powrót

2019-03-08 17:15

Sekretarz Generalny NATO z wizytą w Warszawie . Jens Stoltenberg odkrywa to, co wie

Jens Soltenberg gości w Warszawie z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO ( Polskie Radio ) .

Jens Stoltenberg to głowa NATO, organizacji militarnej , do której Polska należy , podobno z korzyścią . Oficjalna wersja działalności głosi : „NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.” ( Wikipedia) .

Stoltenberg wie o celach działań tej organizacji z całą pewnością najwięcej , dużo więcej od nas i nieopatrznie , nie chcąc zapewne tego powiedzieć , wyjawia nam prawdziwy sens działań NATO . Zrobił to przy okazji wizyty w Czarnogórze dnia 6 marca 2019r.

Na oficjalnej stronie NATO mamy okazję zapoznać się z poniższym tekstem (>>tutaj ) :

Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the President of Montenegro, Milo Đukanović

Jens Stoltenberg [NATO Secretary General]: First of all, I welcome very much the decision by Montenegro to contribute to the NATO training mission in Iraq because this is an important mission. The purpose of the mission is to train the Iraqi forces to help them to modernise and to strengthen their capabilities, their capacity, to make sure that ISIL, Daesh, never is able to come back and, and . . . and again become a real threat to Iraq, but also to NATO Allies. An NATO strongly believes that the best way to fight terrorism is to train local forces, enable them to stabilise their own country. And that’s the reason why we do training, assisting and advising in Afghanistan and also why we train soldiers in Iraq. So I . . . I very much welcome the contribution of . . . of the . . . of Montenegro to our training mission in Iraq.

w przekładzie na polski czytamy:

Wspólne oświadczenie dla prasy Sekretarza Generalnego NATO i Prezydenta Czarnogóry Milo Dukanovica

a w nim m.in. czytamy .

Jens Stoltenberg :

Przede wszystkim bardzo cieszę się z decyzji Czarnogóry o przyczynieniu się do misji szkoleniowej NATO w Iraku, ponieważ jest to ważna misja. Celem misji jest wyszkolenie sił irackich, aby pomóc im w modernizacji i wzmocnieniu ich mozliwości, ich zdolności, aby upewnić się, że ISIL, Daesh, nigdy nie będzie w stanie wrócić, i. . . i ponownie stają się realnym zagrożeniem dla Iraku, ale także dla sojuszników NATO. NATO mocno wierzy, że najlepszym sposobem walki z terroryzmem jest szkolenie lokalnych sił, umożliwienie im ustabilizowania własnego kraju. Właśnie dlatego szkolimy, pomagamy i doradzamy w Afganistanie, a także szkolimy żołnierzy w Iraku. Więc ja . . . Bardzo się cieszę z wkładu. . . z. . . Czarnogóry na naszą misję szkoleniową w Iraku. “

Komentarz

Z tekstu wyłania się dość jasno treść , wyrażona w mowie ukrytej ( patrz UWAGA 1*; porównaj także podobne zdarzenie w wypowiedzi Netanjahu >>tutaj , kiedy treści jawnej zaprzecza treść ukryta , ujawniająca prawdę ) o tym , że puste miejsce po DAESH zostanie wypełnione w przyszłości , że ponownie powstaną siły zbrojne o podobnym charakterze , z którymi NATO będzie mogło ponowić walkę , a służyć ma temu szkolenie miejscowych właśnie przez NATO . Rachuby takie oparte są o znajomość lokalnych konfliktów , a uzbrojeni i szkoleni , prędzej czy później zaczną działać na własną rękę , czyli „DAESH umarło pokonane i ... i ponownie powstanie. NATO da tego umożliwienie , szkolimy żołnierzy , bardzo szkolimy

Niektórym trudno będzie oswoić sobie tę ujawnioną treść . Jak widzimy jasno, nie chodzi o to , by dogonić króliczka , ale by gonić go i to bez względu na moralną stronę tego , że podsyca się niepokoje i agresję , i mordy , a wszystko po to , by toczyć zwycięską batalię pod hasłami niesienia kultury i porządku , żeby uchodzić za tę lepszą część ludzkości . Pomimo szokującej treści mowy Sekretarza Generalnego NATO , który „wie na pewno” , czym jest NATO – w końcu , jako sekretarz ma dostęp do najsekretniejszych informacji , więc wie , to pomimo doznanego szoku doceńmy świadomość tej prawdy .

