swój wizerunek narodu wybranego , powołanego do pielęgnowania sprawiedliwości i wrażliwości społecznej . Co gorsza , także Żydzi spoza Izraela dołączyli się bardzo aktywnie do tych wyczynów . Teraz wszyscy ponoszą tego konsekwencje , wszyscy gdziekolwiek są , także ci w Polsce , w USA , Rosji , gdziekolwiek . Naród wybrany w całości przestał być narodem wybranym , a stał się przeklętym .

Przewidywałem to w miarę rozwoju zdarzeń , no i stało się . Stwórca-Bóg odwrócił się od nich . Mamy zmianę planów .

Pisałem tutaj o obszarze przeznaczonym do zamieszkania dla Żydów (>>tutaj ) . Wycofuję ich z tego projektu . Nie ma tam dla nich miejsca .

Jednak dalej istnieje potrzeba zasiedlenia tego obszaru . Polacy tam pojadą , by się osiedlić . Jak pisałem jakiś czas temu , nasz naród otrzymał "w górze" , u Stwórcy-Boga , status narodu wybranego , podobny do tego jaki do tej pory mieli tylko Żydzi . Mieli , bo właśnie go utracili . To my teraz pełnimy w Procesie Trzecim funkcję stabilizującą . Polska jest wrażliwym i czującym sercem Europy i całego kontynentu Eurazji . Musimy tylko strząsnąć z siebie czarnych , co wkrótce nastąpi .

Komentarz

Można się tylko buntować , a można też chcieć zrozumieć . Netanjahu był (jest) popierany przez ortodoksów . Tak więc nie zauważyli oni , że wraz z nim wkraczają na ścieżkę niesprawiedliwości . „Dźwigać dorobek przeszłości” to kroczyć wraz z nim , dźwigając go z mozołem w czasie teraźniejszym i tego zabrakło .

UWAGI:

1*/ The discovery of India, London 1951 ; Odkrytije Indii, Moskwa 1955, s.277


powrót