powrót
5-10-2011 19:10

Jak pozbyć się religii chrześcijańskich i co w zamian ?


Pisząc dzisiaj o filmie Pogarda ( >>tutaj ) po raz kolejny wysunąłem postulat powszechnej demaskacji prawdziwego oblicza religii chrześcijańskich . Stwierdziłem , że Polacy są tym narodem , który został do tego powołany .

Wrażliwość na pogardę powinna nam być przy tym przewodnikiem , gdyż manipulacja wmontowana w NT ( >>tutaj i >>tutaj ) jest właśnie niczym innym jak przejawem pogardy dla osoby ludzkiej , dla jej zdolności wnioskowania , dla jej potrzeby samostanowienia , dla jej potrzeby poznawania świata .Jak sobie wyobrażam zmiany w Europie i w naszym świecie ? Czy coś tracimy ?


Wyjść należy od publicznego zdemaskowania oblicza religii chrześcijańskiej . Robimy to najpierw na naszym terenie , w Polsce . Należy mieć przy tym pewność , że niczego nie tracimy . Religie chrześcijańskie wnosiły zamęt i osłabiały siły żywotne narodów , więc bez nich narody zyskają , a nie stracą . Przyrost rozsądku , przyrost inteligencji tylko się wszystkim przysłuży .


Czy powstanie wyrwa w kulturze ?


Biblia pozbawiona drugiej części czyli NT ( Nowy Testament) zachowuje swoją dotychczasową wartość świadectwa działania Stwórcy w życiu Człowieka .

W realcjach ze Stwórcą zajmujemy ponownie właściwą pozycję , gdyż , pozwolę sobie zauważyć , czyniąc Chrystusa Bogiem popełnialiśmy bałwochwalstwo . Powrót do właściwych relacji ze Stwórcą wyzwoli tłumione dotąd boże błogosławieństwo . Stwórca jest przychylny swojemu stowrzeniu lecz cofa tę przychylność w przypadku bałwochwalstwa . Jest wiele przejawów tego , a Biblia dostarcza wielu przykładów . Z tego względu Biblia nie traci na aktualności i dalej można z niej czerpać taką wiedzę .


Punktem odniesienia dla wielu był Dekalog . Obecnie to miejsce zajmie PRAWO . Wnosi ono dużo szczegółowych wskazań postępowania . Życie zbiorowe ogromnie na tym zyska . Relacje między ludźmi złagodnieją . Już nie tylko agresywny czyn stał się naganny , jak kradzież czy zabójstwo ale także podstęp otrzymał taką ocenę . Otrzymał taką ocenę egoizm w wielu postaciach . Porównując PRAWO z Dekalogiem widzimy ogromną różnicę na plus w sensie regulacji ludzkiego postępowania . Nie ma więc potrzeby obawiać się straty .


Czy trzeba bać się oporów ze strony wyznawców religii chrześcijańskich , w tym ze strony hierarchów kościelnych ?


Po pierwsze hierarchowie kościołów utracili swoją moc wskutek mojego działania . Ich byt osobowy uległ osłabieniu i pomimo poparcia wiernych nie posiadają już psychicznej mocy niszczącej , jaką mieli dotąd . Wierni z kolei są od dawna świadkami zepsucia w kościołach , mam tu na myśli głównie kościól katolicki , więc nie zdziwią się zbytnio , dowiadując się nowych rewelacji . Należy przy tym działaniu ufać w zdolność do poprawnej oceny faktów u ludzi . Posiadają ją w nierównej mierze ale jednak posiadają .

Oczywiście jak w przypadku każdej nowinki ( nowości ) nie obejdzie się bez konieczności dowodzenia racji .

PRAWO jest intucyjnie zrozumiałe i proste . Wypełnia treścią dotychczasowe "nie rób drugiemu , co tobie niemiłe " , będzie więc chętnie przyjęte . Może nie przez wszystkich , bo to jest niemożliwe ale sądzę , że przez większość .


Kto ma to robić ?


Z pewnością osoby wykształcone . To nauka dopracowała się reguł dochodzenia prawdy o naszym świecie , w tym reguł wnioskowania . Moje dwa teksty ( >>tutaj i >>tutaj ) odkrywające mistyfikację w NT , oparte są właśnie na regułach wnioskowania opracowanych i obecnych stale w nauce od kilkuset już lat (!). Posługując się nimi nauka odniosła wielki sukces . Wyabstrachowanie tych reguł ( oderwanie ich od emocji właściwych przyzwyczajeniom ) i kierowanie się nimi , wymaga pewnej wprawy i osoby nieprzygotowane będą miały z tym zapewne trudność . Szczególnie pojęcie prawa Dunsa-Scotusa nie jest łatwe ale już zrozumienie samych pojęć prawdy i fałszu wydaje się raczej łatwiejsze i nie jest obce powszechnej świadomości .

Należy pamiętać , że jest to działanie w dobrej sprawie , więc mamy przychylność Stwórcy i będzie nam stale towarzyszyło błogosławieństwo . Błogosławieństwo to objawia się obecnością pozytywnej formy energi CHI , która sprzyja otwarciu się słuchaczy , i sprzyja logicznemu myśleniu , jednocześnie osłabiając negatywne emocje .


Jak to wpłynie na życie międzynarodowe ?


Po pierwsze przerwaniu ulegnie proces naporu Rosji na Europę , to przyjdzie "z góry" od Stwórcy . Rosjanie uświadomią sobie silnie , że prowadzili dotąd działania pasożytnicze , co dawało im tylko pozorne korzyści . Zamiast skupić się na sobie , na kształtowaniu swojego bytu narodowego , kierowali siły psychiczne na zewnątrz , ze szkodą dla siebie .


Europa pozbawiona presji ze strony Rosji także zajmie się spokojnie swoimi sprawami . Zdolności twórcze ludzi niepomiernie wzrosną , gdyż zniknie szum i negatywne emocje wnoszone dotąd przez fałszywą religię .


Kilka punktów PRAWA gani pasożytnictwo . W globalnej wiosce absolutnie nia ma miejsca dla wyzysku słabszego . Działania zwane eufemistycznie "wielkomocarstwowymi" , a w istocie będące właśnie wywieraniem presji i wykorzystywaniem słabszych , będą musiały zostać zaniechane . Rosji wyjdzie to na korzyść i nie tylko Rosji , także Ameryce . Cała Ziemia odetchnie z ulgą . W końcu tego pragnęliśmy .


powrót