powrót

Wrocław 2020-01-15 12:00

Skąd wziął się antysemityzm ? i co powinni zrobić ze sobą geje

Pamiętam . Byłem wtedy małym dzieciakiem. Stałem na ulicy w pobliżu kościoła, z którego tłumnie wychodzili wierni . Usłyszałem te słowa :"Pana Jezusa zabili Żydzi". Ktoś powtarzał słowa usłyszane w kościele . Tkwi to w mojej pamięci po ponad 60 latach , jakbym to usłyszał wczoraj .

Dzisiaj wiem , że Nowy Testament (NT) jest mistyfikacją , że żadnego "Pana Jezusa" nie było , że to fikcja literacka jedynie , jak fikcją literacką jest Sherlock Holmes ( zapewniam, że Sherlocka Holmesa stworzył Conan Doyle , pisarz kryminałów, kto sądzi inaczej , jest w błędzie ) . Pomimo tego , że to postać fikcyjna , dom Sherlocka znajdziemy w Londynie , a w tym domu jego biurko , a na biurku jego fajkę , którą oczywiście osobiście palił ( może jest jeszcze ciepła? ; wstęp dla zwiedzających 20Ft) . Mamy skłonność do mieszania fikcji z rzeczywistością . Rzutujemy to , co w naszym umyśle na świat rzeczywisty i nawet , kiedy jesteśmy tego świadomi , to nas bawi i granica rzeczywistości oraz fikcji ulega zatarciu .

Podobnie rzutujemy fikcję o "Panu Jezusie" i tę zmyśloną historię o Żydach , którzy go rzekomo zabili - no bo jak można zabić postać literacką ? , więc "rzekomo" . Skąd ta fikcja pochodzi, od kogo ? i dlaczego powstała ? Zmyślili ją geje , odrzuceni przez Żydów , jako ci "którzy Bogu się nie podobają". To był sposób gejów na zaistnienie i na przechwycenie władzy , z którym to „pomysłem-wymysłem” wywędrowali następnie w nieświadomy pułapki świat .

Antysemityzm NT

Antysemityzm zrodził się z opozycji do żydowskiej kultury , od której geje zostali odsunięci . Jednocześnie z tej kultury czerpali , bo w niej urodzili się i w niej ukształtowali . Ponieważ stanęli do niej w opozycji , stąd wszechobecne w NT szyderstwo . Nie mogąc współuczestniczyć w kulturze , zaczęli się z niej naśmiewać i szydzić . Zamienili w szyderstwo świętości Judaizmu , poczynając od osoby Mesjasza , na którego Żydzi już wówczas czekali , więc w NT sami Żydzi "zabijają go" . To był atak na Judaizm i na Żydów , i nie inaczej jest do dzisiaj odczytywany przez wszystkich chrześcijan ( w tym katolików ) , i będzie , dopóki NT będzie istniał , jako przedmiot czci , jako źródło wiedzy , czy raczej „pseudo- wiedzy” . Antysemityzm stworzony w NT tkwi w głowach zaczadzonych przez NT , a podtrzymywany jest przez naczelnego geja w Rzymie , udającego przyjaciela wszystkich , a pozostającego w nieustannej opozycji do wszystkich , i przez biskupów chrześcijańskich , i przez królową Anglii , głowę kościoła chrześcijańskiego .

"Dopóki ludzie będą sycić się Nowym Testamentem , dopóty nie opuści nas otumanienie i głupota" - te słowa tkwią od wielu już lat na mojej stronie internetowej .

Antysemityzm skończy się , kiedy NT zostanie zakazane , jak zakazane zostało Mein Kampf Hitlera .

Geje

Rzeczywiście , geje nie podobają się Bogu , bo działają przeciw stworzeniu . Mężczyzna łączy się z kobietą i mają potomstwo . Tak trwa nasz gatunek ludzki , przez wieki . Gej łączy się z gejem bez potomstwa i to jest nonsensem , ale także jest to zagrożeniem dla istnienia naszego gatunku . I to jest właśnie działanie przeciw stworzeniu , wyłamanie się z jego istotnych reguł .