Nic nie jest tak interesujące jak prawda , bo jej znajomość pozwala nam ujrzeć prawdziwe oblicze zdarzeń , w których uczestniczymy , bądź uczestniczyć zamierzamy . Znajomość prawdy pozwala nam nie popełniać błędów , bo przecież nie we wszystkim chcemy uczestniczyć , co nam inni zaproponują . Nadarza się właśnie okazja , żeby się nad tym poważnie zastanowić , bo w naszej historii nie było tego rodzaju działań , nastawionych z góry na wspomaganie z wyprzedzeniem procesów społecznych napędzanych agresją (!). Są to niewątpliwie działania antykulturowe .

Mówiąc prosto , jest to dawanie broni i umiejętności jej używania tym , po których można spodziewać się , że w niedalekiej przyszłości użyją jej przeciwko sobie , lub przeciwko sąsiadom , a wtedy będzie okazja , żeby ich spacyfikować , w glorii i chwale , jako przodująca siła świata . Sami oceńcie , ale dla mnie jest to obrzydliwe .

Nie wolno nam tego zaakceptować , ani w żadnej formie popierać . To staje się teraz zadaniem dla naszej dyplomacji .

Obok nas na ławce usiadł przestępca- nie bójmy się tej kwalifikacji , bo prawdziwa, ani tym bardziej tego słowa . Jeśli nie sprzeciwimy się , to stracimy naszą szlachetność . Że sprzeciw nie jest prosty ? Nie jest . Już widzę przerażenie wszystkich rutyniarzy , okopanych w swoich ciepłych miejscach . Gdyby życie było proste , to nie byłoby sukcesów , bo te zawsze są poprzedzone trudnościami .

Ta sytuacja jest z jednej strony wyzwaniem , a z drugiej sprawdzianem dla naszego rządu .

Pozostaje jeszcze pytanie , jaka część urzędników tej organizacji oraz polityków na świecie , jaka część zna te ukryte cele NATO , a jaka działa w dobrej wierze , ulegając oficjalnej wersji , mówiącej o NATO , że to pakt obronny „pełniący rolę stabilizacyjną, podejmujący działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

Ocena działań NATO u Stwórcy

Prawdziwe cele NATO , jak i sposób , w jaki wciąga ono w swoje działania państwa i narody , nie podobają się Stwórcy-Bogu . Osoby świadomie uczestniczące w tych działaniach , w tej zasmucającej farsie , łamią poniższe PRAWA , a Stoltenberg , występujący dostojnie w imieniu NATO , jak i inni , jemu podobni , wygłaszający szczytne lecz kłamliwe hasła o działalności NATO , oni łamią także prawa 182 i 185 wymienione na końcu :

85/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że mając ukryty cel, którego postanowił nie nie ujawnić, przystępuje do osoby, grupy, bez planu, poszukując możliwości realizacji - 'agent'

348/ Nie ma wolności człowiek "urywać" systematycznie z drugiego do siebie , aż do jego zatracenia, w szczególności kiedy postępuje tak ojciec z własnym dzieckiem

381/ Nie ma wolności człowiek nalegać na drugiego, bez poszanowania jego wolności, by tamten ugiął się i był powolny jego egoistycznym planom

397/ Nie ma wolności człowiek wykorzystywać struktury organizacyjne Unii Państw Europejskich, Organizacji Narodów Zjednoczonych i każdej innej legalnej organizacji międzynarodowej do uzyskania korzyści bądź przewagi jednej nacji kosztem drugiej lub kosztem wszystkich innych członków

412/ Nie ma wolności człowiek postępować z innymi tak, że dla stworzenia swojej przewagi w grupie gotowy jest odstąpić od reguł i robi to

