powrót

2020-01-18 19:00

Czy Bóg opuścił gejów ? oczywiście nie

Powtórzę to , co napisałem trzy dni temu ( >>tutaj ) : „geje nie podobają się Bogu , bo działają przeciw stworzeniu . Mężczyzna łączy się z kobietą i mają potomstwo . Tak trwa nasz gatunek ludzki , przez wieki . Gej łączy się z gejem bez potomstwa i to jest nonsensem , ale także jest to zagrożeniem dla istnienia naszego gatunku . I to jest właśnie działanie przeciw stworzeniu , wyłamanie się z jego istotnych reguł .

Są więc odsunięci , mają odebrany rozum i są odpychający , no bo , co by to było , gdyby stali się wzorcem do naśladowania ? , a więc są naznaczeni śmiesznością , niepowagą i czujemy do nich odrazę , co chroni resztę przed naśladownictwem . To musi być i jest dla nich przykre . Czują to odrzucenie i są onieśmieleni , co ogromnie im przeszkadza zaistnieć w społecznych rolach .”

Jakiś czas temu dodałem prawo 447 , wyznaczające granicę działaniom gejów .

447/ Nie ma wolności człowiek , będący gejem lub lesbijką , wyznaczać drugim jak mają żyć .

Dzisiaj dodaję kolejne , które gejów ochroni :

448/ Nie ma wolności człowiek szykanować drugiego za bycie gejem lub lesbijką , kiedy ten stosuje się do ograniczeń , nałożonych na gejów i lesbijki w podejmowaniu ról społecznych

O rolach , jakie geje mogą podejmować ( >>tutaj ) .

O szykanowaniu gejów

Szykanowanie gejów ma miejsce wszędzie . Dzieje się tak nie tylko w krajach islamskich ( głównie ) , ale nawet w USA ( >> Amnesty International ) .

Kontakty homoseksualne są nadal nielegalne w około 70 z 195 krajów na świecie (głównie w krajach Afryki i Azji), a osoby bi- i homoseksualne są tam prześladowane. Stopień karalności jest zróżnicowany w zależności od kraju. Najcięższą karą za kontakt homoseksualny jest kara śmierci praktykowana między innymi w Iranie ( Wiki).

W islamie istnieją zapisy w prawie karnym ( MAGDALENA GRZYB UJ : „Przestępstwa przeciwko obyczajności w irańskim prawie karnym” >>tutaj PDF ) .

Islamskie prawo karne Iranu w księdze II kodeksu karnego Haad w pierw­szej kolejności typizuje cudzołóstwo, następnie sodomię (stosunki homoseksu­alne między mężczyznami), lesbianizm (stosunki homoseksualne między ko­bietami), następnie stręczycielstwo, seksualne oszczerstwa, a dopiero potem wszystkie pozostałe haad. Świadczy to niewątpliwie o wadze, jaką prawodaw­ca przywiązuje do wartości chronionych tymi właśnie zakazami. s.32 ( o wartościach dalej ) (...) Karą za sodomię jest śmierć, podlegać jej będą tylko osoby dorosłe, poczytalne i zdolne rozpoznać bezprawne znaczenie czynu, zaś wybór sposobu egzekucji należy do sędziego. s.35

W Judaizmie ( a więc także jest to stanowisko spopularyzowane wśród chrześcijan , także w Europie i w Polsce ) mamy zapis w 3księdze Mojżeszowej 20:13:

Kpł 20:13 nwt-pl " A gdy jakiś mężczyzna kładzie się z inną osobą płci męskiej, tak jak mężczyzna kładzie się z kobietą, obaj dopuszczają się obrzydliwości. Mają bezwarunkowo być uśmierceni. Spadnie na nich ich własna krew."

Kpł 20:13 pec "Jeżeli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak obcuje się z kobietą, obaj popełnili obrzydliwość. Muszą ponieść śmierć. Swojej krwi [wylanej podczas ukamienowania] sami są winni." ( Pecaric >>tutaj ; należy wpisać werset kpł 20:13 )

Drugi przekład na polski pochodzi od rabina Pecarica i powstał on ledwie kilka lat temu ( Wydawnictwo Pardes Lauder 2006 ) .

