powrót

2018-07-01 21:25

Ustawa JUST i żydowskie roszczenia do polskiego majątku

O żydowskich roszczeniach do mienia zmarłych w czasie IIWŚ Polaków pochodzenia żydowskiego , zwanego przez nich "mieniem bez spadkobierców", oraz o wspierającej te roszczenia Amerykańskiej Ustawie JUST czytamy >>tutaj :

początek cytatu>>

"Mimo symbolicznego charakteru ustawa budzi zastrzeżenia prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spuli i grupy działaczy polonijnych, którzy apelowali, aby członkowie Polonii poprzez naciski na reprezentujących ich kongresmenów starali się doprowadzić do odrzucenia ustawy. Akcja ta nie przyniosła spodziewanych rezultatów.

Największe zastrzeżenia organizatorów akcji budzi użycie w ustawie JUST i w Deklaracji Terezińskiej pojęcia własności bezspadkowej (heirlees property). Wskazuje się, że w ten sposób podmioty żydowskie niemające bezpośredniego związku z ofiarami Zagłady będą mogły przypisywać sobie prawo do ich mienia.

8 lat temu po podpisaniu Deklaracji Terezińskiej Władysław Bartoszewski oświadczył, że „nie może być mowy” o scedowaniu mienia ofiar Holokaustu na kogoś innego niż prawowici spadkobiercy. W przypadku braku legalnych spadkobierców polskie prawo przewiduje przejęcie mienia spadkowego przez skarb państwa." << koniec cytatu

Roszczenia żydowskie są sprzeczne z prawami opartymi na prawie rzymskim , obowiązującymi powszechnie w cywilizowanym świecie , także w USA(!) .

Te roszczenia nie podobają się Bogu-Stwórcy i są Jemu szczególnie niemiłe.

Poniesie karę Żyd , który nie będąc spadkobiercą w rozumieniu praw opartych na prawie rzymskim , rości sobie pretensje do majątku zmarłego obywatela dowolnego państwa .

Poniesie karę osoba , która wspiera Żyda , nie będącego spadkobiercą w rozumieniu prawa opartego na prawie rzymskim , w jego roszczeniach do majątku zmarłrgo obywatela dowolnego państwa .

Tu przypomnę słowa :

Pwt 18:20 "Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć."

Proszę zauważyć , że stanowisko Stwórcy w omawianej sprawie jednoznacznie wyklucza sens opowiadania się po stronie żydowskich roszczeń , a także wyklucza sens podporządkowania się Ustawie JUST .

Manipulacja pojęciami

Pozwolę sobie zauważyć , że pojęcie "mienia (własności) bezspadkowego" ( w ustawie JUST "heirless property" czyli "mienie (własność) bez dziedzica" ) jest pojęciem pustym , bo nie wskazuje ono nam , pozostającym w obszarze naszego prawa , żadnego konkretnego obiektu , żadnej konkretnej rzeczy . Mówiąc inaczej , nie istnieje nic takiego jak “mienie bezspadkowe” , czyli pojęcie to nie ma reprezentacji materialnej .

Własność osoby

Majątek , czyli dobra materialne , przestaje być mieniem (własnością ) , kiedy umiera właściciel ( “mieć coś” może tylko ktoś ). Kiedy nie istnieją spadkobiercy do majątku ( do dóbr materialnych) po zmarłym , to brak właściciela , przeszłego oraz potencjalnie przyszłego skutkuje tym , że dobrom tym nie możemy nadać kwalifikacji czyjegokolwiek "mienia(własności )” , i ostatecznie , i definitywnie przestają one być własnością osób , i wówczas te dobra materialne przechodzą na własność Państwa , czyli społeczności , w której żył zmarły . Taka jest konsekwencja reguł spadkowych , obowiązujących w Europie , ale i w USA (!) , i wszędzie , gdzie prawo oparte jest na prawie rzymskim .

Tak więc , kiedy ktoś wygłasza takie nielogiczne sformułowania w Polsce , w Europie, czy nawet w USA , gdzie obowiązuje prawo własności oparte na prawie rzymskim , to musi liczyć się z tym , że w tych systemach prawnych są to oczywiście pojęcia puste i tak , w konsekwencji uznać musimy , że Ustawa JUST opowiada nam o niczym , o czymś , co nie istnieje , czego w naszym kraju po prostu nie ma . Ustawa opowiada o niczym Europejczykom , a także samym Amerykanom (!) , którzy tę ustawę stworzyli . Żydom opowiada o czymś , w ich mniemaniu , ale nam o niczym .

Ostatecznie więc , idąc dalej tym tokiem rozumowania , nie możemy oddać czegoś , czego nie ma , nawet gdybyśmy chcieli to bardzo zrobić , nawet powodowani miłością do Żydów , choćby największą . No to co odpowiemy Żydom ? Niestety , ale waszych żądań nie spełnimy , bo to , czego od nas chcecie , po prostu nie istnieje . Nawet , jeśli wymusicie na nas jakąś kwotę pieniędzy , czy kawałek ziemi , czy zabudowania , bo znajdą się decydenci , którzy wam ulegną , to w istocie nie będzie to zwrot należnych dóbr , ale będzie to zabór wartości dokonany przemocą .

