powrót

2019-05-13 15:35

Znowu te błędne roszczenia

Znowu te błędne roszczenia . Nie nazwę ich „żydowskimi” , bo nie wszyscy Żydzi je popierają .

W TVPinfo czytamy ( >>tutaj ) :

MSZ: Wizyta delegacji izraelskiej została odwołana na wniosek Polski MG 12.05.2019, 23:44 aktualizacjaa 13.05.2019, 05:55

"„W nawiązaniu do publikacji medialnych MSZ pragnie zdementować, że 13 bm. złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z panem Avi Cohen-Scali, dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej” – pisze w komunikacie na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu polskiego MSZ. "

Ile razy widzimy kogoś sięgającego po nie swoje , tyle razy zastanawiamy się , ile w nim jest podłości , a ile głupoty . Sięgając głębiej odkryjemy , że u niektórych z nich , ale tylko u niektórych , drzemie ponadto w ich wnętrzach poczucie krzywdy za Holokaust , co zaciemnia im rozum . Holokaust był karą za komunizm , w którym aktywnie uczestniczyli . To był koniec tamtego świata, który wstrząsnął wszystkimi , i zszokował pół świata , szczególnie w Europie Środkowej , ale to było ponad 70 lat temu – już trzy pokolenia .

Ekl 3:7

7 Nastaje chwila rozdarcia szat, nastaje moment zszywania szat

trwało milczenie, trwa(ł) też czas mówienia

Jak w biblijnej historii , kiedy Stwórca-Bóg "wygnał przed tobą inne narody , bo były niemoralne" ( konsekwentnie łączę pojęcie aktu stworzenia i boskości , bo nagromadziło się na Ziemi całe mnóstwo bożków innego pokroju - tu bóg , tam bóg , nie do odróżnienia ) , tak teraz "wygnał ciebie , bo okazałeś się niemoralny" , jak niemoralny jest komunizm , który propagowałeś . Wygnał lub unicestwił twoich przodków w Europie , a ich dobra pozostawił mieszkańcom tych ziem , ku ich pożytkowi . I teraz wara tobie od tego , co jest już ich . I to byłoby tyle w tym temacie . Wszelkie roszczenia do tych dóbr są sięganiem po nie swoje ( porównaj >>tutaj ) .

Tmes of Israel ( >>tutaj ) cytuje oświadczenie minister Gila Gamliel z Ministerstwa Równości Społecznej . Mówiąc w jej imieniu , gazeta potwierdza jej dążenie do "odzykania żydowskiego mienia skradzionego w czasie Holocaustu" ( "to restore Jewish property stolen during the Holocaust") . Dobra będące niegdyś własnością Żydów pomordowanych , zostają nazwane „żydowskim mieniem” i dodatkowo „skradzionym" . Ani to mienie żydowskie , bo to już mienie lokalnej społeczności , ani ono skradzione , bo nikomu go nie zabrano ( za wyjątkiem , kiedy prawni spadkobiercy żyją do teraz , i tu nikt nie ma wątpliwości , że trzeba to oddać , bądź odszkodować ) . Jeśli Pani Minister jest aż tak nieprecyzyjna w głowie i w mowie , jak podaje to gazeta , to biedni obywatele tego kraju , którym przewodzi , ku naszej stracie , bo trzeba się od nich jak od uprzykrzonych much opędzać .

Eliminacja

Od dzisiaj licząc , za jedenaście dni "nie będą podobać się Stwórcy-Bogu" nie tylko ci, którzy aktywnie prowadzą i rozwijają sprawę tych roszczeń , ale także ci, którym się one tylko marzą , w ich głowach . Za jedenaście dni klamka zapadnie i stracą życie ( oczywiście życie przyszłe ) oraz stracą wpływ na bieg zdarzeń . Jedenaście dni na przemyślenie , zrozumienie i pokorne cofnięcie się . Ten czas , to niewątpliwie szansa dla rozżalonych , a jednak skłaniających się do działania w zgodzie z PRAWAMI (>>tutaj ).

Ostatnio zbiegło się wiele takich zadziwiających zdarzeń , bardzo sobie podobnych naruszeń praw , jak : darowizna ze Wzgórz Golan dla Izraela ( rezygnacja z pseudodarowizny możliwa do 9 czerwca >>tutaj ) , darowizna z Jerozolimy czy pomysł przemianowania Palestyńczyków na Libańczyków(!) z zakazem(!) przekraczania granicy z Izraelem . Trump jest szalony , ale z nim jest przecież sprzymierzony zwycięski (!) premier Izraela ( za nim stanęli : jego partia Likud i liczni wyborcy ) . Izrael wkroczył na ścieżkę szaleństwa , a z pewnością ta część jego żydowskich obywateli , która kurczowo trzyma się Izraela .

Arogancja

Znana jest historia węzła gordyjskiego . Przyszedł arogant , który w pogardzie miał myślenie , a nad myślenie przedkładał siłę i przemoc , i przeciął węzeł mieczem , i po problemie , w jego własnym mniemaniu - my odnotowujemy jedynie sprymitywizowanie obyczaju i „dumną” (durną) rezygnację z myślenia . Teraz pojawia się kolejny arogant , trzymający zamiast miecza dużą walizkę z pieniędzmi . Węzeł bliskowschodni można rozwiązać , rozumiejąc go , i takim rozwiązaniem jest Nowa Jerozolima ( o Nowej Jerozolimie >>tutaj ) , czyli rezygnacja z pomieszkiwania Żydów między Arabami .


powrót