Tak więc rabini także mają z tym problem :

Szlomo Amar ogłasza gejów jako niereligijnych 2019-07”( >>tutaj )

Są ludzie, którzy nazywają siebie religijnymi, a wpadli w pułapkę homoseksualizmu. Nie są religijni. Byłoby znacznie lepiej, gdyby pokazali swoje prawdziwe oblicze. Ich ciała grzeszą przeciwko narodowi żydowskiemu “ – powiedział Amar.

Amichai Lau-Lavie mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest konserwatywnym rabinem, zafascynowanym spuścizną Zchariasza Frankla. Jest też gejem, który publicznie przyznał się do swojej orientacji ( >> Chidusz ) :

Wiem, że nie wolno kwestionować Boga i Tory, i być może jestem zbyt młody, żeby zrozumieć. Ale nie sądzę, że prawo o popełnieniu obrzydlistwa jest w porządku, nie sądzę, że ludzie, którzy je łamią zasługują na śmierć.(…)

Wiem, że Tora mówi, że to jest złe.

Wiem, że zawiodłem was, moich rodziców, rodzeństwo, rodzinę, przyjaciół.

Ale może Tora nie opisuje moich uczuć, ponieważ nie sądzę – nie wierzę – że Bóg myśli, że jestem brudny, grzeszny i obrzydliwy. Bo czyż nie takim stworzył mnie Bóg, na swój własny obraz, takim właśnie jakim jestem?”

Nie zgadzam się . Gej nie zasługuje na karę śmierci , a nawet w ogóle na jakiekolwiek prześladowanie . Z punktu widzenia geja jest to miłość do drugiej istoty ludzkiej, więc jest to miłość . Skąd to całe zamieszanie ? Gej jest przecież stworzeniem bożym , jak każdy : „Bo czyż nie takim stworzył mnie Bóg, na swój własny obraz ?” ( czym jest „boskie podobieństwo” >> Boskie podobieństwo )

Trafne spostrzeżenie Amichaia o boskim podobieństwie . Wyróżnikiem tego podobieństwa jest zdolność do radości i szczęścia .

Szukamy wyjaśnienia

Istnieje to , co nazywamy ciągłością rodową . Jak wiemy , działanie jednostki rzutuje na kształt życia kolejnych pokoleń . Działania negatywne skutkują degradująco na bieg życia potomnych . Skłonność do tej samej płci wyklucza z życia zbiorowości heteroseksualnych , wyklucza z posiadania potomstwa , a więc jest narzuceniem ograniczenia. Jest to skutkiem jakichś negatywnych działań przodków . Jest to odsunięcie i zawężenie możliwości .

Tak więc pierwsze było działanie przodków , a dopiero w drugim kroku zachodzi realizacja skłonności przez geja . Tu w pewnym sensie zaprzeczyłem sam sobie , bo na początku napisałem „geje nie podobają się Bogu , bo działają przeciw stworzeniu”, a teraz uwalniam geja od odpowiedzialności za wykluczenie , i dopatruję się przyczyny w jego przodkach . To tylko pozorna niekonsekwencja . W istocie każdy z nas jest oceniany w kontekście poprzednich pokoleń , a więc geje „nie podobają się Bogu wraz ze swoimi przodkami”. Dla samego geja z pewnością jest ważna pewność , że stał się ofiarą działań przodków ( choć jest także jednak ich kontynuatorem , mniej lub bardziej świadomym ) , więc przestanie upatrywać w sobie głównej przyczyny wykluczenia .


Jednak to odsunięcie od heteroseksualnych nie wyklucza szczęścia . Gej dalej jest stworzony „na podobieństwo Bogu”. Dopiero łamanie PRAWA odsuwa nas od szczęścia .