393/ Nie ma wolności człowiek proponować drugiemu coś, co go ucieszy , z postanowieniem niespełniania w długim czasie, ze świadomością dręczenia, w szczególności powyżej 10 tygodni

396/ Nie ma wolności człowiek organizować akcji przenikania w szeregi drugiego narodu z myślą wykorzystania go jako siły roboczej dla swojego narodu

238/ Nie ma wolności człowiek postępować tak, żeby rozprawiać stale o dobroci, mając świadomość, że to dobra tarcza przed podejrzeniami i czynić zło , i dbać o to , by otaczała go sława dobroczynności

269/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że nikt nie może mu przeszkodzić w swobodzie stawiania żądań, interesy i argumenty innych pomija

182/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugim tak, że swój egoizm i samowolę skrywa pod płaszczem eleganta, ' światowca'

185/ Nie ma wolności człowiek postępować z drugimi tak, że skrywając egoizm i samowolę pod płaszczem światowca dodaje : 'ze mną zyskacie'

Złamanie PRAW pociąga za sobą karę . Wynika z tego dla tych osób wiele problemów osobistych . Wiele z tych osób wchodzi w skład elit narodów i pociągają oni za sobą w dół całe państwa .

Stoltenberg w Polsce , co powiedział

Na oficjalnej stronie NATO mamy okazję zapoznać się z treścią wypowiedzi Stoltenberga w Polsce , w dniu 2019-03-07 ( >>tutaj ) . Dla czytelności artykułu analizę wypowiedzi zamieściłem w osobnym pliku ( >>tutaj ) , a poniżej cytuję tylko mowę ukrytą zawartą w wypowiedzi Stoltenberga .

Stoltenberg:

Polska pomagając , bierze(sz) NATO obecność w obronę . Polska angażując się w działania NATO , uwiarygadnia jego istnienie takim , jakim ono jest . Polska ma ładną historię - nie mamy się czego wstydzić , i ponadto tak chwalebnie wyszła z IIWŚw , jako państwo i naród angażujący się w walkę o wolność i sprawiedliwość , że nasze wsparcie ma ogromną wagę i Stoltenberg to wie . Dobrze jest usiąść na ławce obok kogoś szlachetnego , bo to przydaje blasku . Stoltenberg ma świadomość , że działania NATO nie są chwalebne, stąd wyszło to , że "trzeba NATO brać w obronę".

Ten fragment jego wypowiedzi nabiera szczególnego znaczenia w kontekście spotkania Stoltenberga z prezydentem Czarnogóry , które opisałem wyżej . Oczywiście zamiary NATO , wzniecania niepokojów , nie dają się obronić żadnym sposobem . Dlatego zresztą Stoltenberg nie mówi o nich jawnie .

Swoją drogą , zauważamy tu , że z tej jego wypowiedzi i opinii przebija się rzeczywista wartość naszego kraju i narodu , wbrew opinii , forsowanej o nas ostatnio przez Żydów ( niektórych , co trzeba od razu mocno zaznaczyć ) oraz wbrew opinii płynących z Europy , nam nieprzychylnych , głównie od manipulujących historią Niemców .

Mowy polityków

Wizyty i przemowy , po co im to ? Jeżdżą to tu , to tam , mówią coś , wyjeżdżają . Ich mowy są pokrętne , a cele niejasne . Wyjeżdżają nasyceni samozadowoleniem i pewnością swojej przewagi , pozostawiają po sobie pustkę i poczucie jałowości , i niepewności . My ufamy , że mówiąc do nas z uśmiechem na twarzach , mówią szczerze i życzliwie to , co myślą . Stajemy się ofiarami ich przebiegłości . Jednak chroni nas Stwórca-Bóg . Bezkarność skończyła się . Dlatego u nas jest pogodnie . Od wielu już lat rozwijamy się . Bogacimy się . Jesteśmy coraz spokojniejsi i pewniejsi swego , a u nich zapanował bałagan , osłabienie sił , brak wizji rozwoju i wzajemne kłótnie .

