powrót


12

1 Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach młodości, zanim nadejdą smutne dni


i nastaną lata o których powiesz: "Nie podobają mi się one".2 zanim ściemnieją słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy


a po deszczu powrócą chmury


3 Gdy zadrżą stróże domów a silni poczują zmęczenie


gdy ostatnie mielące ustaną w pracy a wyglądające przez okna okryje mrok4 Gdy przymknięta zostanie brama od ulicy i odpłynie stukot młyna


a wstawać będziesz z porannym śpiewem ptaków, kiedy córki pieśni już zamilkną5 Gdy lękać się będziesz wzniesień i przeszkód na drodze


gdy zakwitnie drzewo migdałowe i z trudem wlec się będzie szarańcza a żądza przeminie


Kiedy człowiek idzie do domu wieczności a żałobnicy krążą po ulicach6 Aż wreszcie zerwie się srebrny sznur i stłucze się lampa złota


I urwie się wiadro nad źródłem i złamie się koło nad studnią7 I wróci proch do ziemi, gdzie był a duch wróci do Boga, który go dał


8 Wszystko podlega przemianie - powiedział Mędrzec - wszystko podlega przemianie9 Mędrzec uczył lud wiedzy, rozważał i badał, i ułożył mnóstwo przypowieści10 Mędrzec usiłował znaleźć piękne słowa i pisał słowa istotne, i trafne11 Słowa mędrców są jak kolce a ich przypowieści jak mocno wbite gwoździe


Pochodzą one od jednego Pasterza.

12 Ponadto przyjmij przestrogę chłopcze: Ilość pisanych ksiąg jest wielka a ich badanie wyczerpuje ciało.

13 Wysłuchaj ostatniego zalecenia: Bój się Boga i przestrzegaj jego praw bo w nich jest człowiek.

14 A Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem i nad tym co zatajone- czy dobre to, czy złe.Koniec Księgi


powrót