Biblia jako źródło wiedzy

Biblia jest wyjątkowym dziełem ludzkim , które pozostaje nieustającym źródłem mądrości , jednak jej zapis powstawał przez dziesiątki pokoleń i nieuniknione stało się , że ten potężny zasób wiedzy uległ poważnym i bardzo istotnym zniekształceniom . ( pisałem o tym >>TORA ) . Podobnie jest z zapisem o karaniu śmiercią gejów .

Wymierzanie kary śmierci za homoseksualizm jest nieporozumieniem . Jak doszło do tego nieporozumienia , równoznacznego z niezrozumieniem pierwotnego zapisu , który miał zupełnie inną wymowę ?

Wzięło się to z niecierpliwości i braku współczucia dla bliźniego . Skoro nas drażni , skoro wydaje się nam wstrętny , to łatwo o błędne wnioskowanie , że Bóg go opuścił i nie mamy już wobec niego żadnych zobowiązań , a usunięcie go tylko nam ulży i zaoszczędzi kłopotów . Jest to oczywiście myślenie błędne i bezduszne .

Pierwotny zapis biblijny

Pierwotny zapis biblijny miał zupełnie inny sens , głównie informacyjny , ale i wyjaśniający w jaki sposób zmienia się status mężczyzny , kiedy staje się gejem , ale także ostrzegawczy „nie rób tego , bo staniesz wobec zagrożenia śmiercią” . Zapis ten sporządzony dzisiaj mógłby brzmieć tak:

"Gej wraz z partnerem ( obaj ) wpadają ( w sposób nieunikniony ) w pęta niechęci (odrazy) społecznej , co niszczy ich obu ( odraza drugich (społeczeństwa) jest silną reakcją odrzucenia ), co ich "uśmierca" społecznie oraz psychicznie ; Odbiór ich osób ( ich powierzchowności ) powoduje agresję i może to spowodować agresję tak wielką , że doprowadzi ( gwałtownika ) do zabicia ich , a wówczas zabójca pozostanie niewinny ( ich krew spadnie na nich) , bo był sprowokowany ich homoseksualizmem"

- tak moglibyśmy to zapisać współczesnym językiem , nie tak zwięzłym jak biblijny i celowo w sposób opisowy , dla lepszego zrozumienia . Dzisiaj moglibyśmy dodać , że odraza społeczeństwa zaniknie , kiedy obaj ograniczą swoją działalność do wyznaczonych obszarów i sposobów .

To orzeczenie powstało w okresie i w miejscu , gdzie gwałtowność była wielka , a człowiek miał mniej hamulców przed przemocą , bo kultura ówczesna nie krępowała tak mocno , jak dzisiejsza ( mocno sformalizowana) , więc wnioskowanie o sprowokowanej śmierci było trafne .

To orzeczenie miało charakter OSTRZEŻENIA , a nie polecenia wykonawczego "zabij geja" . Wynikło ono ze zrozumienia mechanizmów rządzących bytem gejów , które Stwórca-Bóg wkomponował w reguły funkcjonowania Systemu Życia heteroseksualnych .

Zakończenie

Pojawiło się nowe prawo 448. Geje są chronieni . Kiedy ograniczają swoją aktywność do sposobów i obszarów wskazanych (>>tutaj ) , to przestępstwem jest wszelkie dręczenie ich i prześladowanie , w tym , wyśmiewanie , naigrawanie się , więzienie , zabijanie , dręczenie , dyskryminacja w miejscu pracy . Jeśli ich osoby są irytujące , to może znaczyć , że nie stosują się do wskazanych ograniczeń ( irytujący bywają także heteroseksualni , kiedy łamią PRAWA , więc wnioskowanie może być utrudnione ). Wówczas należy ich poinstruować , jak mogą wpasować się w swoje miejsca . Na pewno potrzebna jest szkolna edukacja w tej sprawie .

Za aktywność na dozwolonych polach zasługują na szacunek i mogą poczuć się szczęśliwi wśród swoich oraz heteroseksualnych . Muszą oni jednak pilnie przestrzegać nie naruszania wyznaczonych im granic działania . Muszą zrezygnować z prób równorzędnej aktywności wśród heteroseksualnych .


powrót