Są więc odsunięci , mają odebrany rozum i są odpychający , no bo , co by to było , gdyby stali się wzorcem do naśladowania ? , a więc są naznaczeni śmiesznością , niepowagą i czujemy do nich odrazę , co chroni resztę przed naśladownictwem . To musi być i jest dla nich przykre . Czują to odrzucenie i są onieśmieleni , co ogromnie im przeszkadza zaistnieć w społecznych rolach . Dopiero we własnym gronie rosną w siłę i potęguje się ich przekonanie o własnej wyjątkowości . Pchają się do władzy , żeby odzyskać poczucie pewności . Pamiętamy te pocałunki usta-usta Honeckera i Breżniewa , będące przedmiotem kpin i żartów . Gejem był Stalin i jego otoczenie . Tak dobierają się i wzajemnie wspierają , także ponad narodami . Są na prawicy i na lewicy, są wszędzie i chociaż jest ich niewielu mają istotny wpływ na bieg zdarzeń .

Głównym kontekstem , w jakim żyją i funkcjonują , jest opozycja świata do nich i ich opozycja do świata . Z tej relacji wyjść nie potrafią , bo nie mogą , nawet gdyby chcieli . W tym kontekście zrozumiałe jest stare oświadczenie gejów kościelnych :

"...żywot człowieka chrześcijańskiego na świecie nic nie jest innego, jedno ustawiczne żołnierstwo przeciw Czartowi, Ciału i Światu ...” ( Jakub Wujek (1541–1597).

Zwróćmy uwagę na położenie przecinka w zdaniu . Oddziela on "czarta" oraz "ciało i świat" . Ciało i świat , człowiek i świat , to właśnie wobec niego są oni w stałej opozycji. To jest ten "czart" . Są dla niego bezwzględni . Stać ich na ostateczne rozwiązania :"utniemy tę rękę , która podnosi się przeciwko władzy" , czy "pogruchoczemy kości" , czy zagłodzimy całą Ukrainę . Zaprzeczą nawet globalnemu ociepleniu i staną w opozycji , kiedy świat nauki dostarczył już dziesiątki tysięcy relacji za jego istnieniem . Ich decyzje są szalone , bo biorą się z nieustannego oporu wewnętrznego , który nie jest poddany rygorowi rozumu , bo go nie mają . Są zapatrzeni w siebie i sami są dla siebie najważniejsi . Reszta może być , tylko o ile ich popiera i im służy .

Pisałem o nich kilka razy ( >>tutaj i tutaj ) . Ustaliłem ich miejsce . Nie zamierzają tam się udać dobrowolnie . Bardzo szkodzą całej populacji ludzkiej . Wielu ma żony, dzieci , ukrywają się .

Instrukcja dla gejów

Gejem jest każdy , kto miał w życiu przynajmniej jeden incydent dobrowolnego zbliżenia z osobą tej samej płci i miał ukończone 11 lat i 8 miesięcy .

Tego nie można się pozbyć .

Każdy kto jest gejem i zajmuje pozycję społeczną niezgodną z wymaganiami dla gejów ( >>tutaj ) powinien dla własnego dobra odejść do tych ról , które są im wyznaczone , czy to w Rosji, Polsce , USA , Chinach , gdziekolwiek , czy to prezydent , premier , głowa partii , głowa firmy , głowa czegokolwiek , aktor, piosenkarz itp. itd. , do ról według wykazu .

Zgodnie z poleceniem od Stwórcy oraz w zgodzie z własnym przekonaniem , z dniem dzisiejszym odbieram siły żywotne wszystkim gejom , zajmującym pozycje sprzeczne z przedstawionym wykazem . Odbieram je tak , żeby nie przeszkadzali nam żyć . Kiedy opuszczą miejsca im nienależne , to po pewnym czasie , choć nie od razu , odnajdą się w nowej dla nich rzeczywistości .
powrót