Naruszone prawa

Stoi przed sklepem człowiek z wyciągniętą ręką , a w niej trzyma narzędzie do rozbijania szyb . Sięga po nie swoje . Zaraz rozbije szybę i dokona zaboru mienia . Już sięgnął , ale jeszcze nie wziął , bo od dóbr oddziela go przeszkoda .

Dążąc do swoich celów , do przerzucenia na nas win Niemców i do odarcia nas z naszego stanu posiadania , już naruszyliście wobec nas PRAWO i każdy z was , który to uczynił już został ukarany , dlatego źle wam teraz w tym waszym Izraelu . Nie , nie cieszę się , ale patrzę jak można zmarnować sobie swój byt obecny i przyszły . Sporo tego :

166/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, że kiedy przeczuwa zbliżanie się czasu pretensji ze strony drugiego, wówczas ruga go za byle co, byle te pretensje odsunąć < najpierw doprowadziliście do uchwalenia Ustawy JUST , a ponieważ przewidzieliście nasz opór , to potem wypowiedzieliście nam wojnę o ustawę o IPN , w której tworzeniu wasza ambasador uczestniczyła 1,5(!) roku , i której wszystkie (!) sugestie zostały uwzględnione w tekście ustawy

228/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że przedstawia siebie jako obrońcę dobra, które mogło ponieść uszczerbek, ale na szczęście on to spostrzegł ( maska dla łajdactwa, które następnie chce uczynić) < w ustawie JUST przedstawiacie siebie jako obrońców ofiar Holocaustu, ale to tylko pretekst , bo kierujecie się chciwością

250/ Nie ma wolności człowiek odsuwać od siebie wiedzę historyczną o Niemcach , bądź lekceważyć ją, by móc im sprzyjać < jeden z waszych szefów( ścisła elita) Ronals.S. Lauder , szef WJC , używa pojęcia “naziści” zamiast Niemcy , czym zaciera prawdę o niemieckich zbrodniarzach , a propaganda Izraela zmierza do przesunięcia win z Niemców na Polaków

181/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że swój egoizm i samowolę skrywa pod płaszczem uprzejmości < chętnie umawiacie się z nami na rozmowy I podobno jesteście w ich trakcie niezwykle uprzejmi , a i tak realizujecie swoje niegodziwe cele

61/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że widok słabnięcia innych poprawia się jego samopoczucie, łowi więc chciwie takie obserwacje i napawa się nimi < usunięcie z ustawy IPN fragmentów o karaniu za kłamstwa uznaliście za nasz sukces I trąbiliście o tym dookoła , wiedząc , że to była porażka , bo była to porażka

70/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że żąda w sprawie dowodu na celowość działania – metoda na powstrzymanie od działania , bo każdą argumentację łatwo podważyć < domagacie się nieustannie argumentów za ściganiem kłamstwa historycznego , sami ścigając i karając kłamstwo oświęcimskie , i nieustannie dziwicie się naszej argumentacji , jakby była niezwyczajna i nieomal niemożliwa do pojęcia – byleby zamącić . Powtórzcie to jeszcze raz , I jeszcze , słuchamy uprzejmie I niedowierzamy , też bardzo uprzejmie

349/ Nie ma wolności człowiek atakować tych, którzy odkrywają się spontanicznie, życzliwie < zarzucacie nam nieustannie złą wolę , a otrzymaliście od Polski najwięcej życzliwości w Europie I w ogóle w świecie , I zdaje się was to bawić , a jest to obrzydliwe do bólu

435/ Nie ma wolności człowiek wchodzić w kontakt z drugą osoba, poszukując sposobności uzyskania przewagi w jakikolwiek, choćby błachy sposób < podtrzymujecie z nami kontakty i domagacie się ich , a to przez ambasador , a to przez komisje do badań historycznych , I wykorzystujecie te spotkania , ze swojego nieczystego celu zagarnięcia naszych dóbr nie ustępując

356/ Nie ma wolności człowiek wepchnąć drugiego w nieprzyjemną sytuację , jeśli służy to sięgnięciu po cel własny < domagacie się od nas pieniędzy , które położą nasz kraj na łopatki I wszyscy się tego boimy. Zarzucacie naszemu państwu zbrodnię Holocaustu , chociaż to państwo jako jedyne w świecie wówczas broniło was . Broniło was państwo I elity , I wiele szlachetnych jednostek , a przestępcze jednostki jakie były wśród nas znajdą się wszędzie , tak , jak znalazły się także wśród was . Ohyda , to jedyne trafne określenie na takie postępowanie z nami .

427/ Nie ma wolności czlowiek postępować z drugim jak z przedmiotem, który używa się dowolnie, nie zważając na jego protesty, uwagi, upodobania < dyskutujecie z nami nieustannie , jednocześnie powtarzacie te swoje brednie z uporem , I sprzyjacie ich rozpowszechnianiu , te o zbrodni Holocaustu dokonanej przez Polaków. Wychowujecie swoje młode pokolenie w nienawiści do Polski . Utrwalacie też te drugie brednie , te o “mieniu bezspadkowym” wbrew naszym protestom, bo to brednie są i wy to doskonale wiecie

powrót