Uwaga do dziennikarzy

Kiedy relacjonujecie zdarzenia , to robicie skróty z wypowiedzi uczestników zdarzeń . Piszecie nie to , co oni mówią , ale to co wam wydaje się , że oni mówią oraz pomijacie wiele fragmentów jako nieistotne .

Tych kilka przykładów z ostatnich dni ( Netanjahu, Katz, Stoltenberg ) pokazuje pokrętność ludzkiej mowy w wydaniu bardzo negatywnym . Kiedy macie najmniejszy cień wątpliwości , a może nawet zawsze , zamieszczajcie pełne wypowiedzi w osobnych plikach . Niech każdy ma możliwość spojrzenia na nie samodzielnie . Mamy różną wrażliwość . Jedni są spostrzegawczy w tej materii mniej , a drudzy bardziej .

Zwróćcie uwagę , ze w tekście wypowiedzi Stoltenberga w Czarnogórze, zamieszczonej na stronie NATO , znalazły się nawet znaki przestankowe czyli „...” ilustrujące zawahania w jego wypowiedzi . Nawet to jest ważne . Bądźcie precyzyjni w swoich relacjach , a sprawicie , że w przyszłości wiele osób otrzyma szansę uniknięcia wprowadzenia w błąd .

Aspekt moralny

Jak już pokazałem wyżej , Stwórcy-Bogu nie podoba się opisane wyżej , sprytne postępowanie . Mamy też , myślę , świadomość , że jest to postępowanie nieładne , niechwalebne i stąd powinno ono być naganne . Powinniśmy wypracować postawę społecznej nagany dla takiego postępowania , podobnie jak ganimy wszelkie kłamstwo w życiu publicznym .

Ogromny jest wymiar szkód czynionych przez polityka , który przemawia w ten sposób do milionów . Trzeba wyraźnie zaznaczyć , że wielkość strat zależy w dużym stopniu wprost od braku rozeznania publiczności w jego działaniu ( tu istotna jest waga dokładnej dziennikarskiej relacji ) oraz od niepewności oceny takich działań , wynikającej z braku ukształtowanej krytycznej postawy moralnej wobec takich przestępstw .

Na koniec pozwolę sobie na porównanie do problemów ekologicznych . Tak , jak szkodzi nam zaśmiecanie atmosfery wyziewami z kominów i rur wydechowych samochodów , i walczymy z tym , żeby się nie udusić , tak szkodzi nam zaśmiecanie przestrzeni publicznej kłamliwymi i pokrętnymi wypowiedziami , gdziekolwiek i ktokolwiek tak przemawia , czy to mąż do żony w domu lub żona do męża, czy to polityk zwracający się z miłym uśmiechem do milionów . Obecnie dusimy się w atmosferze fałszu, podstępów i kłamstw . Nikt już nikomu nie ufa , bo modne stało się zdobywanie przewagi za wszelką cenę , nawet za cenę człowieczeństwa . Sięgnęliśmy dna .


Ekl 12.13

Bój się Boga Stwórcy i przestrzegaj praw , bo w nich jest człowiek


Uwagi:

1*/

Nasz język jest wielowarstwowy. W ciągu słów, które wypowiadamy , we wnętrzu niektórych słów, mogą zostać wyróżnione pojedyncze litery, które ułożą się w słowa, niezauważalne wprost dla słuchacza, jednak odczuwalne i odciskające swoiste piętno na całej ich treści. Także całe , pojedyncze słowa mogą tworzyć odrębną treść i tak jest tym razem .

Tę cechę naszej mowy opisuje Michael Drosnin w książce 'Kod Biblii' Wyd.CiS 1998.

Drosnin analizuje i omawia treści, którymi przemawiał Bóg do proroków. W nich odnajduje ciągi liter, rozsiane w długich fragmentach tekstu. Układają się one w sensowne całości, z których można odczytać przyszłe zdarzenia. Na stronie 28 czytamy : 'Biblia jest jak olbrzymia krzyżówka. W niej zaś od początku do końca tekstu, zakodowane są słowa łączące się w ukrytą opowieść.'”
powrót